juli 19, 2008

Hvormange diktaturstater er der i FN?

Det er i år 60 år siden, at FN vedtog menneskerettighederne, men disse er udsat for et stadigt voksende angreb fra diktaturstaternes side. Diktaturer har aldrig sat pris på enkeltindividers rettigheder. Som vi alle véd, er især ytringsfriheden under pres. Den er jo grundlaget for demokrati og dermed en torn i øjet på ethvert diktatur, ikke mindst de islamiske stater.

FN har vel altid været stærkt influeret af diktatoriske stater og ideologier. Tidligere var det kommunismen. Her er et gammelt indlæg fra rubrikken ”Et par borgerlige ord....” i JyllandsPosten 5.1.1983:

”De forenede Nationer udsendte forleden en bog med titlen ”FN i dag – 1982”. Den er beregnet, hedder det i bogen, ”som kildemateriale for lærere, studenter og organisationer over hele verden”, men den er kun trykt på engelsk, fransk og spansk. Den uddeles gratis i 80.000 exemplarer.

Bogen synes, som så meget andet materiale fra FN, at være sovjetisk propaganda. F. Eks. Bliver Sovjetunionens navn og de sovjetiske troppers tilstedeværelse overhovedet ikke nævnt i forbindelse med Afghanistan. Bogen udtrykker blot ønske om ”en politisk løsning”.

”Kildeskriftet” kan også fortælle om ”udbrud af fjendtligheder mellem Vietnam og det demokratiske Kampuchea”, hvilket turde være en barsk sovjetisk omskrivning af det militærgale Vietnams invasion i nabostaten.

Om de rystende begivenheder i diktaturstaten Polen er bogen tavs. Den oplyser blot, at ”menneskerettighedssituationen” er ved at blive undersøgt af en FN-kommission i otte lande, deriblandt Polen. Derimod finder FN-bogen alle de fordømmende tillægsord frem, når den i detaljer beskriver, hvad der foregår i Sydafrika, i Libanon og El Salvador.
Den kommunistiske FN-bog er redigeret af to sovjetiske embedsmænd. En FN-informationsdirektør og hans veninde. Omkostningerne til dette propagandamateriale dækkes stort set af de vestlige lande.

Kan man forvente, at det danske FN-Forbund tager afstand?”


Nej, det kan man næppe. FN-Forbundet er en af de mange ikke-statslige (såkaldte NGO) organisationer, som gerne kalder sig tværpolitiske og som oftest får statsstøtte, men som landet nok var bedst tjent med at være foruden. FN-forbundet har tit bevist sin marxistiske dominans.
Jeg husker et lidt komisk læserbrev, som formanden for Københavnsafdelingen, lærer Bent Østergaard, lagde navn til. Men måske var det skrevet af en af hans elever? Indvandrerne er oversete i dansk digtning – stod der – og så nævntes Ludvig Holberg.

Jamen, hvilken indvandrer!!! – og tilmed ”overset”!