oktober 12, 2014

Perverst

Advarsel mod uanstændigt billede i kommentaren


Christiansborg, søndag den 12. oktober 2014/LO
  

DF: Behersket glæde over regeringens kovending om dyresex

- Selvfølgelig er jeg umiddelbart glad for, at regeringen nu, efter adskillige gange at have stemt imod DFs forslag om et forbud mod dyresex, har ændret mening, men jeg må med det samme sige, at jeg hurtigst muligt vil teste regeringen på det her. For hvis regeringen virkelig har ændret holdning, så er der jo intet til hinder for, at dyresex bliver forbudt med det vuns.

Sådan er Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Dennis Flydtkjær, reaktion på, at fødevareminister Dan Jørgensen har meldt ud, at regeringen nu ændrer kurs i forhold til dyresex og vil have et forbud på området. Det på trods af, at regeringspartierne har stemt imod et sådant forslag hver eneste gang, DF har fremsat det i Folketingssalen.

- Det her skal hverken i et langsomt arbejdende udvalg eller forhales på andre måder. Det skal gennemføres hurtigst muligt. Regeringen skal holdes op det her, og det skal jeg nok sørge for, siger Dennis Flydtkjær.

Dennis Flydtkjær tilføjer, at et forbud mod dyresex naturligvis også skal indeholde nogle kontante straffe.

- Der er tale om et groft overgreb mod et værgeløst dyr, og selvfølgelig skal et sådan overgreb straffes på en passende måde. Det går jeg kraftigt ud fra, også er en del af regeringens nye holdning til sagen, siger Dennis Flydtkjær.

Dennis Flydtkjær påpeger, at i Tyskland kan man få bøder på op til 180.000 kroner, mens man i Sverige kan komme i fængsel i op til to år for at have sex med dyr. Det er straffe i den størrelsesorden, som DF ønsker sig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spydpigens Kommentar:

Det kan  sikkert i manges øren lyde underligt, at man skal lovgive om sådanne perversiteter,
Men det skyldes nok ikke mindst den fremmede invasion fra Afrika og de arabiske lande. På grund af deres naturstridige religiøse sexlove, hvor man ikke må lægge an på pigerne, ja, hvor man end ikke må hilse på hinanden eller opholde sig i samme rum, har de udviklet en sædvane med at have sex med småbørn helt ned til baby-alderen eller med et dyr, f.ex. et får eller en ged. Det frermgå med al tydelighed i Ayatollah Khomeini Komeinis sex-rådgivning til sine undersåtter.

Af analog anledning arbejder man i EU på at godkende pædofili som en såre naturlig ting.