december 03, 2010

Sharia forklædt som menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder (IFM), der blev ”etableret for at skabe et stærkt dansk center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder både i forhold til danske, europæiske og internationale forhold” ignorerer information om de islamiske menneskerettigheder. Det viser med al tydelighed, at Instituttet ikke er sin opgave voksen og bör nedlägges.
(”Arbejdet på instituttet omfatter forskning, analyse, information, uddannelse og dokumentation om menneskerettigheder i Danmark og udland, og vi samarbejder med organisationer og offentlige myndigheder i både Danmark, Nordisk Råd, Europarådet, OSCE, EU og FN”).
Hvorfor oplyser I ikke om Cairo-erklæringen, Jonas Christoffersen? spørger Finn Boserup 2.12.2010 i et åbent brev:

På IFMs hjemmeside kan man finde allehånde opslag om menneskerettighedernes historie og udvikling, diskussion af om menneskerettigheder er universelle o.s.v., og der er en fin tidslinie helt fra Magna Carta i år 1215 frem til oprettelsen af FN´s Menneskerettighedsråd i 2006. Man kan på hjemmesiden finde den amerikanske, den europæiske og den afrikanske menneskerettighedskonvention.

Men desværre leder man forgæves efter Cairo-deklarationen, som ikke nævnes med ét eneste ord; og der er intet link til noget, der kunne antyde, at tidens største globale trussel mod menneskerettighederne kommer fra den muslimske verden, orkestreret af OIC. Der er ikke den mindste antydning af det pres, OIC lægger på de universelle menneskerettigheder som formuleret i FN´s verdenserklæring af 1948.


Sharia forklædt som menneskerettigheder

Et eksempel: Det formelle forhold til dødsstraf:

FN´s Menneskerettighedserklæring lyder:
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.
I Cairo-Deklarationen om Menneskerettighederne i islam hedder det til gengæld:
Livet er en gave fra Allah og retten til livet er garanteret ethvert menneske. Individer, samfund og stater er forpligtede til at beskytte denne ret imod enhver krænkelse, og det er forbudt at tage noget liv uden en årsag foreskrevet i sharia.
Hvor FN ikke tager forbehold i retten til liv, samt vedtager konventioner om afskaffelse af dødsstraf, er der ifølge OIC og Cairo-deklarationen intet til hinder for dødsstraf, når blot den eksekveres indenfor det islamiske strafferetslige system.