juli 06, 2008

Gellerups fredløse er en SKANDALE!


Det er samfundets pligt at tage sig af grønlænderne som danske statsborgere. Forfølgelser har stået på i åretal. Århus Stiftstidende har gjort, hvad de kunne for at mane myndighederne til ansvar og indgriben.

Men deres nulløsning på den totale fredløshed – at flytte ofrene bort fra de gale mennesker – viser med al tydelighed myndighedernes kaotiske magtesløshed. Den røber desuden hvad en kommende dhimmistatus vil indebære.
Som juristen, Line Bøgsted, fastslår i Dokumentations- og Rådgivningscenter om Racediskrimination er der ingen tvivl om, at der her er tale om rendyrket racisme, hvilket er strafbart.
Begrebet ”racisme” blev totalt udvandet, da Sprognævnet over for højesteret erklærede det for et almindeligt skældsord uden mening – åbenbart for at redde en anklaget.
Den rene racisme derimod dyrkes uforfalsket af islam

Politiet må finde frem til de skyldige og få dem afklapset.