december 01, 2010

Sverige är en autoritär stat. En sån gör aldrig fel.

Spydpigens kommentar till historien om Dominic


Historien om Dominic är fullkomlig vansinnig. Den verkar otrolig och många läsare tvivlar säkert på, att det här kan vara sant. Hade jag inte själv sett liknande förhållanden i Danmark på 70-talet, hade jag nog inte trott på detta heller. En del socialarbetare (socialrådgivare, psykologer o.l.) inbillar sig, att de vet och kan allt, ibland i en mycket omogen ålder. Bland de övergrepp jag kommer ihåg , var en pojk, som inte fick vara hemma hos föräldrarna, därför att de på hemmets väggar hade några gudliga bilder eller skriftspråk hängande.

Efter sista kriget kom en ny ideologi till Norden under namn av ”World Federation of Mental Health.” Den grundades av psykiater Brock Chisholm, som predikade att all gammal moral, som vi hade från föräldrarna, skulle bort. Föräldrar kunde inte själv ta hand om barnen. Barnen skulle uppfostras efter Mentalhygienans nya metoder av ”experter”.

Med detta i bakhuvudet är jag helt övertygad om, att det är sådana tanker, som ligger bak fallet Dominic. Den officiella anledningen till, att pojken inte får vara i hemmet, är att han inte gick i den offentliga skola och därför inte hade kommit till tandläkare. Senare har man tydligen lagd till, att han inte har blivit vaccinerad.

De värsta rövare och mördare i detta landet får så låg straff som möjligt, men familjen Johansen straffar man med den hårdaste straff, man kan: vid att slita pojken från föräldrarna.
Man förstör en familj ut ifrån ohederlig påhittighet.
Familjen har kanske också gudliga bilder på väggarna? Eller – ännu sämre – de har kanske en egen uppfattning om himmel och jord?