december 16, 2010

Narkolepsi

Den i forrige indlæg nævnte sygdom, narkolepsi, er meget sjælden. Derfor har det vakt opmærksmhed, at antallet af børn, der er ramt af denne sygdom, er vokset inden for det seneste år. Selvom der ikke er tale om noget stort antal, er man alligevel bekymret for, om det hænger sammen med vaccinationen imod ”svineinfluenzaen”. Sverige var meget ivrig for, at alle børn skulde vaccineres.

Narkolepsi viser sig ved umådelig søvnighed samt mareridtsagtige syner, også ved højlys dag.
Sygdommen siges at være uhelbredelig.

Kilde: Svenske TV-nyheder i forrige uge. TV opgav som kilde en læge Palm i Malmø