oktober 02, 2014

Norsk Krigsveteran hånes af nuværende norske regering

Myndighetenes behandling av krigsveteranen Jan Høeg


Jan Høeg har i flere tiår etter krigen vært aktiv i Heimevernet som offiser og instruktør. Under et møte der daværende forsvarsminister Jørgen Kosmo holdt foredrag, stilte Jan spørsmål om behovet for 25 milliarder kroner til Forsvaret når man lar hundretusener fremmede strømme inn over Norges grenser. Det ble da varslet fra HVs distriktssjef at han skulle levere inn sitt militære utstyr.

I deler av denne perioden var han også delaktig i Fredriksvern Saluttbatteri i Larvik som stod for saluttering ved spesielle anledninger som bl.a. 8. og 17. mai. I februar 2013 ble Jan oppringt av distriktssjefen i Heimevernet med spørsmål om han fremdeles var aktiv i FMI. Dette bekreftet Jan, som da fikk beskjed om at han herved var «dimittert».

Jan Høeg føyer seg inn i rekken av nordmenn som har mistet sine verv i Forsvaret pga. politiske meninger, her norsk innvandringspolitikk.

Sist vinter var Jan bra nok for Forsvaret, og han ble brukt som skiinstruktør under en Heimevernsøvelse på Rjukan. Han fikk bære uniform, men HV-merket ble fjernet.

St. Georgs Gildene, som er en organisasjon for bl.a. tidligere speidere, hadde i fjor høst invitert Jan til å fortelle om krigens dager. Jan, som er tidligere speider, ville også melde seg inn i organisasjonen, men fikk avslag pga. sitt engasjement i FMI.

At en krigsveteran som Jan Høeg er blitt behandlet på en slik skammelig måte, er en skandale, men viser hvor langt diktaturet i Norge er kommet.

Her en kopi av takkebrevet Jan «Brede» Høeg fikk fra en rekke toppfolk i den norske motstandsbevegelsen under Andre verdenskrig. Brevet er signert av følgende:
• Josef «Martin» Haraldsen: Milorg-sjef Vestfold
• Knut M. «Primus» Haugland: Tenestegjorde i Kompani Linge og deltok i bl.a.
  Vemork-aksjonen, deltok på Kon-Tiki-ekspedisjonen som radiotelegrafist
• Jens Chr. Hauge: Milorg-sjef Norge, forsvarsminister 1945-1952, justisminister 1955
• Gunnar «Kjakan» Sønsteby: Leder av «Oslogjengen», deltok i en rekke sabotasjeaksjoner
• Ole Arntsen, Johan Nerdrum og Gunnar Fosse.