oktober 30, 2014

har siddet skævt på potten

"De har siddet skævt på potten" siger man med en underforstået hentydning til psykolograpporter om børn, der er sådan eller sådan. I følge en ny rapport prøver man med professorsnak at bilde os ind, at vuggestuebørn er sagen og at dagplejebørn sandsynligvis vil få dårligere karakterer i visse fag ved folkeskolens afgangseksamen ti års tid senere. Derved forringes deres muligheder for at studere og blive udnævnt f.ex. til professorer. (Gælder det også de politisk-ansatte Monetprofessorer eller findes de ikke længere?).

Den korte Avis fortalte om det i går (29/10.14). Man fik det indtryk, at børnene er ofre for politisk manipulation, eftersom BUPL stod bag, men det er vel bare noget, man tror, fordi BUPL fra gammel tid er kendt som en kommunistisk styret fagforening, hvis ledere gerne var hentede fra DKP. Det betyder vel ikke noget? Der er da flere andre kommunist-påvirkede fagforeninger, og DKP existerer jo ikke længere....
Og meget af Karl Marx-idèologien er jo accepteret langt ind i borgerlige kredse...

Men BUPL har en særstilling fremfor andre fagforeninger. BUPL som i årtier har drevet ensidig propaganda gennem sit fagblad, Børn og Unge, står for daglig pasning og påvirkning af landets børn, fremtidens politikere, og kommunisterne lægger ikke skjul på, at børnehaven er vigtig for udbredelse af deres ideologi, jvf cand. psyk. Arne Sjølund i Dansk PædagogiskTidsskrift. Derfor blev børnehaven også loset ind i skolesystemet som en fast del af dette under navn af "forskole".

Lad os forske lidt i forholdene. Dagplejemødre, der har små grupper børn omkring sig, er den nærmeste "erstatning" for en mor, man kan komme. Hvor dygtige og elskelige pædagogerne på en institution end måtte være kan de aldrig gøre det ud for en mor på grund af antallet af børn og arbejdstid. 
  
  
Sidste verdenskrig medførte, at de "hjemmegående" kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og ikke længere kunde (eller vilde) passe deres børn. De anså det sikkert delvis som en lettelse og accepterede derfor, at dette blev normen. Men de tænkte nok ikke dybere over, hvad dette system kunde bruges til politisk.

Den meget omstridte psykolog Eggert Petersen udarbejdede forslag til et nyt partiprogram for socialdemokratiet i 1969, året efter ungdomsoprøret, altså på et tidspunkt hvor det gamle parti så småt begyndte at gå op i limningen og blive påvirket af den sovjetiske propaganda under Den kolde Krig. Et af de vigtigste punkter i Eggert Petersens programudkast var, at forældremyndigheden - retten til at opdrage sine børn, vælge livssyn og tage ansvar - skulde begrænses (- i virkeligheden afskaffes!).

Hvor kom nu den idè fra? Den kan spores tilbage til begyndelsen af 1900-tallet i USA, hvor National Komitèen for Mentalhygiejne kundgjorde, at de vilde skabe et ny menneskesind og en ny jord i løbet af et slægtsled, hvilket Rockefeller Foundation støttede. Så hurtigt gik det nu ikke, men man arbejdede videre på det, og ved afslutningen af sidste krig stiftedes World Federation of Mental Health (WFMH). Med et projekt af psykiater Brock Chisholm kunde man skabe den nye jord og det nye menneskesind: man skulde afskaffe alle tidligere gældende moralnormer, som forældre fyldte deres unger med, hvilket betød, at forældrene ikke længere skulde opdrage deres børn: "Vi må af med vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og opdrage børnene i endrægtighed. Kan det ikke gøres med det gode, må det tvinges igennem".

Formanden for den danske Mentalhygiejne, professor Poul Bonnevie, vrængede i hånlig tone: før havde vi jo disse kyllingemødre, som troede de kunde opdrage børn, men nu -  nu har vi uddannede pædagoger!

WFMH var en slags fagforening for psykiatere, psykologer og socialrådgivere, og gennem disse fag
spredtes idèerne. Psykologi var dengang et nyt fag, som mange mennesker - ligesom for den dengang ret begrænsede psykiatri - lå næsegrus på maven for. 

Psykolog Eggert Petersen udvidede den danske Mentalforening med et Forskningsinstitut, hvis "forskning" skulde påvirke politikerne til beslutninger. Han var rimeligvis den første "forsker" i Danmark, som drev en socialforskning, der startede med "det ønskede resultatet" og derpå fandt frem til en sociologisk udvikling, der kunde se rimelig ud. I dag er den slags "forskning" in! Derfor bør man ikke sætte for megen lid til rapporter, selvom de skulde komme fra universiteter. De skal ofte bare fremme politiske mål.


Planer om forældremyndighedens begrænsning eller afskaffelse fremgår af flere punkter i "de 45 kommunistiske langtidsmål", som blev offentliggjort i USA's kongresrapport 10. januar 1963 og kan læses i bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen,

Disse mål skulde enhver god kommunist have for øje og prøve at få gennemført i Vestens demokratiske lande for på den måde at ødelægge landene og befolkningerne i håb om, at de så vilde tage kommunismen til sig. Sjovt nok er nogle af disse destruktive mål nu som en bomerang ramt ned i Moskva, hvor Putin afviser al pression fra Vesten om guy-parader og homosexuelle vielser, som uacceptabelt for russiske familier.

De kommunistiske langtidsmål, der har gennemsyret hele socialsektoren i Danmark, blev tydeligere end nogensinde i det dertil arrangerede Børneår 1979, hvor Småbørnskommissionen udbasunerede at "Jeres børn er ikke jeres børn". Arbejdet mod forældremyndigheden fortsatte.
I Vesten er man nu endelig ved at vågne lidt op. EU's seneste diktat er et uhørt, men kamoufleret angreb på forældremyndigheden, voldsommere end nogensinde før. Tvungen undervisning i sex i alle former fra det normale til det absurde for alle Europas børn fra 3-4-års-alderen. Det bliver mødt med voksende modstand med krav og underskriftsindsamlinger, protestmøder og demonstrationer i Tyskland og Schweiz, men det bliver så vidt muligt ikke refereret af de politisk korrekte massemedier, men kun på internettet.  Hvis moderne forældre med erhvervsarbejde ikke får mulighed for fremover at vælge mellem vuggestue og dagplejemor til deres småbørn, vil væksten af vuggestueindustriens samlebånd vokse på bekostning af den mere naturlige børnevenlige dagpleje. Det vil indirekte være med til at nedvurdere og tilsidesætte forældremyndigheden og fremme statsopdragelse,
oktober 28, 2014

Tyrkertro


Redaktøren af Den Ukorrekte Avis - den digitale satiriske DUA - ser sig tilbage i denne uge for at konstatere, at vi har sovet  godt og længe og totalt ignoreret alle advarsler, hvilket har givet muslimerne fremgang. Vi er dermed selv skyld i alle ulykker!

Hvornår vågner vi?

Det duer ikke at overse det: muslimerne er os åndeligt overlegne, ikke kundskabsmæssigt, ikke intelligensmæssigt, men ved deres tyrkertro.
Troen er en skæbnetro, en forhånds bestemt skæbne, som ingen har indflydelse på. Jordelivet er bare et forspil til det egentlige liv i det hinsidige. Forspillets indhold er afgørende for den enkeltes liv hinsides: i Paradises Have eller i Helvedes ild.
Opfylder man Allahs og koranens bud at bekæmpe de vantro, d.v.s. alle, der ikke er muslimer, så har man (d.v.s. mændene i hvert fald) sikret sig det liv i Paradiset, de drømmer om.

Denne tyrkertro gør, at de aldrig flyr fare og død, men myrder løs.

En sådan tyrkertro har vi andre ikke.

oktober 27, 2014

Har man hørt magen til kunstudstilling?


Dan Park-udstilling på Østerbro fra mandag til fredag

26. oktober 2014 - Aktuelt af Katrine Winkel Holm
Udstillingen er åben i alt 20 timer mandag til fredag fra kl. 14 til 18, Rosendalsgade 15, kælderen.
Trykkefrihedsselskabets udstilling af Dan Parks ni forbudte værker finder sted på Rosendalsgade 15, kælderen, og åbner mandag kl. 14.
Udstillingen er åbent dagligt 14-18 og stopper fredag d. 31. kl. 18.00. Der er gratis adgang.
”For os er det vigtigt ikke at give efter for hærværk og trusler. Også af den grund insisterer vi på at gennemføre udstillingen” udtaler Trykkefrihedsselskabets formand Katrine Winkel Holm
Selskabet har dog taget sine forholdsregler – ikke mindst af hensyn til områdets beboere.
”Vi har fået etableret kameraovervågning i de i alt 20 timer udstillingen varer, og der er så mange frivillige, der har meldt sig, at vi kan stille med et privat vagtværn. Desuden er vi i tæt kontakt med Københavns politi, så sikkerheden er på plads. På den baggrund er vi fortrøstningsfulde og sætter vores lid til at det hele kommer til foregå fredeligt og civiliseret,” siger næstformand for Trykkefrihedsselskabet Aia Fog.
Dan Parks billeder fjernes hver dag fra lokalerne efter udstillingens lukketid, og besøgende vil af sikkerhedshensyn blive bedt om at efterlade tasker mv. udenfor, ligesom de vil blive bedt om at fjerne eventuel hovedbeklædning inden de går ind.
Opdatering
Selv om vi i TFS har holdt adressen på udstillingen af Dan Parks forbudte billeder tæt til kroppen, fordi vi først ville offentliggøre den mandag morgen, er det alligevel lykkedes Josef W Nielsen fra African Empowerment Center at opspore oplysningerne.
Han har videregivet dem til AFA (tæskeholdet Antifascistisk Aktion), hvis hårdtslående medlem, Simon Bünger har offentliggjort det i en tweet. Vi har orienteret Københavns Politi om dette og  de giver udtryk for, at de tager situationen særdeles alvorligt og følger den tæt.

oktober 26, 2014

Tyrkiets Retsvæsen


Ørkenguden

Dispatch International

LEDARE: Ökenguden knackar på

 Lars Hedegaard26 oktober, 2014
Islam uppstod ur beduinstammarnas överlevnadsvillkor, och har inte förändrats sedan 600-talet.
LEDARE: Ökenguden knackar på
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=29813462#editor/target=post;postID=2236015307815674829

Arme Børn !

Folketingsmedlem udfordrer sine mandlige kolleger: Vil du rulle forhuden tilbage i 24 timer?
18/02/2014 by Lena Nyhus (@iqvixen / Twitter)

51BxcBlBFolketingsmedlem og redaktør på 180° Ole Birk Olesen udfordrede i dag sine mandlige kolleger på en måde, som de helt givet aldrig har prøvet før. Han skrev sådan her på sin Facebookstatus:
FORHUDS-UDFORDRINGEN:
Hvilke mandlige politikere vil prøve?

I Folketinget er der 179 medlemmer. 111 af dem er mænd. Jeg er én af dem. Langt de fleste af de 111 har en forhud.
Men hvert år får mellem 1.000 og 2.000 drenge i Danmark skåret deres forhud af, fordi deres forældre har ladet sig bilde ind, at deres gud kræver det.
På nettet findes der videoer, som viser, hvordan det foregår, også under ”ordnede forhold”. Du har ikke lyst til at se dem.
Bliv medlem af Intact Denmark, det koster kun kr. 100 om året.BT OBO udfordrer kolleger vedr. omskæring

I Danmark er det forbudt at skære noget af pigers kønsorganer, selvom der også findes forældre, som mener, at deres gud kræver dét. Men det er ikke forbudt at skære noget af drengene, heller ikke selvom der ikke er en medicinsk grund til at gøre det.
Loven med forbuddet nævner kun ”kvindelige ydre kønsorganer”. Den nævner ikke ”børns ydre kønsorganer”, så drengene er undtaget fra lovens beskyttelse. Sådan er det, fordi et flertal i Folketinget ikke vil lave loven om.
Normalt beskæftiger jer mig især med finans- og skattepolitik. Det er jeg ordfører for. Men som far til to drenge går det mig på, at tusinder af drengebørn hvert år udsættes for et unødvendigt og smertefuldt indgreb, som gør deres sexliv dårligere, når de bliver voksne, fordi de mister noget af den følsomhed, som forhuden er til for at beskytte.
Jeg har derfor udtænkt denne udfordring til de af mine 110 andre mandlige kolleger i Folketinget, som ikke vil lade loven beskytte både drenges og pigers kønsorganer mod unødvendig skamfering under kirurgens skalpel:

Kære mandlige folketingsmedlem,
Hvis du virkelig mener, at det skal være tilladt at skære forhuden af 1.000-2.000 små drenge hvert år, så er det mindste, du kan gøre, at opleve bare én dag som omskåret.
Min udfordring lyder: Én dag skal du stå op om morgenen og trække din forhud tilbage. De næste 24 timer skal du gå rundt med tilbagetrukket forhud i dine underbukser.
Nej, det vil ikke være behageligt. Hovedet på din penis, som sidder inde bag forhuden, er meget følsomt. Det er derfor, naturen har skabt dig med en forhud. For at beskytte den følsomhed.
Men efter en dag som omskåret vil du have et bedre billede af, hvorfor forhuden er der, og hvorfor den ikke bør skæres af. Den ekstra følsomhed, som du nu har konstateret, at du har, forsvinder efterhånden hos de omskårne, som derefter må leve uden. Følsomheden er ellers rar at have for drengene, når de bliver ældre og skal til at udforske voksenlivet.

Det mindste, du kan gøre, er at prøve bare én dag som omskåret. Siger du ja?
Bedste hilsner
Ole

ADVARSEL herunder ligger det billede af en lille dreng fra Manila, der bliver omskåret under stærke smerter, som Ole Birk Olesen delte sammen med sin udfordring. Billedet overholder ikke Intact Denmarks billedpolitik, som indebærer, at vi helst undgår at vise billeder af børn, der lider, med mindre det virkelig er vigtigt for sammenhængen.

Muslimsk musik

Fra en koncert den 9. maj for dronning Beatrix af Holland. 

Dirigenten, som var muslim, indledte med at give dronningen en forelæsning om islams "skønhed". Så rejste alle orkestermedlemmerne sig op og forlod salen.Endnu en radikaliseret muslim, som vil erobre Europa. Om han kan dirigere et orkester fik vi ikke at høre. Måske foretrækker han sværdet frem for taktstokken.


Tusinder af terrorister med europæisk statsborgerskab kæmper for den islamiske stat. Disse forbrydere hugger folks hoveder af i Syrien og Irak, som vi har set adskillige billeder på via internettet. 


Kilde: Fra den svenske blog "Every kinda people" og en tips fra Ole


3 KOMMENTARER:

Christer sa...
I sverige skulle han hamna i regeringen direkt.
Anonym sa...
Stake i orkestern liksom SD i storkyrkan 2010.
Vi måste få dem att lämna Sverige på något sätt.
Någon med bra tips?
Polly Ester sa...
Orkestern är en israelisk orkester. Mannen som gjorde detta är inte dirigenten, utan en galen muslim som gjort detta tidigare och arresterats fyra gånger för denna typ av kupp.

oktober 25, 2014

Dan Parks udstilling på Christiansborg

Den faldne soldat i Ottawa


Dramatiska bilder från Krigsmonumentet i Ottawa.
En soldat har precis skjutits av den  jihadistiske
konvertiten Michael Zehaf-Bibeau, som enligt uppgift
var på väg till Kalifatet i Syrien.
Andra soldater och åskådare kämpar för den skjutnes liv.
Trots snabb hjärt/lungräddning dog den skjutne.
korpralen Nathan Cirillo
Se hela bildserien  
http://cryptome.org/2014-info/ottawa-soldier/ottawa-soldier-shot.htm

Kilde: Bloggen "Jihad i Malmø"

_______________________________________________________________________________________Vi har længe været i krig, selvom mange ikke har villet se det i øjnene - af angst eller - nok mest - af bekvemmelighed !

Dar al-Islam og Dar al-Harb

For at forstå, hvordan jihad forstås, skal man vide, at Islamisk doktrin deler verden i et islamisk område som islam har kontrol over (dar al-Islam) og et krigsområde (dar al-harb), der skal erobres eller er under erobring gennem jihad (voldelig eller ikke-voldelig) og hvor befolkningen skal omvendes til Islam eller pålægges krigsskat. 

Krigens område - Dar-al-Harb - er det område, hvor muslimerne er blevet så stærke, at de i stigende grad kan udfordre den herskende "vantro" ikke-muslimske styreform. Her gælder særlige regler i kampen for at nå frem til islamisk dominans: f.ex. er det tilladt at bryde aftaler, at snyde ikke-muslimer eller bruge pres eller trusler.

oktober 24, 2014

Asylpolitikken koster


- mandag den 20. oktober 2014

Regeringens spilfægteri på asylområdet

Da statsministeren den 7. oktober holdt åbningstale i Folketinget, skulle det hedde sig, at det langt om længe var gået op for regeringen, at den massive asyl-strøm til Danmark udgjorde et kæmpemæssigt problem. I hvert fald lød det, at ”regeringen vil stramme reglerne. Det vil også tage noget af presset fra vores kommuner og asylcentre”. Blandt andet skulle reglerne for familiesammenføring strammes, så det ville blive sværere for asylansøgere at få ægtefæller og anden familie med til Danmark. Nu handlede regeringen, skulle man forstå!

Efter en del murren i især De Radikales bagland er sandheden dog kommet frem: De såkaldte stramninger er slet ikke så store, som statsministeren lod forstå. For hovedparten af asylsøgerne vil der slet ikke være stramninger. For dem, der påkalder sig at være individuelt forfulgt, er ikke omfattet af de nye regler. Det slår blandt andre den nuværende justitsminister Mette Frederiksen og den radikale formand Morten Østergaard nu fast.

Og hvem kan så påberåbe sig at være individuelt forfulgte? Jo, det kan for eksempel unge mænd fra Syrien, der, når de ankommer til Danmark, siger, at de er på flugt fra værnepligt i hjemlandet. Det er rigtigt mange, der er tale om. Hvor mange det bliver i 2014, ved vi af gode grunde ikke, men i 2013, hvor 1382 syrere fik asyl i Danmark, fik de 1046 status som individuelt forfulgte konventionsflygtninge.

Der er således klart, at de stramninger, som Helle Thorning-Schmidt talte om i sin åbningstale, vil berøre et mindretal af asylansøgerne. Med andre ord er der ikke tale om stramninger på det niveau, som statsministeren gav udtryk for. Formålet har givet været at få det til at se ud som om, at regeringen tager asyl-strømmen alvorligt. Det gør den så desværre åbenbart ikke alligevel.

Det er meget problematisk, for det er rigtig store udfordringer, vi står overfor. Myndighederne er ved at bukke under af den store tilstrømning af asylansøgere, og merudgifterne, hvis der kommer 20.000 asylansøgere i år, forventes at løbe op i over fire milliarder kroner. Og med den familiesammenføring, der efterfølgende finder sted, er de fire milliarder blot et startbeløb. Den endelige regning bliver langt, langt større. Dertil kommer udfordringerne med integrationsarbejdet. På grund af de store kulturelle forskelle og den kriminalitet, der desværre også følger med, bliver udfordringerne for det danske samfund voldsomme. For det hører med til det samlede billede, at asylansøgere som gruppe har en foruroligende høj kriminalitetsrate. I 2013 var det således hver fjerde asylansøger, der blev sigtet for at have begået noget kriminelt.

Regeringen lukker også helt og aldeles øjnene for, at asylansøgerne ofte kommer til Danmark via højt betalte menneskesmuglere. Det er en "industri" i voldsom vækst, og det vurderes fra politiets side, at menneskesmugling er en lige så lukrativ forretning som at smugle narkotika! Det store antal asylansøgere, der kommer til Danmark p.t, er jo et klart udtryk for, at det er alt for nemt for menneskesmuglerne at operere inden for EU. Også her svigter regeringen. For godt nok forlyder det fra regeringen, at man vil have nummerpladescannere, men det batter næppe ret meget. Og det store spørgsmål må være: Hvorfor i alverden ønsker regeringen ikke en ordentlig og reel kontrol ved vores grænser?

For det er nødvendigt, idet Danmark på grund af de lempelige og attraktive vilkår, som vi tilbyder asylansøgere, er blevet til en af deres foretrukne endestationer. Potentielle asylansøgere har godt styr på reglerne i de forskellige lande og søger naturligt nok derhen, hvor de har mulighed for at få de bedste vilkår. Dette begreb kaldes for asylshopping, men regeringen kan vist ikke rigtigt blive enig med sig selv om, hvorvidt asylshopping er et faktum eller ej. De kunne jo ellers bare se på de nøgne fakta, som viser, at Danmark i perioden 1. januar 2012 til 1. september 2014 har modtaget flere syriske asylansøgere end femten andre EU-lande tilsammen. Gad vide hvorfor Estland, Letland og Litauen tilsammen kun har modtaget 85?

Hvordan kan det nu være? Jo, Markku Aikomus, talsmand for UNHCR (FN´s Flygtningehøjkommissariat) i Nordeuropa forklarer det således til DR: ”Nogle lande har ry for at behandle flygtninge godt og for at have velfungerende asylsystemer og programmer for integration. Det er med til at tiltrække flygtninge og til at skabe forskelle på, hvor mange flygtninge der kommer til de forskellige lande”.

Det nyeste nummer af Fagbladet Dansk Politi beskæftiger sig også med den side af problemet, der hedder falske asylansøgere. Flere kilder, som er centralt placeret i politiets arbejde med de ankomne asylansøgere, fortæller således om deres oplevelser med de syriske asylansøgere. En kilde siger: ”De ankomne er syrere. Men det er syrere, som i mange år har boet uden for Syrien. Jeg møder familier, hvis børn går på universitetet i Istanbul, og som har levet uden for Syrien i måske otte år eller mere”. En kilde fra Center Sandholm siger dette: ” Det er ikke de rigtige flygtninge, der kommer. De her mennesker er nøje udstyret med viden om, at hver person over 18 år får 10.500 kroner hver måned af staten. De ved, hvor mange håndklæder man får udleveret i Center Sandholm, og de har hørt, at man får et gratis fjernsyn af kommunen. De har iPhones med sig og tøj på, som vidner om et helt andet liv end den flygtningelejr, de burde komme fra. Samtidig sidder der mennesker i store lejre i Istanbul og Libanon, som er flygtet fra død og ødelæggelse, men ikke får hjælp”.

I sandhed foruroligende oplysninger!
Konklusionen er desværre, at den nuværende regering ingen intentioner har om for alvor at gøre noget ved asyl-situationen. Det er næsten udelukkende spilfægteri, vi oplever fra den kant. Hvis vi skal have gjort noget ved udfordringerne, så kræver det, at vi får et nyt flertal i Folketinget. Så enkelt er det vist...

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Aftenbøn

Se Hodjanernes blog:

http://hodja.wordpress.com/2014/10/23/bornelaerdom-i-fredens-religion/

- - hvordan araberne lærer deres børn at blive martyrere i aftenbønnen

oktober 23, 2014

Individuelle selvmordsgalninger


I går fra bloggen "Jihad i Malmø"


Idag mördades en kanadensisk soldat som tillhörde hedersvakten vid landets krigsmonument i Ottawa.

Därefter trängde gärningsmannen in i Parlamentet och avlossade ett 30-tal skott mot ledamöter och personal.

Först därefter kunde han skjutas av parlamentets chefs-vaktmästare, en pensionerad poliskommissarie.

Mördaren uppges ikväll ha varit den 32-årige Michael Zehaf-Bibeau av sannolikt algerisk härkomst.
Han har redan hyllats på ett av Kalifatets Twitter-konton...


I förrgår körde en 25-årig konvertit Martin Ahmad Coutour-Rouleau över två kanadensiska soldater
i uniform, varav den ene dog.
Coutour-Rouleau uppgav för ögonvittnen att han gjorde det "i Allahs namn".Polisen stoppade hans bil och sköt honom när han gick till angrepp med kniv.
Säkerhetstjänsten uppger att han hade kopplingar till Kalifatet (ISIS).

Flera länder har nu varnat sina soldater för att uppträda i uniform utanför regementena...

Mycket tyder på att vi ser inledningen på den nya jihadistiska terrorvåg mot Europa och
Amerika, som många experter varnat för.
Varje dag återvänder någon av de över 12.000 utländska jihadister som slåss för Kalifatet i Irak/Syrien.
Hårt trängda vid en presskonferens idag i Stockholm erkände SÄPO att antalet
"svenska" jihadister nog var snarare 150 än de 80 man tidigare hävdat...
Redan tidigare har man beräknat att minst 30 mördare återvänt till Sverige.

Parlamentsmedlemmerne havde barrikaderet sig.  Fra svensk SVT 2, 23.10.2014 

Imod EU's diktat

Her er flere billeder fra den vellykkede demonstration for forældremyndighed og familie samt
imod EU's krav om sexundervisning af Europas børn fra 3-4-års alderen. Stuttgart 19.10.14.

Fint skal det være!


Från Petterssons blogg
Tro det eller ej, men tretton asylsökande barn ska få bo på ett slott den närmaste tiden.
Bjärka-Säby utanför Linköping ägs av pingstkyrkan. Eftersom viss verksamhet flyttat till andra ställen, ser man nu chansen att tjäna miljoner på asylindustrin. Tretton ensamkommande barn (som sällan är ensamma eller barn) ska nu få bo på de 500 kvadrat av slottet som hyrs ut till Migrationsverket. Just nu finns fyra ”barn” från Somalia och Afghanistan i Linköping, så troligt är att de nya ”barnen” kommer från samma land.

145_2

Frågan är vad dessa människor väntar sig för framtid i Sverige, när de möts av detta mottagande. Vill de verkligen jobba när de fått allt gratis under sin tid i Sverige, vill de verkligen utbilda sig när de inte behöver och duger verkligen en liten lägenhet i Rinkeby när de bott på slott?

Källa: Dagen
Bjärka-Säby är ett populärt utflyktsmål för äldre och barnfamiljer…åtminstone hittills.

Noget hø
Ubekendte har natten til torsdag malet islamfjendtlige paroler på en lastbil-anhænger i Aschaffenburg og på to høballer med ordene: «Muslimer er Svin». En lignende tekst understregede sagen et andet sted i samme område: «Alle Muslimer er Mordere»
Kriminalpolitiet søger vidner, som kan føre til gerningsmandens identitet eller andre oplysende iagttagelser.


Kilde: Politiet i Bayern og Politically Incorrect.  

Grundlovsteksten forfalsket


Ny ballade om ytringsfriheden | Dispatch International 
KOMMENTAR: Ny ballade om ytringsfriheden

Forfatter:Lars Hedegaard  22 oktober, 2014

Grundloven sætter grænser for hvad man kan sige under påberåbelse af religion. Agiterer man for et politisk program, må man optræde som politiker – på lige fod med andre politikere. På Facebook har der de seneste dage været en debat om ”rablende gale imamers” ytringsfrihed. De skal nyde samme ret til at dumme sig som alle andre, understreger bl.a. Torben Mark Pedersen fra Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. Juristen Jacob Mchangama har – igen – beskyldt mig for at have en selektiv tilgang til ytringsfriheden. Hvis imamer vil agitere for flerkoneri, kvindeundertrykkelse, jødehad, diktatur og sharia, skal de have lov til det, mener Torben Mark Pedersen og Jacob Mchangama. Jeg er ganske enig. Men de skal ikke have lov at gøre det under påberåbelse af religionsfriheden, som den er defineret i grundlovens § 67. Hvis de gør det i en moske under dække af religionsudøvelsen, må den lukkes, for i forbindelse med gudsdyrkelsen må intet ”læres” eller ”foretages”, der strider mod ”sædeligheden” eller ”den offentlige orden”. Det er hvad der står i grundloven. Og hvis ikke shariaen – den uforanderlige islamiske lov, der hævdes at være dikteret af Allah – strider mod ”den offentlige orden”, ved jeg ikke, hvad grundlovens mødre og fædre kan have ment. Den orden, grundloven taler om, må være vores demokratiske orden. Hvis det var en udemokratisk orden, havde grundloven set meget anderledes ud.Hvad så med ”sædeligheden”? Som jeg forstår det, har det ikke noget med sex at gøre, men snarere med den opfattelse, at vi i Danmark har en slags national kultur – visse normer, der holder landet sammen. F.eks. den grundopfattelse, at kvinder og mænd står lige og skal have lige muligheder. At børn skal behandles ordentligt, at man ikke må have sex med mindreårige, at unge ikke skal tvinges til at gifte sig mod deres vilje, at man ikke må have flere koner, at man ikke må slå sin kone. Og at man ikke prøver at sætte sin vilje igennem ved trusler og vold. At borgerne har ret til at dele sig efter anskuelser og ikke efter diktat fra hellige mænd eller klanledere. Tager vi grundloven alvorligt, så skal enhver have ret til at forkaste såvel ”sædeligheden” som ”den offentlige orden”. Alle har deres ytringsfrihed til at agitere for usædelighed og uorden. Men så må de gøre det på de samme betingelser, der f.eks. gælder for nazister og fortalere for Nordkorea eller enhver anden. De må gøre det i egenskab af politiske agitatorer. De skal ikke kunne beskytte sig mod kritik med henvisning til, at de blot dyrker deres religion og det skal ikke lykkes dem at få anklagemyndigheden til at retsforfølge demokrater for ”racisme”. Hvis Torben Mark Pedersen og Jacob Mchangama har en anden opfattelse, må de forlange en grundlovsændring.


Spydpigens kommentar:

Ja, Danmark havde set helt anderledes ud i dag, hvis vi fra de først indvandrede «gæstearbejdere» havde holdt fast i vor udmærkede og gennemtænkte grundlovstekst. Islam har i virkeligheden ikke på noget tidspunkt været lovlig religion i Danmark, men danskere, der ikke havde meget tilovers for vort land og vor grundlov, lukkede øjnene for ulovlighederne og citerede grundlovsparagraf 67 om religionsfrihed i forfalsket, beskåret form. De undlod at nævne den alt afgørende eftersætning i paragraf 67:

Paragraffen lyder:
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.


Ved stadig brug af ovennævnte forfalskning er det i høj grad lykkedes at indbilde danskerne, at det var i orden at godtage islam på linje med vore lovligt godkendt religioner. 
Nu er det på tide at få korrigeret denne propaganda.

oktober 22, 2014

Skærmysler i Skærgården20 oktober, 2014
Ryskt specialfartyg har satt kurs mot Sverige
Av Pettersson (Petterssons blogg)

FÖRSVARET. Det ryska fartyget Professor Logachev har satt kurs över Östersjön. Fartyget är speciellt designat för att söka av havsbottnen. Det ryska specialfartyget Professor Logachev har lagt ut från St Petersburg och satt kurs mot Sverige. Det rapporterar den norska tidningen Dagbladet. Fartyget är specialkonstruerat för att utforska och kartlägga havsbotten.
Fartyget lade ut i går kväll och styr västerut och har enligt sidan Marine Trafficdestinationen Las Palmas.
Det svenska försvaret fortsätter att tiga om vad som sker och därför söker medier och utomstående kommentatorer nu efter olika slags tecken och händelser som kan ha koppling till det som nu sker i skärgården.
Något som talar för att det trots allt finns en koppling mellan fartyget Professor Logachev och efterspaningarna är att flera av de nederländska fartyg som nyligen deltagit i en Nato-övning i Östersjön nu ligger nära det aktuella fartyget. Det rör sig om fregatten Evertsen, korvetten Zeeland och Amsterdam.
Fartyget Professor Logachev ser inte särskilt märkvärdig ut, men är mycket avancerat och har bland annat en ”hangar” för undervattensfarkoster ombord. Det har också en egen fjärrstyrd miniubåt och är specialdesignat för eftersök under vattnet med en rad avancerade sensorer.

oktober 21, 2014

Demonstrationen den 19. oktober 2014 i Stuttgart for at bevare forældremyndigheden og selv at kunne bestemme hvilken ideologi og livssyn ens børn skal opdrages i - var en stor succes.Sommerhusejere kan påtvinges flygtninge


rainer_karl
Krav på tvangsmæssig indkvartering af såkaldte flygtninge hos private lyder stadig kraftigere i EU. Den partiløse borgmester Rainer Karl i Kühlungsborn ved Rostock truer med, at hvis man ikke finder løsning på asylproblemerne ad frivillig vej hos private husejere eller eventuelt med opstilling af boligcontainere, så ender det med, at man må tvinge sommerhusejere til at tage imod asylanterne. Han kan ikke berolige dem.

Kilde: Politically Incorrect  20.10.2014 


Uwe Max Jensen har fået læst Ahmed Akkari 's bog "Min afsked med islamismen -
Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen om Danmark", og citerer en afslørende episode fra bogen (Side 252-53): hvordan en liderlig shariadommer og imam ifølge Akkari snigløb den såkaldte arbejdsgruppe, der vilde skabe en storm mod Jyllands-Posten, - for med denne falske fremfærd at fremhæve sig selv


Gang på gang og om igen forsøger islams fortalere at indbilde os, at Allah og hans muslimer er fredelige, ærlige, trofaste, hensynsfulde, barmhjertige og Gud ved hvad, men vi har for længe siden forstået, at disse dyder kun kan opleves i forhold til deres egne trosfæller, IKKE til os såkaldte "vantro". Men ikke engang inden for deres egne trosfæller gælder det
Det ses i hele Akkaris bog, at der ikke bare er de store evigt stridende grupper sunni og shia, salafister wahabister, sufier  Ahrmaddister etc. men 117 meninger og tolkninger af islam.

Hvordan kan det være anderledes, når man ved opdragelse af sine sønner, lægger umådelig vægt på, at sønnen  er et unikum, på alle måder dygtig frem for alle andre.oktober 20, 2014

Er det forstået?


Det er en forvirret verden, vi lever i. I Vatikanet har paven lige afsluttet en familie-synode, hvor de katolske biskopper har fået diskuteret tidens familieproblemer, men uden at være nået til større enighed på det punkt.

I Schweiz og Tyskland demonstrerer forældre imod
prematur sexualisering af deres børn

- og på Sardinien har en præst givet pigerne en opsang:

Dette er et helligt sted. Respekt!
Ingen korte kjoler her, eller jeg smider jer ud!

Ved kirkebesøg skal kjolerne gå ned til knæene. En plakat uden for Gesico-kirken i Cagliari provinsen har skabt adskillige konflikter. Meddelelse siger klart, at alle piger, som ikke har passende og kysk tøj på kan ikke komme ind i kirken.

 "Tving ikke sognepræsten til at smide jer ud!"  For tydelighedens skyld viser en tegning, hvilken længde kjolerne skal have samt den rette størrelse af halsudskæringen for at blive godtaget i Vorherres hus.


Nåh ja, jeg blev da også engang i min ungdom smidt ud af Kølner domkirken, da jeg turistmæssigt gik i shorts.
Spydpigen.

Hold fast i Forældreretten!

Henved 3000 mennesker fandt sammen i strålende sommervejr i Stuttgart 19/10 for at demonstrere imod den rød-grønne Baden-Württemberg Landsdags beslutning om påtvungen sexundervisning af småbørn fra 3-4-årsalderen. Noget sådant har nemlig EU krævet gennemført i hele Europa - altså også her i de nordiske lande, hvor vi endnu synes at sove! I Schweiz og Sydtyskland har man haft flere demonstrationer, møder og debatter, som til dels har været omtalt på tidligere indlæg her på bloggen.

"Jeres Børn er ikke Jeres Børn"

"Jo, Vore børn er Vore børn! og ikke EU-statens"


oktober 19, 2014

Overgreb mod børnMetroexpres fortalte 14/10 om særprægede lektier fra den norske Breidablikk Skole i Heimdal vedTronhjem, som den norske avis, «Verdens Gang» havde fået fat i. En seksårig dreng i første klasse var kommet hjem med en tegning i sit kladdehefte. Han skulde skrive, hvad han så på billedet - noget med bogstavet «E». E-l-e-f-a-n-t. Men der var også et æbletræ og under træet lå en mand med en E-r-i-g-e-r-e-t penis. Det dryppede både fra hans penis og fra elefantens snabel....

Moderen blev chockeret, og det gjorde mange andre mødre også, da hun lagde det ud på facebook. En af dem nægtede omgående at lade sin dreng beskæftige sig med tegningen.

«Lærerne kan ikke have kigget grundigt på billedet» sagde hun til avisen.
Skoleleder Grethe Naalsund så det efter fyraften og siger til bladet: «Fire eller fem voksne har siddet og limet det ind i børnenes kladdebøger og ikke tænkt over, at der var noget i vejen. Lærerne havde bare set et æbletræ, en dreng og en elefant. De har fundet en anden tegning til i morgen.»
Hun forklarer udglattende, at de blankt erkender, at det er uheldigt og en fejl.


Hm! Skal vi tro på den! Nogle usædvanlige fraværende lærere. Har lærerne i Heimdal ingen forbindelse med verden udenfor, hvor sex-liderlighed raser overalt som aldrig før? Har man ikke tidligere konstateret, at grovkornet sexundervisning bliver stoppet ned i halsen på børnene uden nogen tale om kærlighed, en kold og uværdig parren sig for nydelsens skyld. Hvad katten er man i gang med?
Tænkte de norske lærere ikke et øjeblik på mødrenes situation, når ungerne kom hjem med en tegning af en strittende pik? Er der overhovedet ingen blufærdighed længere?

Jeg har ikke glemt 68'erne. Lærerne havde i Danmark frit valg af materiale og bøger. Nogle af dem underviste direkte i porno med pornoblade, men der fandtes også adskillige snuskede lærebøger. Forældrene havde ikke noget at skulde have sagt. Man ignorerede forældremyndigheden.Historien fra Breidablikk Skolen er faktisk en lille del af den sexundervisning som EU har beordret skal gennemføres i hele EU – og ingen skal kunne fritages. Det går efter ideologien: Jeres Børn er ikke Jeres Børn. Det drejer sig i virkligeheden om noget helt andet, noget fundamentalt: skal vi bevare vor forældremyndighed og ret til at opdrage vore egne børn, eller skal vi have statsopdragelse og få ensartede politisk-korrekte børn....

Hvor fører det hen?oktober 18, 2014

Af to onder skal man vælge det mindste


At løbe væk hjemmefra kan lyde meget attråværdigt i børns øren, når verden går dem imod.

Men de kan sjældent forestille sig de risici, der er.

Se nu disse to veninder på 15 og 17 år, som forsvandt fra deres hjem i Østrig for at hjælpe jihadisterne i Syrien. De har efter sigende rødder i Bosnien og kan således være muslimer eller have muslimske prægninger. De har naturligvis bildt sig ind, at jihadisterne vilde tage imod dem med åbne arme, og det har disse helt sikkert også gjort, men IKKE som pigebørnene troede. For stort set er det kristne påvirkede Vestens tankegang ganske uforenelig med muslimsk tankegang.

Pigerne har sikkert set sig selv som små helte med skydevåben i hænderne eller i værste fald som selvmordsbombere...

Jihadisterne har nok set dem som vantro eller i alle fald vantro-påvirkede og har først og fremmest påtvunget dem en rendyrket islam og har giftet sig med dem, hvorved de begge kom under Allahs . herredømme og ægtemandens fulde kontrol. Og dermed hurtigt blev gravide.

Nu er det så temmeligt ligegyldigt om de svigter den islamiske tro og fornægter Allah eller om de bryder deres islamiske ægteskab eller de træffes noget mindste øjeblik nogetsteds alene med en fremmed mand, for ligegyldigt hvad, besvares disse muligheder med dødsstraf, gerne på en eller anden grusom måde som for exempel ved stening.

Pigerne - 15-årige Sabina Selimovic og 17-årige Samra Kesinovic -  har altså ikke den mindste chance for at komme tilbage til forældrene i Østrig i levende live. Den østrigske regering vil ikke være i stand til at hjælpe hverken dem eller forældrene til en genforening.Kilde: Illustrationen øverst fra børnebogen "Ilse Janda, 14 år" af østrigeren Christine Nöstlinger.
Emnet typisk for 68'ernes børnebogsforfattere, der vilde inspirere til oprør mod forældre og enhver myndighed i samfundet (jvf. "BRIS's" politiske program).
ors gammeldags måde at opdrage hende på. Med hjælp fra sin lillesøster Erika stikker hun af."(Islamisk grusomhed er velkendt, så jihadisterne sender måske forældrtene de afhugne hovederne)

Hvad vælger du?

Kampen om Børnene: forældreopdragelse af børnene contra statsopdragelse

EU og WHO ønsker obligatorisk statsopdragelse fra 3-4-års-alderen

http://spydet.blogspot.se/search?updated-max=2014-04-07T21:24:00%2B02:00&max-results=20&start=20&by-date=false

EU-planerne er stort set hemmeligholdt, men sagen kom alligevel frem i Schweiz og i Sydtyskland,
hvor der har været flere demonstrationer og igen demonstreres i morgen søndag den 19. oktober 2014.

Hjælp til !: spredoplysningerne.

Bloggen Spydpigen - www.spydet.blogspot.se
har haft flere indlæg om det fra og med april 2014.


oktober 17, 2014

Kampen om børnene

«Jeres Børn er ikke Jeres Børn!» (fortsat fra mange tidligere artikler)

Denne ideologi har EU taget til sig. De har sammen med WHO (World Health Organisation) bestemt, at vore børn fra børnehavealderen skal have indgående undervisning i alle former for sex. Ingen skal undslippe, for undervisningen skal være obligatorisk!!! Det kan rimeligvis kun gennemtrumfes ved, at børnehaven, som før var et frit valg for forældre, er blevet en slags forskole og derfor (ligesom skolen i øvrigt) obligatorisk.

Dette forslag er imidlertid ikke faldet i god jord hos forældrene. Hvad der ikke er kommet som en overraskelse for EU, hvilket tydeligt fornemmes af, at man har gået ualmindeligt stille med dørene og fortiet, hvad man arbejdede på. Ethvert tænkende menneske føler nok, at en tvungen sex-undervisning til 3-4-5-årige småbørn er at gå alt alt for nær ind på familiens og individets intimeste område. Det er faktisk et groft angreb på forældremyndigheden. Forældre har jo hiden til stort set kunnet opdrage og præge deres børn i henhold til deres religion, ideologi, livssyn etc. Men kikker vi tilbage og nærlæser de sidste 5-6 årtiers ideologiske idèer, må vi desværre erkende, at forældremyndigheden længe har været angrebet og har tabt terræn.

Skal forældremyndigheden nu vige yderligere for statsopdragelse, er man godt på vej til den ensformighed, som udgør et diktatur.


På søndag den 19. oktober går protesterne løs igen ved demonstration i Tyskland:


oktober 16, 2014

Statsmand eller Politiker

Det er et gammelt ord, at en statsmand stræber efter at gøre det, som gavner hans land på længere
sigt, medens en politiker lader sig nøje med at søge løsning på et aktuelt problem uden større tanke
på de langsigtede følger.

Danmark mistede for nogle år siden Mogens Glistrup, der for mere end 40 år siden talte alvorligt
imod indvandringen, specielt af Islam-troende, og desuden gjorde han markant opmærksom på
alvorlige brist i den nye Skattelov. - Senere kom Erik Ninn-Hansen, der på sin måde forsøgte at
bremse flygtningestrømmen til Danmark.

Men den magthavende elite i Danmark ville ikke høre. I stedet for at belønne Glistrup, fordi han
gjorde opmærksom på brist i lovgivningen, så kvalte man ham i en uhyrlig lang og kostbar retssag,
hvis udfald på forhånd var bestemt. I 1973 spurgte jeg en fuldmægtig fra Indenrigsministeriet, hvad
han mente om sagens udfald. Svaret lød, at Glistrup havde ikke gjort noget ulovligt, men han ville
blive dømt, fordi der i toppen var nogen, som ikke kan leve med, at han blev frikendt. – Folketinget
fratog ham og senere Ninn-Hansen deres immunitet og stilling i Folketinget og usselt fratog det
sidstnævnte hans hædersbevisninger.

Øverste anklager, rigsadvokat Per Lindegaard udtalte engang, at han beundrede Glistrup, at
denne tog al modgangen ”uden at gå i spåner og med oprejst pande”, og om Ninn-Hansen kunne
man af selveste Schlütter læse, at han havde ”elefantisk stædighed”.

For et par hundrede år siden førte Abraham Lincoln (senere USA's præsident) en retssag, og
modparten forsøgte at nedgøre ham ved at påpege, at han endnu ikke havde sin fulde eksamen.
Lincoln svarede: ”Jeg kender måske endnu ikke alle paragraffer, men jeg ved, hvad der er ret, og
hvad der er forkert”. - Der er grund til at tro, at både Glistrup og Ninn-Hansen kendte paragrafferne
– måske til fulde så vel som deres anklagere.

Hvorfor stod de faste og ranke? Fordi de var statsmænd og tænkte på Danmarks fremtid, og de
handlede efter deres samvittighed uden hensyn til, hvad der var lettest og behageligst i øjeblikket.

I dag stiller alle partier forslag til begrænsning af den katastrofale indvandring, og Islams
snigende erobring forties. Ingen tør nævne hverken Glistrups eller Ninn-Hansens navne og advarsel.

Findes der i dag en statsmand på Christiansborg? Eller er der kun en flok politikere, der ser
beundrende på egen taburet og venter spændt på næste meningsmåling?

Jørgen D. Grønbæk,
Holstebrovej 65,
7800 Skive.

Den 11.10.2014.