juni 30, 2014

Dansk Kultur. Helingør 2

Lidt dansk kultur: Helsingør fortsat. 2


Der er de sidste år kommet nogle meget festlige murmalerier til i Helsingør, som fortæller om byens historie. De skyldes to italienske kunstnere, Lara Atzori og Piercarlo Carella, som i samarbejde med Kunst og Byrum, Sct. Mariæ Kirke og domkirken Skt. Olai har givet gaderne liv. De har gjort sig megen umage med historisk-korrekte billeder af bylivet. Man nikker genkendende til detailler, der er inspireret af portrætter fra tidligere tider.
Den lokale turistforening har lavet en pjece om kunstværkerne. Måtte de nu få lov at blive bevarede
lang tid fremover!

På hjørnet af Kirkestræde og Hestemøllestræde får vi et blik af livet i middelalderen. Yderst til venstre ses karmelittermunkene, Hvidebrødrene, hjælpe en syg sømand ind til klosteret i datidens "ambulance", en overdækket lukket bæreseng, sådan som man brugte dem til ind på 1800-tallet, jvf. Klæstrups tegninger fra København på Frederik den Sjettes tid.


I midterfeltet er vi nået frem til reformationen i 1536, hvor man - misfornøjet med Pavekirken - smed alt ud for derefter at finde ud af, hvordan kulturen, dens kundskaber og sociale samfundshjælp m.m. kunde fortsætte under andre former, ikke nogen ringe opgave! Vist var der billedstorm (plyndring af kirkeudsmykningen) mod bl.a. Vor Frue Kirke i København, men man må ikke tro, at man bare smed alle munke og nonner ud på gaden. Ændringerne var rimelige, og mange klostrelemmer kunde i accepteret stilhed dyrke deres tro livet ud.


Karmelittersklosteret fortsatte som sygehus. Lægen bærer her et ørneagtigt hovedtøj. I næbbet var der et produkt af lægeurter fra de bevarede klosterhaver, som man mente kunde hjælpe mod smittefarlige baciller.
Karmelitterklosteret endte til sidst som små enkle, primitive celler for gamle mennesker..

Yderst til højre vises et glimt fra reformationens kirkeordning. Gud ved, om det er sandt, at børn døbtes ved en dukkert i døbefontenes kolde vand? Br-r-rr! Det kan vel være nok med et koldt gys på panden?
Imellem de historiske billeder er der indslag fra nutiden, hvor Helsingørboerne kan genkende en og anden medborger. Mon ikke den kvindelige præst yderst til højre i billedet er en af dem?

Den idè at sætte moderne portrætter ind i historiske billeder kender vi også fra restaureringen af Sonnes Frise på Thorvaldsens Museum, hvor Axel Salto anbragte borgmester Julius Hansen blandt personerne, der flokkedes om Thorvaldsens hjemkomst.
For det var jo borgmestern, der havde fået sat igennem, at frisen skulde genskabes.Hjerteoperation

Hjertecentret på Rigshospitalet blev advaret om brodne kar, men hvad gjorde ledelsen?

Skandalen på Rigshospitalets Hjertecenter med misbrug af forskningsmidler kunne måske
have været undgået. Eksperter og politikere kritiserer ledelsen af centret og hospitalets
bogholderi for svigt ved ikke at have reageret på en klokkeklar advarsel tilbage i
begyndelsen af 2010.
MORTEN PIHL JYLLANDSPOSTEN 21.6.2014Stikprøvekontrollen foregik i november 2009 og viste, at der var problemer. Problemer med
overlæger, som misbrugte forskningsmidler til private formål. Fem overlæger blev afsløret.
Alle havde brugt forskningsmidler til at betale deres kontingent i fagforeningen. En privat udgift,
som andre danske lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, selv må betale og trækker
fra på selvangivelsen. Men som de fem overlæger altså havde betalt med midler fra deres konto med pe...

Demoralisering af Danmark fortsætter. Det hører vel til den såkaldte "Kulturberigelse" fra indvandrere?

juni 29, 2014

Lidt dansk kultur i Helsingør

Jeg beklager, at Spydpigen har ligget stille så længe, så jeg er kommet helt bagefter.
Tordenvejret den 12. juni - må Allah sikkert have sendt - for det slog jo hårdt ned blandt os "vantro" i det mørke Småland, og det tager nogen tid at komme igennem de mange e-mails, som har hobet sig op i de to uger, det tog Telia at få tingene på plads igen. Ca. 300 e-mails, hvoraf nogle skal besvares....

Men nu tager jeg fat igen. Ligesom tidligere bringer jeg lidt dansk kultur ind imellem for at råde bod på den dårlige undervisning i vore skoler. Dèr har de mere travlt med at indoktrinere holdninger i vore børnebørn, så de kan tilpasses andre historier....

De næste par gange kommer der lidt tekst og billeder om Helsingør:

"Mit Haab staar til Havet"
Sådan står der på mindesmærket for Erik af Pommern på torvet i Helsingør. Da dronning Margrethe mistede sin søn, Oluf, adopterde hun sin søster Ingeborgs barnebarn og lod ham i Kalmar udråbe til kongsemne i tro på en holdbar Kalmarunion de skandinaviske lande imellem. Han fik 15 års regeringsindsigt under Margrethes styre, inden han selv kom til.

Han så klart, hvad Øresund var og kunde blive: farvandet som åbner for skibsfarten til Østersøen, hvor Hansestæderne havde handlet sig rige. København, Helsingør, Helsingborg, Landskrone, Malmø og sildeeventyret pa Dragør og i Skanør.....
Sundet kunde måske minde om Rhinen, hvor borg efter borg aftvang skibene afgifter.

Efter at Erik af Pommern havde fået Roskildebiskoppen til at overgive sig borgen i Købmændenes Havn og havde gjort den til sin residens, tog han fat på Helsingør. Flynderborg blev afløst af Krogen helt ude på pynten, hvorfra man kunde beherske indsejlingen og påtvinge skibene en betaling. Kanonernes skydeevne rakte ganske vist ikke til Skånekysten, men at få ret vind i sejlene for at komme ind i Sundet, var heller ikke ligetil. Man måtte ofte vente. Erik af Pommern stiftede Sundtolden som efter de først vanskeligheder blev en fast og voksende pengekilde fra 1429, som man nød godt af de næste 400 år, men - også kostede krige!

På mindesmærket ses også byens våben: datidens fyrskib med ild i en jernkurv på toppen af
masten.Erik af Pommern forstod, hvad der skulde til for at byerne langs Øresunds kyster kunde vokse og trives. Dengang var det den katolske kirke som stod for kultur, lærdom, sundhed og sygdom etc igennem klosterne, så kongen stiftede klostre, og det bedst bevarede er Karmelitterklosteret i Helsingør.


Mere om det næste gang.
juni 27, 2014

juni 25, 2014

En ulykke kommer sjældent alene...


Et lynnedslag den 12/6 slog mindst 6 computeres internet og telefoner ud her omkring mig.
Samtidgt vilde tilfældet, at en mig da ukendt tildelt parkeringsbøde øgede betalingskravet, mens
jeg ikke kunde gøre noget ved det på grund af situationen.....

Her nedenfor er historien i sin helhed (en kopi af mit brev til inkassofirmaet i Stockholm)

Jeg har ikke kunnet ringe til alverdens medkombattaner i ind- og udland, da taletidskort er jammerligt dyrt. Jeg beklager.

Denne historie - som De ser her, kære læser – er uden begyndelse.


Så fik jeg et brev med en påmindelse om en ikke betalt parkeringsbøde, som nu var videresendt til inkasso i Sverige, hvoraf fremgik, at denne af mig ukendte og – derfor naturligvis - ubetalte bødes beløb var vokset betydeligt.
(Nu ved ”påmindelsen” kunde jeg jo forstå, at den manglende begyndelse måtte have været et bødeforlæg. Et sådant sættes jo normalt i vinduesviskeren og forsvinder vel normalt ikke, medmindre en uvedkommende person fjerner det. Åbenbart havde jeg ikke indstillet parkeringsuret.).

Jeg ringede til parkeringskontoret i København og fik at vide, at en sådan bøde var på 510.- danske kroner. Skønt jeg ikke havde modtaget det egentlige bødeforlæg, sendte jeg så en check på 510.- kr. til den opgivne postadresse i København.

(men samtidigt var noget allerede på vej til mig (skulde det vise sig):)
Så kom der brev fra Stockholm om inkasso af den af mig – naturligvis - ikke betalte bøde.

Jeg ringede til det opgivne telefonnummer i Stockholm og forklarede sagen lige fra den begyndelse, der ikke fandtes. Jeg havde sendt en krydset check til kontoret i Kbh., som åbenbart ikke havde meddelt dette videre til Stockholm. (Kontormanden i den anden ende af telefonen blev noget forvirret. Check? Jamen check? For ham åbenbart ligeså håbløst som det for mig er med al det moderne internethalløj).

(men samtidigt var noget allerede på vej til mig (skulde det vise sig):)
Dagen efter modtog jeg mit brev returneret uåbnet fra kontoret i København. Kuverten indeholdt således min check på de famøse 510.- d.kr.

Altså var min fejl - at parkere uden tidsangivelse - endnu ikke slettet af synderegistret.

Selvsamme dag, torsdag 12/6, gik et tordenvejr hen over Småland og i min lille landsby, Gräsholma, delte jeg skæbne med fem andre (- måske flere?), der med et kæmpebrag blev berøvet deres telefon og deres internetforbindelse. Dermed var jeg totalt afskåret fra omverdenen, da jeg ikke havde en brugbar mobiltelefon. Jeg anskaffede mig snarest en mobiltelefon og taletidskort, da jeg i disse tider ikke tør være totalt afskåret fra omverdenen. Det er i dag en uge siden, at tordenvejret demonstrerede naturens magt over menneskehedens ufattelige opfindelser, og nu har Telia lovet at komme i næste uge. Så vil der være gået to uger i delvis isolation.

Så vil jeg endelig (igen) kunde betale bøden, som jeg én gang har betalt, men som man i en uåbnet kuvert sendte tilbage til mig.

Nu i dag - den 25 juni har Telia været her og jeg kan igen bruge min Computer efter to ugers stilstand.
Var der ingen begyndelse på denne historie, så er jeg til gengæld - som pensionist - bekymret over den fakturamæssige udvikling, som jeg ikke har haft ringeste mulighed for at påvirke, men som jeg håber, at man - venligt og forstående - vil tage hensyn til og godtgøre mig. Jeg vil naturligvis betale selv bødeforlægget, for det må jo være rigtigt, selvom der ikke vcar anbragt nogen meddelelse herom på bilen, men jeg har svært ved at forstå, at jeg skulde være skyldig i de følgende økonomiske krav, da jeg ikke har haft en levende chance for at vide, hvad der foregik. De bedes derfort venligst se på sagen, som faktisk allerede har kostet mig væsentlige udgifter.

Med venlig hilsen
Gertrud Galster, 

juni 12, 2014

Tyrkisk pøbel i aktion

- - mod mindesmærke for de mange armenere, der skånselsløs blev myrdede for
hundrede år siden. Se video på Snaphanen:

http://snaphanen.dk/2014/06/11/skandalos-tyrkisk-opforsel-ved-armensk-monument/

juni 11, 2014

Imam beder for sejr over de vantro i Vatikanet

Ved den sidste bønnemøde for fred i det hellige land bad en imam i Vatikanet for "Sejr over de vantro". Journalist Hamed Abdel-Samad, som i modsætning til de godtroende godmennesker i den hellige Verdens multikulti ideologi taler flydende arabisk og bedst kender koranen, skriver på sin facebook-side om hændelsen.
Kilde: Politically Incorrect

Tirsdag bekræftede den i Ægypten fødte og opvoksede Hamed Abdel-Samad sit indlæg fra søndagen. Vatikanets Radio benægter, at den muslimske geistlige bad for sejr over de vantro, skriver han. Så citerer han vers 286 fra den 2. sure i koranen, som slutter med ordene: "Du er vor skytsherre, hjælp os mod de vantros folk!" På forespørgsel bekræfter Abdel-Samad, at han har fulgt ceremonien i TV. Han forstår arabisk og kender godt det citerede sted i koranen.


Se billede på Snaphanen!

Saudierne forbyder Grise-chocolade

Myndighederne i Saudiarabien har sat en stopper for salg af chocoladepinde fra firmaet Cadbur, efter at man i Malaysia har fundet spor af gris i godterne. De saudiarabiske levnedsmiddelmyndigheder har meddelt, at det handlede om forsigtighed. Vi videregiver gerne denne advarsel til andre muslimer! Tænk hvis en muhammedaner skulde få en milliondedel af et gram gris i sig!

Da vestlige moderne samfund avler svin, der bruges til utallige formål. Både til fødevarer, men også i dagligvarer. En gris slagtet på moderne maner ender i mere end 185 produkter ud over koteletter og flæskestege. Det er i hvert fald det overraskende resultat ved at følge en bestemt gris, eller rettere delene af den, fra slagtning til det færdige produkt grisen endte i. Og det var ikke bare frikadeller grisen blev brugt til. De 185 produkter grisen endte i var blandt andet porcelænsfigurer, yoghurt, trykfarve, film, malerpensler, togbremser, bilmaling, vaskemiddel, cigaretter og ammunition. Sat på spidsen vil alle mennesker, som opholder sig i moderne Verden komme i kontakt med svineprodukter. Rører du ved en malet dør, har du svinekontakt. Gør vor muslimske borgere opmærksom på det! Lever du i Danmark, vil du helt sikkert komme berøring med svin, så enkelt er det.

juni 10, 2014

Sex har flere sider.....Jeg har fra Hans Christophersen modtaget dette link angående sex-undervisningen i Schweiz:

Den indeholder en artikel, som her er oversat og lidt forkortet, eftersom I allerede er orienterede
Klik på linket og undersøg!


Et folkeinitiativ i Schweiz vil forbyde sexualundervisning. Det er en forældreopgave. Forvirring rejser rygter om en sexæske med en træpenis og en plysvagina. Skader det børnene eller gør det nytte?
Folkeinitiativet "Værn mod sexualisering i børnehaven og grundskolen" vil først tillade den obligatoriske sexuakundervisning fra 12-årsalderen, men det schweiziske Forbundsråd er imod deres argumentation. Set fra deres side hindrer dette folkeinitiativ, at den offentlige uddannelsesopgave bliver opfyldt. Det grundliggende ansvar påhviler forældrene.
Mona Vetsch diskuterer i SRF's "Dienstagclubben" (tirsdagsclubben) med repræsentanter fra begge lejre. Her er de seks deltagere:
Sebastian Frehner, Nationalrat SVP/BS, Co-Präsident SchutzinitiativeDagmar Pauli, Kinder- und Jugendpsychiaterin «Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich»Helene Koch, Mitglied Komitee Schutzinitiative, FamilienfrauJürg Brühlmann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle Schweizerischer LehrerverbandRegula Lehmann, dipl. Familienhelferin, Eltern-Coach, Buchautorin Pamela Lepri, Familienfrau, Kindergärtnerin und Sexualpädagogin

Henvisning:
Artikel til denne udsendelse fra "Puls"
Sexualopdragelse: Alle vil det samme - bare anderledes

Spydpigens kommentar til sidste - her i rødt - fremhåvede ord:

Hvis hensigten var så fin og ren, hvorfor lagde man det så ikke åbent frem fra begyndelsen, men kom listende med det? 

Alle forældre, der måtte være uden erfaring om, hvordan sådan sex-undervisning uden videre - har kunnet/og stadig kan - foregå i pæne anstændige og hæderlige skoler, vil naturligvis tro, at man nu her vil give børnene et smukt og nyttigt indblik i livets mysterium. Men det kan udmærket være af samme rå art, som fik drengen Hans Christian Andersen til at løbe af lære fra snedkerværkstedet samme dag, han begyndte. Jeg husker og bekræftes i mine arkiver fra Danmark (1971-85), hvordan vort rødligt inficerede statsapparatet ønskede at indgive lærere, forældre og børn bestemte holdninger til livet ganske stille. Det fulgtes op af grove, frastødende facts i sexundervisningsmaterialet, f.ex. i pornohefter, som - tro det eller ej - er blevet brugt sine steder! Hvad der var rigelig mulighed for, når det skulde omfatte alle mulige og umulige sexformer, og undervisere hørte til den gruppe mennesker, der ikke har hæmninger og ikke forstår, at deres frihed til at ytre sig, rammer børnenes frihed til at fravælge det snuskede og uacceptable.Een form for sex har indtil nu ikke været forklaret for børn, og er muligvis den egentlige anledning til EU's og WHO's sexundervisning: Lissabontraktaten åbnede for muligheden til lovliggørelse af pædofili i EU, noget som muslimer gerne dyrker ("helt ned til babyalderen" ifølge Irans Ayatollah Komeini), og de vil naturligvis have deres "kultur" med til Europa uden at skulle straffes!


Et ikke mindre vigtigt problem i denne sag er forældremyndigheden, som normalt bestemmer, hvilket livssyn eller om man vil, hvilken holdning, tro eller religion, barnet opdrages i. Men her skal forældre ikke have nogen ret til egen mening om tingene. Man vil ignorere forældremyndigheden og tvangsundervise børnene. Det betyder med klarere ord: statsopdragelse - sådan som vi kender det i diktaturer. Vi er nået dertil gennem vor overvældende brug af vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger, hvor vi - stort set uden kontrol - har overladt opdragelsen til fremmede pædagoger.

Den påtænkte påtvungne sexundervisning er således et skridt hen imod afskaffelse af forældremyndigheden til fremme for et diktatorisk styre.juni 09, 2014

Muslimer krænkede over parfume-logo

Den italienske modedesigner Roberto Cavalli (73 år) er faldet i unåde hos muslimerne. Han har i følge deres påstand anvendt et helligt islamisk symbol som logo for sin nye produktionsserie, og nu føler de sig krænkede - især sufisterne - og arrangerer demonstrationer og underskriftindsamlinger.
Cavallis PR-gruppe betoner, at de to aktuelle iconer ikke er identiske, og at Cavallis logo snarere ligner et slangebid. Sufisterne, som kaldes islams mystikere, godtager ikke den udlægning.


Det tyske blad, "das Magazin" forklarer:
"Det islamiske symbol har en dyb åndelig betydning, siger sufisterne og ønsker boycot mod logoet. Det italienske firma afviser sagen. I deres reklamevideo bærer to modeller tatueringer med dette logo, som i UK anses for så uanstændigt, at videoen ikke mere vises der, hvilket Cavalli ikke har kommenteret...."

Sufisterne kræver, at Cavallis firma fjerner logoet og beklager at han gør nar af deres tro. De har indtil nu indsamlet 2500 underskrifter. I Dallas, New York, Los Angelos og London har man endog haft demonstrationer. Ved demonstrationen i London var Cavalli anmeldt som taler, men han holdt sin tale før tid og uden stillingtagen.


Kilde: Politically Incorrect 7. juni 2014Hvem skal beskytte os hvide gamle mænd?Når man ikke længere må stille spørgsmål, om lesbiske par skal have børn, uden at man straks sættes i rette af lederen fra en statsligt kontor, og når man får tilbudt fire kønsroller: kvindelige, mandlige, transpersoner og intersexuelle, så viser det ikke, hvor ""inklusiv" og "tolerant" et samfund er blevet, men hvor nær det er kommet til afgrunden, hvor det nøgne vanvid slår tonen an.
Det er klientelpolitik og populisme af værste sort (fra en artikel af Broder i ugebladet "Die Welt".


Kilde: Politically Incorrect 5.6.2014

juni 08, 2014

34908Den tyske katolske kirkes officielle ungdomsorganisation, "Katolische junge Gemeinde" (KjG), som modtager stor økonomisk støtte fra kirkeskattemidlerne, går i et nyt skrift ind for abort, polygami, transkønsroller og andre afvigelser. Men disse krav står i diametral modsætning til den katolske morallære!

Kilde: Politically Incorrect 6. juni 2014

Ovenstående meddelelse vakte åbenbart vild panik. Selvom den katolske kirke ikke plejer at reagere hurtigt, så kunde man allerede dagen efter, den 7. juni, læse nedenstående:Den tyske biskopskonference taler magtfulde ord.
Biskopskonferencen greb ind og tog på det skarpeste afstand fra ungdomsorganistionens skrift og forlangte, at de omgående tilintetgjorde dokumentet. Det efterkom ungdomsorganisationen kl. 17 den 7. juni

Kilde: Politically Incorrect 7. juni 2014

Dermed forsvandt ungdomsorganisationens indlæg på Politically Incorrect den 6. juniLidt Dansk Kultur: Lars Mathies'

Nu springer studenterne ud og fejrer examen med den hvide hue på hovedet. En traditioner, som lykkedes med at overleve 68'ernes kaos. Vist forsøgte man at få huen afskaffet som så meget andet, men den vendte hurtigt tilbage på de kloge hoveder. Desværre fulgte den indre kundskab ikke med tilbage i fortidens målestok. Et par generationers bortkastning af viden sætter mærker, og "herrer vi ere i åndernes rige" lyder i dag som en spydighed, men - Gud bevares det er da godt, hvis den tidligere akademiske storsnudethed over for almuen kan dæmpes lidt ned. Helt afskaffe indbildskheden kan man næppe. Den klistrer fast på visse karaktèrer.

Studentergilder fejres gerne i de små haver på Frederiksberg. På Frederik den Sjettes tid købte en bondekarl, søn af en husmand på Stevns, en gård i Allègade og fik - som så mange andre herude i den forhenværende hollænderby - traktørbevilling. Herude i det grønne kunde Københavnerne styrke sig efter spadsereturen fra byen og måske råbe et hurra for kongen, når han sejlede rundt i Slotshavens kanaler.

Lars Mathiesen var jovial, lidt fræk og slagfærdig og blev hurtigt et navn på Frederiksberg, afholdt af små som store. Det var her studenterne samledes om punchebollen og sang fædrelandets viser.
Hostrup skriver om det i "Gjenboerne", og Klæstrup har tegnet regensianerne på vej til Lars Mathies'.
                                                                                                                     
                                                                                                                     "Ud da, hvor i Ro
 Glædens Druer gro                              Vejen gå min Tro
 over Vesterbro                                                                                                Lars Mathiesen venter
 med sin Glædes Skat 
 Vi skal den i Nat
 gribe fat."


Tegnet af  Klæstrup                        

juni 07, 2014

Han var "rakryggad" som svenskerne siger....

Lars Løkke Rasmussen har været gennem smædemaskinen. Hvis man ikke har noget extragodt at sige om ham, så vil jeg: som sundhedsminister viste han en renhjertet modstand mod det sex-svineri, som moderne pædagoger vilde fylde vore børn med, og som mange politikere åbenbart finder i orden!!! Ved hjælp af en CD-rom "Sexstarz" skulde vore skolebørn indvies i alle former for sex fra det normale til det perverse som sodomi og pædofili, men trods hård kritik og hånende ord holdt Lars Løkke Rasmussen på sit og forhindrede, at nævnte CD fandt indpas i skolen og fik skolevæsenets blå stempel.

Kald mig nu bare snerpet. Jeg har en bred ryg, og jeg ved, hvad jeg taler om. Da udtalelser som denne her let bliver forvansket af anderledes-tænkende, skal jeg skynde mig at præcisere, at mennesker naturligvis må have lov til privat at kikke på hvad som helst, hvor liderligt sjofelt det end måtte være, men det skal ikke påføres børnenes tanker igennem lærere, pædagoger, psykologer o.l.
Der skal værnes om forældremyndigheden. Den skal ikke afskaffes som i diktaturer.

Tiderne er blevet værre: svineriet er nået op i højeste top, og EU og WHO er enige om, at Europas børnehavebørn og skolebørn fra det kommen skoleår skal TVANGSindlægges til alverdens
sjofle og snuskede udlægninger af det, der - som naturens inderste væsen - burde være det fineste.

De unge forældre og andre, der ikke aner noget om dette projekt, kan slå op på Spydpigens eller Synopsis's søgeanordning og skrive ordet "pædofili", og de vil se, hvor dybt ned, vi er sunket for

at tilfredsstille islamtilhængeres sexkrav efter deres livsopfattelse og sharialove.

juni 04, 2014

Psykisk børneødelæggelse om 3 måneder

Kære læsere.
Jeg håber, at I har læst EU's og WHO's vanvittige projekt om at ville tvangsfylde vore småbørn fra børnehavealderen med påtvungen sex-snak i alle former. Hvor vanvittigt det end måtte lyde, så skal det tages alvorligt. Formålet er dog næppe sex i sig selv, men snarere resultatet af denne påtvungne psykiske belastning samt den omstændighed, at ingen forældre skal kunde unddrage deres barn denne hjernevask, altså at man fratager forældrer den naturgivne forældreret. Det her er ikke nyt. MF Erhard Jacobsen, der oprindelig var god socialdemokrat, fandt at 68'ernes kulturpolitik løb af sporet, når småbørn ved hjælp af "bollerum" og gennem børnesange, skulde fylde deres tanker med "alt, der lå neden for navlen", som han sagde. Han stiftede nyt parti og organisationen ALS, Aktive Lyttereog Seere, der skulde følge med i DR's intensive påvirkning af børn genem BUPL-pædagoger og folk som Torben Weinreich, Søren Vinterberg, Egon Clausen etc.


Her er en tysk artikel om HJERNEVASK. Læs den!


Agenda 21 - hjernevask af børnehavebørn og skolebørn vil gøre dem 
til ignoranter, føjelige, perverse sexrobotter.
Fra hjemmesiden "New.euro-med.dk" 8. maj 2014:

Enhver diktator ved, at han under snævre rammer skal ensrette børn og hjernevaske dem for at konsolidere sit regime på en sådan måde, at selv den mindstbegavede forstår det. Det vil sige den laveste fællesnævner.
Den afgørende faktor for at fremme nedbrydningen af ​​religion og moral ved hjælp af Adam Weisshaupts og Rothschild Mayers illuminati-program, var Karl Marx, en Rothschild-fætter og betalt af Nathan Rothschild. Frankfurterskolen og dens sex-revolution i 1968 byggede på den Rockefeller-finansierede Mentalhygiene, der var en satanisk videreudvikling af kommunismen i det dekadente, kapitalistiske samfund.
Katastrofale udløbere af denne revolution var de marxistiske feminister, som det lykkedes gennem børnehaver og skoler at gøre drenge til piger og dermed tabere som "af-mand-ificerede", og i stedet at opdrage piger i den mandlige rolle til et faderløst samfund. Konsekvenserne blev opløste familier, og samtidig afskaffelse af de 10 bud ligesom det meste af det kristne fundament, som vores vestlige samfund blev opbygget på.


Aktivist Post meddelte 4. april 2014: Den autoritære chefinspektør for de britiske skoler, Sir Michael Wilshaw, har anbefalet, at børn i Storbritannien skal begynde i skolen som to-årige. Dermed åbnes vejen for en hidtil uset Ny-Verrdensordens hjernevask.

Den britiske "The Independent" skriver 2. maj 2014: Skolerne står i september (om tre måneder!) for en række ændringer med en ny national læseplan og hårdere prøver, der bliver indført i undervisningen.
Faktisk, ja. Bill Gates forklarer, hvordan hans koncern har manipuleret de amerikanske børn til at blive et ”godt marked”, til at være konforme kunder og medarbejdere til Microsoft. Desuden er FN involveret i det.

Den anerikanske "WorldNetDaily" 31. marts 2014: Den skotske regering har en plan om, at regeringsbureaukrater skal deltage i afgørelsesprocesser for familier med børn for at overvåge og træffe afgørelser for deres liv.
Denne lov viser et lands naturlige udvikling, når man har ratificeret FN-konventionen om barnets rettigheder. Lovforslaget indeholder enorme dataindsamlinger, der kunde deles med andre med eller uden forældrenes samtykke.


Nu skal sex-æsken med legetøj formet som kønsdele ind i de schweiziske klasseværelser. (Se indlægget "Autoriseret Ødelæggelse af vore børn" 20. marts 2014 på Spydpigens blog).
Det drejer sig om ”uddannelseshjælpemidler” for børnehavepædagoger, som allerede i førskolealderen tvangsmæssigt skal give ”seksualopdragelse”. Ansvarlig for indholdet er Center for Sundhedsfremme på den pædagogiske Højskole i Luzern. Europæiske universiteter er tænketanke for genderismus (kønsrollesnak) og neo-marxisme. Det fører til ødelæggelse af Vesteuropa - intellektuelt forberedt af marxister.

Sexualopdragelse som en lovpligtig foranstaltning udruster unge mennesker med grundlæggende viden og evner, færdigheder og værdier, som de har brug for, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt for at opleve deres seksualitet og glæde.”
Den sædvanlige snak om ”ansvarsfuld” søgen efter lyst/glæde resulterer i den værst tænkelige udelukkelse af børnefødsler og ægte kærlighed eller tilknytning til partneren. Graviditeter skal forebygges eller afbrydes. Ægteskab og familie er ligegyldige størrelser.
Den pædagogiske Højskole i Luzern skriver på sin hjemmeside "Amorix.ch", at

uddannelse” til seksualitet bør begynde så tidligt som muligt. Darwinismen holder på, st fremhævelse af det ”seksuelle indehold" forviser mennesker til dyrenes verden.
I Tyskland finder sex-lege sted i børnehaverne under navn af ”Uddannelsesplan 2015” ligesom også opdragelse til at acceptere alle former for unormal seksualitet.
De pædofile vil holde indtog i børnehaverne og skoleklasserne, når den for tidlige seksualisering af børn tager fat.

Hvad stikker der under? En plan for en Ny Verdensorden!
I USA bliver børn gennem nationale standarder hjernevasket og indsluset i meget snævre rammer. Systemet bliver betegnet som Common Core = ”fælles kerne”, det amerikanske uddannelsessystem for FN-Agenda 21, koncentrationslejr og her.
The New American 8. august 2013: Den højestrangerede sponsor for Common Core - og efter sigende den største enkelte finansieringskilde - var Bill og Melinda Gates Foundation, i alliance med Rockefeller Foundation med en tvivlsom historie om finansieringen af ​​forskellige agenturer og programmer i FN om obskure projekter for befolkningskontrol og fosterfordrivelse. Amerikas børn så vel som deres forældre bliver - når loven vedtages - overvåget og registreret på en hidtil uset måde fra den tidligste barndom helt indtil arbejdsmarkedet.

Modstandere af planen siger, at der er en dagsorden om at underkaste de studerende en hjernevask.
Målet er ikke uddannelse, men snarere at skabe ​​føjelige, afhængige uuddannede borgere.
Læs videre om "common core" på new.euro-med.dk.

juni 03, 2014

Urgammel opskrift om ødelæggelse af andres samfund

Indoktrinering

Nedenstående artikel stod i socialdemokratiets avis, "Aktuelt", den 28. oktober 1974, altså på en tid, hvor bølgerne gik meget højt på baggrund af 68'ernes revolution og socialdemokratiets forslag til en ny partipolitik 1969. Den er skrevet af dr.scient.soc. Erik Høegh*, der var tilknyttet avisens skribentpanel.

Artiklen handler ikke mindst om fortolkningen af ordet "indoktrinering", der især forekom i forbindelse med indoktrinering af børn, hvilket  generelt opfattedes som tvivlsom belæring af børn uden forældrenes viden og tilsagn, sådan som f.ex. Torben Weinreich og Søren Vinterberg ivrede for. Tolkning og udlægning af ordbegreber spiller en uhyre rolle i "den anden form for krig" (= psykologisk krigsførelse), hvor det undertiden lykkes at give et ord et nyt indhold, som tilmed kan være tvært imod dets tidligere udlægning. Sådanne spil med ord er interessant, men kan give misforståelser, som stille kan flytte hegnspæle i politik.

Her er Høeghs artikel:


”Dette for at slå fast, hvad politisk indoktrinering er. For mange hundrede år siden beskrev inderen Arthacastra følgende om politisk indoktrinering og politisk infiltration:
”Provokatørerne skal i samfundet opdage og benytte alle mulige kilder til jalousi, had, uvilje og misundelse samt ødelægge frøene til fremskridt. Provokatørerne skal bagvaske familien, ødelægge samlivsreglerne, håne det ophøjede, nedværdige den ædle. Samfundets evne til at træffe beslutninger skal ødelægges ved at påstå det modsatte ved ethver forslags fremlæggelse. I ly af natten skal provokatørerne ødelægge og mishandle ejendom, dyr og mennesker samt forgifte drikkevandet."

Denne gamle opskrift på at ødelægge samfund og frihed kender mange socialdemokrater, mange fagforeningsfolk og mange universitetsfolk til i dagens Danmark.
Indoktrineringen, der bruger vore frie institutioner til det formål at undergrave vort samfunds demokrati, og vor levevis, er ældgammel, og lige naivt påstår mange af vore ledere, der med urette bærer de gyldne kæder, at indoktrinering i den her beskrevne ældgamle form ikke finder sted i vort samfund.
Bevisbart har indoktrinering fundet sted i den højere uddannelse i Danmark.

Principperne er følgende:

Fase 1: Man foretager f.eks. indbrud på undervisningsstedet for at finde beviser mod de socialdemokratiske og borgerlige lærere, så disses anseelse kan ødelægges.

Fase 2: Man afventer en politisk urosituation, hvor man kan fremsætte løgnagtige påstande om de socialdemokratiske og borgerlige lærere med krav om at få medbestemmelse og indflydelse på undervisningssituationen.

Fase 3: Man meddeler, at undervisnngsstedet og arbejdspladsen skal bruges som basis for revolution og undergravning af vort samfund, fordi dette er råddent.

Fase 4: Undervisningsstedets styrelsesregler laves om, fordi det offentlige afvejer, hvad der kan betale sig, for at få ro for enhver pris.

Fase 5: Undervisningsstedets rektor, som har den dertil hørende politiske overbevisning, udnævner, udenom reglerne, idet han påberåber sig nødretten, lærere med den rette holdning. Blandt disse lærere er der naturligvis mindst én, som har medvirket i det kriminelle arbejde i fase 1 og 2.

Fase 6: Nu har de revolutionære magten på undervisningsstedet, hjulpet af politikerne og embedsmændene, der burde vide bedre.

Fase 7: De revolutionære bestemmer nu, hvem der skal have eksamen, og hvem der skal være lærer.

Fase 8: Ensretningen og fordummelsen kan nu begynde. Revolutionens første fase er lykkedes.

Dette forløb kendes fra Københavns Universitet. Det bedst dokumenterede tilfælde viser, at så at sige alle medlemmer i organerne, der har indflydelse på og kan bestemme et helt fag og videnskabsområde, har medvirket ved de ulovlige og kriminelle handlinger i fase 1 og fase 2, der er beskrevet ovenfor.

Hverken socialdemokraterne, fagbevægelsen eller andre er tjent med, at indoktrinering af ovennævnte karakter finder sted. Med mindre socialdemokratiet og fagbevægelsen ønsker at begå selvmord. For revolutionens hovedfjender er kapitalisterne, hvem så det er, Socialdemokratiet, LO, den frie forskning og det danske demokrati.
I den debat som undervisningsminister Tove Nielsen har rejst om indoktrinering, har de fleste talt om noget andet. Enten benægter man, at der forekommer indoktrinering, eller også siger man, at alt er indoktrinering, så det hele bliver meningsløst.

Naturligvis er det ikke indoktrinering, at lærerne fortæller om deres politiske overbevisning eller prøver at overbevise eleverne herom. Naturligvis er det ikke indoktrinering at skulle lære 83 salmer uden ad. Naturligvis er det ikke indoktrinering at lære eleverne Karl Marx's, det kommunistiske manifest eller A. Hitlers politiske program.

Dette er den skinbarlige dagligdag, som kendetegner demokratiet. Indoktrinering er overtagelse af institutionerne for at bruge disse til bekæmpelse af demokratiet i den enfoldige revolutions navn. Bekæmpelse af indoktrinering er enhver borgers ret og pligt i et demokrati.”


*)  Erik Høgh (1929 - 2004) var jurist og sociolog og blev den første doktor i sociologi. Han fik stor betydning for Sociologisk Instituts første udvikling. Erik Høgh blev stærkt angrebet af marxistisk orienterede studenter i slutningen af 1960'erne og i 1970' erne, fordi han var modstander af, at sociologi skulle være marxistisk baseret.
Faget blev nedlagt i 1984 og de daværende hovedsageligt marxistiske ansatte forskere og lærere blev afskediget. Faget er siden genetableret med ansættelse af nye forskere og lærere ansat af et til formålet internationalt sammensat bedømmelsesudvalg.


Spydpigens kommentar:
Medens Høegh naturligvis havde et indgående kendskab til universitetets forhold, forekommer han mig at være ret ukyndig med hvad der foregik ude i den brede befolkning.....  På dette tidspunkt havde de aktive marxister nemlig allerede for længe siden gennem infiltration fået fast fodfæste i både små og store nøglestillinger i stat og myndigheder....

Lidt Dansk Kulrtur

Lidt dansk kultur
Et mangelbrædt er til at "mangle" med. At mangle betød "at rulle, glatte, presse tøjet". På svensk "att mangla", som altså ikke betyder at mangle noget (at savne noget). Svensk "mangelfri" = strygefri. Svenskere kan altså ikke forstå, at danskere gang på gang kan sige, at de mangler noget....

Til et mangelbrædt hører der en rund stok, som man lægger tøjet om, og så trykker man med mangelbrædtet frem og tilbage til det er glat.

Mangelbrædtet var en typisk kærestegave og derfor gerne fint udskåret i karvsnit eller anden teknik. Håndtaget var ofte formet som en hest, en tradition som har aner tilbage til Odins hellige Sleipner.

Hesten findes også i bondehjem som lysestage, og armlænet på husbonds bænk kunde være udskåret med et hestehoved.

Håndtaget på mangelbrædtet kunde i nogle egne være formet som en havfrue

Fanget i hegnet

Over tusind negere stormede i onsdags grænsen til den spanske enklave Melilla på Marokkos kyst. Næsten 500 af dem lykkedes at klatre op på det syv meter høje hegn, som var forsynet med pigtråd, og trænge ind på europæisk territorium.
Angrebet var et af de største inden for de sidste ti år.

Trods de talrige politibetjente havde man meget svært ved at stoppe stormen i morgengryet, skrev flere aviser


Kilde: Politically Incorrect 29. maj

juni 02, 2014

Ulve

Ulv  i  Fåreklæder
Fra Billedbjerget.


None dare call it conspiracy

Ole Hovmand fortsætter:

"I sidste nummer af tidsskriftet AKTION redegjorde jeg for forfatteren Gary Allens afsløriger af en konspiration imellem det yderste venstre på verdens plan og højfinansen rettet imod resten af befolkningen med tilhørende spilfægterier for at tilsløre de faktiske forhold. De fleste vil nok nægte at tro, at dette kan være andet en et tankeflip - et udkast til en kriminalroman eller spionfilm. Skulde flertallet syne, at dette er den nærmeste løsning, må folkene bag konspirationen - hvis den existerer - være geniale og moralsk forsumpede.

"Det halve" havde vi nok gennemskuet , men når sandheden er så fantastisk, tør ingen tro på den for ikke at blive til grin, og det er konspirationens redning.

Det var muligt for Hitler at skjule for den tyske befolkning, hvilke rædsler der foregik i hans koncentrationslejre (han sad på pressen). Det var for nedrigt til at være sandt, og i dag har den menige tyske borger svært ved at overbevise sine europæiske medborgere om, at han ikke vidste, hvad der foregik.

Visse afsløringer har vi dog set:

Prins Bernhard af Holland får i Gary Allens bog megen spalteplads som leder af "the insiders" europæiske afdeling, Bilderbergorganisationen. (Husk stadig, bogen er skrevet allerede i 1971). Man kan spekulere over, hvorfor der pludselig langt senere kom kompromitterende breve frem fra amerikanske flyfabrikker?

De var imidlertid effektive og uskadeliggjorde Prins Bernhard for evigt.

Enhver forbryderorganisation har også brug for at øve justits blandt sine egne, og siden prins Bernhard faldt så let til føje , har der sikkert været mere, og det var der ifølge Gary Allen.

Gary Allen opfordrer ikke sine læsere til at tage kampen op med disse "Verdens mest velhavende socialister"" med deres egne våben. Men de skal rammes i deres Achilleshæl, og den er: at så mange mennesker som muligt kender sandheden og gør noget ved det ud fra deres demokratiske rettigheder, medens det endnu er muligt.

Ingen tyv bryder ind, sålænge han har spotlyset på sig!

Disse vore skjulte modstandere og deres medløbere kender alt om organisation og administration, hvordan den skabes og hvordan den ødelægges. Det har de formået verden over, hver gang fornuften stak hovedet frem. Derfor er det vigtigt at denne nye viden i Gary Allens bog "None dare call it conspiracy" kommer ud til så mange mennesker som muligt, og jeg vil opfordre alle til at læse bogen.Ole Hovmand i AKTION nr. 5/1978.

DET  VÆRSTE  ER  BØRNEØDELÆGGELSEN


    fundet på

http://danmark.wordpress.com/2014/05/28/det-vaerste-er-borneodelaeggelsen/

-  med begrebet "inklusion" er skridtet taget fuldtud !

 Eksperimental-psykologien virker

20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet brugtes (i 2007-2008) på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. gik til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn (2007-2008). Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skrev Jydske Tidende 13. april 2008. Nu har vi fået ‘inklusion’.


Næstformand i Danmarks Specialpædagogiske Forening Helle Ingstrup Munk-Hansen, der selv underviser på Tinglev Skole, oplyste i 2008 at for 10 år siden dengang havde de 10 sådanne elever på skolen. I 2008 havde de 50.

Hvad er der sket?

[J. E. Vig: "Grunden til at mange unge mennesker formentlig vil afvise denne gennemgang er ikke alene, at den er for lang for dem (de færreste har nogensinde læst noget særligt i sammenhæng), men det helt afgørende er, at de selv er et produkt af den beskrevne udvikling. Man skal huske egoet altid står i forgrunden i det tomme ideologiske (herunder historieløse) univers; det gælder om at hævde sin ret, selvom man har uret, for alt er som bekendt relativt, selv forbrydelsen mod sagesløse...i ideologiens helliggjorte navn"]

I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå.

Børnene gider ikke have undervisning, og når de ikke gider, går læreren med dem i skoven, eller de tager en tur i byen. Der er ingen pligter længere; de tilsidesættes i hvert fald. Går vi til det næste trin, som følges af næsten halvdelen af alle undervisningspligtige, som vi vel ynder at fastholde det, så er valgfriheden med hensyn for eksempel fag i gymnasiet nu sådan, at der kan tildeles 200 forskellige studentereksaminer. Valgfriheden førte til værdiløshed.

   Vold og mobning

af en hidtil uset grovhed florerer frit i de danske skoler. Voldtægt, grov vold, pengeafpresning og psykisk tortur er i dag ikke ualmindelige foreteelser i en dansk skole. Børn og unge føler sig mange gange magtesløse over for de kriminelle overgreb. Foretages de uhyggelige overgreb eksempelvis af elever, for hvem sådanne forbrydelser er en naturlig del af den kulturelle baggrund, anklager lærerne med glæde voldsofret for selv at være problemet – fordi den pågældende elev ved sit nødråb forsøger at modarbejde voldsforbryderens (voldsforbrydernes) naturlige udfoldelsesmuligheder.

Princippet startede i nyere europæisk tid på dansk jord under den famøse Ritt Bjerregaard, der ikke selv kunne optages på Christianshavns Gymnasium, fordi hun havde et for lavt gennemsnit til mellemskoleeksamen. I faget historie kunne hun ikke svare på, hvad skæbnesvangert, der ramte Danmark i 1864. “Kunne vi ikke blive lige kloge, så kunne vi i hvert fald blive lige dumme, for lige skulle vi være”. Det var hvad enhedsskolen gik ud på. Intet andet. Men bare rolig, det hele fortsatte såmænd i samme gænge under Bertel Haarder fra 1982 i det nære samfunds navn. Og igen fra 2005 med nye tvetungede proklamationer fra samme.

Men det værste er dog atde med Antorini får lov til at fremture, også trods skarpe advarsler fra Sverige, der har været de samme skoleødelæggelser igennem. Kan ingen fatte at folkeskolen, seminarierne, gymnasiet og erhversskolerne er ødelagte af de samme marxister, der ikke helmer før alle Jerikos mure falder, som skrevet står?

Lærerne er i øvrigt stået af: 65 pct. af dem søger væk.

Læs videre om de nye metoder og deres baggrund:
http://danmark.wordpress.com/2014/05/28/det-vaerste-er-borneodelaeggelsen/

Det er desværre en udbredt overtro - endog langt ind i de mest kyndige miljøer - at kommunisme og kommunisterne er en overstået fase. Det er det ikke! De arbejder ihærdigt, stille og skjult videre med at ødelægge de demokratiske samfund indefra efter opskriften på psykologisk krigsførelse! 

juni 01, 2014

Apropos Bilderberg!

None dare call it conspiracy!

"Ingen vover at kalde det sammensværgelse"

af Cary Allen
udkommet i over 5.5 millioner exemplarer på Concord Press.


”Fordi ”de etablerede” kontrollerer medierne, vil enhver, der afslører ”the insiders” (de sammensvorne) blive udsat for en kanonade af beskyldninger fra aviser, fagblade, TV og radio. På denne måde bliver man truet med tab af almindeligt borgerligt omdømme, hvis man vover at udbrede den idè, at der er en organisation bag alle de problemer, der for øjeblikket plager landet.”

Dette citat fra Gary Allens bog kunde være en beskrivelse af, hvordan personer, der sidder inde med kendskab og viden om visse forhold, bliver behandlet af de samme medier.

Men lad os se lidt nærmere på, hvad forfatteren mener med ”de etablerede” og ”the insiders”, for når han med så stor præcision kan forudsige reaktionen, må han også have nøje kendskab til den organisation, som står bag, og som udløser den. Bogen er ikke skrevet om danske forhold, men om Amerika og internationale forhold.

Gary Allen starter med at føre læseren ind på emnet ved at fortælle om et landskabsbillede fra en børnebog, hvor man får til opgave at finde æslet , der trækker en vogn med en dreng. Køretøjet er snedigt gemt i de streger, der er brugt til landskabet, men når man pludselig bliver opmærksom på det, stikker det frem og er ganske tydeligt. På samme måde prøver massemedierne at vise os et billede, som skjuler virkeligheden. Har man én gang gennemskuet billedet, har man nemt ved at se det en anden gang, og bogens opgave er at afsløre denne virkelighed.

Hvem skulde denne organisation så være, der var så magtfuld, at den var i stand til at styre alle medierne, sidde på det politiske liv og samtidigt holde det hele som en dyb hemmelighed? Der skal utrolig mange penge til for at spille denne komedie, derfor må det være velhavende folk. Hemmeligheden er heller ikke afsløret i den konfrontation, vi har oplevet mellem øst-vest., så derfor må det foregå uden for denne debat, eller også må hemmeligheden styres af folk, som også er i stand til at beherske øst-vest debatten, og hvem kan det være?

Gary Allen beskriver den historiske udvikling tilbage til den enorme industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet i USA, hvor kæmpemæssige formuer blev koncentreret på ganske få hænder og familier; men blev disse karteller og truster ikke brudt ved lov? Det gjorde de, men Gary Allen påviser ganske nøje, at disse love blev igangsat og styret af de samme mænd, som beherskede formuerne. De fik overført formuerne til fonds, som ikke var belastede af skatter og arveafgifter og derfor kunde vokse videre i de samme menneskers hænder. Samtidigt ejede de bag linierne stadig alle firmaer inden for samme branche ved aktieandele og bankvirksomhed.

Alle nye firmaer på vej op har stadig skatterne at slås med og desuden en skjult konkurrent, som de troede antitrustloven havde gjort det af med.

Md så stor pengemidler bag en organisation, som disse mennesker ifølge Gary Allen har dannet, kan man påvirke hele nationen og hele udviklingen i verden. Man kan finansiere en Hitler og starte en krig, som ens egne medborgere skal betale over skatterne, medens man selv leverer våben dertil. Man kan starte tredivernes økonomiske depression og tjene enormt på den, fordi man ved, den vil komme.

Men det interessanteste er vel nok påstanden (henvisning til kildemateriale findes i rigt mål) om, at disse mænd i deres magtbegær også startede kommunismen, fordi denne styreform er den mest effektive måde at opnå magt på.
Ved politiske spil fik man den på benene, og ved økonomiske tilskud til Sovjets femårsplaner, fik man en bastion op at stå, hvorfra man kunde arbejde videre. Arbejdet i Øst var let, fordi den sociale spænding i Rusland var enorm, men i Vest har man haft større problemer med at vinde spillet, fordi befolkningen ikke umiddelbart faldt for kommunismens lokketoner.

I stedet for har man så politiseret inden for de eksisterende partier, og i USA er det lykkedes siden før 2. verdenskrig at beherske administrationen, uanset hvilket parti, drer vandt valget.

Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier, og man skal være komplet ryggesløs for at drive en sådan politik med de mennesker, man lever iblandt. For at bevare denne hemmelighed kan man imidlertid blot lade folket kikke på nogle billeder af en øst-vest konfrontation, som de i øvrigt selv betaler gennem skatterne, og få dem til at tro, det er sagens kerne, medens man selv sidder uden for spillet og trækker i trådene i begge lejre.

Konfrontationen skulde egentlig stå mellem ”the insiders” og den resterende frie verdens borgere!

Mon ikke det er denne hvepserede, nogle mennesker er kommet for tæt på og derved har udløst Gary Allens profeti til virkelighed? Disse mennesker bliver i hvert fald udsat for nogle drøje knubs, og det kan tit være svært at se, hvem der egentlig holder trådene i kampen mod dem.Ole Hovmand i tidsskriftet AKTION nr. 4/1978


NB: i næste nummer af AKTION genemgås, hvad Gary Allen mener, det er muligt at gøre i denne situation.Men der er nu gået o. fyrretyve år siden ovenstående blev skrevet!