juli 06, 2008

Ungdomsuddannelserne halter bagefter

Nyhedsavisen 26.6.08:Regeringen nærer høje ønsker om øget uddannelse af ungdommen, men det synes at gå modsatte vej. Kun 80 % af de 70.000 unge, der gik ud af 9. Klasse i 2006 vil få en ungdomsuddannelse ifølge en undersøgelse fra undervisningsministeriet. Mange er børn af indvandrere, som ikke selv har lært noget. Bertel Haarder er dog stadig optimistisk og tror, at kurven vil vende.Metroexpres skrev 24.6.08 om uddannelsesmulighederne for de indsatte: der er 10 studievejledere til 4000 indsatte og resultaterne er yderst mangelfulde. Næsten hver femte indsat har ingen afgangsprøve fra folkeskolens 9. Klasse.