oktober 22, 2014

Skærmysler i Skærgården20 oktober, 2014
Ryskt specialfartyg har satt kurs mot Sverige
Av Pettersson (Petterssons blogg)

FÖRSVARET. Det ryska fartyget Professor Logachev har satt kurs över Östersjön. Fartyget är speciellt designat för att söka av havsbottnen. Det ryska specialfartyget Professor Logachev har lagt ut från St Petersburg och satt kurs mot Sverige. Det rapporterar den norska tidningen Dagbladet. Fartyget är specialkonstruerat för att utforska och kartlägga havsbotten.
Fartyget lade ut i går kväll och styr västerut och har enligt sidan Marine Trafficdestinationen Las Palmas.
Det svenska försvaret fortsätter att tiga om vad som sker och därför söker medier och utomstående kommentatorer nu efter olika slags tecken och händelser som kan ha koppling till det som nu sker i skärgården.
Något som talar för att det trots allt finns en koppling mellan fartyget Professor Logachev och efterspaningarna är att flera av de nederländska fartyg som nyligen deltagit i en Nato-övning i Östersjön nu ligger nära det aktuella fartyget. Det rör sig om fregatten Evertsen, korvetten Zeeland och Amsterdam.
Fartyget Professor Logachev ser inte särskilt märkvärdig ut, men är mycket avancerat och har bland annat en ”hangar” för undervattensfarkoster ombord. Det har också en egen fjärrstyrd miniubåt och är specialdesignat för eftersök under vattnet med en rad avancerade sensorer.