juli 06, 2008

Grigorjev stadig i farten

Den tidligere sovjetiske spion og KGB-oberst Boris Grigorjev er en af sommersnakkerne i Sveriges Radio P1. Han var udstationeret i Sverige under den kolde krig og ledede en virksomhed, som – må man formode - bl.a. havde til formål at påvirke svensk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Moskvavenlig retning, alternativt at forberede en sovjetisk invasion i Sverige.

I marts 2002 offentliggjorde Aftonbladet sovjetiske kort som var afset for militære anfaldsoperationer mod Sverige. Sveriges Radio er altså kommet så langt ud i tovene, at man viser at man værdsætter personer, som drev landsforræderisk virksomhed til stor skade for Sverige og gav anledning til omfattende og dyre modforanstaltniger for det svenske forsvar.

Kilde: Världen idag 18.7.08