juli 01, 2008

Før og efter de 15

Man behøver ikke at være særlig gammel for at drage sine konklusioner, når ens handlinger ikke får nogle som helst konsekvenser.
Budskabet er, at det er frit frem for børn at begå forbrydelser. Og det sikrer arbejde for politiet: de får nok at gøre med de samme unge efter at de er fyldt 15 år.
Svenska Dagbladet gør opmærksom på, at ifølge rapport fra det svenske kriminalpræventive råd (BRÅ) kaldes de fleste børn, som begår mindre forbrydelser, ikke til samtale med politiet eller socialtjenesten.