august 31, 2016

Skriv under

Vi vil kunne leve i fred for POLITIKERNES gæster i Danmark

Til samtlige politikere på Christiansborg
HVER ENESTE DAG udsættes danskere for grove overfald, røverier, tyverier, voldtægter, befamlinger, chikane og horribel opførsel af de migranter, I POLITIKERE vil have her i vores engang så dejlige land.
Vi kan ikke længere færdes i tryghed og sikkerhed på gaden, i busser og tog, på festivaller, i nattelivet, i butikker, i svømmehaller, biografer eller sågar i eget hjem. Senest har vi set, at bilister også standses og overfaldes groft. Deres rockerlignende grupperinger har huseret i årevis, uden at der er grebet ind. Allerede udviste asylansøgere er stadig på fri fod i Danmark. Vores fængsler er proppede med migranter, der sidder og feder den på danskernes regning.
Politi, brandvæsen og hjemmehjælpere forhindres i at passe deres arbejde. Disse udsættes for stenkast og en horribel opførsel. Der kastes sten mod busser og privatbilister. Boligejere må flytte fra deres hjem fordi migranterne huserer i private haver. Selv ældre mennesker og teenagere slåes ned på groveste vis og berøves.
Vores butikker må lukke pga. raids (plyndringer) og horribel opførsel fra migranternes side. Butiksejere udsættes for krav om "beskyttelsespenge" og det samme gør danske og grønlandske hjemløse.
Hundeluftere slåes ned og vores dyr på marker, byggelegepladser, i naturen og udenfor butikker mishandles - nogle gange med frygtelig dødelig udgang.  
Vi skatteydere tvinges til at betale for migranternes liv her ifa. nedskæringer på vores velfærd og konstante nedskæringer på alt dansk, og vi vil ikke finde os i, at der fra politisk side INTET gøres for danskernes sikkerhed. Det er I POLITIKERE, der har åbnet grænserne for alle de voldelige migranter, hvis levevis og mentalitet slet ikke matcher danskernes.
Vi KRÆVER, at I tager affære pr. omgående og får fjernet samtlige kriminelle udlændinge fra dansk jord. Og nej - det er ikke godt nok, at I vil bruge danske skattekroner til at beskytte danskerne. Vi vil ikke både betale for deres liv her OG for at vi kan leve i fred for dem
VI VIL KUNNE FÆRDES FRIT OG MED GLÆDE I VORES EGET LAND
 Alle er velkomne til at dele linket til underskriftindsamlingen 

http://www.skrivunder.net/vi_vil_kunne_leve_i_fred_for_politikernes_gaster_i_dk


Børns personlige frihed


Spydpigen har taget nedenstående artikel fra Foreningen "INTACT DENMARK – FORENING MOD OMSKÆRING AF BØRN – fordi både drenge og piger har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse"

Personligt mener Spydpigen, at omskæring eller ikke først bør afgøres af barnet, når det er blevet myndigt. Og hun har en enkelt kommentar til en af hende rød-mærket udtalelse i artiklen.

En gang omskåret, for evigt omskåret
29/08/2016 by Güray Baba

"Som omskåret mand, læge og med muslimsk baggrund vil jeg til enhver tid forsvare børnene fra at blive at blive rituelt omskåret. Den personlige frihed finder jeg ukrænkelig – også når det gælder børn."

"Jeg kan huske den kolde saks mod min penis. Jeg blev omskåret som 4-årig. (.....) Jeg ville ikke omskæres."

Læs Ayhans interview i Berlingske. Her er et klip fra det:

Jeg blev frataget mit valg
"Mit forløb har modsat andres være ukompliceret. Ingen blødninger, arvævsdannelser, infektioner eller seksuelle dysfunktioner. Ærlig talt, jeg aner ikke, hvordan samleje vil/ville føles med forhud. Det har jeg aldrig prøvet. Men mine forældre spurgte mig aldrig, hvad jeg ville. Det var det valg, jeg blev frarøvet.
Det er ikke selve omskæringen, jeg opponerer imod. Hvis der forligger medicinske/kirurgiske indikationer eller hvis man som myndig frivilligt lader sig omskære velvidende indgrebets forløb, konsekvenser og risici, vil jeg uden tøven tie. Det er den påtvungne rituelle omskæring af børn, jeg ikke kan forene mig med. Børn har også ret til intakt krop og bevarelse af raske og sunde organer og væv. Vores fornemmeste opgave er at værne om vore rettigheder, særligt af individer der ikke kan formå selvbeskyttelse. Vi har pligt til at forsvare børnene, når deres forældre af rituelle årsager vælger at kønslemlæste børnene. Rituel omskæring er lemlæstelse af penis. En gang omskåret, for evigt omskåret.
Krænkelse af børnerettigheder
Forældre udleverer egne religiøse/kulturelle fænomener gennem deres drengebørns forhud, mens vi kigger på. Det kan aldrig være etisk velbegrundet at tvinge et andet menneske (uden samtykke) til et unødvendigt irreversibelt kirurgisk indgreb.
For det første: I Danmark indførtes i 2003 et total forbud mod rituel omskæring af piger og kvinder med en strafferamme på op til seks års fængsel, jf. straffelovens § 245a. Der står intet om drengebørnene. Intet. Kære venner, den danske lovgivning diskriminerer og tillader, at forældre kan lade den skarpe skalpel svinge over deres sønners forhud.
For det andet: Vi bryder FN’s Børnekonventioner, som vi tiltrådte i år 1991. Artikel 2 kræver afskaffelse af traditionsbundne ritualer som gælder for ”alle børn uanset køn, race, etnicitet, religion (…)”.
Når det handler om børnerettigheder er Folketinget paradoksalt nok uinteresserede og paralyseret; slatne dillere og hængenosser. Kom nu ind i kampen. Få jer nosser! Når grise og hunde skånes mod unødvendig lemlæstelse, er det helt naturligt, at drengene også har krav på beskyttelse!"
(Her kan du læse Ayhans indlæg  Har Folketinget berøringsangst for penis? Muslimsk og jødisk nirvana eller blot religionsdæmonisering?)
"Jeg gør brug af min ytringsfrihed til at sætte fokus på et vedvarende problem. Selvfølgelig er jeg ikke negligerende for de kulturelle normer og de følelser, man som kulturel eller religiøs muslim eller jøde må have.
Jeg forstår den svære situation, men jeg accepterer ikke, at mindreårige forsvarsløse drenge skal betale prisen. En dyr pris i form af smerter, fysiske, psykiske og seksuelle problemer. Det finder jeg ubarmhjertigt. Det er selvfølgelig min pligt at forsvare børnene – også når der er ramaskrig."


Spydpigens kommentar
 til den af hende med rødt afmærkede bemærkning fra læge Güray Babas  :  "Den personlige frihed finder jeg ukrænkelig – også når det gælder børn." 

I socialdemokratiets forslag til nyt partiprogram i 1969 foreslog man bl.a., at børn selv skulde bestemme meget mere end før: "Der gøres en anstrengelse for at etablere en reel lighed mellem familiemedlemmerne, d.v.s. mellem kønnene og mellem generationerne gennem note 3:

"Forældremyndighedens begrænsning, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med hensyn til voldsanvendelse), sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennnem uddanelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen - for så vidt de synes, at de dèr trives dårligt".

De skulde altså uden videre kunde "melde sig ud" af familien og tilslutte sig hvad som helst, IS, nazismen, fremmedlegionen, en bilbrænderbande etc. ???

Det sidste nye i tiden er forslag om, at selv småbørn skal kunne tage stilling til, om de vil skifte køn ved operation...

Jeg har med citatet fra socialdemokratiets forslag i 1969 bare villet vise, hvor svært det kan være at tage stilling til visse ting, f.ex. børns personlige frihed

Læserbrev fra Jyllandsposten


Den 30. august 2016 kl. 18.18 skrev Petter Mathisen<petter.mathisen@mail.dk>:
 

Bragt 30/8/16
 
Breivik igen, igen
Søren Pind, Per Nyholm og andre, der mener, at islam er en fredelig religion, må være lykkelige for, at Breivik har givet dem mulighed for igen og igen at argumentere for, at terror ikke har noget specielt med islam at gøre. En enkelt sindsyg nordmands angreb på det norske arbejderparti kan sagtens opveje hundreder af islamiske terrorhandlinger. Vor justitsminister burde være hævet over brug af den slags primitiv, naiv og gennemskuelig argumentation.
 
Petter Mathisen

august 30, 2016

Brugbare hvad?


En stadig aktuel gammel artikel fra AKTION

Den finske forfatter og sovjetolog, Matti Arjanne, udgav for nogle år siden en bog med titlen "Vær varsom med Socialismen".

Han beskriver i enkeltheder taktiken for den undergravende virksomhed, som vi jo også kender her i landet, så som falsk information, infiltration i massemedierne, hæren, de politiske partier, embedsmænd, kirkerne osv.. For så vidt er det ingen nytænkning. Vi har måttet leve med nøjagtig de samme problemer.

Fagforeningerne med deres "kineserier" får også en bemærkning med på vejen: alt går jo strålende, og revolutionens forløsning er lige om hjørnet. Et andet kapitel omtaler "erobringen af individet", d.v.s. de såkaldte radikal-intellektuelle, som kommunisterne anser for "brugbare idioter", der er akkurat gode nok til at sprede propaganda. Skulde planen lykkes, så bliver de allesammen kasseret, men så vidt rækker deres intellektuelle forståelse næppe.

Det interessante er, at man her i landet anvenfder en lignende terminologi, nemlig "brugbar-naive". Det er lidt pænere end "brugbare idioter", men fortjener disse tåber egentlig det ?

Nu er idiotvældet så udbredt, at mange tror, at det altid har været sådan, eller - hvad værre er - de kan simpelthen ikke længere se, hvor tåbeligt det hele er. De kender exempler fra radio, TV og aviserne, hvor man ikke mere kan forvente, at en uddannet journalist kan læse, stave, tale eller skrive, er kun en del af sagen. At kultur er blevet til subkultur, at man ikke gider lytte til politikerne, og at undervisningsformålet er at uddanne fremtidige slaver, der er bundet af uvidenhed, narkotika, sex eller vold, er måske heller ikke så slemt. Revolutionen skal jo have sine dumme, som tror på den. Christiania er heller ikke noget at brokke sig over. Som et revolutionshovedkvarter kan de højst ødelægge det halve København. Det kan vi også leve med.
Det værste er, at alle disse forsvorne anti-kapitalister har opbygget så enorme mængder af kapital! Når man bare kikker på Tvind-imperiet og ser, hvor åbenlyst de samler penge og værdier ind, så er Glistrup den rene nybegynder. Hvad betyder millionerne? En postrøver på Frederikssundsvej fik jo 5 millioner ind på 5 minutter, og hvor de penge endte, kan man vel næppe være i tvivl om.

Der stjæles som aldrig før. Det er sejrs-resultatet for vore brugbare idioters aktiviteter. Men befolkningen burde reagere. Idioterne er nemlig ikke særlig brugbare for det danske folk.Det kan godt ske - som Benny Andersen udtrykte det så dejligt i et af sine teaterstykker - at man vågner op en dag og opdager, at Danmark ikke existerer længere. Landet er simpelthen forsvundet !

Eftersom de brugbare idioter er landskendte - de sidder på alle nøgleposter i medierne og den offentlige sektor - så burde tiden være inde til, at de langt oftere fik et "hold bøtte!" at høre, for at afsætte dem, er ikke så nemt. Det morsomme ved sagen er jo netop, at de er folkevalgte !

Under pseudonymet "Krakus" (Therese Brøndum)

Fra tidsskriftet AKTION nr. 6.1980.


Spydpigens kommentar:

Hvad har det hjulpet, at Matti Arjanne beskrev den taktik,
der gælder for marxismens undergravende virksomhed i Vestens
 demokratiske lande? Hvad har det hjulpet, at Schweiz husomdelte
detaljeret forklaring på, hvordan schweizerne skulde klare sig,
hvis en fjende skulde bruge denne krigsmetode mod dem? Hvad
har det hjulpet, at staten forklarede sine undersåtter, at i denne
form for krig kan selv et lille folk hævde sig over for en stor
modstander, for det er ikke tal og materiel, som er udslagsgivende,
men årvågenhed og indre modstandskraft.

Hvad har det hjulpet? - Når de/vi ikke tog det til os? Ikke forstod?


"Den anden form for krig er så farlig, fordi den ikke umiddelbart
bliver erkendt som krig. Krigen er camufleret. Den udspiller sig
under dække af fredstilstand og skjuler sig under formen af indre
omvæltning. Begyndelsen er ringe og tilsyneladende harmløs -
slutningen så bitter som selve krigen."


GEORGE SOROS’S OPEN BORDER FOUNDATIONS

Endelig! Endelig Nogen som udforsker og skriver om Soros.
17. august 2016 -(oversat af Peder Bering).

Nu har Spydpigen de sidste fem år skreget op om denne finansmand og hans fond, siden hans propagandafremstød via Mee Allerslev på Kbh.s Rådhus 3. marts 2011. Blind høne kan også finde et korn!)

http://www.horowitzfreedomcenter.org/joseph_klein_george_soros s_open_border_foundations

MULTIMILLIARDÆRENS GEORGE SOROS’S OPEN BORDER FOUNDATIONS
An inside look at the machinations of the multibillionaire and his mission to destroy national sovereignty.
August 17, 2016  Joseph Klein 26
Add This Sharing Buttons
Share to Faceboo Share to Twitter

GEORGE SOROS’S ÅBNE GRÆNSER

FONDE

Multimilliardærens intriger og hans mission:
At ødelægge nationel suverænitet. 

TAKKET VÆRE HACKING AF GEORGE SOROS'S OPEN SOCIETY FOUNDATIONS (OSF) AF DCLEAKS, FÅR VI HER ET KIG IND I MULTIMILLIARDÆRENS OG HANS ORGANISATIONER. SOROS UDNYTTER FLYGTNINGEKRISEN TIL AT FREMME SIN RADIKALT VENSTREORIENTEREDE DAGSORDEN. FAKTISK BURDE HANS ÅBENT SAMFUND FOND OMDØBES TIL ÅBNE GRÆNSER FONDE.

Èt lækket memo skiller sig ud for sin frække/ligefremme påstand om at flygtningekrisen burde accepteres som den "nye normaltilstand”. Den har titlen  "Migrations-styring og tvangs-gennemførelses portefølje Oversigt”. (“Migration Governance and Enforcement Portfolio Review.” ) Memoet er skrevet af Anna Crowley, Programofficer  i OSF’s (Open society Foundatioms) International Migration Initiative, og Kate Rosin, programspecialist for samme initiativ

Da de, med Rahm Emanuel’s ord, "aldrig vil tillade en alvorlig krise gå til spilde” skrev memo’ets forfattere om, hvordan flygtningekrisen “Åbner nye muligheder” hvad angår donorer. De lovpriste også bestræbelserne for at “drage fordel af det momentum, der er skabt af den løbende krise, til at skabe samtaler om at gentænke styringen af migrationen.”

De tænkte navnlig på “institionelle reformer af den globale migrations-styring. Med det formål hjalp deres International Migration Initiative med midler til at finansiere arbejdet for Columbia Global Policy Initiative, som er vært for Peter Sutherland, FN generalsekretærens særlige repræsentant International Migration.   De lovpriste dette “elite-niveau advokatur gennem Peter Sutherland”, som de mener vil få indflydelse på udfaldet at af topmøderne i september om migranter og flygtninge ved de Forenede Nationer, hvoraf det ene vil blive ledet af præsident Obama.

Peter Sutherland er en åbne grænser-fundamentalist. For eksempel påstod han ved en reception afholdt 22, oktober 2015 i anledning af de Forenede Nationers 70 års jubilæum, at de grænser for  indvandring, som nogle lande i Europa havde indført, “direkte minder om den type begrænsninger som fandt sted i det tyske rige mod den jødiske befolkning.” I et interview sidste oktober med  UN News Centre, gjorde  Sutherland grin med selve tanken om national suverænitet.  Han sagde, at "suverænitet er en absolut illusion, som vi må lægge bag os. De dage, hvor vi kan gemme os bag grænser og hegn er for længst forbi."

Hvad George Soros selv angår, så er han villig til  at vende vrangen ud af Europa for at opnå sit mål med åbne grænser. Han ønsker, at den Europæiske Union indlader mindst 300.000 flygtninge årligt fra urolige områder og bevilger 30 milliarder euros om året for at implementere en omfattende asylplan. Han går desuden ind for mere åbenhed m.h.t. at indlade økomiske migranter.

Soros har kritiseret regeringen i Ungarn, hans fødeland, for at sætte beskyttelsen af nationale grænser højere end hvad han kalder “Europæiske værdier”. Soros ser nationale grænser som “en hindring” for beskyttelse af “flygtninge”, uanset hvem sådanne selv-erklærede “flygtninge” faktisk måtte være.

Soros og hans undergivne holdt af at operere i skyggerne. Det lækkede dokument gør også titlen  “Open Society” til en løgn. Et lækket memo indrømmer for eksempel, at Soros’ overvejede at bruge journalister til at udbrede den fortælling om Ukraine, som Soros ønskede, til støtte for Kijev regimet. Det diskuterede fordele og ulemper ved at tilbyde udvalgte journalister “langvarige reportagerejser i Ukraine” altimens man fastholdt “vetoretten til historier, som vi finder kontraproduktive.” Bag kulisserne røber andre lækkede dokumenter, at Soros samtidig prøvede at få USA tll at levere flere dødbringende våben til Kijev-regeringen, mens man tilbød at bruge hans indflydelse til at støtte landets finanser.

I en memo-skitse, som Soros signerede som “George Soros, af selv-udnævnt fortaler for det nye Ukraine, 12. marts 2015,” talte Soros for at “Ukraines allierede burde betragte Ukraine som en forsvarsmæssig prioritet”. Han pressede også på for et “radikalt reform-program”, og fremsatte meget specifikke politiske og økonomiske anvisninger, bakket op af “den ukrainske gren af den ukrainske gren", kendt som  the Renaissance Foundation, (som) rapporteredes at betale hovedjægere for at finde passende enkeltpersoner til at arbejde for for den ukrainske regering, selv om de kommer fra ukrainske samfund så langt borte som USA og Canada.  Soros’ fonde har muligvis også hjulpet med at betale salærer for visse ukrainske ministre.

Soros prøvede også at få USA og den Europæiske Union til at redde Ukraines finansielle system. I et brev dateret 23. december 2014 til Ukraines præsident og premierminister, diskuterede Soros behovet for at indgå i en multimilliard-dollar forpligtelse for Europarådet, som kunne bruges til at overtale the Federal Reserve til at udstrække et tre måneders “swap arrangement” (bytteaftale phb) med Ukraines nationalbank- “Jeg er parat til at ringe til Jack Lew i USA’s finansministerium for at føle ham på tænderne vedrørende bytteaftalen,” skrev Soros.

I mellemtiden sørger George Soros for at være i en position, hvor han kan profitere fra et stabilere Ukraine. Sidste november blev det offentliggjort, at Soros’ Ukrainian Redevelopment Fund investerer i en fond sponsoreret af  Dragon Capital for at investere i Ukraine. Gennem dette instrument investerede Soros’s Ukrainian Redevelopment Fund i den ukrainske software producent Ciklum Holding Ltd. Den erhvervede formuen fra Horizon Capital, et investeringsfirma grundlagt af Natalie Jaresko, som den gang tjente som finansminister. Det viser sig af fr.. Jaresko, er  amerikansk statsborger af ukrainsk afstamning som havde arbejdet for U.S. State Department. Hun blev ukrainsk statsborger i december 2014, de hun blev finansminister.

Endelig ser Soros en mulighed for, at Ukraine kan hjælpe EU med at mildne flygtningekrisen ved at tage nogle af flygtningene til gengæld for finansiel hjælp. Hvad det ukrainske folk føler om dette forslag synes ikke at bekymre denne overindblander. Soros tror på sin dagsorden om åbne grænser og på bundlinjen på at hans egne investeringer går frem for de folks meninger, som bliver mest berørt af hans indblanding i deres indre anliggender.

august 29, 2016

Småtterier

Småpluk fra "Politically Incorrect" 29. august: 
   
Også i Bryssel har der været nogle ubetydelige hændelser, som naturligvis ikke har noget med det fredselskende islam at gøre. I den belgiske hovedstad exploderede der en bombe uden for det nationale Kriminologinstitut. En bil var åbenbart omkring kl. 2.30 brudt igennem bommen til instituttets parkeringsplads. En eller flere mistænkte havde så direkte foran  laboratorierne i bydelen Neder-Over-Heembeek i den nordlige del af byen antændt en bombe. Ifølge oplysningerne kom ingen til skade. Man eftersøger de mistænkte. Og så på`n igen i kampen mod højre.
29. august 2016.

- - - - - -
Muslim messer* i Oberhausen
En almindelig melding, som man har vænnet sig til. En 26-årig muslim har ved en sommmerfest i Oberhausen i Nord-Rhein-Westpfahlen først lavet spektakel og i tilslutning hertil  angrebet to gæster med knive under råbet "Allahu Akbar"  ligesom for nogle dage siden i Strassburg og såret dem slemt. Hvis  det overhovedet bliver nævnt i medierne drejer det sig bare om en husvild tysker under indflydelse af narkotika. Det har alså altsammen nix med nix at gøre. Nå, men så kan vi jo roligt læne os tilbage og læse videre om sporten...
29 august 2016

*) den tyske glose "messen" betyder dels at måle og dels at messe, at læse messen i kirken, men har åbenbart nu også fået betydningen "at stikke med kniv".

- - - - - -

Moskè-indgang i Meklenborg i Pommern var muret til.
Ubekendte har natten til fredag den 26. august muret indgangen til moskèen i Parchim i Meklenborg med gasbetonsten og forsynet det med Erdogan-citatet: "Moskèerne er vore kaserner, minareterne vore bajonetter, kuplerne vore hjelme og de troende vore soldater" - samt med ordene: "I kalder jer troende. Vi kalder jer indtrængere".
I politianmeldelsen den 28. august kaldes det "fremmedfjendtlige paroler".

(Som det fremgik forleden på Spydpigen skulde der netop være valg i Meklenborg søndag den 28/8, og Tjekkiets tidligere præsident, Vaclav Klaus, var på besøg

Skolestart


Da jeg har brug for avispapir til optænding i min brændeovn, modtager jeg reklamer.

Forleden kom heftet "Skolestart" i A-4 størrelse fra ICA-MAXI Stormarknad på glittet papir og altså ubrugeligt til optænding - men jeg kan med det informere andre om ICA`s stilfærdige arbejde med ansvarsløs islamisering og regnbuepride af Sverige.

Forsiden viser 4 børn, hvoraf tre åbenbart af fremmed herkomst. De to dominerende  synes (mærkeligt nok) at være "regnbuebørn" efter nøglehalsbånd og andet at dømme. Regnbuen er logo for venstrefløjen i Norden og specielt for sympati med den svenske sexforening RFSL`s virksomhed. Hvis ikke læserne ved, hvad et regnbuebarn er, så er det et barn, som er resultatet af en mere løs forplantningssituation end den gammeldags i "kernefamilien", jvf. TV-propagandaserien om de ialt 36 familie-kombinationer, som ifølge TV er at foretrække fremfor kernefamilien (som tidligere var den normale hos os og iøvrigt også i islam).
Det fjerde barn på forsiden er skubbet ud til højre som om det var mindre væsentligt. Det afviger fra de andre ikke bare i synlighed, men også med lyse øjne og lyst hår, sådan som mange svenske piger endnu ser ud. Hun holder sig for ørerne, hvor et par store øretelefoner underholder hende - med `begrænsning på 85 decibel for at undgå høreskader`. Høreskaderne sørger hendes mørkere kammerater måske for (?).

Nogle regnbuefarvede notesblokke er mærkede med FSC = Forest Stewardship Council, der angiver at varen fint nok kommer fra beskyttet skovbrug og her ikke er reklame for børnesex, pride og  pædofili.
Men det kommer såmænd nok, eftersom alle giver efter. Og der lyder for tiden forslag om, at småbørn selv skal bestemme om de vil være med i en pædofil-leg og eventuelt senere skifte køn ved operation...    (Kik tilbage på Spydpigen 20.juni 2016).

Sveriges sex-foreninger går foran, fik foden indenfor i regeringen og opnåede – trods årelang modstand – obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspörgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt.

Kriminologi

Da jeg forleden (28/8) så en kriminologprofessor i Sverige, Jerzy Sarnecki, komme med de samme påstande som jeg har hørt i årevis hos danske kriminologer som forsvar for forbrydelser, så havde jeg som modstykke "kun" en ældre artikel af Pitttelkow, men nu har Snaphanen sendt mig en alenlang redegørelse.

Den er imidlertid altfor omfangsrig til min beskedne Spydpige, men her er linket:

https://affes.wordpress.com/

der viser Affes Statistik-blogg om invandrarmän i brottsaktiv ålder och invandrares barns brottslighet etc. etc.
Alene omfanget af denne redegørelse viser, at der må være noget alvorligt galt fat med myndighederne og deres arbejde for befolkningen.


august 28, 2016

Tvind på tapetet igen


Tvindskolernes Bavianer
gammel artikel fra 1978

Tvindskolerne er et godt exempel på, hvor glimrende marxisterne forstår at drive deres undergravende virksomhed inden for det bestående samfund og tilmed 100 % betalt af dette.

Takket være en skamløs udnyttelse af statens tilskudsordninger , så det for længst burde have været en sag for bagmandspolitiet, har skolerne på få år kunnet formere sig som ved knopskydning og opkøbe jord og fast ejendom for et tocifret millionbeløb. Men ingen forarges, når man blot har den rette politiske holdning. Med sine paroler om "lighed", "solidaritet" og nedbrydning af "kløften mellem håndens og åndens arbejde" har Tvind-skolerne taget forskud på U 90's planer for fremtidens skole. Ikke underligt, at skolerne nyder Ritt Bjerregaards og hendes håndgangne embedsmænds fulde sympati og støtte.

I den officielle propaganda, som vi kender den fra TV og pressen, er man dog varsom med ikke alt for åbenlyst at afsløre det politiske sigte med skolerne: at lave samfundet om til en socialistisk kollektivstat. Mange selv borgerlige har ladet sig imponere af massemediernes propagandabillede af Tvindskolerne som et positvt sidestykke til Christiania, skabt af lærere og elever i fællessakb af egne midler ved nøjsomhed og hårdt arbejde og med skoleprofeten Amdi Petersen som den store inspirator. "Verdens største vindmølle", Tvindmøllen er blevet symbolet på alle tiders sværmeriske forestillinger om et forureningsfrit non-profit-samfund baseret på naturens egne kræfter.

Med bogen "Bavianer" har forfatteren Kåre P. Johannesen prikket hul på denne og andre myter. På en onfdskabsfuld, vittig måde afslører han Amdi Petersen som en despot, og skolerne som et stalinistisk minisamfund baseret på angiveri, gruppeterror og hjernevask. En orwellsk verden, hvor solidaritet er ensbetydende med undertrykkelse af enhver meningsafvigelse, og lighed betyder udslettelse af ethvert personligheddspræg. I forholdet mellem Amdi Petersen og hans lærere og elever genfinder forfatteren det samme adfærdsmønster som hos abeflokken, hvis medlemmer helt er underkastet førerhannens, overbavianens vilje og behov. Det sexuelt betingde i denne underkastelse ligeom hos abeflokken fremgår af, at kernen i Tvind-samfundet er kvinderne. Rivaler tåles ikke. Derfor er erotik uden ledelsens autorisation ikke tilladt.

En anden af bogens bavianer er professor dr. theol. Johannes Aagaard, som er forkynder af den 3. verdens teologi og på een gang er marxist, maoist og kristen. Omkring hans økomeniske center i Århus, der er blanding af videnskab, politik og fidus, har samlet sig en flok af de troende, som totalt er underkastet hans åndelige og erotiske magt. Det er bavianismen i renkultur, hvor forfatteren i bogstaveligste forstand afslører bavianen med bukserne nede om benene.

Alle store grundlæggere af politiske og religiøse bevægelser er en slags bavianer, for hvem ideologien eller troen er et redskab til undertrykkelse af undersåtterne. Bogen beskriver de små bavianer, der trives så vel i dagens Danmark takket være den omsiggribende lettroenhed og fordummelse. Det kan derfor ikke undre, at bogen fik en yderst kølig modtagelse hos den herskende marxistiske kultur-elite. Helst havde man helt fortiet bogen, og karakteristisk er det også, at den ikke er blevet omtalt med eet ord i DR. At de venstreorienterede guruer virkeligt har følt sig trådt over tæerne, fremgår dog af, at professor Johannes Aagaards svar på bogen har været et sagsanlæg mod forfatteren for æreskrænkelse.

Niels Schoubye

Fra AKTION nr. 7.1978.

Var det hans hensigt?

Nedenstående citat fra Tariq Ramadan er hos Gatestone sikkert oversat helt ordret til dansk, men kan derved måske misforstås (hvilket også kan være Ramadans ønske!).

"Islam er en fransk religion og det franske sprog er et af islams sprog."

"Islam er en fransk religion" betyder det at islam oprindeligt var fransk og er udviklet af franskmænd og påført araberne ????
"og det franske sprog er et af islams sprog" betyder naturligvis - et af de mange verdenssprog, som høres i islams religionsområde.

af Giulio Meotti  •  27. August 2016 hos Gatestone

"Islam er en fransk religion og det franske sprog er et af islams sprog." — Tariq Ramadan.

Med små, små sprogmanipulationer kan man opnå fantastiske resultater. Det ved Tariq Ramadan.

Alt som før


Selvom svenskerne generelt har en fornemmelse af at kriminaliteten er vokset om kap med indvandringen, så benægter den polskfødte professor i kriminologi, Jerzy Sarnecki og avisen "Dagens Nyheter", at dette er tilfældet.

http://www.svtplay.se/video/9921783/rapport/rapport-27-aug-19-30?start=auto


I Danmark har vi en vis erfaring i kriminologernes kriminologi.

Her er en gammel lærerig sag fra 2009:

Pittelkow i JP: Fuprapport om kriminalitet


http://jp.dk/opinion/pittelkow/article1833808.ece
Jyllands-Posten Offentliggjort 30.09.09 kl. 03:00

Misvisende rapport om kriminalitet

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator


For nylig offentliggjorde Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet sin længe ventede betænkning. Det har ført til en debat om det ene og det andet enkeltforslag, som kommissionen kommer med.

Men hvis der skal hold på den politiske indsats, må man have en mere sammenhængende forståelse af kriminaliteten og dens årsager. Ellers ender det i spredt fægtning og symbolpolitik.

En sådan sammenhængende forståelse skulle man kunne finde i en særlig ”udredningsrapport”, hvor kommissionen formulerer baggrunden for de mange enkeltforslag. Men desværre er denne rapport ubrugelig.

Den synes mere optaget af at være politisk korrekt end af at beskrive virkeligheden.

Lad os tage to centrale spørgsmål. Det første drejer sig om udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Der er sket en dramatisk stigning i den registrerede voldskriminalitet blandt unge siden begyndelsen af 1990'erne. Mere end en femdobling af røveri og vold mod private! Men med lidt hokuspokus når kommissionen frem til, at det ikke er det store problem: ”Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv.”

Hvordan kan en femdobling af volden forvandles til en positiv udvikling? Jo, hør nu her: Først fortæller man, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold (men der er ingen tal). Dernæst konstaterer man, at der ikke er nogen stigning i volden, når man spørger de unge selv. Endelig blander man den grove og den mindre grove kriminalitet (som er faldet). Væk er problemet!

Så til et andet stort spørgsmål: Den kraftige overkriminalitet hos grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Danmarks Statistik har påvist, at mænd fra lande som Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Somalia begår langt mere straffelovskriminalitet end danskere og indvandrere fra vestlige lande og lande som Vietnam, Thailand, Filippinerne og Kina.


Denne forskel gælder vel at mærke, selv når man har taget højde for sociale forhold og alder. Noget kunne derfor tyde på, at kulturelle forhold spiller en vigtig rolle.

Men hokuspokus, rapporten får tryllet kulturforskellene væk i sin analyse. Den bruger i øvrigt ikke ordet kulturforskelle, men det mere tågede ”etnicitet”, og hævder så, at overkriminaliteten ikke hænger sammen med ”etnicitet”.

Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

Kommissionen bruger også et skrift om indsatsen mod etniske gruppers kriminalitet. Men heller ikke her gives der dokumentation for kommissionens påstand. Der står sågar i det pågældende skrift, at »meget tyder på, at kulturkonflikten spiller en betydelig rolle.«

På dette mere end tvivlsomme grundlag skaber rapporten det indtryk, at den voldsomme overkriminalitet hos unge fra Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Tyrkiet og Somalia ikke har noget at gøre med, at de kommer fra disse lande og står i alvorlige kultursammenstød.

Kommissionen går så langt, at den sår tvivl om, hvorvidt de nævnte grupper overhovedet har en overkriminalitet. Den taler om, at visse etniske minoriteter »synes at have« en højere kriminalitet. »Synes at have«?

Den såkaldte udredningsrapport fra kommissionen er på afgørende punkter stærkt misvisende. Hvad vil regeringen stille op med denne politisk korrekte skønsnak om kriminalitet?


Fra Spydpigen:
Ralf Pittelkov har i et indlæg i JP 30/09 2009 plukket ”udredningsrapporten” fra ”Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet” fra hinanden og afsløret – jeg kunne næsten skrive – det sædvanlige kriminologifup.

Dette fup har stået på i mange årtier, båret frem af Mentalhygiejnebevægelsens tankegods gennem personer som H.H.Brydensholt, Flemming Balvig, Erik Nørgaard, Tine Bryld, Henning Koch, Berl Kutschinsky, Jørgen Jepsen, Peter Ege, J. Vestergaard, Mogens Hansen m.fl.

Det gjaldt dels om at berolige befolkningen og dels at få dem til at tro på de ”gode” resultater af psykoterapi af de kriminelle, og derved styrke og udbygge eget fagområde og sikre videreudvikling af Mentalhygiejneideologien. I virkeligheden var den bedste løsning på kriminaliteten, at man ikke opdagede forbrydelserne, sagde man. Selvom Hans HenrikBrydensholt troede fuldt og fast på mentalhygiejneidéerne, klargjorde han dog, at de kriminalpræventive resultater var så som så, for først når de kriminelle nåede 25-30-årsalderen og fik interesse for at stifte familie var de modne for påvirkning. Derfor gav man orlovsdage fra fængslet, så de kunne træffe en pige eller tillod besøg af kæresten i fængslet.

Desværre gør Pittelkovs indlæg om rapporten om ungdomskriminaliteten nok ikke større indtryk i Folketinget, så man fortsætter vel som før. Der sker næppe noget væsentligt, før man tager fat om ondets rod og sætter den forgudede mentalhygiejne på porten. Skal man luge skvalderkål, skal man gå i dybden og tage rødderne med.

Det der er brug for er nok först og fremmest sund fornuft, á la skipperen på Fulton.

*) Se tidligere indläg om Mentalhygiejnebevägelsen, der med psykologi skulle ändre menneskesindet helt og skabe en ny verden.

Den anden Form for Krig

Islams "stille erobring" af Europa
af Giulio Meotti  •  27. August 2016 hos Gatestone

""Islam er en fransk religion og det franske sprog er et af islams sprog." — Tariq Ramadan.

I 1989 erklærede Dalil Boubakeur, højtstående prædikant i Stormoskeen i Paris, Ayatollah Khomeinis forfølgelse af Salman Rushdie for berettiget. Sidste år opfordrede Boubakeur til omdannelse af kirker til moskeer.

I Storbritannien udfolder de største muslimske organisationer "islamisk retfærdighed" ved hjælp af mere end 85 sharia-domstole, der er tilknyttede diverse moskeer.

Borgerkrig i Frankrig er, hvad Islamisk Stat ønsker: udløsning af en blind undertrykkelse, så de muslimske befolkninger vil vise solidaritet med det revolutionære mindretal. Dog er der stadig mulighed for et endnu værre resultat: at der intet som helst sker, og vi fortsætter som hidtil.

Virkeligt "moderate muslimer" bliver bragt til tavshed eller myrdet."


"Dalil Boubakeur, højtstående prædikant i Stormoskeen i Paris, opfordrede sidste år til omdannelse af kirker til moskeer og til at "fordoble" antallet af moskeer i Frankrig. (Foto: TV5 Monde)

I sidste måned offentliggjorde Wall Street Journal et interview med Frankrigs direktør for det hjemlige efterretningsvæsen, Patrick Calvar. "Konfrontation er uundgåelig," sagde Calvar. 
Det skønnes, at der blandt Frankrigs syv millioner muslimer befinder sig 15.000 salafister, "hvis radikale-fundamentalistiske tro dominerer mange af de fortrinsvis muslimske byggeprojekter i udkanten af byer som Paris, Nice og Lyon. Deres prædikanter opfordrer til en borgerkrig, hvor det 
er alle muslimers opgave at udradere de vantro i gaderne."

Disse salafister udfordrer åbenlyst Frankrigs livsstil og gør ingen hemmelighed af deres vilje til at omstyrte den eksisterende orden i Europa med voldelige midler, terrorangreb og fysisk intimidation. Men paradoksalt nok er det sådan, at hvis islamisternes trussel mod Europa var begrænset til salafisterne, så ville den være nemmere at besejre."

Fortsæt læsningen af artiklen hos Gatestone! (Vælg dit sprog).

____________________________________________________________

For at redigere dine abonnementsvalg, gå til https://da.gatestoneinstitute.org/list_edit.php
For at abonnere på denne mailliste, gå til https://da.gatestoneinstitute.org/list_subscribe.php

Gatestone Institute
14 East 60 St., Suite 1001, New York, NY 10022

august 27, 2016

Vaclav Klaus på besøg i Tyskland


Hodjanernes blog skrev den 23. august, at Tjekkiets tidligere præsident Vaclav Klaus var på besøg hos det nationalkonservative og euroskeptiske parti, AfD, i Meklenborg.

Det havde været rart at høre lidt mere om besøget, for Klaus er ikke sådan en slapsvans som vore egne politikere.

Han har i et tidligere interview  i ugebladet Weltwoche talt imod den ukontrollerede indvandring i EU. Den er ønsket af EU for at løse op for nationalstaterne og få grænserne til at forsvinde og fremme EU`s eget diktatur. Netop sådan er det. Asyl, velkomne Lampadusa-flygtninge, Tyrkiets tilslutning o.s.v.  Alt det er ikke tilfælde. EU vil have Tyskland og de andre europæiske stater væk og Bryssel til hovedstad. Alt andet er løgn og propaganda.Ligner Ægypten

 Tibi: Tyskland er på samme niveau som Ægypten

Jeg har de sidste 40 år arbejdet i 22 islamiske lande. Derfor ved jeg, hvad der står i forfatningerne hos alle disse stater: "Islam er statsreligion".

Ingen må ustraffet afvige fra den. Den, der gør det, er kætter og risikerer alt, selv sit eget liv. Tyskland er formelt et sekulært land, som ikke har nogen statsreligion i sin forfatning. Der er dog uden for juraen et mantra, som kaldes "Velkomstkultur", som er forbundet med trossætningen "Vi klarer det". Den, der ikke stemme for, bliver ikke lukket ude som kætter men som "Populist" og "islamofob".
De der flygter fra fattigdom og fra deres forædlede formoderne kultur er uindskrænket velkommen i Tyskland, men ikke "ubekvemme tanker". Trods min mulighed for at skelne, falder det mig svært at se forskel på et land som Ægypten med sin forfatningsform, hvor islam er statsreligion, og Tyskland med dets statsmantra af velkomstkultur. (Dette var slutningen på en lang artikel af Bassam Tibi i Basler Zeitung ! hvortil der var mange kommerntarer.

Autor: kewil 27. august 2016 på den tyske "Polityically incorrect".

Er hun høj.....?

Noget fløj hen over skærmen og forsvandt. Jeg kan ikke finde det igen. Nogen mente, at Merkel skulde anklages for højforræderi efter tysk ret....

august 26, 2016

Kan politiet ikke give dem arbejde?


Fra Ugeavisen for den tyske "Junge Freiheit" 8. Juni 2016 angående kriminalitet blandt asylansøgere i Tyskland:

Asylansøgere begår 770 forbrydelser om dagen. Asylansøgere har i de første tre måneder af dette år begået ca. 70.000 forbrydelser. Ifølge en rapport fra kriminalvæsenet (BKA) handler det først og fremmest om tyverier samt om formue- og forfalskningskriminalitet siger den tyske radio. Men også om korporlige ovefald, tvang og røveri.

I henhold til rapporten, som refererer til alle Tysklands 16 forbundslande bliver først og fremmerst asylansøgere fra Nordafrika, Georgien og Serbien strafskyldige. Syrier, Afghaner og Irakere derimod mistænkes i mindre grad.


Forbundspolitiet fortæller, at ca. "80 %" af asylansøgerne, som er rejst ind i Tyskland fra januar til april i år, har ikke kunnet forevise dokumenter. Ifølge Bladet "Bild" drejer det sig om ca. 91.000 personer. Hertil kommer 1.300 beslaglagte forfalskede grænse-overskridelser. Ca. 4.000 indrejste asylansøgere blev i årets første fire måneder noteret som eftersøgte.

august 24, 2016

Åndelig fattigdom?


Islam for sygeplejesker - fra Geoffrey Cain
(NB tilsendt mig uden kilde 23. august 2016 - men det kom frem dagen efter, at det var fra Information - 7. marts år 2000. Her er det:)

.
"Sygeplejersker ved for lidt om islam"

Sygeplejerskernes uvidenhed fører til konflikter med muslimske patienter
Antallet af muslimske patienter på de danske sygehuse er stigende. Men sygeplejerskernes viden om islam halter bagefter. Det skaber problemer i det daglige møde med de efterhånden mange muslimske patienter.

Når et for tidligt født barn af muslimsk herkomst skal døbes, ringer forældrene af og til til deres hjemland for at konsultere familiens overhoved. Nogle muslimske kvinder nægter at lade sig behandle af en mandlig sygeplejerske. Og nogle muslimer tror, at deres sygdom skyldes, at de har
overtrådt en religiøs regel.

En uvidende sygeplejerske kan reagere med irritation eller vrede over for de muslimske patienters opførsel, og så er en misforståelse blevet til en konflikt.

"Lynkurser i islam"
"Behovet for viden er meget stort, og der ligger en stor opgave foran os med at lave kurser til alle sygeplejersker, der møder patienter med en anden kulturel baggrund end den danske,"
Sekretariatsleder i Nævnet for Etnisk Ligestilling, Mandana Zarrehparvar byder kurserne velkommen. Hun mener, det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne bliver oplært i at kommunikere på tværs af kulturer og ikke blot kommer på et lynkursus i islam.
"Det er vigtigt, at sygeplejerskerne ikke møder de muslimske patienter med generaliseringer. Nogle har måske fået at vide, at muslimer, der får et handicappet barn, tror, at det er en straf fra Gud. Hvis sygeplejerskerne tror, at alle muslimer tænker sådan, er der risiko for en konflikt" siger Mandana Zarrehparvar.

Sygeplejerske Marit Overbye, der er ansat på Hvidovre Hospitals børneafdeling møder muslimske patienter næsten hver dag. Omkring 25 procent af de indlagte børn er muslimer. De sætter deres farverige, men også forvirrende præg på afdelingen.
Hun og hendes kolleger har brugt adskillige aftener på at høre oplæg om og diskutere de muslimske patienters særlige behov og ønsker. Det har været nødvendigt for at få afdelingen til at fungere.
"For et par år siden var her meget kaotisk. Vi kom i konflikt med vrede, muslimske forældre, der f.eks. ikke forstod, at der var ventetid," siger Marit Overbye.
Andre konflikter opstod alene på grund af personalets uvidenhed.
"Jeg kom til at krænke nogle forældre, fordi jeg ikke vidste, at nogle muslimer tror, at der sker deres barn noget ondt, hvis en fremmed person roser det. Det er jo næsten umuligt ikke at give komplimenter, når man ser en lille pige med mandeløjne og brune krøller. Men det har jeg lært at lade være med."

"Vejviser i religion"
På Rigshospitalet har sygehuspræst Henning Nabe-Nielsen taget konsekvensen af sygeplejerskernes usikkerhed over for fremmede religioner og lavet en vejviser til personalet over de mest almindelige religioner og trossamfund.
"Nogle sygeplejersker ved meget lidt, og det skaber problemer, fordi det netop er i krisesituationer som sygdom og død, at religionen bliver vigtig," siger Nabe-Nielsen.
Han håber, at vejviseren vil betyde, at han knap så tit bliver ringet op af rådvilde sygeplejersker, der ikke forstår de muslimske patienters reaktioner. Vejviseren kan afværge mange konflikter mellem personale og patienter, vurderer klinisk vejleder på hjerteafsnittet for børn, Susanne N. Bojesen.
"I stedet for at blive vred, når de muslimske patienter opfører sig uforståeligt, kan vi lige trække vejret og kigge i vejviseren," siger hun.


Spydpigens kommentar: 

Denne artikel fra - viser det sig  - Information år 2000 er et uhørt og usympatisk generelt angreb på sygeplejersker. Det er tydeligt nok deres skyld, at der opstår konflikter på hospitaler - som her antydet på Hvidovre.

Som om sygeplejerskernes "uvidenhed" og "halten bagefter" med hensyn til indsigt i islamisk tro var en forsmædelig og forsømt brist i deres uddannelse. Som om denne "uvidenhed" ikke stort set herskede i hele befolkningen på denne tid. Og at den var et naturligt resultat af den af staten ønskede propaganda i massemedierne. Havde det ikke været rimeligt, at staten først og fremmest havde sørget for grundig information af alle indvandrende gæstearbejdere, flygtninge, etc. om dansk kultur og dansk lov? og så derpå kunde have tilbudt (uden påtvang) landets egen befolkning oplysning om islams sharialove og krigstricks så objektivt som muligt?

En Mandana Zarrehparvar mener det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne ikke blot kommer på et lynkursus i islam, men åbenbart uddannes bedre i Allahs tro. (eftersom religiøse individer dèr som andetsteds selv skaber tanker f.ex.om at rosende ord kan medføre ondt, og forestillinger om Guds straf o.l.)
 

august 23, 2016

ESTONIA

Snaphanen bragte  mandag den 22. august en boganmeldelse af Thomas Nydahl om Stefan Torssells: M/S Estonia. Svenska Statens haveri.

http://snaphanen.dk/2016/08/22/stefan-torssell-ms-estonia-svenska-statens-haveri/

Det er en bog som man under uendelige udredninger af forskellige teorier og diskussioner har håbet på skulde dukke op til sidst med acceptable forklaringer og korrekte kendsgerninger. Bevislige fakta som kunde sætte alle vakkelvorne vidnesbyrd til vægs og røbe undladelsessynder m.m.
(Se evt. tilbage på Spydpigens arkiv, hvor jeg bl.a. genfinder denne tegning. Falsk info? Løse rygter?

RITT


Gammel artikel


Folkeskolens sørgelige tilstand bunder i den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensens Blå Betænkning i 1958, som introducerede begrebet: holdningsopdragelse i folkeskolen. Dermed åbnedes vejen for de kommunistbegejstrede 68´eres politiske børneopdragelse fra vuggestue til universitet.
Tidsskrifter som BUPL´s ”Børn og Unge”, BRIS, ”Unge Pædagoger”, ”Hug!”, ”Skub” m.m. fyldtes med revolutionær optimisme udbasuneret af navne som Jesper Florander, Steen Achton, Egon Clausen, Jesper Jensen, Søren Vinterberg, Torben Weinreich, Ole Lindboe, Agnete Diderichsen m.m.fl.

En af de store landvindinger var psykolog Jesper Jensens 4-punkts-plan til afskaffelse af disciplin i skolen og nedgøring af karakterbog og eksamen. Uden ro og orden i timerne er det umuligt at undervise og lære noget, men ingen i dagens regering synes at ville rette op på forholdene.
Marxismens fremgang gik slag i slag: ”Det nødvendige Seminarium” (Tvind),
Proletariatets Friskole, Det Fri Gymnasium, Den røde højskole – og en sovjet-sympatiserende undervisningsminister: Ritt Bjerregaard.
Hendes holdning stammede fra forældrene, men hun indså at DKP ikke havde større chancer. ”Grunden til, at jeg netop går ind i socialdemokratiet er, at det er det eneste parti, hvor man kan få gennemført noget” (citat fra Ritt Bjerregaard o. 1968 refereret i Ekstrabladet 11.11.80).
Samfundet skulle ændres: Skolen afspejlede det kapitalistiske samfundssystem og skulle tilpasse børnene til det kapitalistiske system og klassesamfundet. Skolen nedvurderede og latterliggjorde arbejderklassen og dens værdier, hævdede hun.

Hun blev undervisningsminister 1973 og igen 1975-78. Hun vidste at
samfundsændringer lettest sker gennem børneopdragelsen. Børnene er fremtidens politik og forsvarsløse over for enhver indoktrinering og manipulation. Straks efter revolutionen i Rusland lagde man skolingen i faste rammer.
Omkring sig havde Ritt B. en aktiv kvindegruppe, bestående af Jytte Hilden, Eva Bendix, Kika Mølgård, Lise Sørensen og Bente Ørum. Med deres forskellige berøringsflader, privat som offentligt, fin kontakt til massemedierne og engagement i marxistiske projekter som ”Berufsverbot”, ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed” m.m. havde de gode muligheder for massepåvirkning.

Jytte Hilden og hendes daværende mand underviste på gymnasium og universitet. Hun var aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke og i den sovjetstyrede fredsbevägelse, hvilket hendes välgere ikke accepterede. Også hendes senere virke som kulturminister fik megen kritik.
Eva Bendix og hendes mand var ansat på avisen Aktuelt; han blev chefredaktør for bladet og for udenrigsministeriets pressekontor; hun blev medlem af Uddannelsesrådet for Grundskolen under CUR (Statens centrale Uddannelsesråd), der udformede ”U 90”.
Kika Mølgård og hendes mand var ansat ved DR; han blev næstkommanderende ved TV, sad i bestyrelsen for journalisthøjskolen, Danidas oplysningsudvalg, repræsentantskabet for filminstituttet og i Det faglige landsudvalg for de humanistiske uddannelser; hun var medarbejder ved bladet ”NB”, aktiv i KULU (Kvindernes U-landsudvalg), skrev om kvindetiåret 1976-85 og bidrog til en lærebog til DR´s skoleradio/TV 1973. Hun stod også for en række interviews med venstrefløjen og et skrift om ”U 90”.
Forfatter Lis Sørensen skrev i Politiken og Aktuelt og i det socialistiske tidsskrift ”Hug!” (Forlag: Tiderne skifter); hun var med i Filminstituttets bestyrelse, hvor hun bl.a. gik i brechen for Solvognsmedlem Nils Vest´s film ”Et undertrykt folk har altid ret”, der viste hvordan arabere i Libanon trænede deres børn militært til krig; hendes mand, forfatter Erik Knudsen (VS), var inviteret med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 5 i Kbh. i 1977, som skulle have ændret Danmark!
Psykolog Bente Ørum var knyttet til den lukkede forening, Mentalhygiejnisk Forening for Børne og Ungdomsforsorg, en slags marxistisk femte kolonne-virksomhed. Hun blev forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet under cand.polit. Erik Jørgen Hansen. Begge var medlemmer af CUR, der barslede med ”U 90”. Også han var budt med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 1977. Ligesom ”Statens børnekommission” og ”U 90” gik Bente Ørum ind for samfundets ret til børnene, noget vi stadig døjer under, jvf. TV´s udsendelse 3.9.03 om det overvældende antal tvangsfjernelser af børn, tit uden nogen anledning.

Pigegruppen udgav 3 bøger om kønsroller.

Ritt Bjerregaard stod også for en ”kaffeklub” 1971-84 med Jimmy Stahr, Inge Fischer Møller, Svend Auken, Karl Hjortnæs, Svend Jacobsen, Helle Degn, Dorte Bennedsen, Ole Løvig Sørensen, Kaj Poulsen og Ejler Koch. Her var VS´eren Henning Prins Kløvedal undertiden en kærkommen gæst.
Kaffeklubben afløstes af ”Ritts samtalekreds” med håndplukkede kvinder, bl.a. Helle Degn og Inge Nesgaard (BT 4.12.84). ”Politik er krig, ikke damete med blødt brød og sød snak” (citat fra Ritt Bjerregaard, refereret af redaktør Annelise Bistrup i BT 11.12.84).

Under Ritt Bjerregårds styre begyndte undervisningsministeriet at udgive et blad, ”Klub 1000”, for skolebørn i de mindste klasser. Det blev lavet af journalister ved Danmarks Radio. De fremhævede bl.a. børnenes ret til at være med at bestemme, hvad man skal lære, hvordan og hvornår, ret til elevråd etc. og skrev: De voksne har ret til at gå i seng, når de har lyst; at lade deres børn blive passet af andre; at ryge cigaretter”... ”at slå deres egne børn; at drikke øl (og fremhævet med rødt:) Skal børn være med til at bestemme noget af dette?”
Hvad var meningen med sådant umodent vrøvl? Har voksne ret til at gå i seng, ryge eller drikke i arbejdstiden? Hvad med alkohol og bilkørsel? Slå deres børn? Mishandle, nej! Man ville åbenbart gøre de 6-7-8-årige misfornøjede. Revolutioner opstår ved utilfredshed. Altså måtte man gøre dem utilfredse.

Porno og narko benyttedes af marxistfløjen som effektive midler til nedbrydning af moralnormerne. Snuskede børne- og skolebøger tryktes, ikke mindst af Borgens Forlag. Til og med porno introduceredes i danskundervisningen, f.ex. i ”Triviserien” fra Munksgaards Forlag, hvor heftet ”Pornografi” indleder med følgende opfordring til eleverne: ”Køb i fællesskab nogle pornoblade og kig dem igennem. Det vil være praktisk hvis I alle har et eksemplar af det samme nr. af Weekend-Sex...”.
Undervisningsminister Bjerregaard ignorerede forældreklager. Hun accepterede pornoundervisningen.

Den marxistiske indoktrinering i skolen og nedprioriteringen af visse fag og faglige krav, afskaffelse af karakterbøgerne, etc. rejste debat i massemedierne Ikke mindst CD´s Erhard Jacobsen var meget kritisk. Det ville Ritt Bjerregaard sætte en stopper for: man skulle ”udrydde” ”misforståelserne” og ”myterne” om, at børnene ikke lærte noget. Forældrene måtte ganske simpelt orienteres om skolens fortræffelighed på kurser på folkeskoleseminarierne landet over. Det ansås for så vigtigt, at kurserne undtagelsesvis skulle være – gratis! Altså på skatteborgernes regning!

Det første kursus var på Zahles Seminarium i København. ”Aldrig har jeg oplevet sådan en gang indoktrinering”, skrev en deltager. ”De, der indoktrinerer børnene, er faktisk uden skyld, for de er selv blevet hjernevaskede på seminariet, så de ikke kan tænke selvstændigt.” De bøger man anbefalede på kurset, var ensrettede, tit udgivet på røde forlag. De lærere, der holdt ro i skoleklasserne og fik det faglige stof fra hånden, blev hånligt omtalt. Lærere burde arrangere spændende aktiviteter og snakke med børnene om alt muligt.
I samfundsorientering hørte forældrene om hungersnød i den afrikanske stat Niger. Der er korn nok i verden, forklarede seminarielæreren, men Niger har ingen penge. Han foreslog at Danmark hjalp ved at gå over til korndyrkning i stedet for kvæg- og svineavl.
Måben!
Hvordan skal Niger uden penge kunne købe korn i Danmark? spurgte man.
Jamen - Danmark kan forære det til Niger! mente læreren.
Hvad skal man så leve af i Danmark?
Svar: landbruget er kun en del af vor produktion!
En anden lærer fortsatte emnet: i vesten dør man snarere af forædelse end af sult. Borgerskabet begyndte æderiet ved den franske revolution i 1789: da den forhadte adel blev henrettet, begyndte borgerskabet at æde – i had til adelen! (sic!)

Denne ”undervisning” fandt sted i 1975 ! Det er mig uvist om Ritts politiske kursusplaner fortsatte.

Under Ritt Bjerregaards tid som undervisningsminister nedkom Det Centrale Uddannelsesråd (CUR) med ”U 90”, et stykke ideologisk arbejde med det mål at opelske marxisme i skolen - i tråd med Ritt Bjerregaards indstilling. Børn og unge skulle frigøres fra en række traditionelle forestillinger, som bl.a. fandtes hos forældrene. Med andre ord: børnenes tilknytning til hjem og forældre skulle mindskes til fordel for statens pædagogopdragelse. Forældrene skulle fratages opdragerrollen og retten til at præge deres børn. Man foreslog etablering af børnehaveklasser, da de havde ”socialiserende virkning”. Ritt Bjerregaard mente de skulle være obligatoriske og at der også burde oprettes skolepasningsordninger mellem kl.7-17. Det hele modsvarede Statens Børnekommissions ord: ”Jeres børn er ikke jeres børn”.
Børneopdragelsen skulle være ensartet. Alle skulle være lige.

Der kunne skrives betydeligt mere om Ritt Bjerregaards indsats i samfundet, men det må vente til en anden gang.Gertrud Galster fra 2003   

Kristian Thulesen Dahls ugebrev

Nu må virksomhederne åbne dørene for de ledige danskere– tirsdag den 23. august 2016

Nu må virksomhederne åbne dørene for de ledige danskere

Flere praktikpladser og bedre muligheder for, at ledige kan uddanne sig. Det er nogle af overskrifterne i den såkaldte trepartsaftale, som blev præsenteret i sidste uge. Det kan jeg kun glæde mig over. For der er ingen tvivl om, at mangel på praktikpladser og uddannelsesmuligheder længe har været en hæmsko i forhold til at sikre, at der er tilstrækkeligt med danske faglærte på arbejdsmarkedet.

Nu skal de gode intentioner så føres ud i livet. Det bliver afgørende, om virksomhederne og det offentlige i fællesskab får skabt reel mulighed for, at flere ledige kommer med på vognen og i praksis får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fine formuleringer i en aftaletekst gør det ikke alene.

Virksomhederne og deres organisationer har i årevis argumenteret for, at det bedre skal kunne betale sig for ledige at tage et arbejde. Nu har vi fra politisk hold - via det såkaldte kontanthjælpsloft – sat en grænse for, hvor mange penge, man samlet kan modtage i offentlige ydelser og dermed øget den økonomiske fordel ved at være i beskæftigelse. Nu skal virksomhederne så også levere deres del og åbne dørene for de ledige, som har brug for det.

Så jeg glæder mig over en fornuftig trepartsaftale. I modsætning til den ulyksalige aftale, som blev lavet af de samme mennesker tilbage i maj, hvor Venstre og arbejdsmarkedets parter blev enige om dumpingløn og dagpengeret til asylansøgere på den såkaldte integrationsgrunduddannelse. Det var den helt forkerte vej at gå. Det skal vi have lavet om igen.

For der kan ikke være tvivl om, at en af de helt store udfordringer, vi som samfund står overfor i forhold til arbejdsmarkedet, er at sikre, at langt flere af de ledige danskerekommer ind på arbejdsmarkedet. Det er glimrende, at det for tiden går fremad med beskæftigelsen, men det er problematisk, at hvert andet nye job går til en udlænding, når der til stadighed er mange danskere, som mangler et job.

Blandt andet derfor bliver det en smule trist, når virksomhederne bliver ved med at klage over, at det er for vanskeligt at få højtspecialiseret arbejdskraft til landet. Selvfølgelig skal danske virksomheder have mulighed for at ansætte dygtige specialister, som de ikke kan finde i Danmark. Men det kan de også i dag.

Men kravet om nemmere adgang for virksomhederne til at ansætte alverdens ”specialister” fører ofte i den virkelige verden til stigende indvandring af personer, som det er svært at benævne ”specialister”. Det så vi med den gamle greencard-ordning, som slet ikke fungerede efter hensigten og i praksis førte til, at der kom såkaldt ”højtuddannede” til landet, som endte i ufaglærte stillinger eller på overførselsindkomst. Ikke just noget, der bidrager til at styrke det danske velfærdssamfund.

Derfor skal vi først og fremmest have fokus på at få de ledige danskere gjort til en aktiv del af arbejdsmarkedet. Det vil rykke noget. Det bør være højt på den politiske dagsorden. Men det kræver også, at virksomhederne er parate til at åbne dørene for de ledige danskere, når de banker på!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

august 21, 2016

BUPL Indoktrinering


I små halvtreds år har jeg advaret mod den - kamuflerede krigstaktik - der bliver brugt imod Europa uden at vi rigtigt forstår det.
Her er et exempel på noget, der måske for ti år siden opfattedes som harmløst, da det er fra et blad kaldet "Børn og Unge" (nr. 4, 2006). Men det var/er det ideologiske fagblad for de pædagoger, der passede vore børn:
:
"....flere er blevet chokeret over en uskyldig artikel om en ung muslimsk mand (Musa
Kronholt), der ovenikøbet er med i Hizb ut-Tahrir. Nu er det vist på tide, at folk finder ud af, at vi alle ikke abonnerer på den samme samfundsopfattelse. At de chokerede tilsyneladende har blind tiltro til demokratiet, betyder ikke, at denne måde at regere et land på er den eneste rigtige....etc. imod demokrati o.l." (Jesper Kjær, Brøndby Nordvej 72-14-4, 2605 Brøndby).

Musa har som ordstyrer i Hizb-ut-tahrir opfordret til hellig krig mod Vesten for at gennemtvinge en islamisk stat med sharialovgivning og dhimma-tilstande for de kristne, der måtte overleve. Rædslen skal fylde Europas hjerter, hed det....


Et par bladnumre senere tog en pædagog, Alfred Schoonhoven, modigt til genmæle og søgte at holde fornuften fast.


BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - er en gammel kommunistisk fagforening. Da børnepædagogerne i 70´erne indoktrinerede ungerne, udlagdes landsforbundets bogstaver som Børn Under Politisk Ledelse. Med dets kommunistiske baggrund er det ikke så overraskende, at islam har fundet vej til fagbladet.

Måske kan vi fremover i ”Børn og Unge” vente os en positiv artikel om Pol Pots rædselsregime. Eller hvorfor ikke om den forgudede Stalin? eller Hitler? foreslog et læserbrev dengang.
Forældre er generelt afhængige af institutionerne og dermed af pædagogerne. Pædagogerne er generelt set påvirkede af marxismen som det tydeligt ses i deres fagblad.

Børnene er dermed en slags gidsler, som tvinger forældrene til at støtte BUPL.

Det gør de ved medlemskab i FOLA, Forældrenes Landsforening. For forældre til børn i daginstitutioner. Er FOLA oprettet af BUPL eller af BUPL-folk?

BUPL og Fola har i hvert fald fælles interesser: Flere, bedre og billigere institutioner til børnene. Det giver pædagogerne flere stillinger, større magt.....


Det er altså et godt exempel på "Den anden Form for Krig"

august 20, 2016

Islams "tyste erobring" af Europa


Jeg opfordrer hermed alle til at læse Gatestones artikel, skrevet af den italienske journalist Giulio Meotti 17.august 2016.

https://sv.gatestoneinstitute.org/8708/islam-erovring-europa

Den handler om den krigsform, som allerede den kendte kinesiske general  Sun Tsu brugte. Jeg lærte om den da 68`erne begyndte deres "revolution", idet en oberstløjtnant da holdt et foredrag i Birkerød. Den schweiziske stat havde ladet husomdele en advarsel til sit folk om denne "anden form for krig", som er "så farlig, fordi den ikke umiddelbart bliver erkendt som krig" (oversat og udgivet på dansk af "Selskabet til Værn for dansk Folkestyre"). Uden kendskab til denne krigsform er vi forsvarsløse.

.
Gertrud Galster


Hvad bruger SOROS sine formuer til?


Hodjanernes blog lagde i går en video ud, som jeg synes mange bør kikke på og fundere over:

https://hodja.wordpress.com/2016/08/19/en-video-om-soros-indblanding-overalt-i-verden/

Hodjanernes blog skriver 19 august 2016:
"En video om Soros indblanding overalt i verden
Filed under: Multi-kulti, TrumfEs — Tags: RT, Soros — trumfes @ 18:07
Kilden er RT – så tag den med et gran salt:)  "

Relateret
Occupy Wall Street Journal is Funded By George Soros' Tides, Code Pink and Michael Moore
In "Hodja"
Hackere har lækket oplysninger om Soros støtte til Hillary etc
In "Antisemitisme"
The Glazov Gang-Joe Hicks and Tommy "Tj" Sotomayor on “Whose Lives Matter”?
In "Barack Hussein Obama"

august 19, 2016

OSAMA


Choc ved Olympiaden: Idrætsfolk på Pizzeri Osama Bin Laden 

Det mest mærkværdige som de forskellige Olympiadedeltagere og journalister opdagede i Rio var navnet Osama Bin Laden. Det vilde aldrig været faldet en amerikaner eller en europæer ind at åbne et lokale med navnet på den afdøde stifter af Al-Qaida, men i Brasilien er det anderledes.
Som bladet "Italien idag" skriver: I alle andre dele af verden vilde det ikke bare være upassende, men i det mindste også forbudt at indregistrere navnet "Bin Ladens Bar". Men da ejeren, Josè Felipe de Araujo, for mere end ti år siden hørte, at han fik øgenavn efter den mest eftersøgte terrorist i verden, som han lignede, besluttede han at udnytte det og den enkle bar er altid propfuld af folk.

Manden fra islam betyder ingenting og synes ikke at interessere sig for religion. Og det er ikke det eneste tilfælde i Brasilien. Fænomenet har spredt sig og er blevet efterlignet med et andet lokale i San Paolo og et i Salgueiro. De som kommer der siger, at de gør det for gysets skyld, selvom de ved afskeden næsten altid er lidt skuffede over madens kvalitet.

Kilde: avisen Quotidiano libero Italia


PS fra Spydpigen:  Kære Læser
Ved du, at en svigerinde til Obama Bin Laden har skrevet sin livshistorie "Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia", som er blevet oversat til svensk og udgivet af forlaget "Bra Böcker" under titlen  "En gyllene bur" 2004 (trykt i Danmark !). Heri omtaler hun også sin svoger Osama og hans 53 søskende.


august 18, 2016

Fortsatte angreb på hadske imamerDF vil fortsætte med indgreb mod islam som lovreligion, siger DF's udlændingeordfører Martin Henriksen.

 fra Ole Gerstrøm
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8920611/df-gaar-videre-imod-islamistiske-hadpraedikanter/

POLITIK 15.08.2016 KL. 13:25
DF går videre imod islamistiske hadprædikanter
DF vil fortsætte med indgreb mod islam som lovreligion, siger DF's udlændingeordfører Martin Henriksen.
DF's udlændingeordfører Martin Henriksen lægger ikke skjul på, at DF ønsker at kriminalisere større dele af islam og pille lovreligionen ud af islam.

etc. artikel af Martin Henriksen

/ritzau/

Spydpigens kommentar:

Er denne formulering rigtig?

DF's udlændingeordfører Martin Henriksen lægger ikke skjul på, at DF ønsker at kriminalisere større dele af islam og pille lovreligionen ud af islam.

 Skal der ikke snarere stå følgende:DF's udlændingeordfører Martin Henriksen lægger ikke skjul på, at DF ønsker at påvise kriminaliteten bag større dele af islam og pille lovreligionen ud af islam  ?

Døddrukne ulve

Det er ganske almindeligt, at danskere håner svensk alkoholpolitik med dets mislykkede forsøg på begrænsning af drikkeriet med (tidligere) "motbok" og "systembolag", - som om danskerne  havde noget at vigte sig af !
Vi har jo heller ikke løst drukproblemer! Tvært imod har den danske stat og statsradioen taget del i udviklingen.

Se på Ulvedalene og kik tilbage, først på DR`s indsats for bare et år siden:- og så på undervisningsministeriet !


"Usmagligt"
Dansk Folkeparti undrer sig over »usmageligt« casting-opslag fra DR b.dk - 18. 8. 2015 ved Michael Alsen og Maja Hagedorn
DR3 søger »drukglade danskere« til et nyt program, der skal sætte fokus på unges alkoholforbug.

"- Kan du lide at gå i byen og drikke dig så fuld, at du har svært ved at huske festlighederne dagen efter? Så er du aktuel i et nyt program, som DR3 er i færd med at udvikle."
»Vi leder efter en m/k, som tæller dagene, til det bliver weekend, hvor du endelig kan gå i byen, drikke alkohol og feste med vennerne. Måske du også er en person, der ofte får såkaldte black-outs i forbindelse med indtagelse af alkohol, og selv er nysgerrig på at vide, hvad der egentlig skete dagen før ..,« lyder det i et casting-opslag fra DR.

Anette Toftegaard uddyber, hvem man søger.
»I det her nye program vil vi gerne følge nogle personer, der ved, de drikker så meget, at risikoen for blackout er lig 100 procent,« siger hun.

Men så er vi pludselig langt fra public service, lyder kritikken fra Dansk Folkeparti. Medieordfører Morten Marinus (DF) mener, opslaget er langt over kanten.
»Det sender et helt forkert signal. Jeg kan godt forstå, at de vil lave et program om unges alkoholforbrug, men hvis man tager annoncen for troende, så lyder det som fest og glade dage. Man søger unge, der vil deltage i dødsdruk, og giver så den besked, at hvis ikke de kan huske aftenen, så bliver det filmet,« siger Morten Marinus.

Han tager det forbehold, at programmet kan vise sig at have mere tyngde end casting-opslaget vidner om. For opslaget er »usmageligt«, siger han.
»Og jeg vil tillade mig at være skeptisk over for, om det bliver et program, jeg kommer til at rose. Jeg frygter, det bliver noget druk-TV, og det er ikke en del af public service-forpligtigelserne,« siger Morten Marinus.
Redaktionschef hos DR Kultur Kasper Tøstesen medgiver, at opslaget og artiklen på realityportalen.dk tegner et uheldigt billede. Hans let overfladiske tone om dette alvorlige ungdomsproblem minder i den grad om Peter Schiølers tidligere kampagne i 1977. Hvem var han?

Efter langstrakte studier blev han mag.scient. og fik  skiftende stillinger for at ende som chefnarkokonsulent under undervisningsministeriet. Men han blev hårdt angrebet for manglende kvalifikationer, uvidenskabelighed, dårligt arbejde og uheldige karakteregenskaber (bl.a.manglende sanddruhed). Ved forespørgsel i folketinget desangående i 1971 ved MF Kai Moltke svarede undervsiningsminister Helge Larsen så undvigende, at det blev anset for en devaluering af Schiøler. Han havde nært samarbejde med den kommunistinficerede Landsforening for Mentalhygejne (= den internationale World Federation of Mental Health) , som gav sig af med "behandling" af samfundets tabere, men som efter kompromitterende afsløringer af statsrevisionen måtte nedlægge sin virksomhed.
Peter Schiøler udnævnte Tine Bryld til sin "håndplukkede" medarbejder som narkokonsulent og bærer sin tunge del af ansvaret for ungdommens ødelæggelse med narko og fylderi og -snagende spørgeskemaer i samarbejde med den noget berygtede psykolog Eggert Petersen.

Peter Schiøler vilde lære de unge at drikke, - -.  Altså "de unge, der jo er igang med at lære at benytte alkohol"
"Der har udviklet sig en brugskultur, " skrev han, "som i sig selv har en beskyttende effekt mod de mange skadelige virkninger som uhensigtsmæssig benyttelse af alkoholiske drikke medfører....."

Nedenstående 6 klistermærker fra Schiølers kampagne skulde nedkæmpe drikkeriet !


.