december 31, 2010

Reinfeldt krävde frisläppande av terrorister 2009

Reinfeldt krävde frisläppande av terrorister.

Reinfeldt-regeringen agerade kraftfullt för att Pakistan skulle släppa de terrorister som rest dit från Sverige som greps där 2009. Det var ett stort misstag. Mehdi Ghezali greps först som en Al Qaida terrorist och spärrades in på Gitmo, efter att han släpptes åkte han genast till Pakistan for att ansluta sig till Al Qaida igen men greps. Han och Munir Awad fortsattte sina terroristaktiviteter efter att Reinfeldtregeringen fått dem frisläppta.

Det som Polis i Pakistan och i Sverige försöker göra, att spärra in och undersöka farliga individer omintetgörs av naiva, korkade politiker som är besatta av en enda tanke. De tycker att det inte finns några farliga eller kriminella invandrare, vi ska tycka synd om dem allihop oavsett om de bevisligen sysslar med terror eller inte. Därför utvisas knappt några utlänningar från Sverige, inte ens utvisningsdömda skickas hem. De ska allihop få möjlighet att stanna kvar i Sverige och söka asyl på nytt eller arbetstillstånd, eller bägge, så landet kan fördärvas.

Media bedriver som vanligt en desinformationskampanj. Alla araber som misstänks för terrorism kallas i varje artikel för "svenskar". Oavsett om de är utlänningar eller utlänningar som fått svenskt medborgarskap så kallas de systematisk för svenskar.

Just nu finns det massor med misstänkta "svenskar" som enligt polisen försöker begå massmord i Sverige eller i övriga Europa. Men ingen är egentligen svensk, alla är muslimer. Många är djupt kriminella, men ingen har kommit på iden att utvisa dem från Sverige. Nej de ska belönas när de begår brott. Inte ens våldtäkt mot barn har gjort att kriminella invandrare utvisas i Reinfeldts ghetto-Sverige.

Jag är beredd att sätta en slant på att ingen av de misstänkta terroristerna kommer att utvisas från Sverige om de döms i en domstol. De är ju Sveriges nya överklass, asylsökande araber, terrorister eller inte spelar ingen roll för Reinfeldt och de andra. Regeringen har t.o.m. satsat på en instruktionsfilm för barn som visar barnsex mellan en afrikansk pojke och en svensk fjortonåring så barn "kan lära sig mer om sex" enligt SVT. Man visar till och med könsorganen på barnen. Så besatta är våra beslutsfattare av att indoktrinera våra barn att de är beredda att begå kriminella handlingar och visa barnsex i statlig TV. Vad hittar de på härnäst? Jag satsar ytterligare en slant på att ingen ansvarig pedofil på SVT eller i regeringen kommer att dömas för barnsexsbrott.

När det finns folk som Aftonbladets Oisin Cantwell (och som många politiker) som med alla medel ursäktar allt som muslimska massmördare gör och planerar så finns det alltid orsak att oroa sig.

Fakta hittar man bara i fri media, läs PI om alla intressanta detaljer som AB och de andra döljer. svd svd svd svd svd dn dn dn ab ab abab ab ab

Sverige udskifter sin befolkning, viser statistikken

Fra Den Danske Forening

        30. december 2010

Befolkningsudskiftning i Sverige

Indvandringen fortsætter, og indvandrerne får mange flere børn end svenskerne, som nu er begyndt at udvandre

Den 20. december fremlagde Statistiska Centralbyrån, som svarer til Danmarks Statistik, den seneste befolkningsopgørelse. Den viser, at Sverige nu har 9.417.000 indbyggere, hvilket er en forøgelse på 76.000 på et år.
Forøgelsen skyldes ikke kun den rekordhøje indvandring, som i de seneste år har været på ca. 100.000 om året, men også et betydeligt fødselsoverskud. Dertil kommer, at flere og flere svenskere udvandrer.

Det viser sig, at svenskerne flytter bort fra områder med mange indvandrere, hvad enten de er tilhængere eller modstandere af ”multikultur”. I første omgang flytter de bort fra boligområder med mange indvandrere, dernæst flytter de fra kommuner med mange indvandrere, og nu ses det så, at de flytter bort fra selve landet med mange indvandrere. Udvandrerne søger fortrinsvis mod Norge, Storbritannien og USA. Det fremgår endvidere af statistikken, at også andre nordiske statsborgere søger bort fra Sverige og tilbage til deres hjemlande.

Antallet af nyfødte var 116.000 i 2010, hvilket er usædvanlig højt. Det skyldes især, at det voksende antal indvandrerkvinder føder mange flere børn, end svenske kvinder gør. Kvinder fra Nordafrika og Mellemøsten får 3 – 4 børn, mens svenske kvinder får under 2.

Masseindvandring, lav fertilitet blandt svenske kvinder og høj fertilitet blandt indvandrerkvinder. Læg dertil udvandring af svenskere. Resultatet er, at Sverige er i gang med at udskifte sin befolkning.Kilde: http://www.nationellidag.se d. 29/12 2010

december 30, 2010

Imam forsvarer islamisk terror

En imam af tunesist herkomst, som har levet i 18 år i Schweiz som politisk flygtning og regnes som moderat og er formand for en såkaldt Menneskeretsorganisation taler kun til de vantro med blide ord. Men samtidigt forsvarer han vold og selvmordsangreb i Allahs navn i en arabisk tekst på internettet, som ikke er bestemt for ikke-muslimers øjne.
Han skriver til sine trosfæller (og naturligvis handler det om oversættelsesfejlJ: ”Glem ikke, glem ikke, glem ikke de hellige bælter, de ærværdiges bælter, sprængstofbælterne til forræderne. Vi vil gøre modstand. Det hører med til vor tro. Vi vil yde modstand til sejren eller døden”.
Han har i årevis holdt fredagsprædikener i en moské i Neuburg. Iagttagere finder ham radikal, men alligevel harmløs. Han er politisk flygtning i Schweiz fordi han hører til et radikalt-islamisk parti, som ikke finder regeringen i Tunis from nok. På spørgsmål om teksten på internettet svarer han: ”Det er en arabisk tekst, hvad kommer den Dem ved?”  
Jihad 
Dumme dhimmi, bland dig ikke i det. Det er herrefolkssprog. Han forsøger at komme ud af det med den sædvanlige ”misforståelses”-maske. ”De river mine udtalelser ud af sammenhængen! Vi yder modstand gennem fred, visdom og bøn (ordmæssigt skriver imamen ”pierres” (=sten), men mener naturligvis ”prières” (=bøn, men med ”sten” kommer han ufrivilligt sagen nærmere).”Jeg er ingen terrorist. Hvad jeg skriver, står jeg ved. Det er der ikke noget at udsætte på. Jeg har ikke noget at frygte. Jeg er glad og tilfreds. Det er bare en tekst, som De har plukket nogle linjer ud af uden at ville forstå det hele”.
Den radikale prædikant ser sig som frihedskæmper. Franskmændene udkæmpede jo heller ikke deres revolution med blomsterbuketter. Hvorfor må så islam og det, han forstår som ”demokrati”, ikke kæmpe med de samme midler? ”Man ødelægger vore lande, vore moskéer og så må vi ikke sige noget? Schweiz har en hær til sit forsvar og så må vi ikke forsvare os?”
De sidste bemærkninger gør enhver kommentar overflødig.

Kilde: Politically Incorrect 30.1.2010

Ordet Skinke krænker muhammedanere i Spanien

Serrano-Skinke er en vidt udbredt og yndet ret i Spanien. Men nu er en lærer blevet anmeldt i Cadiz af en muhammedaner, fordi han i undervisning om landbrug havde erkläret, at en bestemt egns kölige og törre klima også var godt til at törre skinkerne i.


Kilde: Politically Incorrect 19.12.2010

december 29, 2010

Kriget mot svenskarna

Genom ett extremt politiskt korrekt debattklimat har alla som på något sätt kritiserat den i decennier förda massinvandringspolitiken brännmärkts av självutnämnda proffstyckare som rasister eller främlingsfientliga. Att på ett sunt och ansvarsfullt sätt i skolans värdegrundsarbete motverka den fientlighet som faktiskt kan finnas gentemot invandrare är givetvis väldigt bra och ett viktigt arbete men som inte får sammankopplas med elevers kritik av en förd politik.

Något som helt glömts bort av skolan är dock den utbredande fientlighet som riktas mot svenskar p.g.a. sin etniska bakgrund.  Detta gör naturligtvis att många svenska ungdomar upplever det som en stor orättvisa när den fientlighet som riktas mot dem inte tas på lika stort allvar som den som riktas mot invandrare.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på fler sett än glåpord som svennejävel eller svennehora, något som sociologen Petra Åkesson i en studie vid Lunds universitet visade. Petra Åkesson intervjuade unga invandrare i Malmö som rånat svenskar. Åkesson menar att hon som utlandsadopterad med ett icke-svenskt utseende lättare kunnat få ärliga svar från de kriminella invandrarna eftersom de i viss mån har räknat henne till sin grupp.

Slutsatsen i Åkessons studie är att den huvudsakliga drivkraften bakom rånen inte är materiell vinning utan att de snarare är en del i ett pågående "krig mot svenskarna" och det svenska samhället.  Titeln på studien är också ”Kriget mot svenskarna”. De kriminella invandrarna uppger för Åkesson att de helst väljer svenska rånoffer och de beskriver svenskarna som "rädda, mesiga och dumma".

En rapport från Brottsförebyggande rådet 2001 beträffande ungdomsrånen i Stockholm och Malmö ger stöd för Åkessons tes, då BRÅ konstaterade att 69 procent av de misstänkta gärningsmännen var utlandsfödda, 21 procent var födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder och 10 procent födda i Sverige av svenska föräldrar. Bland offren var förhållandena omvända då 71 procent av offren var födda i Sverige av svenska föräldrar, 22 procent födda i Sverige med minst en utländsk förälder och endast 5 procent var födda i utlandet.

Jag skulle kunna ta betydligt fler exempel på hur svenska ungdomar systematiskt utsätts för diskriminerande behandling av personer med utländsk bakgrund, men jag tror att jag nått fram med min poäng.

Poängen är att skolan måste ta sitt ansvar med att erkänna och integrera motverkandet av svenskfientliga attityder i sitt värdegrundsarbete. Detta är en likabehandlingsfråga och det är dags att skolan nu tar sitt ansvar!

Jenny Larsson
Ordförande
Sverigedemokratisk Ungdom Trelleborg

Barnemordet i Betlehem

Da kong Herodes den Store af de tre vise mænd fra østerland hørte, at den forventede Messias, der skulle blive jødernes konge, skulle fødes på den tid og havde indhentet de skriftkloges udtalelse om, at dette skulle ske i landsbyen Betlehem, bad han de vise mænd om at kikke ind på tilbagevejen og fortælle nærmere om begivenheden.

Men Gud advarede de hellige tre konger mod Herodes, som pønsede på ondt, så de tog en omvej hjem. Og Gud viste sig i drømme for Josef og bad ham flygte med Maria og bettebarnet til ægypten, for Herodes ville lade alle drengebørn i Betlehem slå ihjel for på den måde at komme Jesus til livs, thi han frygtede at miste sin magt, når jødernes Konge kom til.

Herodes den Store var i år 40 før vor tidsregning blevet udnævnt af besættelsesmagten, Romerne, til feudal konge over det område, som stort set svarede til Davids og Salomos rige. Han var Rom en trofast mand, administrativt dygtig, men efter sigende brutal og hensynsløs over for befolkningen.

Han døde år 4 før K., hvilket betyder, at han ikke kan have været den Herodes, som omkring år 0 lod drengebørnene myrde i Betlehem. I så fald må det have været hans søn, Herodes Antipas, men man skal selvsagt ikke regne med historiske nøjagtigheder i de mundtlige overleveringer fra så fjerne tider.

Massakren foregik i følge senere angivelse den 28. december. Den angaves tidligere i de svenske kalendere som "Menlösa barns dag" (uskyldige børns dag), senere "Värnlösa barns dag".Barnemordet i Betlehem på ordre fra kong Herodes. Udskåren kannikestol i Roskilde Domkirke 1400-tallet.

Ræve?

Denne oversigt er ikke tilgængelig. Klik her for at se indlægget.

december 28, 2010

Mullornas offensiv mod Skandinavien

Fra bloggen ”Jihad i Malmö”:  

Iranska moskéer i Väst fungerar som subversiva center


Vi har skrivit åtskilliga gånger om hur

de talrika iranska moskéerna och "kultur-

centran" i Västvärlden fungerar som

subversiva center för att sprida mullornas

perversa shiaideologi. Illa utsatta är bl a
Tyskland, Danmark och Sverige....
**
En nyckelroll spelar Pasdaran, revolutionsgardet,
som bl a bemannar de hittills 68
s k Imam Ali-centran. Just nu byggs ett
nytt sådant i Köpenhamn, kombinerat
med en ny stormoské.
Därför är det särskilt intressant när en
CIA-agent "Reza Khalili" framträder och
berättar om vad som sker bakom moskérnas
slutna dörrar. Han har infiltrerat Pasdaran
under lång tid.

Kik her på repræsentanterne for den fredelige religion islam. De har alle hånden op for ansigtet. Hvad forsøger de at skjule? Deres samvittighed? Har de sådan en?

Tyske skoleelever mobbes af indvandrere

Tyske skoleelever bliver diskrimineret af indvandrere. Et tilfælde fra Berlin:
"Jeg blev mobbet, fordi jeg taler tysk"
Det tyske blad ”Bild” fortæller nu med al tydelighed, hvor meget tyske skoleelever bliver mobbede af tyrkiske og arabiske indvandrere. Anledningen er den lyse hudfarve og de gode tysk-kundskaber. Det viser sig stadig tydeligere, at den ”ikke hjælpsomme” bog af dr. ThiloSarrazin muliggør en åbenhed i diskussionerne, som var utænkelig bare for få uger siden

Kilde: Politically incorrect

”æres”vold og sex-misbrug i muhammedanske familier

Af 89 udenlandske kvinder, som søgte hjælp hos den hollandske sociale hjælpeorganisation ”Fier Fryslan” (For Friesland?) mellem januar 2008 og marts 2010 var 45 blevet sexuelt misbrugt i familien. 42 % af de 45 var blevet misbrugt af en fætter, 22 % af den bror, 20 % af en onkel, 8 % af deres far, 2 % af en stedfar og 2 % af en bekendt til familien.

Kilde: ”Volkskrant” 11.10.2010 via tidsskriftet "Danskeren"

Rædde Kors

Nicolai Sennels: Min mailveksling med Røde Kors

Røde Kors i Storbritannien har ifølge Kristeligt Dagblad 22/12 besluttet af fjerne al julepynt for at undgå at 'provokere' ikke-kristne. Pressechef Hans Bech Gregersen fortæller, at korset 'er et beskyttelsessymbol, ikke et kristent symbol." Det passer ikke. Røde Kors blev grundlagt af svejtseren Henry Dunant i 1863. Det røde kors er en omvendt udgave af Dunants fædrelands flag (kvadratisk rødt flag med hvidt kors). Og korset i det svejtsiske flag symboliserer det kristne kors. Det hvide kors i det svejtsiske flag tilskrives bl.a. Theban Legionen, som bestod af 6.666 konverterede kristne som blev dræbt i 286. Disse kristne mindes hvert år d. 22. september. Den ældste aftegning af det svejtsiske flag er fra 1513 i Lucerne Krønikkerne. Her afbilledes det hvide kors i flaget sammen med Jesus. Så Røde Kors: Jeres kors har kristne rødder, og det er ingen skam.

Med venlig hilsen
Nicolai Sennels, psykolog og folketingskandidat (DF) i Aarhus
c/o Hougaardsvej 8220 Brabrand
8220 Brabrand

Relevante links: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland

----------------------------------------------------------------------------

Den gol for tredje gang

Røde Kors svarer Nicolai Sennels:
2010/12/23 "Preben Søegaard Hansen" <psh@drk.dk>

Kære Nicolai Sennel
“Som en opmærksomhed mod Schweiz forbliver det heraldiske mærke, det røde kors på hvid bund, der dannes ved ombytning af forbundsrepublikkens farver, emblem og kendemærke for de væbnede styrkers sanitetstjeneste.” Det er ordene om det røde kors i den første Genève-konvention af 1949. Fokus er en opmærksomhed mod det neutrale Schweiz, hvor Røde Kors ideen i 1864 blev omsat til bindende regler for staterne. Der er ikke noget kristen i det. Var det sket i et andet land kan det ikke udelukkes, at symbolet var blevet en ombytning af farverne i det pågældende lands nationalflag. Du kan læse nærmere om emblemet på den internationale Røde Kors Komités hjemmeside: www.icrc.org og i vedlagte publikation: Den humanitære folkeret og Danmark.
Med venlig hilsen
Preben Søegaard 
Hansen
sekretariatschef


From: Hans Beck Gregersen 

---------------------------------------------------------------------------

Spydpigens kommentar til ovenstående:
Du gode, sikken dog et svar fra Røde Kors. Det er rystende! En bunke sludder om flag og farver, symbol og ombytninger. Men måske kan man ikke forvente det bedre i vore dage, hvor alt synes at være af lave, hvor skolekundskaberne er begrænsede og almen moral så som så, så man tilmed uden blusel sørger rigeligt for sig selv
Så det græske kors i det schweiziske flag har intet som helst med kristendom at gøre? Hvor kommer det så fra?
Og Genêve konventionen opstod først i 1949 efter Røde Kors´s tidsregning? ”Var det sket i et andet land…”. Sker tingene bare hos jer? Ligger der ikke tanker bag? Og arbejde og penge?
Initiativtageren og  grundlæggeren, Henry Dunant, som ofrede hele sin formue og hele sit liv på denne sag, samt alle følgende ihærdige bestræbelser, møder, aftaler og konventioner er jer åbenbart ukendte. Det skete bare. Tanken var god, men har udartet.
”Som en opmærksomhed mod Schweiz…”. Hvor nådigt, hvilket smukt træk! Og det af folk, som ikke når Dunant til sokkeholderen, men som skovler store penge ind til egne lommer på hans godhjertethed og uvurderlige indsats. En godhjertethed som mange elskelige mennesker i Røde Kors gør ham efter, så godt de kan, frivilligt og ulønnet, mens andre…

Udfattig og gammel fik Dunant - først af alle - Nobels fredspris i 1901. Dengang kunde Fredsprisuddelerne  åbenbart endnu se klart ud af øjnene uden politiske briller.

december 27, 2010

Islamiseringen i Spanien

Bloggen ”Angantyrs hjørne” skriver i dag om den store indvandring af pakistanere til
Barcelona og islamiseringen af Spanien.

Jeg kan her fortsætte med tekst fra Oriana Fallacis bog ”La Forza della Ragione” 2004
(Fornuftens kraft), hvor hun skriver om Spanien:  

”Dette Spanien, hvor man fra Barcellona til Madrid, fra San Sebastian til Valladolid, fra Alicante til Jerez de la Frontera træffer kontinentets bedst uddannede terrorister. (Det var ikke tilfældigt, at den ny uddannede arkitekt Mohammed Atta standsede op her i juli 2001 – altså før han bosatte sig i Miami – for at besøge en ven, som sad i fængsel i Tarragona og var expert i explosiver). Og hvor rigmænd fra Marokko og kongelige fra Saudiarabien og emirer fra Golfen har købt egnens smukkeste steder mellem Malaga og Gibraltar, mellem Cadix og  Sevilla, mellem Cordova og Granada. Her finansierer de propagandaen og proselitismo. Hver kvinde, der omvender sig til islam og føder et drengebarn præmierer de med seks tusinde dollars. De forærer tusind dollars til de pigebørn som bærer hijab. Dette Spanien, hvor næsten alle spanioler endnu tror på myten om ”Andalusiens Guldalder” og ser tilbage på det mauriske Andalusien som et tabt paradis. Det Spanien, hvor der findes en politisk bevægelse, som hedder ”Selskabet til Andalusiens tilbagevenden til islam” og hvor man i det historiske Albaicin-kvartér, få meter fra klosteret, hvor Sant Thomas-nonnerne lever under klausur, nu sidste år (2003) har indviet Granadas store moské med et tilhørende kulturcenter. En begivenhed, der blev mulig da socialisten Felipe Gonzalez i 1992  med et dokument garanterede muhammedanerne i Spanien fuld juridisk anerkendelse. Den lod sig realisere takket være milliarder betalt fra Libyen, Malesia, Saudiarabien, Brunei og fra den skandaløst rige sultan af Sharjah, hvis søn åbnede indvielseceremonien med  ordene: ”Jeg er her med en følelse af at vende tilbage til mit fædreland”. Og de omvendte spaniere (der er 2000 alene i Granada) svarede: ”Vi er ved at genfinde vore rødder!”

Spanien er det land i Europa, hvor islamiseringen foregår mest spontant. Måske fordi det er svært at fordøje otte århundreder under islamisk åg og fordi mange spaniere endnu har koranen i blodet? Det er også det land, hvor processen har stået på længst. Den franske geopolitiker, Alexandre Del Valle, har skrevet grundlæggende bøger omden islamiske offensiv og totalitarisme (naturligvis angrebet og tilsværtet af den politiske-korrekthed). Han forklarer, at ”Selskabet for Andalusiens tilbagevenden til islam” opstod i Cordova for godt 30 år siden. Og det var ikke Allahs sønner som stiftede den. Det var spaniere fra det yderste venstre, som var skuffede over proletariatets voksende borgerlighed. De var ivrige efter at kaste sig over andre mystiske beruselser og opdagede Koranens Gud, d.v.s. de gik fra Karl Max til Muhammed. De marokanske rigmænd og de kongelige Saudere og emirerne fra Golfen styrtede til for at velsigne dem med penge, og selskabet satte blomst (sprang ud, blomstrede). Penge strømmede til fra begejstrede mennesker fra Barcelona, Guadalajara, Valladolid, Ciudad Real, León, men også fra England, fra Sverige, fra Danmark. Også fra Italien, Tyskland, Amerika. Uden at regeringen greb ind. Og uden at den katolske kirke tog notits (slog allarm). I økumeniens navn gav biskoppen af Cordova dem i 1979 ligefrem tilladelse til at fejre offerfesten (hvor lammenes blod flyder i strømme) inde i domkirken. ”Vi er alle brødre”. Tilladelsen gav visse problemer. Flyttede krucifixer, væltede madonnaer, indvolde af lam smidt ned i vievandskarrene. Så året efter sendte biskoppen dem til Sevilla. Men her ankom de netop i løbet af påskeugen, og Jesus! Hvis der på jorden findes en mere sørgmodig (nedslående) fest end offerfesten, så er det netop påskeugen i Sevilla. Dens dødsringning, dens dystre processioner. Dens makabre Korsvej, dens såkaldte ”nazarenos”, som hudfletter sig. De hætteklædte skikkelser, som skrider fremad til lyden af dumpe trommer...   Med råbet ”Leve det muhammedanske Andalusien, ned med Torquemada*,    Allah vil vinde” kastede Muhammeds nye brødre sig over sine ex-brødre i Kristus, så der blev slagsmål. Resultatet: de måtte også forlade Sevilla. De flyttede til Granada, hvor de slog sig ned i det historiske kvartér Albaicin, og dér er vi så nu. For selvom den naive antiverdslighed exploderede under påskeugens procession, var de ikke naive. I Granada ville de skabe en virkelighed, som svarede til den, man i disse år har skabt i Beirut og som nu opsluger mange franske, engelske, tyske, italienske, hollandske, svenske og danske byer. Ergo – i dag er kvarteret Albaicin i enhver henseende en stat i staten. Et islamisk len, som lever med sine egne love, sine egne institutioner. Eget hospital, egen gravplads. Eget slagteri, egen avis ”La Hora del Islam”. Egne byggefirmaer, egne biblioteker, egne skoler. (Skoler som udelukkende underviser i at lære koranen udenad). Egne forretninger, egne markeder. Egne kunsthåndværksbutikker, egne banker. Og til og med egen valuta, eftersom man der kan købe og sælge guld- og sølvmønter, præget efter den antikke dirham, der var i brug under Granadas sidste mauriske hersker, Boabdil. (Mønter, som præges i en mønt i smøgen San Gregorio, og som det spanske Finansministerium af de sædvanlige grunde, ”af hensyn til den offentlige sikkerhed”, lader som om, de ikke kender).

Hvordan har det kunnet gå så langt?


Ikke nogen julehistorie.

Svenske TV-nyheder havde i går et indslag fra Indonesien. Det handlede om køns-”apartheid”. Om man skulle have mænd og kvinder adskilt i busser og tog. En journalist interviewede flere kvinder i en bus, og det sjove var, at han så mere og mere forbløffet ud, for det var tydeligt, at der var almindelig stemning for apartheid.

Men han har naturligvis heller ikke prøvet at være kvinde i en tætfyldt bus under varmere himmelstrøg, hvor frække mandfolk ikke bare – åh, så tilfældigt – kommer til at berøre et kvindebryst, men også kan finde på at presse sine kønsdele imod en kvindekrop.

Jeg husker, hvordan en god ven, en ung adelsmand af byrd, fra Sicilien fortalte mig om øens liv og sædvaner: hvis en kvinde chikaneres og beder en mand om hjælp, er det hans pligt at komme hende til undsætning. Sådan havde han selv oplevet det i en bus i Palermo, og han havde gjort sin pligt. Og der blev et kæmpeslagsmål i bussen, for og imod. Han kom hjem, forslået og med blå øjne og måtte holde sengen en uges tid. Men hans mor havde fundet det i orden.

december 26, 2010

Moskva mod islamisering

Moskva har flere muslimske indbyggere end nogen anden europæisk hovedstad. 2 millioner, og det  er naturlivis – som andre steder - ikke uden resultat. Ved den såkaldte offerfest får fårene ganske åbent skåret hovederne af, tusindvis af muhammedanere ligger på helligdagene og beder på gaderne og lammer trafikken, og stadig beriger disse fredens missionærer deres vantro naboer med voldelige angreb.

Kilde: Politically Incorrect 26.12.2010.

Pinlig svensk naivitetsskandale!

To mænd udklædt som julenisser mishandlede ved totiden om natten mellem lillejuleaften og juleaften en af slotsvagterne på Stockholm Slot og stjal hans våben. Politiet har ingen spor af gerningsmænd eller den stjålne skarpladte automatkarbin.
Oberstløjtnant Rickard Beck-Friis Häll kom med den sædvanlige floskel: `det er fuldkommen uacceptabelt!` og siger, at han aldrig har været med til noget lignende i de 30 år, han har været i militæret. (Jamen har han ikke opdaget at tiderne har ændret sig ganske alvorligt?).
Politiet mener, at tyveriet var planeret. Tyveri af automatvåben foregår næsten udelukkende for at anvendes til grov kriminalitet. Våbnet kan dukke op i hvilken som helst sammenhæng f.eks. ved røveri.
Oberstløjtnant Beck-Friis Häll siger, at vagten ikke fik alvorlige skader.
Det skal nu undersøges, hvordan det var muligt for gerningsmændene at begå forbrydelsen og komme af sted, trods det at vagterne har lov at anvende vold, og at der sloges alarm og der findes mere personale, som hurtigt skal kunne tilkaldes.

Kilde: det svenske nyhedsbureau TT


december 25, 2010

Is-so >< is-lamSom omtalt her på bloggen den 22.12.2010 fejrer Luleå i det svenske Nordland hvert år julen med et kæmpedyr i is. I år var det, som rimeligt er ved juletid, en kæmpeso på 14 tons med nogle grisebasser ved siden af.

Is-grisen var festlig at se på, og festlig for børnene at rutsje ned ad. Men det kunne is-lam ikke tåle!
Nogen har sparket på smågrisene.

Bananos!

Tænk hvor morsomt: her har vi gået og skoset Sverige for at være en slags "Bananrepublik" som ikke har orden på eller ikke overholder sit demokrati og sine valglove og -regler.

Og så viser det sig, at Sveriges postvæsen har taget kritikken til sig og har tegnet et Bananfrimærke:


Islamisering pågår!

Så att säga all fjäderfässlakt försiggår i Danmark och i Sverige efter islams recept

Politikens Julehilsen til alle, som juleaften spiste kalkun, gås, and, kylling o.l.:


Læs Politiken og konstatér den fremadskridende islamisering af landet og det dermed forbundne forfald af vor kultur!


Politiken har været på besøg på et slagteri og beskriver halalslagtning af fjerkræ:

”Desuden skal en specialuddannet slagteriarbejder velsigne dyrene ved at recitere: ’I Guds  navn. Allah er den største’”. 
(NB Oversættelsen er forfalsket! Korrektion: ”I Allahs navn. Allah er den største”.
…..

”…det koster heller ikke danske forbrugere noget, at deres lørdagskylling er halal. Ekstraudgiften til eksportcertifikater til de muslimske lande betales nemlig af importørerne selv”.Dette kan næppe kontrolleres af de forbrugerne. For år tilbage forklaredes det, at imamen, der mumlede bønnerne, fik 6 øre per kylling. Det giver noget, når kyllngerne slagtes i milliontal per år. Disse penge gik efter sigende til islammagten i Danmark, som arbejder på at islamisere landet.
Løj man dengang om beløbet? Eller lyver man nu? Løgn er jo tilladt og Allah særdeles velbehagelig når den er rettet mod de vantro, d.v.s. imod alle ikke-muslimer.

Hvorfor skriver Politiken: ”- i Vinderup slagter de fjerkræ i Guds navn”. Det er jo løgn! Det er i Allahs navn! Guden Allah.

Her har vi det danske slagteri ROSEs talsmand, Brixstedt, i Sverige:


PS Bra om någon har tid att översätta Politikens artikel till svenska och sprida den. I så fall meddela mig vänligast tillbaka, så inte flera översätter på en gång. Vi har inte tid att kasta bort tid i det pågående kriget

december 24, 2010

På vej mod et halal-helvede

Dansk Folkepartis fødevareordfører og formand for Folketingets Fødevareudvalg, Rene Christensen, reagerer med stor vrede over, at også al dansk oksekød ifølge Politiken den 24. december snart er halalslagtet.
- Vi er på vej mod et halal-helvede. Næsten al fjerkræ bliver halalslagtet, og nu forstår jeg, at turen så er kommet til okser og kalve. Og det sker alene af hensyn til profit, siger Rene Christensen.
Rene Christensen kræver nu al halalslagtning forbudt af hensyn til dyrenes velfærd og danske forbrugere.
- Det må stoppe her. Man dræber jo dyrene ved at lade dem bløde ihjel, og det er og bliver dyremishandling af værste skuffe. Et stort flertal af forbrugerne har jo heller ikke noget ønske om at indtage halalslagtet kød, siger Rene Christensen.
Han ønsker ud over forbud mod halalslagtning også forbud mod at importere halalslagtet kød til Danmark. Desuden vil Rene Christensen rette henvendelse til fødevareminister Henrik Høegh (V) for at få en forklaring på, hvorfor han tillader dyremishandling i det omfang, som vi ser med de mange halalslagtninger.

Kilde: Pressemeddelelse 24.12.2010 fra DF


Ja, desværre er der jo ikke grænser for, hvad man gør i profittens navn. Enhver form for moral kan afskaffes med penge. Alt bliver muligt. Kan René Christensen ikke lave en opgørelse over kødexportindtægterne til de muslimske lande samt de ikke ringe summer, som imamerne i Danmark kræver af slagterierne for at fremmane besvärgende trylleformularer, penge som anvendes til at styrke islamiseringe af Danmark og gøre danskerne til dhimmier.

Enhver eftergivenhed over for islam er et skridt til overtagelse af de europæiske lande og en pind til vore ligkister!

Hvad vil de fremmede gøre, hvis kødet ikke bliver "halalslagtet" - sulte ihjel? Det lyder ikke troligt.
december 23, 2010

En ganske mærkelig sag

En tegning, der skulle forestille en historisk ørkenrøver, hvis udseende ingen kender, vakte vildt oprør og vandaliseringer i den muslimske verden.
Konklusion: den må ikke bruges!
Nu er der faldet dom mod en mand, som brugte den.
Konklusion: den må ikke misbruges!

Altså hverken bruges eller misbruges. Hvad så?

Den må sikkert ikke kastes på lossepladsen, ikke rives itu , ikke brændes... Hvad så?

Røde Kors sparker kristendommen ud


Kristeligt Dagblad er 7 - syv - år bagud med sine nyheder, når de den 22/12 skriver, at Røde Kors i Storbrittanien har ”besluttet at fjerne al julepynt for at undgå at ´provokere´ ikke-kristne”.
Eller også har de i texten tabt det lille ord ”igen” foran ordet ”besluttet”.
Den 9. januar 2003 fortalte et seerbrev i TV2 nøjagtig den samme historie. Også dengang hed det at juleudstilling og julekrybber skulle væk i de 430 Røde Kors velgørenhedsbutikker i UK.
En talsmand for det britiske Røde Kors var bange for, at ”andre religioner” (hvilke andre?) skulle føle sig krænket. Og Røde Kors er en neutral organisation, hævdede han.

”Hm, er den nu også det?” spurgte seerbrevet 2003 og svarede selv:
”Næh, det fremgår netop med al tydelighed, når den går ind for en religion, som udgør en skånselsløs brutal politik og samtidigt gemmer det kristne kærlighedbudskab væk.


Hanen har snart galet tredje gang!”

december 22, 2010

Islam har afløst kommunismen som hovedfjenden mod demokrati


Ligesom Nobelpristageren i fysik, André Geim (se 20.12) advarede den peruanske litteratur-Nobelprisvinder Mario Vargas Llosa fornylig i et foredrag i den erhvervsliberale Tænketank ”Libertad y Desarrollo” (Frihed og Udvikling), mod den islamiske  fundamentalisme, som har afløst kommunismen som hovedfjenden mod demokrati.


Vesten burde ikke tillade, at islamiske fanatikere udnytter frihedens institutioner, men bør forsvare sig.
Kilde: Politically Incorrect 19.12.2010

Du glade julegris!

I går var det solhverv, som vore gæve forfædre fejrede ved at blote til aserne og ved bragebægeret afgive stolte løfter om fremtids dåd. På julebordet i Valhal lå vildgalten Særimner, som de kunde spise af, så meget de orkede at putte i sig. Særimner kom til live igen og fik sul på kroppen inden sol stod op. En pragtfuld gris!
Guden Frey havde sin egen hel specielle gris, ”Gyldenbørste”, hvis børster var af guld. Den skulle ikke spises. Den kunde løbe så godt som nogen hest og tilmed gennem luften


I Luleå plejer man hvert år at opstille et dyr i kæmpemæssigt format, hugget i is. I år har man lavet en gigantisk julegris som vejer 14 tons og er 3,90 meter høj. Den har en rutsjebane ned langs hele ryggen til stor og små børn. – Hvilken krænkelse af vore sarte muslimer!

I Norrbotten Kuriren var der et læserindlæg:

”Jag som muslim känner mig kränkt av att ni väljer just gris. som en markering mot muslimer. nu ska jag undvika parken för. tack før det”.
/Nihjab Boris
”Det här är kränkande mot alla muslimer”

Tja, Luleås muhammedanske børn får sikkert ikke lov at rutsje ned af dette frygtelige "urene" dyr. Stakkels dem!
Kilde: den svenske blog  https://politisktinkorrekt.info/2010/12/21/gigantisk-julgris-i-luleå/december 21, 2010

Mistænkelig tingest

Tirsdag formiddag ved 10-tiden fandt en togmand under et sæde i et tomt Metro-tog  på Rebibbia-stationen i Rom en indkøbspose. Indeni var en æske med låg og  ledningerne med batteri og antenne. Man tilkaldte sprængningskyndige fra ordensmagten. Indholdet viste to rør, som var forbundet med elledninger og fyldt med explosivt pulver.
Tingesten manglede fænghætte og kunde aldrig have fungeret-

Det kan have været en provokation eller demonstrativ aktion, siger kommandanten for carabienierierne i Rom. 

Kilde: Milanoavisen Corriere della sera 21.12 2010. Foto viser en sprængningsexpert fjerne den mistænkelige indkøbspose.