juli 10, 2008

Trusler fra Jordanien

Anklagemyndigheden i Jordanien har rejst tiltale mod det hollandske parlamentsmedlem Geert Wilders for hans film ”Fitna”, som handler om islam, og som han offentliggjorde på internettet i marts. Filmen er ifølge dem, der har set den, stærkt kritisk til islam. Tiltalen, som er rejst af anklageren Hassan Abdallat i Amman gælder overtrædelse af den jordanske lov, som angår ”transaktioner på internettet”.

Tidligere i år er der blevet rejst tiltale mod flere danske journalister og tegnere som på et eller andet sæt har haft del i offentliggørelsen af tegninger, som påstås at forestille islams profet Muhammed. Ifölge oplysninger i Jordans Times den 2. juli vil anklagemyndigheden i Amman gennem den hollandske ambassade overrække anklagen til Wilders med opfordring til at møde op til domstolsforhandlinger i Amman.

Eftersom der ikke findes nogen udleveringsaftale mellem Holland og Jordan vil man også – ifølge Jordan Times – efterlyse Wilders gennem Interpol, hvilket indebærer, at hans muligheder for at rejse udenfor Holland begrænses. Tilfældet er interessant af flere grunde og viser hvilken uhørt magt den muslimske verden har over den demokratiske verden. Det peger også på forskellen mellem kristendom og jødedom på den ene side og islam på den anden. Kristendom og jødedom lokker sjæle til sig gennem gode handlinger og gennem tro. Islam syness i stedet at anvende trusler og had for at ”frelse” verden.

En anden forskel er, at kristendom og jødedom tåler sjov og skæmt. Der findes et hav af skæmt, som omfatter både præsteskab, rabbinere, profeter og Gud Fader selv. Alle skæmt er ikke stuerene – en del er direkte stødende – men ingen anklager skulle vel komme på den vanvittige idé at rejse tiltale f.ex. imod David Allen for hans utallige spøgefuldheder mod den katolske kirke.. En religion som ikke tåler en god latter eller en kritisk granskning har ingen fremtid.

Det absurde i denne sammenhæng er, at et menneske, som benytter sin borgerlige ytringsfrihed i et demokratisk land, kan – hvis han forlader sit beskyttende hjemland – pågribes og udleveres af Interpol til en stat, hvor ytringsfrihed ikke existerer og dømmes for forbrydelse, som i virkeligheden bare findes i en håndfuld extremisters forvirrede tankeverden. Når man på denne måde fra anklagemyndigheden i Amman truer med Interpol kan man med rette tale om lovens begrænsethed.

Anklagemyndigheden i Amman repræsenterer et juridisk system, som konsekvent bagatelliserer den i den muslimske verden dagligt forekommende antisemitisme og undviger at retsforfølge de skyldige. Man accepterer stiltiende muslimernes angreb på de kristne, en gruppe som man dog gerne tjener penge på, når de kommer på pilgrimsrejser. Man undviger at rejse tiltale ved såkaldte ”hædersmord”, selvom gerningsmændene er kendte. Til anklagerens forsvar skal dog siges, at han sikkert ikke kender begreberne ”ytringsfrihed” og ”demokrati”. I hans land existerer disse begreber ikke, og i hans verden har de ingen plads.

I denne sammenhæng er Vestverdenens tavshed og mangel på handling opsigtsvækkende. Det kan aldrig være acceptabelt, at fremmede stater eller ideologier får mulighed for gennem trusler og vold at indskrænke ytringsfriheden i Europa. Netop nu tillades anklageren i Amman at true et hollandsk folkevalgt parlamentsmedlem og en gruppe danske journalister bare fordi de udøver en rettighed, som er selvfølgelig for os lykkeligt loddede, som lever i den – endnu så længe – frie verden.
Kilde: Stefan Dominique