december 28, 2010

Mullornas offensiv mod Skandinavien

Fra bloggen ”Jihad i Malmö”:  

Iranska moskéer i Väst fungerar som subversiva center


Vi har skrivit åtskilliga gånger om hur

de talrika iranska moskéerna och "kultur-

centran" i Västvärlden fungerar som

subversiva center för att sprida mullornas

perversa shiaideologi. Illa utsatta är bl a
Tyskland, Danmark och Sverige....
**
En nyckelroll spelar Pasdaran, revolutionsgardet,
som bl a bemannar de hittills 68
s k Imam Ali-centran. Just nu byggs ett
nytt sådant i Köpenhamn, kombinerat
med en ny stormoské.
Därför är det särskilt intressant när en
CIA-agent "Reza Khalili" framträder och
berättar om vad som sker bakom moskérnas
slutna dörrar. Han har infiltrerat Pasdaran
under lång tid.

Kik her på repræsentanterne for den fredelige religion islam. De har alle hånden op for ansigtet. Hvad forsøger de at skjule? Deres samvittighed? Har de sådan en?