juli 17, 2008

De to ting kan ikke vejes mod hinanden

Klip fra Svenska Dagbladet (oversat):
"Sverigedemokraterne (SD) overdriver ganske vist betydningen af indvandrernes kriminalitet, men de har ret i en ting: indvandrerne begår langt mere kriminalitet end svenskerne. – Det viser BRÅ (Brottsförebyggande Rådet (= kriminalpräventivt Råd)) og det ved befolkningen. Skal man kunne klare en debat imod SD, må man vove at erkende, at det forholder sig sådan, men samtidigt overbevise om, at fordelene ved indvandringen alligevel er större. Og det er ikke noget man gör med en sarkastisk fnysning," skriver Svenska Dagbladet.

Nu fremgår det jo i virkeligheden ikke hvad Svenska Dagbladet selv mener med sætningen:
”- overbevise om, at fordelene ved indvandringen alligevel er større.” Måske er det bare avisens strategiske anvisning til de politikere, som måtte turde gå i debat med Sverigedemokraterne.

For det er da vist meget problematisk, om der er nogen reel fordel ved indvandringen?
Det er svært at bedømme, for vi får jo kun halve informationer gennem de officielle massemedier.
Og dagligdagens usikkerhed, ulemper, angst, chikaner og sygelejer på grund af mange fremmedes racisme og had over for svensk befolkning og/eller indbyrdes kan ikke måles mod industriernes fortjenester på arbejdskraft og de udgifter som stat og kommune har på indvandrerne.

Universitetslektor Lars Jansson har i sin bog ”Mångfald eller Välfärd”, udgivet 2002, gennemarbejdet indvandringens mange økonomiske konti. Han når til det resultat, at
omkostningerne ved invandringen er 267 miljarder sv. kronor per år.