oktober 15, 2014

En skole i et muslimfrit land

Her kommer et indlæg fra en god, gammel ven i Jylland om det fornuftige land - Japan

     Når jeg læser om Japans standhaftighed over for Islam, så kan jeg ikke lade være at tænke på hvilken indflydelse en kristen skole i Japan måske har haft, ”Tamagawa Gaquen”.
.
        Det var en budhistisk munk, som i 1920-erne blev kristen. Han besluttede i 1929 at oprette en kristen skole. Skolen udviklede sig hurtigt til at omfatte elever fra børnehaveklasse til fuld universitetsuddannelse. Denne skole anser kristendomsoplæring så vigtig, at der dagligt er undervisning i dette fag under en eller anden form fra børnehaveklasse til fuld universitets- uddannelse. Eleverne fra denne skole er aftertragtede til ledende stillinger såvel i deprivate erhverv som i de offentlige stillinger. Skolens elevtal har i de sidste ca. 40 år, hvor jeg har kendt til den, ligget omkring 8.000, dels som elever, der bor på skolen, og dels om elever, der dagligt rejser dertil for at modtage undervisning og oplæring.
   Hvilken betydning har denne skoles undervisning og oplæring haft for Japan?
    
   Hvilken betydning har det for Danmark, at vi lukker Gud ude fra det offentlige rum?

    Det var vist Luther, der engang skrev: ”Den står stærkere, der tilbeder en sten, end den, der har forkastet sin Gud”. -  Hele vor kultur har sin rod og hviler på vore fædres kendskab til og liv med den levende Gud i mere end tusinde år. De var alle syndere ligesom vi, men de holdt fast ved ”det eneste navn, der er givet under Himlen, ved hvilket der er frelse”
.
     ”Danmark i tusind år – længer’ end saga når din stammes arv - - - ”