juli 16, 2008

Mere fra et andet telefonselskab

Som nævnt i foregående dokumentation om Teliachikanen kan det være svært at tro, at sådan nogle aktiviteter virkelig kan foregå. Man vil være tilbøjelig med at feje det af bordet med, at man bare ikke tror på det. Det er for letkøbt!
En temmelig analog aktion fandt sted i 1975, hvor et dansk telefonselskabs telefonvagt for en privat telefon i al stilhed blev ændret midt om natten og omstillet til et andet nummer end til det aftalte.
De, der stod bag ændringen var den røde græsrodsforening BRIS (en aflægger af Landsforeningen for Mentalhygiejne), som i nogle dage fik mulighed for at aflytte den ”erobrede” telefon. Sagen opklaredes gennem daværende forstanderinde på Hellerupcentralen, der kunne oplyse, at den ulovlige ændring var udført af en vikar på centralen. Sagen blev anmeldt til politiet for ”krænkning af privatlivets fred og telefonhemmeligheden.”

Politiet foretog sig rimeligvis ingenting.

Kilde: Læserbrev i Sjællands Tidende 24.5.75 og politianmeldelse.

I den nuværende psykologiske krigsførelse er det ikke mærkeligt, at visse elementer ser en chance i at kunne få foden inden for i postvæsenet, telefonselskaber, internetfirmaer etc., hvor de kan have

en mulighed for at småspionere...