juli 31, 2008

Europadomstolens

diktatoriske politik svarer til det, der - for de opmærksomme - hele tiden har stået at læse mellem linjerne i EU-traktaterne lige siden 70´erne!

Bange for anmeldelser


Den svenske forening for yngre læger fortæller, at lægernes angst for at blive anmeldt til Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har øget siden den sidste undersøgelse for otte år siden, så at de nu bruger 16 % af deres tid til undersøgelser, som ikke er kliniskt motiverede. Angsten for at blive hængt ud for kolleger og gud og hver mand får også mange til at fortie egne og andres fejltagelser.

Kilde: TT 25. juli 2008.

”Hver læge, sin kirkegård” sagde en læge engang.

Mange mennesker vil helst tro, at læger er ufejlbarlige, men sådan er det jo ikke. Hvorfor er de ynge svenske læger bekymrede? Er studierne mangelfulde?

Domstolen skal grave langt tilbage

”Vi kender ikke hele historien om Bosnien”, skriver Berlingeren 28. juli. Nej, og derfor kan man ikke umiddelbart tage stillingen hverken til buh eller bæh. Vi ved jo fra tidligere krige (herunder også den kolde krig), at der drives hård propaganda fra alle sider, og man kan aldrig vide om meddelelser er sandfærdige, eller hvilken historie der ligger bagved. Man kan end ikke stole 100 % på fotos, da også de kan være manipulerede.

Derfor har denne blog ikke rørt ved Bosnien-krigen og arrestationen af Karadjic, men kun – den 27 juli konstateret, at der i det tidligere Jugoslavien findes et dybt og uudslukkeligt had, hvis rødder går tilbage til kultursammenstødet mellem islam og det kristne Europa 1389.

juli 30, 2008

Politiskandale i Sverige


Politifolk og politiinformatører har i ti år drevet illegale sexklubber som sort virksomhed. Der er videre tale om pengeafpresning af kendte svenskere.
En af dem var en nu 41-årig mand, som var indvandret fra Jugoslavien og fra august 1988 til oktober/november 2006 var ansat på amtskriminalafdelingen i Stockholm. Her havde han ansvar for informationsvirksomhed og havde adgang til hemmelig information i kampen mod menneskehandel og grov organiseret kriminalitet.

Da sexklubberne ikke kunne få bankforbindelse i Sverige, benyttede de et søsterforetagende i Holland, som havde bankforbindelse, og store summer oversendtes fra Holland, hvor en nu 52-årig mand (og hans russiske kæreste ?) stod for firmaet. Også han havde været politiansat i Sverige.

Det viste sig ved forundersøgelse og retssagen her i sommer, at flere exjugoslaver med tilknytning til det tidligere kommunistregime i Serbien havde været indblandet i sagerne, og at man via sexklubberne havde forsøgt at infiltrere svensk retsvæsen.

Af mangel på tilstrækkelige beviser angående menneskehandel og sexklubberne, blev de implicerede forbrydere alene dømt for skattesvindel.

Mon ikke det er på høje tid, at det naive svenske politivæsen indser, at deres iver for at ansætte fremmede i politiet indebær nogle voldsomme risici både for befolkningen og landet.
De samme overvejelser bør myndighederne også gøre sig i Danmark og Norge.
Fotoet har intet med de nævnte exjugoslaver at gøre.
Kilde: Världen idag 30.7.08

Bedre før at vare, end efter at kære!

”Danskere afviser partnere med anden religion”, skrev Kristelig Dagblad som overskrift til en artikel den 21. juli, og fortsatte med denne herlige sætning: ”Danmark er et af de mest intolerante lande, når det drejer sig om at finde en kæreste med en anden religion.”

Læs sætningen igen! Er den ikke aldeles forvrøvlet?

Ordene ”når det drejer sig om at finde en kæreste med en anden religion” kan jo kun betyde at man nærer et ønske om at finde en kæreste med en anden religion og at man gør en indsats i den retning. Men så er udgangspunktet jo ikke ”intolerance”! Og så rimer det ikke med, at man ”afviser” anden religion og finder det ”direkte frastødende”.

I øvrigt har jeg svært ved at se pointen.
”Krage søger mage” og ”Lige børn leger bedst” hedder det i ordsprogene, og det er nok ikke så dårlig en lære. Ægteskab er ikke så nemt, som mange unge forelskede bilder sig ind, så det er alt mulig ære værd, at de tænker grundigt over tingene i forvejen. De politisk-korrekte multikulturister ser det måske som en streg i regningen, at ikke alle folkeslag og mennesker blander sig i en pærevælling, men jeg synes det falder uden for Kristeligt Dagblads forventede linie at tage afstand fra omtanke i en så vigtig sag som et ægteskab.

juli 29, 2008

Idræt er politik.


Idræt og politik må ikke blandes sammen, siger man ofte, men også det modsatte: Idræt er politik!

Her er en gammel rapport fra idrætshøjskolen i Gerlev fra 70´erne, hvor alt skulle være marxistisk. Den stammer fra en, der tog del i kortkurset ”Krop og Bevægelse, Sundhed og Samfund”:”Jeg har to væsentlige ting at anke over: 1) kurset er på altfor lavt et plan 2) det har en politisk holdning, som på mange virker anstødelig.

Kritikken gælder NB ikke gymnastikken, men foredragene er for eensidige, rent politiske og på for umodent plan. Oplæget til gruppearbejde er så banalt, at man simpelthen ikke kan byde folk i en voksen alder sådan noget!
Man forsøger at presse en politisk holdning ned over hovedet på eleverne, til trods for at der intet sted i det tilsendte program eller andet forhåndsmateriale står noget, der kan danne baggrund for en rød holdning. Hvis man havde annonceret anderledes, så meningen var klar, havde eleverne måske ikke valgt dette kursus. Nu bondefanger man folk gennem annoncer i fagblade og med statsstøtte.
Skolens undervisning får mig til at tænke i større perspektiv: denne marxistisk eller leninistiske eller røde holdning kan ikke være forbeholdt dette ene kursus her på idrætshøjskolen, det må være selve holdningen på skolen! Hertil sender man altså sine børn i den mest modtagelige alder. Hvordan er deres holdning efter 6 måneders ophold?
Det giver mig kuldegysninger. Og tankerne går tilbage til 30´erne, hvor vore forældre ikke klart så, hvad der kunne ske, og derfra frem til 40´erne, hvor det værste var sket....

Hvorfor er kursus´ indhold kun skåret efter een bestemt politisk holdning? Skal man ikke som lærer belyse et problem fra så mange sider som muligt?”

Sådan lød hendes kritik. Havde hun været en såkaldt ”hattedame”, havde jeg næppe hæftet mig ved kritikken, men hun var ansat i forsorgen og afholdt på sin arbejdsplads.Muligvis mere fra Gerlev Idtrætshøjskole en anden gang.

Fra Maglegårdsskolen i Hellerup

Overgreb på pressefriheden

En nogle dage gammel PRESSEMEDDELELSE

Udenrigsministeren må forklare nye kinesiske overgreb på frihedsrettighederne

Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup, kræver nu, at udenrigsminister Per Stig Møller forklarer, hvilke konsekvenser det kinesiske styres krav om nedlukning af signalet fra den uafhængige amerikansk-baserede tv-kanal New Tang Dynasty skal have.

NTDtv er kendt for at levere uafhængige nyheder om forholdene i Kina, og tv-stationen har længe været en sten i skoen for det kinesiske styre.

- Jeg mener, det er dybt bekymrende, at et firma i en medlemsstat af EU – i dette tilfælde Frankrig – ligger under for pression fra det kinesiske styre og vælger at efterkomme krav om at lukke for en bestemt tv-kanals signal, fordi denne kanal bringer diktaturstyret i forlegenhed, og det må udenrigsministeren forklare baggrunden for, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup påpeger samtidig, at nedlukningen af NTDtvs signal er endnu et eksempel på, at det kinesiske regime forud for de Olympiske Lege i Beijing gør alt, hvad de kan for at komme oppositionssynspunkter til livs.

- Dette seneste overgreb på pressefriheden aktualiserer igen spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør være officielt repræsenteret ved legene ved stats- og kulturministeren og kongehuset. Det mener jeg ikke, vi bør være. Den officielle tilstedeværelse ved åbningsceremonien tilkendegiver en accept af de kinesiske myndigheders måde at forvalte deres magt på. Det tjener ikke til Danmarks ære. Vi burde være blevet væk, men der er selvfølgelig endnu tid til at ændre holdning, siger Peter Skaarup, der dermed opfordrer regeringen til at revurdere Danmarks officielle deltagelse ved åbningsceremonien, så længe det kinesiske styre bliver ved med at undertrykke enhver opposition og almindelig lov og ret for den kinesiske befolkning.

Christiansborg, den 24. juli 2008/kkb

juli 28, 2008

Vort oversexualiserede naboland


Hvor findes respekten for andre på den svenske homosexfestival i Stockholm?

Ingen anden hændelse i det svenske samfund har i den grad bidraget til oversexualiseringen af samfundet som den i øjeblikket i gangværende homosexuelle festival. Så godt som hver eneste arrangement spiller på nøgenhed og sexualitet. Og det er en sexualitet uden hensyn eller respekt for andre mennesker. De attituder som fremhæves er råhed og selvoptagethed, hvor det bare gælder at tage for sig. For at nå det mål synes intet at være tabu.

Med tanke på den rå undertone i det homosexuelle budskab er det måske ikke så overraskende, at Stockholmspolitiet slog allarm om en rekordagtig urolig lørdagsnat 26.-27/ 7 med inslag af mishandling, fylderi, knivstikkeri og vold. For nogle år siden stoppedes en reklamekampagne fra RSFL (= Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) af folkesundhedsinstituttet eftersom reklamebudskabet beskrev sexuelle relationer som jagt på vildt. At ligestille jagt med tilfældige forbindelser med jagtgevær, kikkertsigte og hensigten at dræbe, viser hvor forblindet man kan blive af sine egne drifter. Til alt held var der en vågen tjenestemand på folkesundhedsinsituttet som spekulerede over, om ikke gensidigheden i sådan en relation haltede noget – og derfor stoppedes den statslige finansiering af reklamekampagnen.

En tilsvarende indsigt hos myndighederne og medierne angående homosexfestivalens egotrippede virkelighedsopfattelse har desværre endnu ikke indfundet sig, skønt både politikere og medier på det sidste faktisk har klaget over den hårdt drevne sexualisering i samfundet. Baggrunden er naturligvis, at stadig flere almindelige mennesker nu reagerer på den brutalitet og hensynsløshed, som er begyndt at gøre sig gældende, hvilket i alle tilfælde er glædeligt. Reaktion er nødvendigt. Fornylig kom statistikoplysningerne fra BRÅ (=Brottsførebyggande Rådet = Kriminalpræventivt Råd), som viste, at antallet af anmeldte sexualforbrydelser i første halvdel af året er steget med 11 % siden sidste år. Antallet voldtægter var under samme periode steget med 15 %. Udviklingen i Stockholm var endnu mere alarmerende. På et år er antallet af anmeldte sexualforbrydelser steget med 18 % og antallet anmeldte voldtægter med 28 %.

På lidt længere sigt er udviklingen løbet fuldkommen af sporet. På årsbasis var antallet af anmeldte sexualforbrydelser forrige år nemlig ufattelige 472 % i forhold til året 1975, mens antallet af anmeldte voldtægter i samme periode var mere end seksdoblet, nemlig 618 % i sammenligning med 1975´s statistik.

Tidligere års medierapportering fra homosexfestivalen har mest handlet om det store antal deltagere i festivalmarchen, hvilket blev taget som indtægt for, at gay-bevægelsen har stor folkelig støtte. Spørgsmålet er dog om alle tilfældige besøgere, som uforudset befinder sig i Stockholms indre by og som måske af kildrende nysgerrighed standser op for at se denne usandsynlige blanding af farvede fjerbuske, maskeradetøj, malede overkroppe og blottede kønsdele, virkelig kan anses som homosexuelle aktivister.
Den eftersmag af snuskethed som også kan melde sig, kan nok snarere føre til, at fordommene om, at den homosexuelle festivals arrangører er helt absorberede i deres egen og andres sexualitet, forstærkes.

Skriver Ruben Agnarsson i Værlden idag 28.7.08 (her oversat til dansk)

Krav om visum

Dansk Folkepartis europaparlamentariker Mogens Camre kræver nu, at den danske regering indfører visumtvang over for bulgarere og rumænere.

- Det er forkasteligt, at EU-Kommissionen først nu lukker for en del af pengestrømmen til Bulgarien og nøjes med at give Rumænien en advarsel. Det har længe været åbenlyst, at EU´s skatteyderes uhyre store støttemidler til de to lande er udenfor enhver rimelig kontrol. Kommissionen har hverken indsigt eller teknisk kapacitet til at styre den massive økonomiske støtte, som i betydeligt omfang går direkte i kriminelle lommer, vel at mærke kriminelle, som sidder i toppen af disse lande, siger Mogens Camre.

Mogens Camre mener, at optagelsen af Bulgarien og Rumænien var en fejltagelse.

- Bulgarien og Rumænien burde ikke være optaget i EU før landene havde styr på deres offentlige administration, deres retsvæsen og politi. Man kan ikke indlemme lovløse, fattige lande i EU uden at det går galt. Nu rammes andre EU-landes borgere af, at disse fattige landes kriminelle flytter deres aktivitet til hele EU, hvor åbne grænser giver fri adgang for alle. Der er således høj kriminalitet både i toppen og bunden af disse lande, siger Mogens Camre.

Mogens Camre vil nu have regeringen til at gribe ind.

- Den danske regering må holde op med bare at rette ind efter de ofte absurde beslutninger, som de store lande gennemtvinger i EU. Vi må stille et krav om visum til bulgarere og rumænere, som ønsker indrejse i EU, indtil de to lande har styr på deres samfund. Vi må holde op med at affinde os med at EU eksperimenterer både med europæernes sikkerhed og europæernes penge, siger Mogens Camre.

Chr.borg 24. juli

juli 27, 2008

Det evige had

Det må være en meget svær eller rettere så godt som håbløs opgave at være dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag angående Karadzic. For der skal jo virkelig graves dybt og forskes intenst for at finde ”skylden” til krigen og dens brutale lovløshed. Og man bør ikke skele til eventuelle økonomiske interesser i en domfældelse som f.ex. Serbiens mulighed for optagelse i EU og dermed få snablen i pengeposen.

Krigen begyndte jo i virkeligheden på Skt. Vitus´s dag den 28. juni 1389 med slaget ved Kosovo Polje. Og set med indbyggernes øjne hørte den aldrig op. Sammenstødet mellem islam og kristendom kunne aldrig bilægges. Hadet på Balkan fortsatte, levede videre mere eller mindre åbent eller skjult gennem århundrederne. Alles kamp mod alle. Ødelæggelser af hjem og kirker. Individernes kamp for tilværelsen. Enkeltmord og massemord.

Der er noget at gruble over.

Kosovo Polje 1389

EF-domstolen pro indvandring

Man kan næppe være overrasket over, at EF-domstolen går ind for fuld indvandring til EU-landene..

Det er og bliver EU´s program allerede fra 1970´erne, at vi skulle modtage al overskydende arbejdskraft fra de arabiske lande, og det siger ikke så lidt! For det første har de en utrolig befolkningstilvækst, og for det andet har araberne generelt ikke haft tradition for fysisk arbejde. De er gamle handelsfolk, hvis tradition det har været at holde slaver til alt fysisk arbejde. Slaveriet er på mange måder fortsat, selvom det er lidt kamoufleret: f.ex. har man mange tjenestefolk og arbejdere fra Thailand og andre fattige asiatiske eller afrikanske befolkninger. Det er ikke usædvanligt, at man tager passet fra dem, når de først er i Saudiarabien eller hvor det er, så de derved er underkastet deres arbejdsgiveres for-godt-befindende.


Men nu kommer det mere og mere frem, at EU er et diktatorisk uhyre, som hersker over vasalstaterne omtrent som Sovjet herskede over øststaterne.

juli 26, 2008

En naturlov

En af bibliotekscentralens bogmærker fra 1973 (ved bibliotekar Inge Margrethe Ejsing) handlede om sport. Der stod bl.a.: ”Idrætten har i den seneste tid været genstand for debat: Man har beskyldt den for politisk infiltrering og for at fremme nationalisme og heltedyrkelse.”
Har idræt ikke altid været forbundet med heltedyrkelse? Kan det være andet?

I et interview i Politiken 1976 sagde læge og sportsmand Knud Lundberg:
”Som man i Victoria-tiden søgte at udrydde kønsdridten, forsøger pædagogerne i dag i børnehaven og skolen at udrydde barnets kampdrift og konkurrencelyst. Det er lige så umuligt, og undertrykkelsen af disse drifter er ofte direkte skadelig. Den er en af årsagerne til f.ex. den stigende vold blandt unge.”

Nu synes jeg ikke, pædagoger i al almindelighed skal have skyld for denne udvikling, for her som så mange andre steder i vort samfund kan idéerne føres tilbage til psykologer. Således står der i psykolog Eggert Petersens trivselsprogram (- udgivet af socialdemokratiets trivselsudvalg i 1969) under kapitlet om uddannelsessystemet, at konkurrenceindholdet i folkeskolen skal ”afsvækkes”, og at det samme princip for så vidt muligt skal overføres på alle andre uddannelsessystemer.

Knud Lundberg derimod sagde: ”Kampdriften er fundamental og ligeså umulig at fjerne som menneskets andre medfødte drifter. Man kan ikke fjerne en mands sult ved at sulte ham,” og hvad er der i vejen med at stræbe efter at blive den bedste, når der blot ikke er tale om noget ræs.” – ”Jeg tror, at mange af de unge, som ikke har konkurreret, ikke har lært at tabe.” - ”- samfund(et er realistisk nok til at anerkende kampdriften, selvom nogle ideologier vil afskaffe dem.”

Kun psykologer kan i deres forvrøvlede tankespindeverden forestille sig, at de (hvilken storhedsvanvid!) kan lave om på universet. Konkurrence er en naturlov. Alt levende deltager i konkurrence hele livet igennem. En kappestrid om at leve og overleve. Det ses i planternes vækst og dyrenes liv. Tillægsord findes ikke bare i 1. grad. Der er både højere og højeste grad. Komparativer og superlativer. De bedst udrustede – det være sig fra fødslen eller gennem oplæring og konkurrence – har de største chancer for at klare sig.

Chikane mod troende


Dansk Folkeparti beder nu kirkeminister Birthe Rønn Hornbech tage stilling til en dybt foruroligende sag fra Gellerupparken ved Århus. Gellerup kirke må ifølge netavisen ”Sappho” løbende lønne to muslimske vagter til at forhindre chikane mod kirkegængerne og hærværk mod deres biler i gudstjenestetiden.

- Dispositionen med vagterne er selvfølgelig det lokale menighedsråds og ikke kirkeministerens, siger DF’s kirkeordfører Jesper Langballe. Men vi beder ministeren tage klart stilling til den foruroligende meddelelse. - Herunder om ikke det er en opgave for politiet - og ikke for et privat vagtværn - at beskytte en kristen gudstjeneste i Danmark. Samt om ministeren vil udsende en vejledning herom til menighedsrådene for andre lignende tilfældes skyld.

Nogle kunne få den mistanke, at der i virkeligheden er tale om beskyttelsespenge.Derfor vil vi også gerne vide, hvordan kirkeministeren, der tillige er integrationsminister, finder, at det vil virke på integrationen, hvis den mistanke får fodfæste blandt kristne danskere, siger Jesper Langballe og fortsætter:

Det synes at være tale om en ansats til voldelige kristenforfølgelser i Danmark. Selvom lokale menighedsråds lønudgifter ikke formelt sorterer under kirkeministeren, så har sagen en karakter, der gør, at vi stærkt vil anbefale Birthe Rønn Hornbech at træde i karakter.Kilde: pressemeddelelse fra DF 24.7.08

juli 25, 2008

Det aftalte EU jo for 30 år siden...

Man kan næppe være overrasket over, at EF-domstolen går ind for fuld indvandring til EU-landene..

Det er og bliver EU´s program allerede fra 1970´erne, at vi skulle modtage al overskydende arbejdskraft fra de arabiske lande, og det siger ikke så lidt! For det første har araberne generelt ikke haft tradition for fysisk arbejde. De er gamle handelsfolk, hvis tradition det har været at holde slaver til alt fysisk arbejde. Slaveriet er på mange måder fortsat, selvom det er lidt kamoufleret: f.ex. har man mange tjenestefolk og arbejdere fra Thailand og andre fattige asiatiske eller afrikanske befolkninger. Det er ikke usædavanligt, at man tager passet fre dem, når de først er i Saudiarabien eller hvor det er, så de derved er underkastet deres arbejdsgivers for-godt-befindende.
Men nu kommer det mere og mere frem, at EU er et diktatorisk uhyre, som hersker over vasalstaterne omtrent som Sovjet herkede over øststaterne.

Diverse folkeskolereformers fallit!

Ungdommen synes ikke rigtig at være interesseret i at blive folkeskolelærere. Tilgangen til folkeskoleseminarerne er faldet betydeligt. Mon ikke de unges erfaringer med faget? Når man har hørt - eller måske endda selv set - , hvordan lærere kan blive overfaldet af elever, så er det nok ikke længere så tiltrækkende et studium? Måske har de også fået nok af indoktrineringen af den politisk-korrekte ideologi?


Her er et exempel fra 80´erne, hvor Sovjet havde sat alle kræfter ind på fredspropaganda i Vesteuropa. På Blågårds Seminarium var man med på noderne og lod en af toppropagandisterne for kommunismen, civilingeniør Dan Villum Hansen optræde som fortaler (1982). Villum var formand for den alt dominerende ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed” og ansvarshavende redaktør af bladet ”Fred og Sikkerhed”.

Strategien med at tale om fred, samexistens, forståelse og optræde godhjertet er nok lige så gammel som menneskeheden. Den mere kloge og mere snu, narrer altid den mindre kloge, og sådan vil det fortsætte. Dengang gjaldt det Sovjet, nu gælder det islam.

Der er altid masser af velmenende mennesker med i fredsbevægelser, for hvem ønsker ikke fred? (- men det kommer sandelig an på fredsbetingelserne. ”Fred skal dyrt købes”, hedder et gammelt mundheld). Sovjetunionens præsident Leonid Bresjnev skal med stolthed i en tale i Prag 1977 have udtalt: ”I 1985 vil vi have nået de fleste af vore mål i Vesteuropa, og vendingen i styrkeforholdet vil være så afgørende, at vi vil være i stand til at påtvinge andre vor vilje, når som helst det viser sig nødvendigt.”

Det gjaldt at gennemføre den sovjetiske kampagne og nedbryde Vestens forsvarsvilje. Man spillede på menneskers naturlige følelser mod krigens brutalitet og rædsel. Danske kommunister arbejdede som en slags Sovjetpionerer, mens de fleste – medløberne, ”de brugbare idioter” – nok troede, at de udkæmpede ”krigen mod krigen selv”, som Rifbjerg udtrykte det. Alverdens godhjertede ”upolitiske” fredsbevægelser opstod i Danmark: cyklister for fred, kristne for fred, lærere for fred etc., gerne under ovennævnte paraplyorganisation ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed”, der var oprettet efter et møde i Moskva.

MF, socialdemokraten Lasse Budtz meldte sig ud af denne ”samarbejdskomité” efter Sovjets invasion af Afghanistan, idet han erkendte, at komitéen var ”en kommunistisk frontorganisation, der helt klart er rettet mod én af supermagterne.”

Af hensyn til de "kröllede bogstaver" må jeg nok gentage teksten:

Læreren: "Sæt Dig ned på skammelen, din lange lømmel, at jeg kan give Dig en Lussing! Jeg skal vise Dig, at Du endnu ikke er voxet mig over Hovedet!"

I dag er det omvendt. I dag er det læreren, der får tæsk.

juli 24, 2008

Urimelige internationale konventioner må ud!

Udenrigsminister Per Stig Møllers tanker om at ændre flere internationale konventioner er et positivt signal fra regeringen. Det siger Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti i en kommentar til udenrigsministerens glædelige udmeldinger i Kristeligt Dagblad.

- Særligt menneskerettighedskonventionen udgør et problem. Fortolkningen af konventionens artikel 2 og 3 gør, at terrormistænkte ikke udvises og at man også vil være forhindret i at udvise reelle terrorister. Endvidere er det menneskerettighedskonventionens art. 8 om ret til familieliv, der gang på gang får Højesteret til at omstøde udvisningsdomme af hærdede kriminelle. Det er selvsagt uacceptabelt, at hensynet til dybt kriminelle udlændinges familieliv skal stå over hensynet til danskernes almene sikkerhed. Derfor har udenrigsministeren ret i, at menneskerettighedskonventionen må omskrives. Andre EU-ledere har tidligere fremsat lignende tanker. Derfor må udenrigsministeren tage sagen op med sine kolleger i EU, siger Morten Messerschmidt.

- Grundlæggende skal der gøres op med det princip, at ikke-danske statsborgere i Danmark nyder samme beskyttelse som danske statsborgere. Bestemmelserne i artikel 16 bør udvides, så det bliver lettere for konventionslandene at retsforfølge og dømme – men sandelig også at udvise udlændinge, der begår hård kriminalitet, terror eller ægger til islamisme, fastslår Morten Messerschmidt.

- Vi oplever til tider, at folk, der ønsker vores verden lagt i ruiner, misbruger menneskerettighederne til deres forehavende. Dette misbrug skal vi til livs – og jeg kan derfor kun bakke op om udenrigsministerens klarsynede udmeldinger om, at såvel menneskerettighedskonventionen, Genevekonventionen mv. må ændres. Jeg vil nu tage kontakt til Per Stig Møller og sikre mig, at der følges op på overvejelserne, fastslår Morten Messerschmidt.

Ungarn forsøger at kontrollere sine grænser

Her i juli har Ungarns grænser været spækket med politi med varmesøgere og meget andet udstyr for at bekæmpre den illegale indvandring fra Balkan. Antallet af illegale indvandringer er nemlig steget voldsomt efter at Ungarn kom med i EU´s åbne grænsetrafik uden pastvang. I de første fem måneder af 2008 har politiet pågrebet 500 indvandrere fra Serbien, mens antallet af illegale indvandrere i hele året 2007 beløb sig til 700.

Forholdene har interesse for alle andre europæiske lande, eftersom størstedelen af de illegale indvandrere er fra Kosovo, og man notorisk fra politiets side har måttet konstatere, at mange Kosovoalbanere er involveret i omfattende narkohandel. Andre indvandrere kommer fra Mellemøsten som Afghanistan og Georgien samt fra Kina. Er man først kommet rigtigt indenfor, kan man begive sig videre til andre EU-lande.

Ungarn og Serbien deler grænse på knapt 90 km, men er gennemskåret af vigtige trafikale linjer, bl.a. toglinien Wien-Belgrad, som benyttes til orientering af natlige indvandrere, der til fods krydser grænsen.

juli 22, 2008

Moderat islam findes ikke

http://jp.dk:80/meninger/breve/article1394519.ece

Set i Jyllands Posten 20. juli 2008

Moderat islam

Forleden kunne man i TV 2 høre en udsendt journalist omtale det tyrkiske regeringsparti AKP som "moderat islamisk". Det er en betegnelse, som bruges meget i Vesten med det formål at gøre islam og såkaldt islamisme mere spiselig. Men måske skulle vi lytte mere til den tyrkiske premierminister R.T. Erdogans irriterede kommentar, da han sidste år hørte denne betegnelse anvendt om sit parti: »Udtrykket er grimt - det er stødende og en fornærmelse mod vor religion. Der findes ikke moderat eller ikke-moderat islam. Islam er islam, basta!«Petter Mathisen, Parcelvej 104 B, Virum

Hvad sagde Solsjenitsyn?Sålænge Alexander Solsjenitsyn skrev om undertrykkelsen i Sovjet, var han et sandhedsvidne, som de fleste lyttede til. Men da han i Vesten fortsatte at bebrejde os vor ligegyldighed og slaphed med samme sttyrke, hvormed han fordømte forfølgelserne i østlandene, så vendte flere og flere det døve øre til. Mange syntes endog uvidende om, at Solsjenitskyn – efter storværket om Gulagøerne – fortsatte med at skrive om hvordan kommunismen havde ødelagt Rusland.

Vil man høre hans kritik, kan man læse hans bog ”Vesterlandets fejltagelse”. Heri skriver han, at Vesten ikke forstår, at kommunismen er uforbedrelig, og at dens ondskab er almengyldig og ikke noget specielt russisk. Kommunisterne er de samme her som der. Kommunismen den samme her som der. Det lyder måske overdrevet for den, der lader sig besnære af milde kommunistfremtoninger på TV og andetsteds, men andre lande, der er bukket under for kommmunisme, som f.eks. de baltiske folk har fortalt, hvordan de også i sin tid, da de var selvstændige, syntes, at deres egne kommunister virkede menneskevenlige. Sådan opfattede de sig selv, og sådan opfattede andre dem.

Indtil de kom til magten.

En forudsætning for kommunismens fremgang var ikke-kommunisternes manglende vilje til at indse, at kommunismen aldrig har opgivet drømmen om verdensrevolutionen. Land efter land blev kommunistiske diktaturer, mens de resterende demokratier foretrak at stikke hovedet i busken ligesom strudsene. Man ville ikke se truslen mod sit eget folk og land. Og gjorde det heller ikke, før det var forsent.


Vesteuropas lande var optaget af velfærd og forbrug, skrev Solsjenitsyn. Menneskene er nydelseslystne og uvillige til at arbejde. Familierne er ved at gå i oløsning, man er gudløs, fristet af narkotika, lammet af vold og terrorisme, man har mistet livsenergien og åndelig sundhed. Og socialismen var ingen løsning på problemerne, men blot en anden form for samme sygdom.

Det var Solsjenitsyns ord i 80´erne nogle år før murens fald. Og hvad enten vi kan lide det eller ej, så havde han ret.

Har vi ændret os? Et nyt - gammelt afprøvet - diktatur truer os mere end nogensinde. Vi har selv åbnet døren, og det fremmede uhyre har sat foden indenfor.

Den ligner en hestehov!

Kim Il Sung, Mugabe og AmdiHer i agurketiden har jeg kikket lidt tilbage...

Mugabe fik fordrevet alle hvide farmere i Zimbawbe - undtagen Tvind-imperiet, som havde store plantager dernede. Mugabe og Amdi Petersen var ideologiske hjertevenner og Tvinds sideskud, organisation ”Humana people to people ulandshjælp” (UFF) har haft stor glæde af Mugabe og enorme indtægter på tøjindsamllinger. Det siger noget om det kommunistiske Tvind-imperium, at de altid har hyldet de værste diktatorer i verden. Og det siger noget om naive politikere i Danmark. Kristeligt Folkeparti indgik en studehandel: Tvind fik sin skole, og Kristeligt Folkeparti et kristeligt gymnasium!

Tidligere var det den nordkoreanske præsident, kammerat Kim Il Sung, som Tvind var betaget af. Hans fødselsdag blev fejret på Tvind, dengang de endnu fandtes i Vestjylland og deres enorme bedragerier og skattefusk endnu ikke var optrevlet. Der blev serveret en fødselsdagskage, som ikke stod tilbage for nogen amerikansk rigmands bryllupskage, - sådan en på 4-5 etager, der fylder hele bordet. ”Happy birthday” stod der, og navnet var omgivet af flag og stjerner.

De danske Tvindfolk og -elever sang en norkoreansk hyldestsang til den stat, som blandt forskelige gøremål også smuglede narkotika ind i Danmark og de andre skandinaviske lande med kurérpost. På Tvindskolen var narkotika bandlyst, for de, der skal lede en statsomvæltning, kan ikke handle klart med narkoinficerede hjerner.

Her er sangen, oversat til dansk: ”I Jang Baek bjergene er der spor af blod, fordi general Kim var i kamp. Også ved Am-nok floden er der spor af blod, fordi der er blevet kæmpet. I dag er der fest for et fri Nordkorea, for vores ærefulde general Kim Il Sung. Kim Il Sung giver os et lykkeligt liv. Under hans lederskab blomstrer vores liv.”
Fot øverst: Amdi Petersen
Fot. nederst UFF´s hovedkvarter i Zimbawbe. Hvad kan man ikke få for indsamlet tøj?
Indsamlingerne har i øvrtigt efter sigende ødelagt Afrikas textilproduktion.

juli 20, 2008

Lad os få grænsekontrol mod kvindehandel

Christiansborg, søndag den 20. juli 2008


Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt undrer sig over, at den danske regering ikke for længst har suspenderet Schengen-aftalens del om åbne grænser, sådan som blandt andet både Frankrig og Tyskland tidligere har gjort. Det ville så let som ingenting kunne spærre adgangen for afrikanske prostituerede til Danmark og dermed lægge effektive hindringer i vejen for handel med kvinder.

Morten Messerschmidt kræver derfor nu såvel justitsminister Lene Espersen som EUs Justitskommissær ind i sagen.

”Det er selvklart urimeligt, at danskerne skal lide under, at den danske regering ikke vil anvende EUs regler imod forbryderne, selvom andre EU-lande gør det. Derfor må der hankes op i Lene Espersen. Dertil kommer, at Schengen-reglerne har vist sig som en katastrofe for mange af landene, der oversvømmes af syd- og østeuropæiske kriminelle. Dette vil jeg nu rejse over for EUs kommissær for området og kræve, at mulighederne for grænsekontrol inden for EU udvides."

”Vi ser, hvordan prostituerede fra lande som Nigeria uden problemer kan komme ind i Danmark, når blot de er kommet ind i et andet Schengen-land. På den måde er Schengen blevet en ren foræring til såvel skruppelløse kvindehandlere som narkosmuglere. Det er i virkeligheden de kriminelle, der profiterer af de åbne grænser,” siger Morten Messerschmidt.

”Ifølge politiet er de åbne grænser årsagen til, at så mange nigerianske kvinder kan komme til Danmark som prostituerede. Stort set alle de nigerianske prostituerede, der er i Danmark, er kommet via Middelhavet fra Afrika til enten Spanien eller Italien, og her har myndighederne desværre ad flere omgange givet amnesti til tusindvis af illegale immigranter. Det vil med andre ord sige, at Danmark nu lider under de sydeuropæiske EU-landes uforsvarlige udlændingepolitik,” siger Morten Messerschmidt.

”Dansk Folkeparti advarede allerede før Danmarks tiltræden i Schengen mod de konsekvenser, det ville få. Nu har vi desværre fået ret. Den politimæssige del af Schengen- samarbejdet bakker vi helhjertet op, men det er i Danmarks interesse at få genindført grænsekontrollen hurtigst muligt. Nu har både regeringen og EU-tilhængerne en oplagt chance for at gøre noget i kampen mod kvindehandel - ellers er alle de flotte ord og hensigter ikke andet end tomme fraser,” siger Morten Messerschmidt.

Raymond Aron

Efter mere end et halvt hundred års fortielser i massemedierne om Bilderberggruppen, kom der hul på bylden ved JyllandsPostens artikel 17.7.08. Men betyder det en vending med detailleret redegørlse for de hidtil hemmeligholdte møder og aftaler og gennemført politik hen over hovederne på befolkningerne? Og betyder det mere åbenhed fremover eller var det bare et tilfældigt flop i agurketiden?


Jeg faldt over en gammel artikel (24.10.83) – også i Jyllands-Posten – hvor Bent Jensen skriver: ”Det var skæbnens ironi, at den store franske politiske tænker og skribent, Raymond Aron, havde sin sidste offentlige fremtræden i Danmark, før han pludselig døde i Paris i mandags. Det Danmark, hvis kulturelle og politiske establishment ikke fandt ham interessant nok til blot et kort indlæg i tv eller radio, da han i anden anledning var i landet.”


Nej, Aron var ikke velkommen hos de kommunistinficerede massemedier.

Han havde engageret sig i afsløringen af kommunismen og dens politiske metoder med vold og undertrykkelse. I kølvandet på denne tankeverden fremstod de nye franske filosoffer, som Danmarks befolkning kun har et pauvert kendskab til, da bogforlag, biblioteker, tv og radio, medier i øvrigt undertrykker disse nye tanker. Nøglen til forståelsen af denne undertrykkelse havde Raymond Aron givet mange år tidligere i følgende citat: ”Husk, at marxisterne nu sidder i centrale stillinger, blandt andet i kulturlivet, i de europæiske lande. Dette betyder, at mange nu ser følgerne af deres tanker og handlinger. Befolkningen er begyndt at gennemskue det, som jeg (Aron) engang har kaldt ”Det leninistiske Fænomen”.

De nye franske filsosoffer havde deres egen måde at sige tingene på – ofte uden omsvøb. I Henrik Stangerups bog: ”Retten til ikke at høre til - - -”, hvor et udsnit af de nye franske filosoffer interviewedes, beskriver Bernard-Henri Lévi kommunismens sande ansigt, og Stangerup spørger: ”Hvorfor har det i så mange år været upopulært at sige, hvad De siger her?”. Lévi svarer: ”Fordi de intellektuelle har været kujoner og stadig er det i vid udstrækning.”

Men Bernard-Henri Lévi og André Glucksmann var netop ikke i rollen som kujoner, da de indledte det store opgør med kommunismen, dette politiske system, der har sine rødder dybt forankrede i de værste af den prøjsiske-imperialistiske tankeverdener. Her tænkes først og fremmest på filosoffens Hegels statstanker, som for dr. Karl Marx blev den store inspirator, vel endnu større inspirator for den forgudede ideolog Lenin, som i handling gav grønt lys for den materialistiske tankegang, der i praksis blev anledningen til blodorgier uden sidestykke i de historiske annaler. Set under den historiske materialismes dialektiske synsvinkel er levende mennesker af kød og blod og ånd for kommunisten intet andet end materialisme...

Bernard-Henri Lévis værk om Det socialdemokratiske Partis samarbejde med Nazismen blev i radioens program ”Udefra” anmeldt af Jaques Berg, men siden har ingen i vort land hverken set eller hørt noget til denne værdifulde historiske redegørelse. De skjulte censorer af salonkommunistisk tilsnit har været på færde og hindret udbredelsen af kendskabet til totalitære systemer. Således korsfæstes sandheden.

Stop myrderierne!


Islamvenlige Europæere, som ikke har fulgt ordentlig med, tror naivt, at det ”fredelige” islam aldrig kunne finde på at være voldelige mod andre religioner, men sådan forholder det sig ikke. Der er desværre mange beviser på det modsatte: kristne som bliver overfaldet, fordrevet eller myrdet og kirker – tilmed gamle kulturskatte – der bliver ødelagt.

Kopterne, som er en rest af den kristne urbefolkning i Ægypten, går her i en tavs demonstration gennem Wiens gader som en protest mod forfølgelse. Officielt skulle de nyde beskyttelse i Ægypten, men et er teori, et andet praksis. ”
Stop myrderierne på kristne i Ægypten” står der på klædet.


juli 19, 2008

Hvormange diktaturstater er der i FN?

Det er i år 60 år siden, at FN vedtog menneskerettighederne, men disse er udsat for et stadigt voksende angreb fra diktaturstaternes side. Diktaturer har aldrig sat pris på enkeltindividers rettigheder. Som vi alle véd, er især ytringsfriheden under pres. Den er jo grundlaget for demokrati og dermed en torn i øjet på ethvert diktatur, ikke mindst de islamiske stater.

FN har vel altid været stærkt influeret af diktatoriske stater og ideologier. Tidligere var det kommunismen. Her er et gammelt indlæg fra rubrikken ”Et par borgerlige ord....” i JyllandsPosten 5.1.1983:

”De forenede Nationer udsendte forleden en bog med titlen ”FN i dag – 1982”. Den er beregnet, hedder det i bogen, ”som kildemateriale for lærere, studenter og organisationer over hele verden”, men den er kun trykt på engelsk, fransk og spansk. Den uddeles gratis i 80.000 exemplarer.

Bogen synes, som så meget andet materiale fra FN, at være sovjetisk propaganda. F. Eks. Bliver Sovjetunionens navn og de sovjetiske troppers tilstedeværelse overhovedet ikke nævnt i forbindelse med Afghanistan. Bogen udtrykker blot ønske om ”en politisk løsning”.

”Kildeskriftet” kan også fortælle om ”udbrud af fjendtligheder mellem Vietnam og det demokratiske Kampuchea”, hvilket turde være en barsk sovjetisk omskrivning af det militærgale Vietnams invasion i nabostaten.

Om de rystende begivenheder i diktaturstaten Polen er bogen tavs. Den oplyser blot, at ”menneskerettighedssituationen” er ved at blive undersøgt af en FN-kommission i otte lande, deriblandt Polen. Derimod finder FN-bogen alle de fordømmende tillægsord frem, når den i detaljer beskriver, hvad der foregår i Sydafrika, i Libanon og El Salvador.
Den kommunistiske FN-bog er redigeret af to sovjetiske embedsmænd. En FN-informationsdirektør og hans veninde. Omkostningerne til dette propagandamateriale dækkes stort set af de vestlige lande.

Kan man forvente, at det danske FN-Forbund tager afstand?”


Nej, det kan man næppe. FN-Forbundet er en af de mange ikke-statslige (såkaldte NGO) organisationer, som gerne kalder sig tværpolitiske og som oftest får statsstøtte, men som landet nok var bedst tjent med at være foruden. FN-forbundet har tit bevist sin marxistiske dominans.
Jeg husker et lidt komisk læserbrev, som formanden for Københavnsafdelingen, lærer Bent Østergaard, lagde navn til. Men måske var det skrevet af en af hans elever? Indvandrerne er oversete i dansk digtning – stod der – og så nævntes Ludvig Holberg.

Jamen, hvilken indvandrer!!! – og tilmed ”overset”!

Væk med al racisme!

Bloggen Politically Incorrect (http://www.pi-news.net/) fortæller, at der langs danske motorveje er blevet ophængt skilte, der vender sig imod den islamiske racisme mod vore grønlændere. Vi har tidligere her på bloggen omtalt, hvordan grønlændere er blevet overfaldet og fordrevet fra Gellerupparken. Væk med den islamiske racisme. Den er lige så tomhjernet som i Den Store Bastian og i Hitlers regime. Kun fyldt med had.
Det er nok ikke tilfældigt, at bogstavet ”S” på skiltet er tegnet som i Hitlers ”SS”.


Vantros moskébyggeri

Bloggen Politically Incorrect (http://www.pi-news.net) meddeler 17.7.08, at den tyske kansler Angela Merkel ved et møde med Algirs præsident Abdelaziz Bouteflika har vist sig begejstret over, at Algir - med tysk indsats -vil få en mega-moské med plads til 40.000 muhammedanere. Ifølge hende er det et stort skridt fremad mod målet at nå ”hovederne, hjerterne og accepten” til udvikling af den tysk-algirske handelsforbindelse.
Det er åbenbart samme naive analoge tanke, man dyrker i det danske udenrigsministerium og/eller forsvarsministerium, når man lader danske soldater reparere eller bygge moskéer i Afghanistan.

Verdenshistorien synes imidlertid ikke at oplyse om venligheder, barmhjertigheder, tilgivelser, taknemmelighed eller noget i den stil fra islams side mod de vantro, mens der er talrige beviser på deres brutale barbari.

Her er et gammelt indlæg på norsk fra Spydpigen:

”Vantro” kan/må ikke bygge moskeer
Muhammedaner pleier så visst ikke å være beskjedne når det gjelder å forlange at de ”vantro hundene” skal støtte og finansiere bygging av moskeer (ofte kjent som = rekrutterings- og utdanningssentre for terrorister). Og så vel i Norge som i andre vestlige land løper partier over hele det politiske spektrum om kapp for å etterkomme kravene deres.
Nå er Vesten ikke den eneste del av verden som er infisert av politisk korrekt islamofili. Det hinduistiske India er plaget av den samme selvdestruktive pesten, særlig i de toneangivende kretser innen Kongresspartiet som for tiden sitter ved makten. På samme måte som norske soldater i Afghanistan reparerer utdannings- og rekrutterings-sentre for terrorister hjelper indiske soldater til med å renovere moskeer i Kashmir. Hva mannskapene i den indiske hær mener om dette skal være usagt, men man kan vel tenke seg at de kan styre sin begeistring. Når de jakter på muslimske terrorister i Kashmir hender det rett som det er at terroristene søker tilflukt i moskeer og skyter mot sine forfølgere derfra. Så langt er alt ”normalt”, tilsvarende ting skjer en rekke steder i verden, hvor en eller annen sivilisasjon møter all sivilisasjons kollektive fiende, islam.
Men så kommer det som slett ikke er normalt. Den øverste lederen for muslimene i Kashmir, Stormufti Mohammad Bashir-ud-din, har utstedt en fatwa hvor han proklamerer at ”vantro”, dvs ikke-muslimer, ikke kan delta i eller bidra til bygging eller renovering av moskeer. Og han stopper ikke med det heller. I fatwaen erklærer han også, at muslimene ikke kan ta i bruk moskeer som allerede er bygget eller renovert av den indiske hær før muslimene selv har refundert hæren de kostnader den har hatt med bygging eller renovering av moskeene. Først DA kan de rettmessig tas i bruk av muslimene som moskeer.

Dette høres jo i utgangspunktet ut som høyst uvanlige toner fra en muslim i alminnelighet, og fra en muslimsk leder i særdeleshet. At muslimer selv tar ansvar for sin egen situasjon er høyst uvanlig, det vanlige er å gi alle mulige andre skylden for de kalamiteter de påfører seg selv og andre. Men leser man fatwaen fra Kashmir og kommentarene til den litt mer grundig oppdager man fort at dette slett ikke er så nye toner fra muslimsk hold som det kan virke som. Stormuftien beskylder den indiske hær for å forsøke og blande seg inn i interne muslimske religiøse forhold, og at hele programmet med renovering av moskeer er politisk motivert. Det siste har han på sett og vis rett i. Det er nok politisk motivert i den forstand at Kongresspartiet vil forsøke å vinne muslimske stemmer på det, nøyaktig på samme måte som norske politiske partier kappes om å slikke det islamofascistiske herrefolkets støvlespisser.

Men i motsetning til muslimske ledere i Norge og andre vestlige land avviser altså stormuftien i Kashmir dette frieriet fra et islamofilt Kongressparti. Når stormuftien antyder at det er ”uislamsk” og i strid med sharia å renovere eller bygge moskeer for penger fra vantro er det pisspreik fra ende til annen. Moskeer både kan, har vært og blir bygget for midler som muslimene har frarøvet ikke-muslimer med omtrent alle tenkelige og utenkelige former for kriminalitet, så hvorfor i all verden skulle de ikke kunne bygges for penger som vantro er dumme nok til å gi muslimene frivillig? Det henger ikke verken på greip eller på noen annen redskap heller.

Saken er imidlertid likevel interessant, og relevant for norske forhold også. Neste gang muslimer i Norge forlanger støtte til bygging av moskeer bør noen fortelle dem at det ”uislamsk” og strid med sharia at moskeer bygges for penger fra vantro, og henvise til Stormufti Bashir-ud-din i Kashmir i sakens anledning.

Kilde:Repay Army, Mufti tells Valley MuslimsIndia Express 28 May 2007Via den norske blogg Antijihad 17.6.07
posted by gertrud at 22.7.07 links to this post

juli 18, 2008

JP omtaler endelig Bilderberggruppen

JyllandsPosten bragte i går (17.7.08) en artikel om Bilderberggruppen. Det var så sandelig på tide! Den blev oprettet i 1954.
I årevis har massemedierne bevidst fortiet alt om, hvad der foregik omkring denne politiserende gruppe, som efter alle solemærker og vidnesbyrd at dømme er styret af verdens rigeste og mægtigste mænd. Storkapital af en størrelse vi har svært ved at fatte i det lille Danmark.

Med ubegrænsede penge kan alt lade sig gøre. Endog at få givet alle mødedeltagere, politikere og finansmænd mundkurv på. Derfor har vi ikke hørt noget om den globale verdensorden,som denne Bilderberg-elite ønskede at gennemføre, skønt det i demokratiske samfund er massemediernes opgave at lægge tingene åbent frem.

David Rockefeller udtalte i 1991: ”Vi er taknemmlige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion.. Ellers ville det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden.” (kilde: http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html citeret i bogen ”De binder os på mund og hånd”, Forskningsforlaget Rafael, 2006).

Men i det lange løb er det alligevel svært at fortie ting. Der er skrevet bøger om Bilderberggruppen, ligesom hjemmesider og blogge har løftet sløret for gruppens hemmelige forhandlinger.

Nogen vil affærdige tingene som usandsynlige , rene ”conspiracy-teorier”, uden at undersøge sagen. Og nogle vil viderebringe conspiracy-snakken for dermed at latterliggøre sagen og afvæbne den. Andre igen vil forsøge at finde frem, hvad der eventuelt måtte være sandt og hvad der er løgn.

Sidste år deltog jeg i et højskolekursus om ”Demokrati” på Kalø Højskole.
Det styredes af to unge journalister fra JyllandsPosten. Da jeg havde rimelig god viden om de fordægte forhold omkring Bilderberggruppen, fremførte jeg emnet.
At det var udemokratisk, at massemedierne over for befolkningen fortiede, hvad der skete og hvem, der styrede.

Den unge journalist Jette Elbæk Maressa fejede mit indlæg af bordet med, at det ikke var sandt. Da jeg insisterede, sagde hun mere direkte ex catedra, at det var løgn. Og understregede det med, at hun selv havde skrevet om det. Da jeg gerne ville vide, om det meget materiale, jeg havde læst, virkelig kunne være falskt, bad jeg hende sige mig datoen på hendes artikel. Hun svarede hurtigt, at det havde været en artikel til Kristeligt Dagblad og at hun ikke kunne huske datoen. Tableau.

Dermed var den potte ude, mente hun.

Da jeg lidt senere insisterede igen, forbød hun mig at omtale det mere.

Sådan sluttede den snak om ”demokrati”.

Nøgne kroppe som våben

Libyens leder Khadaffi vil ikke være med i den Middelhavsunion, som EU har arbejdet på og ofret enorme summer på i over en halv snes år. Frankrig er særlig interesseret i projektet, fordi man åbenbart håber på store økonomiske gevinster med de tidligere franske kolonier i Nordafrika.

Memri (The Middle East Media Research Institute) citerer Khadaffi for
at have udtalt: "Do We Share a Culture With Europe?... In Scandinavia,
It Is Common to See People Walk Around Naked - That's Their Culture".
(Har vi nogen fælles kultur med Europa?...I Skandinavien er det almindeligt at se folk gå rundt nøgne. Det er deres kultur.)

Jeg indrømmer, at jeg aldrig har set på nøgenhed ud fra dette perspektiv, men hvis det kan afskrække de nordafrikanske muhammedanere fra at kommer hertil, så vil jeg opfordre nordboerne til at dyrke nøgenhed i meget større omfang, end de tidligere har gjort. Begynd blot med det samme her i sommermånederne!
Kilde: Memri via http://kurtlundgren.webblogg.se

juli 17, 2008

De to ting kan ikke vejes mod hinanden

Klip fra Svenska Dagbladet (oversat):
"Sverigedemokraterne (SD) overdriver ganske vist betydningen af indvandrernes kriminalitet, men de har ret i en ting: indvandrerne begår langt mere kriminalitet end svenskerne. – Det viser BRÅ (Brottsförebyggande Rådet (= kriminalpräventivt Råd)) og det ved befolkningen. Skal man kunne klare en debat imod SD, må man vove at erkende, at det forholder sig sådan, men samtidigt overbevise om, at fordelene ved indvandringen alligevel er större. Og det er ikke noget man gör med en sarkastisk fnysning," skriver Svenska Dagbladet.

Nu fremgår det jo i virkeligheden ikke hvad Svenska Dagbladet selv mener med sætningen:
”- overbevise om, at fordelene ved indvandringen alligevel er større.” Måske er det bare avisens strategiske anvisning til de politikere, som måtte turde gå i debat med Sverigedemokraterne.

For det er da vist meget problematisk, om der er nogen reel fordel ved indvandringen?
Det er svært at bedømme, for vi får jo kun halve informationer gennem de officielle massemedier.
Og dagligdagens usikkerhed, ulemper, angst, chikaner og sygelejer på grund af mange fremmedes racisme og had over for svensk befolkning og/eller indbyrdes kan ikke måles mod industriernes fortjenester på arbejdskraft og de udgifter som stat og kommune har på indvandrerne.

Universitetslektor Lars Jansson har i sin bog ”Mångfald eller Välfärd”, udgivet 2002, gennemarbejdet indvandringens mange økonomiske konti. Han når til det resultat, at
omkostningerne ved invandringen er 267 miljarder sv. kronor per år.

"Vort Hav" sagde de gamle romere

For Frankrigs del skaber Middelhavsunionen naturligtvis en mulighed for at slå på fransk ledelse og dyrke kontakterne med de gamle franske kolonier på den anden side af havet. Og hvad EU angår så er fokuseringen på Middelhavsprojektet velkomment, så man for en tid fjerner opmærksomheden fra den kuldsejlede Lissabon-traktat, skriver Dagens Nyheter.

(Avisen nævner i øvrigt Middelhavsunionen som et "nytt projekt". Det er kun nyt, fordi massemedierne mere eller mindre har fortiet det i 13 år eller mere).


De islamiske lande regner det også for "Vort Hav", som det fremgår af ovenstående kort, som på Mellemøstudstillingen "Images of the Middleeast" i Danmark 2006 forklarede skoleelever, at
de gule-grønne lande var "Mellemøsten".

Den svage part


Demokrati er i sig selv gennem sine love den svage part over for enhver form for diktatur.
Verdens diktaturstater bekæmper vore menneskerettigheder gennem et eftergivende FN.

Ezra Levant var ansvarlig udgiver af en canadensisk avis som i 2006 offentliggjorde de danske Muhammedtegninger. Han er blevet anklaget for ”diskriminering” ved det canadiske menneskeretsråd. Findes han skyldig, kan han få høje bøder, få forbud mod at tale om ”det radikale islam” resten af livet og også være tvungen at bede om undskyldning. Hvis han nægter, risikerer han ni måneders fængsel. Der findes flere skræmmende eksempler på fatale lovovertrædelser mod den menneskeret, der hedder ytringsfrihed.

Den brittiske lærerinde Gillian Gibbons dømdes i Sudan for blasfemi efter, at en af hendes elever kaldte sin bamse for Muhammed.

Den kendte blogger Abdel Kareen Soliman Amer dømtes til tre års fængsel for at have ”hånet islam”.

I Afghanistan dømdes journalisten Parwiz Kambakhsh til døden for blasfemi efter at have hentet en artikel fra Internet.

Den canadensiske forfatter og redaktør Mark Steyn kan stilles for retten for at ”have udtrykt ringeakt imod canadiske muslimer”.

Listen kan gøre meget længere. Det er tydelige krænkelser af demokratiets inderste kerne: ytringsfriheden. Disse indskrænkninger af ytringsfriheden spredes til flere lande og til flere sammenhænge. Hvem ligger bagved? Jo, først og fremmest den islamiske konference som består af verdens 57 muslimske lande. De hærger vildt og med tragisk fremgang i FN´s generalforsamling samt FN¨s råd om menneskerettigheder. Man har fået en resolution presset igennem, som forbyder kritik af islam. Det diktatoriske Ægypten tog initiativ til at stoppe en diskussion om forholdet mellem sharia og menneskerettighederne. Ikke uventet holdt andre muslimske stater med, men det er dybt beklageligt, at Rådets rumænske formand
syntes at støtte et forbud mod at sætte sharia på dagsordenen. Altså, FN´s Råd for menneskerettighederne må ikke diskutere lovbrud mod menneskerettighederne i de islamiske lande, for det kan føles krænkende af muslimer eller som en hån mod islam. Absurd, men sandt.

I 1990 vedtog verdens muslimske lande deres egen deklaration om menneskerettigheder, en muslimsk version, som gælder alle verdens muslimer uafhængigt af, hvor de bor. I den såkaldte Kairodeklarations paragraf 22 står der, at alle har ret til at udtrykke sin mening frit på en sådan måde, at det ikke strider mod shariaens principper.
Det er - forhåbentlig - alle bekendt, at hvor shariaen råder, er der ingen ytringsfrihed og der krænkes mennesker (både muslimer og ikke-muslimer) af mangel på menneskerettighedernes frihedsrettigheder.

Dette princip vil den islamiske konference altså tvinge alle lande til. Og det ikke demokratiske
FN bliver en tumleplads, hvor diktaturet bekæmper demokratiske lande. Det gøres under den løjerlige slogan ”bekæmp islamofobi”. Ingen religion eller politiske synspunkter har lov at kræve kritikfri zoner. Sand demokrati kendetegnes ved fri og åben udvexling af tanker, meninger og følelser.

Kilde: Världen idag 16.7.08

juli 16, 2008

Mere fra et andet telefonselskab

Som nævnt i foregående dokumentation om Teliachikanen kan det være svært at tro, at sådan nogle aktiviteter virkelig kan foregå. Man vil være tilbøjelig med at feje det af bordet med, at man bare ikke tror på det. Det er for letkøbt!
En temmelig analog aktion fandt sted i 1975, hvor et dansk telefonselskabs telefonvagt for en privat telefon i al stilhed blev ændret midt om natten og omstillet til et andet nummer end til det aftalte.
De, der stod bag ændringen var den røde græsrodsforening BRIS (en aflægger af Landsforeningen for Mentalhygiejne), som i nogle dage fik mulighed for at aflytte den ”erobrede” telefon. Sagen opklaredes gennem daværende forstanderinde på Hellerupcentralen, der kunne oplyse, at den ulovlige ændring var udført af en vikar på centralen. Sagen blev anmeldt til politiet for ”krænkning af privatlivets fred og telefonhemmeligheden.”

Politiet foretog sig rimeligvis ingenting.

Kilde: Læserbrev i Sjællands Tidende 24.5.75 og politianmeldelse.

I den nuværende psykologiske krigsførelse er det ikke mærkeligt, at visse elementer ser en chance i at kunne få foden inden for i postvæsenet, telefonselskaber, internetfirmaer etc., hvor de kan have

en mulighed for at småspionere...

Her kommer en meget vigtig meddelelse.

Min e-mail-adr. blev defekt, men en dygtig IT-mand fandt fejlen. Her afsløres fejlen, da den er vigtig for alle bloggere:

Det var naturligt at udgå fra at det var nogen gal indstilling i emailprogrammet Pegasus, da Pegasus er et ret så avanceret emailprogram. Men der var faktisk ikke noget galt med Pegasus, i stedet er årsagen langt værre og skræmmende.

Gertrud er nemlig blevet udsat for en usædvanligt grov chikane fra sin internetudbyder Telia. Nogen eller nogle hos Telia har indsat et filter på Telias mailserver som gør at hver gang det kommer en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti til Gertruds emailkonto hos Telia så blokeres hentningen af al email.

Blokeringen får den effekt, at det ikke er muligt at hente de pressemeddelelser som er kommet fra Dansk Folkeparti SAMT alle andre emails som ligger efter disse emails på mailserveren. De emails som ligger før emails fra Dansk Folkeparti bliver til gengæld hentet gang på gang eftersom de pga blokeringen ikke kan slettes automatisk fra mailserveren.

Denne form for chikane hos en emailudbyder er så grov og usædvanlig, at jeg ikke ville tro det var sandt, hvis jeg havde fået det fortalt. Men i Gertruds tilfælde har jeg selv med egne øjne kunnet konstatere, at der rent faktisk ligger en sådan blokering.

Dette chikanefilter gør jo, at emailkontoen hos Telia bliver altfor besværlig at bruge, selvom man med Pegasus, det emailprogram Gertrud bruger, har mulighed for at se, hvad der ligger på mailserveren. Det blev derfor nødvendigt at ændre adressen hos Dansk Folkeparti sådan at pressemeddelelserne ikke mere sendes til Gertruds Telia emailadresse.

Nu er det næppe sandsynligt, at Telias ledelse har beordret denne chikane. Det er mere sandsynligt at en eller flere medarbejdere (muslimer eller muslimvenner?) som arbejder med emailsystemet hos Telia på egen hånd uden ledelsens kendskab har lavet denne grove chikane. Gertrud er jo som bekendt en meget aktiv modstandskæmpe, og hun har nok kommet til at træde nogle muslimer eller muslimvenner på tæerne.

Jeg synes det er uhyggeligt og skræmmende at islamisterne og deres venner går så langt for at chikanere modstandskæmpere. Det er en skam, at Telia har den slags ansatte på en sådan vigtig funktion som emailsystemet.

Denne information er efter aftale med Gertrud, da det er vigtigt at islamisternes forskellige metoder bliver kendt.

juli 14, 2008

Ku´ Sverige ikke ta´ dem?

En læser skriver:

Har Danmark ikke selv nogen indflydelse på, hvem der skal have opholdstilladelse?
Tilsyneladende ikke!
De to udviste tunesiske statsborgere, som frygter at blive tortureret i hjemlandet, hvis de bliver udvist fra Danmark, bliver tilsyneladende løsladt fra varetægtsfængslingen i morgen 15/7-08, på grund af PET´s tilbageholdte oplysninger om bevismaterialets fremkomst via udenlandske efterretnings-tjenester.
Så er det jeg har hørt en lille fugl pippe om, at Sverige - med åbne arme - gerne modtager tortur- og dødstruede muslimer fra islamiske diktaturstater, - og jeg vil derfor gerne høre - på det danske folk´s vegne - om ikke Sverige kunne tænke sig at modtage disse i Danmark uønskede personager til evig forsørgelse?
Om ønskeligt er vi leveringsdygtige i flere "terrorister" til det svenske folk.

Med venlig hilsen
E. Landler, København

Egon Clausen

Egon Clausen har en søndagskronik i JyllandsPosten 13.7.08 rettet mod danskernes ”drømmerier” om al gammel fædrelandskærlighed og nationalt sindelag. Smid det op på skraldevognen. Det er ikke bedre værd.

Dette clausenske had mod al dansk er ikke nyt. Jeg ser i et tidsskrift fra 70´erne, at han har rullet sig ud mod den højt elskede tegner Jørgen Clevin, som i den grad har glædet børn med at lære dem allemulige pyslerier, at tegne, klippe, flette. Han rettede ikke ind efter ”De kommunistiske Langtidsmål”, som ellers var på mode på det tidspunkt, og hvor det gjaldt at skabe hæslig og frastødende kunst. Derfor fik han en overhaling af Egon Clausen:

”Clevins tegnestil karakteriseres vanskeligt ved hjælp af positive udsagn: men nemmere ved omtalen af fraværet af alt det, der gør tegninger gode: omhyggelighed, personligt præg, storteknisk kunnen, virtuositet og deslige.
Men de er også udtryk for, hvordan man kan misbruge et talent for profittens skyld. Clevin arbejder som en prostitueret. Han sælger sig for penge. Han yder ikke alt det, han kan, slet ikke – han yder i overensstemmelse med et markedsbehov. Han yder ikke ud fra et dybt personligt behov f9or at få lov at udtrykke sig, han stiller sig til rådighed for hvad, der kan sælges . Hans bøger er anonyme, befriede for egentligt indhold. De rummer kun eet budskab, og dette budskab hedder profit.”

Clevin interesserede sig børn. Han skabte tegneserien Strudsen Rasmus og fik udgivet omkring 100 hobbybøger eller –hæfter. Han har lavet omkring 3000 radio- og TV-programmer, hvoraf en del er solgt til udlandet, bl.a. til Brasilien, Filippinerne og Cypern, ligesom UNESCO introducerede dem i Afghanistan.

Egon Clausen derimod fulgte de kommunistiske målsætninger om det hæslige og tegnede blandt andet nedenstående serie for børn (de voksne bloglæsere må undskylde. I ved bare ikke, hvordan pædagoger kan ”opdrage” jeres børn i ubemærkethed, men det er jeres pligt at vide det!).


juli 13, 2008

Kultuminder forsvinder

Fortidsminder ødelægges i Norge som aldrig før. Vejanlæg, landbrug og privat byggeri ødelægger hvert år 2 % af landets gravhøje, bopladser og helleristninger, siger Første konservator ved det Kulturhistoriske Museum i Oslo, Perry Rolfsen,

Kilde TT 11.7.08

Der blev dødstille i salen...

Det konservative Folkeparti var vel det parti, der nærede størst, ubændigt had til skatteeksperten Mogens Glistrup. Det er ikke så sært. Han afslørede finansminister Poul Møllers uduelige love og blev ved at råbe op om det vanvittige skattesystem, som tillod ham et Nul i trækprocent. I det hele taget viste Glistrup dengang en holdning, som man forventede af de konservative, som imidlertid svigtede vælgerne.

Jeg husker et stort konservativt valgmøde i Kongens Lyngby. Det må vel have været i 1973 (?). I panelet sad Isi Foighel og Mogens Glistrup. Foighel var naturligvis hånlig forarget over Glistrups metoder, og hans bekendte Nul i trækprocent. Debatten gik ivrigt frem og tilbage indbyrdes mellem de to og over skranken som svar på de mange spørgsmål fra salen.

Så pludselig rejste nu forlængst afdøde dyrlæge Kjeld Wamberg sig op. Han stod med et papir i hånden og spurgte klart og sagligt, om ikke Isi Foighel havde brugt samme skattemetoder, som Glistrup blev angrebet for, og uddybede dette ganske kort på nogle bestemte punkter.

Der var dødstille i salen. Alle ventede på Isi Foighels tilbagevisning af sådant et uretfærdigt, uhyrligt angreb på hans hæderlighed –

Og så.... så sagde Isi Foighel ”Jo”. Der gik en forbløffet hvislen gennem publikum.

Isi Foighel må – thi kun sådan kunne det opfattes – i samme sekund, som Wamberg kom med sit spørgsmål, have forstået, at han var fanget. At Kjeld Wamberg ”vidste noget”. Havde ”noget på ham”, som det hedder. Han kunne ikke løbe fra det – nu. Kunne ikke benægte.

Det ”jo” gav genlyd i forsamlingen.

Nogle meldte sig omgående ud af det konservative folkeparti. Det var for groft!


Foighel blev minister for skatter og afgifter i Poul Schlüters regering i 1982. I 1984 afslørede BT skatteministerens løsslupne forbrug af skatteborgernes penge ved at rejse hid og did og øse penge ud. Han undskyldte sig med, at andre ministre rejste meget mere.

juli 12, 2008

Ashoura

En pakistansk familie købte en gammel bondegård i den lille tyske by Ersdorf, hvilket ikke er noget særsyn. Men dermed begyndte en livlig trafik med gæster i biler fra hele Tyskland, som fik naboerne til at knurre.
Og så hændte der pludselig noget her i juni, som chockerede alle omboende, der i overvejende grad var katolikker. 70-80 mænd drog om søndagen gennem Ersdorf med taktfast stampen og knytnæveslag mod de bare overkroppe.

De standsede foran den katolske Skt. Jacob-sognekirke, hvor præsten Michael Jung netop var i gang med søndagsmessen. Den lokale leder af Ersdorf, Ferdinand Koll, mente som øjenvidne, at de fremmede mænd var i trance.

Optoget var blevet behørigt anmeldt som ”sørgemarch” med henvisning til at en forening havde gennemført noget lignende i det nedersaksiske Vechta. Flyveblade derfra forklarede sagen: det drejede sig om shiiter, som fejrede Ashoura-højtiden*. Med hudfletning hyldede de imamen Hussein, Muhammeds fætter og svigersøn, som faldt i krig mod de vantro vesterlændinge 680.
Der var sang og dans om natten og med megafoner og højtaler citeredes korantekster. Henvendelser til de larmende mennesker var frugtesløst. Ingen svarede på banken eller klokke. ”Vi er ikke ikke fremmedfjendtlige”, forklarede en nabo, ”men der er visse grænser.”

Ersdorferne havde ingen forståelse for sådanne flagellantoptog. De indsamlede underskrifter imod spektaklet.
Freden i byen er allerede ødelagt, mener nogle, men en kvinde fra den protestantiske kirke, som i nogle år har ført en kristen-islamiske dialog, ønsker, at man taler sagen godt igennem med de fremmede, inden ophidselsen bliver for stor.

Dermed kender vi resultatet: dhimmistatus igen – igen:


*) Den danske hjemmeside: islaminfo.dk forklarer, at ”ashouraen er en 10-dages sørgeperiode i forbindelse med årsdagen for Al Husseins død. Højdepunktet på ashouraen er et optog, hvor man skærer sig selv til blods med knive, barberblade eller sværd. Visse steder bliver selv små børn snittet af deres forældre, mens de skriger af smerte. Det har faktisk været vist på TV. Ashouraparaden minder samtidg muslimen om vigtigheden af jihad- hellig krig. Hussein var en stor kriger i hellig krig mod ikke-muslimerne. Hussein er et yndet navn, som mange muslimske forældre giver deres søn.”

Kurven fortsætter opad

I første halvdel af indeværende år er voldtægterne i Sverige steget med 17 procent, skriver BRÅ (Sveriges kriminalforebyggende Råd).
Gud vide, hvornår det går op for svenskerne, at voldtægt er en urgammel – man kunne måske sige primitiv dyrisk – krigsmetode for at ydmyge og ødelægge et folks kvinder.

Kilde: TT 11.7.08

Sverige er bekymret


Samtidigt som den politiske ledelse i Moskva har sagt, at den planerede gasledning ned gennem Østersøen vil øge Ruslands militære tilstedeværelse i Østersøen, har Sveriges politikere nedrustet det svenske forsvar på Gotland.

Kun hjemmeværnet får lov at blive, en udvikling som gør både de ledende forsvarspolitikere og de højere militærfolk urolige. En af dem er den tidligere øverstbefalende Bengt Gustafsson.

-Vi var mange, der tog os til hovedet, da rigsdagen besluttede, at vi skulle gå bort fra den militære markering af, at Sverige ”ejer” Gotland. Det har givet os en stor økonomisk zone i Østersøen, men også et ansvar for en god del af havet omkring øen og luftrummet over det, siger Gustafsson til Världen idag i anledning af nedlægning af Gotlands regimenterne.

Bengt Gustafsson mener, at folkeretten kræver, at hver nation gør sig rimelige anstrengelser for at forhindre, at nogen udnytter landets territorium for at skade en anden nation. Sverige har et stort territorium og et stadig mindre forsvar. Spørgsmåler er, om vore naboer synes, at vi i denne henseende lever op til vor økonomiske kapacitet i forberedelse på værre tider end de nuværende? Han mener, at en stats militære formåen er vigtig for egen selvtillid under hverdagens udenrigspolitiske agerende.

-Det er også et signal til omverdenen, hvordan vi ser på værdien af vore aktiver.
Hvorfor er netop Gotland så vigtig?
- Gotland er Østersøens største ø og ligger næsten midt i den egentlige Østersø. Den har derfor haft – og vil have – en stor betydning ved enhver politisk og militær virksomhed som angår Østersøen. For os har den haft størst betydning som base for efterretningstjeneste,
-Den er blevet anvendt som base af både Rusland og England. Vi lavede ikke vrøvl over det på grund af vor såkaldte neutralitetspolitik. Inden 1980´ernes ubåds-krænkelser udgjorde Gotland en af de mest besøgte dele af vor kyst.

Synes du, det er forkert af forlade Gotland?
-Af udenrigspolitiske markeringsgrunde forstår jeg ikke, hvordan Sverige til hverdags kan efterlade et militært vakuum på Gotland, selvom Rusland har tilstrækkelight at gøre de første år med at sikre sig det, som man betragter som sit interesseområde, den tidligere Sovjetunion.

I marts 2004 besøgte dele af den socialdemokratiske regerings nedlægningsgruppe, den såkasldte ”dødspatrulje”, Visby og Gotlands regimente P 18.
Den russiske gasledning gennem Østersøen passerer lige uden for Gotland.
Endog moderaternes medlem i forsvarsnævnet, Rolf K.Nilsson, synes at det er helt forkert at afruste Gotland. Han skylder det på den haltende sikkerhedspolitiske debat.
-Jeg synes, at debatten er altfor politiskkorrekt, hvor det snarere handler om at se det, man vil se, i stedet for at se det Rusland, som vi har i dag. Vi må vove at se virkeligheden: Rusland går baglæns, men det må¨man ikke sige for det er russerskræk.

Historisk set har Gotland haft stor sikkerhedspolitisk betydning for Sverige. Hvad skyldes det?
-Den geografiske beliggenhed, midt i Østersøen, med en stormagt på den anden side. Der har altid været en trussel fra russisk side, og Gotland har ligget nærmest fronten. I moderne historie har Gotland ligget midt imellem lige siden Anden Verdenskrig.
-Det er ingen hemmelighed i dag, at den største risiko var militær insatser fra Sovjet. Fra sovjetisk side havde de forstået hvor vigtigt det var at holde øje med Østersøen, og til det formål er Gotland perfekt.

Er Gotlands sikkerhedspolitiske betydning blevet mindre i dag?
Personligt synes jeg det ikke. Rusland er i færd med at opruste igen, og Gotland har en varm strategisk position. Vi ved, at russerne er igang med Østersøgasledningen. Den vil blive brugt som undskyldning, og vi ved, at de opruster flåden. De har købt nye fartøjer og mere moderne ubåde.

Med gasledningen øger Rusland interesseområdet, politisk, militært og økonomisk, har vicestatsminister Sergej Ivanov sagt. Skal man tro russerne, vil deres tilstedeværelse tage til. Personligt og som Gotlænding synes jeg, det er forkert at afruste Gotland. Vi burde også gå med i NATO, men jeg synes ligesom mit parti, at medlemsskab først kan blive aktuelt, når der er en folkelig majoritet. Vi har allerede samarbejdet med mange NATO-lande og vi har også set på et nordisk samarbejde, hvor man diskuterer samarbejde med Norge og Finland.

Kilde: Världen idag 9.7.08

Erobrermoskéer

Schweizerne skal stemme, om de vil have minareter.
De bør derfor lytte til, hvad Tyrkiets præsident Recep Erdogan har udtalt om moskéer og minareter:

”Moskéer er vore kaserner, kuplerne stålhjelme og minareterne bajonetter.”

De moskéer, som bygges i Europa med økonomisk hjælp fra Tyrkiet, kaldes da også gerne ”Fathi Camii”, hvilket betyder ”erobrermoské”. Sådanne findes f.ex. i Flensborg og Kiel. Religionsforsker professor Spuler-Stegemann spurgte ved indvielse af en erobrermoské, hvorfor man valgte dette navn til flere hundrede nye moskéer i Europa. Svaret var: ”Det er Sultan Mehmed Erobrerens ånd”. Han erobrede Byzans 1453 og nedslagtede befolkningen.

Moskéer er altså ikke bare til bøn – og hvad beder de for resten om?
Der er i reglen også knyttet en koranskole og/eller anden uddannelse til moskéerne, som med udgangspunkt i koranen lægger vægt på at bekæmpe Vestens ”vantro” med alle midler.


juli 11, 2008

Tage Voss


Læge og forfatter Tage Voss fylder 90, skriver Kristeligt Dagblad
”Engang blev både hans kronikker og bøger trykt, men det sker ikke mere automatisk.”

”Det er blevet sværere at deltage i debatten”,
siger Voss.

Tja, tiderne skifter. Dengang i 50´erne, 60´erne, 70´erne gjaldt det at være marxist, allerhelst kommunist. Dengang var det svært for de andre, ikke-socialisterne, at trænge igennem lydmuren. Tage Voss stemte på DKP og med et lægejob på ”Skæret” på Christiansø havde han rigelig tid til at skrive.
Om så det var de konservative, så lå de på maven for ham og lod ham holde foredrag om ”generationskløften, ungdomsarbejdsløsheden, ungdomskulturen, den sociale adfærd, stofmisbrug, vold og alkoholisme, afvigen og normalitet” etc., etc. De fleste af disse begreber var med stor dygtighed fremelsket af hans egne socialist-venner i overensstemmelse med de kommunistiske langtidsmål. Han viste selv en slatten holdning over for stofmisbrug og havde et vist samarbejdede med nogle af de mennesker, som mere end nogen anden herhjemme var med til at udbrede narkotika, f.ex. Tine Bryld og hendes fætter Peter Ege.

Den nu 90-årige Tage Voss sukker over, at han ikke ser så meget til familien: ”Jeg kender næsten ikke mine oldebørn. Vi fremmedgøres for hinanden i dag, og det betyder, at familier ophører med at eksistere.”

Jamen, forstod han ikke, at det var en af de vigtigste punkter i 68´ernes revolution og de kommunistiske langtidsmål, hvor det under punkt 40 tydeligt nok står: ”Nedvurdér familien som begreb!” Samme ideologi går igen i psykolog Eggert Petersen mentalhygiejniske Trivselsprogram, som han udfærdigede 1969 på vegne af socialdemokratiet.

juli 10, 2008

Padderokker


Den politiske og diktatoriske religion, islam, maser på med islamiseringen af Europa. Ikke alle europæere bryder sig om at blive skubbet til side og sat i dhimmi-kælderen. Det schweiziske Folkeparti har med 100.000 underskrifter fået rejst spørgsmålet, om Schweiz skal lade de fremmede bygge minareter. Det skal schweizerne nu stemme om.

Det oprindelige formål med en minaret ved siden af moskéen var vigtigt, for fra minareten kundgjorde udråberen jo bønnestunden med højlydte råb til de omboende

Men i nutiden tekniske verden er minareter brugsmæssigt set overflødige. Ure er alment udbredt og selve udråbningen foregår naturligvis med højtalere. Skulle nogen kaste sig ned lidt for tidligt eller lidt forsent kan det vel ikke være en ulykke?

Minareter synes i stil inspirerede af den plante, vi kalder padderokke, som mange haveejere døjer med, da den synes at være et besværligt og næsten uudryddelig ukrudt

Trusler fra Jordanien

Anklagemyndigheden i Jordanien har rejst tiltale mod det hollandske parlamentsmedlem Geert Wilders for hans film ”Fitna”, som handler om islam, og som han offentliggjorde på internettet i marts. Filmen er ifølge dem, der har set den, stærkt kritisk til islam. Tiltalen, som er rejst af anklageren Hassan Abdallat i Amman gælder overtrædelse af den jordanske lov, som angår ”transaktioner på internettet”.

Tidligere i år er der blevet rejst tiltale mod flere danske journalister og tegnere som på et eller andet sæt har haft del i offentliggørelsen af tegninger, som påstås at forestille islams profet Muhammed. Ifölge oplysninger i Jordans Times den 2. juli vil anklagemyndigheden i Amman gennem den hollandske ambassade overrække anklagen til Wilders med opfordring til at møde op til domstolsforhandlinger i Amman.

Eftersom der ikke findes nogen udleveringsaftale mellem Holland og Jordan vil man også – ifølge Jordan Times – efterlyse Wilders gennem Interpol, hvilket indebærer, at hans muligheder for at rejse udenfor Holland begrænses. Tilfældet er interessant af flere grunde og viser hvilken uhørt magt den muslimske verden har over den demokratiske verden. Det peger også på forskellen mellem kristendom og jødedom på den ene side og islam på den anden. Kristendom og jødedom lokker sjæle til sig gennem gode handlinger og gennem tro. Islam syness i stedet at anvende trusler og had for at ”frelse” verden.

En anden forskel er, at kristendom og jødedom tåler sjov og skæmt. Der findes et hav af skæmt, som omfatter både præsteskab, rabbinere, profeter og Gud Fader selv. Alle skæmt er ikke stuerene – en del er direkte stødende – men ingen anklager skulle vel komme på den vanvittige idé at rejse tiltale f.ex. imod David Allen for hans utallige spøgefuldheder mod den katolske kirke.. En religion som ikke tåler en god latter eller en kritisk granskning har ingen fremtid.

Det absurde i denne sammenhæng er, at et menneske, som benytter sin borgerlige ytringsfrihed i et demokratisk land, kan – hvis han forlader sit beskyttende hjemland – pågribes og udleveres af Interpol til en stat, hvor ytringsfrihed ikke existerer og dømmes for forbrydelse, som i virkeligheden bare findes i en håndfuld extremisters forvirrede tankeverden. Når man på denne måde fra anklagemyndigheden i Amman truer med Interpol kan man med rette tale om lovens begrænsethed.

Anklagemyndigheden i Amman repræsenterer et juridisk system, som konsekvent bagatelliserer den i den muslimske verden dagligt forekommende antisemitisme og undviger at retsforfølge de skyldige. Man accepterer stiltiende muslimernes angreb på de kristne, en gruppe som man dog gerne tjener penge på, når de kommer på pilgrimsrejser. Man undviger at rejse tiltale ved såkaldte ”hædersmord”, selvom gerningsmændene er kendte. Til anklagerens forsvar skal dog siges, at han sikkert ikke kender begreberne ”ytringsfrihed” og ”demokrati”. I hans land existerer disse begreber ikke, og i hans verden har de ingen plads.

I denne sammenhæng er Vestverdenens tavshed og mangel på handling opsigtsvækkende. Det kan aldrig være acceptabelt, at fremmede stater eller ideologier får mulighed for gennem trusler og vold at indskrænke ytringsfriheden i Europa. Netop nu tillades anklageren i Amman at true et hollandsk folkevalgt parlamentsmedlem og en gruppe danske journalister bare fordi de udøver en rettighed, som er selvfølgelig for os lykkeligt loddede, som lever i den – endnu så længe – frie verden.
Kilde: Stefan Dominique

Karakterskalaen

Den nye karaktérskala gør det meget lettere at få studenterexamen. Det må betyde, at kundskabsnivauet er mindre nu end tidligere.


Metroexpress 27/6 opremser skalaen:
12 for den fremragende præstation
10 for den fortrinlige
7 for den gode
4 for den jævne
02 for den tilstrækkelige
00 for den utilstrækkelige
-3 for den ringe præstation.

juli 09, 2008

Gud Fader bevares!

http://ekstrabladet.dk/112/article1031020.ece

Den 30-årige forhærdede narkoforbryder Hassan Mohammad El-Souki dømtes i december til 14 års fængsel og udvisning for bestandig. Da politiet nu fulgte ham på udgangstur til hans mors begravelse blev de 4 betjente overfaldet med sten af begravelsesfølget, mens han selv stak af i en ventende bil.

Hvor længe fortsætter myndighedernes latterlige godtroenhed?
Al respekt for politiet, men skal vi have medlidenhed med statsansatte dummepetere, der sådan set selv inviterer til flugtforsøg og spektakler?

Galskaben breder sig


Brittiske småbørn ned til 3 år overvåges for racisme skriver JyllandsPosten
http://jp.dk/udland/europa/article1386852.ece

Den idé at overvåge småbørn og manipulere dem til de ”rigtige” meninger, er ikke ny. Den hænger sammen med de mentalhygiejniske idéer, som trængte igennem i Danmark i 60´erne og mere eller mindre blev 68´ernes program, suppleret med kommunistisk ideologi.

Blandt de ivrige var der en del højtråbende psykologer. Ligesom i England arbejdede de gennem NGO (= non government organisationer), altså private organisationer, som gennem politikeres naivitet eller fuldt bevidst har opnået at få snabelen ned i statskassen til egen fordel som levebrød. Herhjemme var det ikke mindst Landsforeningen for Mentalhygiejne.
Blandt de – efter min mening forrykte psykologer – kan jeg nævne Birgitte Diderichsen, som i 1976 udgav en bog om den 0-3-årige samfundsborger. Hendes søster, Agnete Diderichsen, var endnu varmere engageret i kommuistisk pædagogik og meget, meget aktiv.

Regeringen burde lave en grundig gennemgang og vurdering af diverse understøttede NGO´ere, så de ikke virker som snyltende bladlus på en plante.

(Illustrationen her på siden er et satirisk flyveblad fra 70´erne af ukendt oprindelse).

BUPL´s pædagokker

De unge har åbenbart tabt lysten til at være pædagoger, for pædagogseminarierne jamrer over manglende tilgang til faget (TV DR1 nyheder 8.7.08). Den interviewede formand (?) for BUPL mente åbenbart, at det bl.a. skyldtes konkurrencen fra den nu lettere adgang til universiteterne og at pædagoglønnen ikke er så attraktiv. Især i betragtning af det – ifølge en kvindelig pædagog i samme TV-udsendelse - hårde arbejde.Det kunne da også være, at det af kommunisterne yndede mundheld ”Tiderne skifter” er gået i opfyldelse, så tiderne virkelig har skiftet eller er ved at skifte til noget andet end kommunistforherligelse? BUPL´s bogstaver udlagdes i 70´erne som Børn Under Politisk Ledelse. Det var nemlig soleklart, at fagforeningen lagde meget vægt på kommunistisk indoktrinering af de pædagogstuderende, som forventedes at give doktrinen videre til de små. De er jo lette at manipulere, og redaktionen af fagbladet ”Børn og Unge” hjalp godt til. Måske er det ikke længere så attråværdigt at være pædagog. Det er hårdt arbejde, når børnene råber og skriger, så både de selv og pædagogerne får ødelagt hørelsen. Måske skulle man genindføre stilleleg som en øvelse en gang om dagen. I børnehaver for længe siden lærte man en bunke spændende ting, og det gør man vel endnu i nogle børnehaver, hvor børnehavelæreren (- eller lærerinden) tager afstand kommunistisk påvirket pædagogik.

Skal man ændre et samfundssystem, så griber man først fat i ungerne, eftersom de er fremtidens samfundsborgere. Det de oplæres i, vil de som oftest finde rigtigt.

Da kvinderne efter sidste krig skulle ud på arbejdsmarkedet for arbejdsgivernes skyld, kunne de ikke længere passe eller opdrage deres børn som før. De blev afhængige af BUPL, og børnene blev BUPL´s gidsler. Det forstod BUPL at udnytte, så forældreforenimngen FOLA, hvis etablering BUPL støttede, bakker gerne op om BUPL´s politiske krav – for børnenes skyld! Den ene hånd vasker den anden.

juli 08, 2008

Det man ikke ser, har man ikke ondt af!

”Svenskerne lukker øjnene for russisk trussel”, siger professor i øststatsforskning, Stefan Hedlund ved Uppsala Universitet.
Oprustningen i Rusland går forrygende hurtigt, samtidigt som tonen er meget hård over for flere nabostater, men i Sverige ønsker man ikke at se, hvad der foregår.

Vi har ellers god grund til at være urolige over udviklingen i Rusland, siger Hedlund. Af mange grunde. Kreml bliver stadig mere aggressivt mod Baltikum og Ukraine. I Finland tager man dette med langt større alvor end i Sverige. Det viser sig i forsvarspolitikken. De har en reelt dimensioneret forsvarsmagt, og forklaringen er indlysende. Men i Sverige er det næsten forbudt at tale i de termer.

Ruslands tone over for nabolande som Ukraine er meget alvorlig, ifølge Hedlund.
Selvom der ikke er nogen umiddelbart forestående væbnet konflikt, så respekterer Rusland ikke andre suveræne stater. Putin sagde selv fornylig til Bush, at USA må indse, at Ukraine ikke er nogen rigtig stat, men tilhører det russiske interesseområde. Det gælder alle de stater, som indgik i Sovjetunionen, og det er en meget bemærkelsesværdig måde at optræde på.

Et stærkt våben, som Rusland ikke undslår sig for at bruge i konflikter med naboerne, er energipolitikken. Men det er ikke det eneste, konstaterer Hedlund. I Estland og Letland findes der for exempel store russiske minoriteter, som kan bruges til at skabe konflikter.

Udenrigsminister Carl Bildt ser ikke noget russisk trusselsbillede og gav nylig øverstbefalende Håkan Syrén en lektie fordi han talte om den militære efterretningstjenestes advarsler for det, der foregår i Rusland. Det undrer ikke Stefan Hedlund. Øverstbefalende Syrén forsøgte at protestere, men da han sagde, at situationen var svær at bedømme, fik han en ørfigen af udenrigsministeren. Bildt er en god exponent for en lang trend i svensk forsvarspolitik, hvor der ikke må väre nogen trussel fra Rusland.

Stefan Hedlund er fortvivlet over, hvordam forsvarsdebatten foregår.
Det som er så oprørende er, at der aldrig føres nogen diskussion i forsvarspolitiske termer. Man fatter budgetbeslutninger om nedskæringer uden nogen diskussion om trusselsbilledet. Finansdepartementet bestemmer, og siden skal øverstbefalende lade generalerne udregne et trusselsbillede, som stemmer med budgetrammen.

Formålet med forsvaret skal være at garantere rigets uafhængighed, men i stedet for
holdes der politiske møder, hvor kommunestyrelser diskuterer ligestillingen i Afghanistan.

En bemærkelsesværdig sag, som Hedlund peger på, er, at ingen i forsvaret i dag taler om begrebet at genvinde forsvarsevnen, hvis mål er at kunne genopbygge et tilstrækkeligt forsvar i løbet af en halv snes år, hvis trusselbilledet ændres.
Nu hører man aldrig tale om at genvinde, hvilket viser, at det ikke var alvorligt ment.

Hvorfor Sverige er så uvillig til at se nogen fare i Rusland, har Hedlund ikke noget svar på.
I kort perspektiv handler det om, at finansminister Borg er stærkere end forsvarsminister Tolgfors. I længere perspektiv handler det om, at vi har en kompliceret måde at forholde os til Rusland på, som ikke findes i vore nabolande, hvor man kan føre en helt anden diskussion. I Sverige kan enhver negativ udtalelse brændemærkes som russofobi. Jeg ved ikke, hvad det beror på, men det er typisk svenskt. Da Mikael Odenberg overraskende forlod forsvarsministerposten blev Hedlund imponeret.

I Sverige gør man ikke sådan. Han skal have al ære for at han gik af, da han ikke mente, at han kunne tage ansvar for det arbejde, han var sat til at passe. Øverstbefalende burde gøre det samme. Hvis politikere vænner sig til at myndighedschefer afgår i protest, vil det blive mere nødvendigt at finde fast grundlag for de politiske beslutninger.Kilde: Världen idag 18.6.08