juli 01, 2008

Sverige - nästan som Las Vegas

Skenäktenskap - bröllopsvittne den svenska regeringen!

Sverige har blivit väldigt populärt nästan som Las Vegas, när det gäller äktenskap. Fast i Sverige då gäller det enbart att lura till sig pengar och ekonomiska fördelar. För ungefär ca: 60 000 upp till 200 000 kronor kostar ett skenäktenskap, och det är lagligt att bluffa med myndigheterna.
Inledningsvis rörde det sig om ett 50-tal äktenskap som kommit fram. Under utredningen har antalet gifta par ökat, närmare exploderat. I dag rör det sig om emellan ca 200 par, som är kända. Till skillnad från vad polisen visste inledningsvis, har också ett flertal svenska kvinnor gift sig mot betalning. Nu när fler vet om, att det är lagligt, kommer säkerligen ökningen av skenäktenskap öka.

Det är svårt att säga exakt hur många skenäktenskap, som har skett. Vi tittar bara på fall med indier, och bara då är det ett drygt hundratal vigslar, som upptäckts i främst Karlskoga, men också i Örebro, men att det är utbrett i hela landet är uppenbart. Även i huvudstaden Stockholm, säger Dirk Minten, som utreder fallen i Belgien.

Han tror. att de svenska huvudmännen kommer att ställas inför rätta i Belgien. Och då kommer de inte att göra som i Sverige, utan i Belgien riskerar brottslingarna många års fängelse. Upp mot 10 år, säger Dirk Minten.

Den omfattande härvan har fått såväl svensk polis som Skatteverket att reagera, men bara reagera, ingen åtgärd! Det råder ingen tvekan om, att det på flera håll är satt i system att använda Sverige som bas som vigselland för ett Schengen-medborgarskap. Förutom i Karlskoga utreds det också en omfattande härva av skenäktenskap och skenadoptioner i Halmstad. Enligt kriminalinspektör Ulla Ahlbäck på Rikskriminalpolisen finns problemet överallt i Sverige.

Att det uppdagades i Karlskoga berodde på, att de Belgiska myndigheterna kontaktade de svenska myndigheterna. De svenska myndigheterna silar mygg och sväljer elefanter.

I Sverige är det lagligt att ingå skenäktenskap eller att ta betalt för att inleda äktenskap. Sverige är det europeiska land, som det är enklast och billigast att gifta sig i.

Enligt Ulla Ahlbäck riktas det kritiska röster i Europa mot Sverige, eftersom det svenska regelverket främjar människohandeln. Skenäktenskap är en del av en organiserad brottslighet.

Ulla Ahlbäck menar, att utnyttjandet av Sverige som verktyg i den illegala invandringen kommer att fortsätta om inget sker: Anneli Boman-Berg på Örebro polismyndighet, som har hjälpt den belgiska polisen med fallet, är kritisk till de svenska reglerna.

De, som ingått skenäktenskap, kan bli av med alla bidrag SFI och CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag, föräldrapenning, vårdnadsbidrag och pensioner och lägenheten, och det innebär ofta svårigheter, när de vill skiljas. Kostnaderna är i miljardklassen, och vad kostnaderna är för dessa bidrag, som betalas ut, är mycket svårt att räkna ut. Det är så många faktorer, som aktiveras i att bli Svensk.

Hon berättar, att polismyndigheten i Örebro i samverkan med Skatteverket har bestämt sig för att försöka förhindra handeln med äktenskap.

Gunilla Autio är rättslig expert på Skatteverket och har tillsammans med Anneli Boman-Berg gjort en kartläggning över skenäktenskap i Sverige. De föreslår, att hindersprövning av personer, som inte är folkbokförda i Sverige, ska hanteras på färre antal skattekontor.

Arbetet med att koncentrera hanteringen av hindersprövning för medborgare i tredje land har redan inletts på Skatteverket, säger hon.

Men framför allt menar Gunilla Autio, Ulla Ahlbäck och Anneli Boman-Berg, att frågan behöver komma upp på den politiska agendan. Hittills har intresset varit svalt. Deras förhoppning är, att skenäktenskap ska bli olagligt i Sverige.

År 2003 fattade Migrationsverket 17 700 beslut om uppehållstillstånd för de, som sökte på grund av anknytning genom äktenskap eller samboende. Det var endast 3 540, som fick avslag. Verket bedömde att 14 160 förhållande var tillräckligt seriöst för uppehållstillstånd.


Kjell Ek Jönköping
2008-06-29.