oktober 01, 2014

Jan Høeg

Vi er i årevis blevet fyldt med pk-propaganda, så der er sikkert en del søde og rare mennesker, der mener, at det Jan Høeg sagde til den muslimske kvinde (se Spydpigens blog i går) var slemt. Jamen var det det? Hvis en sådan bemærkning var blev sagt til en ganske almindelig nordbo, hvad havde hun så gjort? Hun havde irriteret svaret: "Hvad fanden rager det dig?" og dermed var den potte ude. Sådanne småting i hverdagen styrter man da ikke til politiet med og får rejst en retssag med bødeanlæg. Hold da op, hvis samfundet skulde tage sig af alt det i dagligdagens trommerom. Megen trætte bliver da sikkert også afvist af domstolene, men de indvandrede erobrere synes at have en særstilling.

Dommen lød altså på 10.000 kr. i bøde. Det gav anledning til nedenstående:Åpent brev:
Til
statsminister Erna Solberg,
Regjeringen.

Din diskrimineringslov av 2005:

Jeg minner deg om at som følge av din norskfiendtlige diskrimineringslov fra Bondevik 2 regjeringens tid så ble krigshelten og hedersmannen, nå over 90 årige Jan Høeg, Larvik, ilagt en bot på kr. 10000.- for å ha uttalt ved to anledninger at hijab bruker vi ikke i Norge.
Føler du deg stolt over at du har laget en slik lov som skal ramme nordmenn som våger å komme med frimodige ytringer? Og du drar til Russland for å klage på dette landets lover som du mener ikke ivaretar menneskerettighetene der!
Slik jeg ser det sitter du og andre norske politikere i et skjørt glasshus når dere drar rundt i verden for å påpeke andre lands påståtte brudd på internasjonale lover om demokrati og menneskerettigheter.

I år skal dere politikere feire Grunnlovens 200 år, der bl.a § 100 om ytringsfrihet inngår. Jeg ber dere i anstendighetens navn dempe feiringen og avstå fra feite floskler ved deres festlige anledninger. Jeg synes å se at Grunnlovens §-er tar dere nett slik det passer dere. § 2 er fjernet og gjort til en lapskaus, § 100  omarbeidet dere i Bondevik regjeringen til en uforstålig suppe.
Grunnlovens § 1 er en viktig paragraf som trolig snart står for fall, da den kan være i strid med deres masseinnvandring og ønske om det flerkulturelle eksperimentet, men enn så lenge er den urørt og nettopp den paragrafen kan sees i sammenheng med straffelovens § 83. Den vil ramme de som står bak avhendingen av Norge!

Jeg synes at du, Erna Solberg, skal påta deg å betale boten som Jan Høeg ble ilagt for at han benyttet sin rett til frie ytringer som var nedfelt i § 100 i Grunnloven og som også er nedfelt i FNs internationale konvensjoner om menneskerettigheter, artikkel 19.
Da vil deres veldige engasjement for menneskerettigheter rundt om i verden bli en smule troverdig.

Nordvald Åsen


Der kommer mere næste gang, for dette er langtfra slut!