oktober 20, 2014

Hold fast i Forældreretten!

Henved 3000 mennesker fandt sammen i strålende sommervejr i Stuttgart 19/10 for at demonstrere imod den rød-grønne Baden-Württemberg Landsdags beslutning om påtvungen sexundervisning af småbørn fra 3-4-årsalderen. Noget sådant har nemlig EU krævet gennemført i hele Europa - altså også her i de nordiske lande, hvor vi endnu synes at sove! I Schweiz og Sydtyskland har man haft flere demonstrationer, møder og debatter, som til dels har været omtalt på tidligere indlæg her på bloggen.

"Jeres Børn er ikke Jeres Børn"

"Jo, Vore børn er Vore børn! og ikke EU-statens"