juli 25, 2008

Det aftalte EU jo for 30 år siden...

Man kan næppe være overrasket over, at EF-domstolen går ind for fuld indvandring til EU-landene..

Det er og bliver EU´s program allerede fra 1970´erne, at vi skulle modtage al overskydende arbejdskraft fra de arabiske lande, og det siger ikke så lidt! For det første har araberne generelt ikke haft tradition for fysisk arbejde. De er gamle handelsfolk, hvis tradition det har været at holde slaver til alt fysisk arbejde. Slaveriet er på mange måder fortsat, selvom det er lidt kamoufleret: f.ex. har man mange tjenestefolk og arbejdere fra Thailand og andre fattige asiatiske eller afrikanske befolkninger. Det er ikke usædavanligt, at man tager passet fre dem, når de først er i Saudiarabien eller hvor det er, så de derved er underkastet deres arbejdsgivers for-godt-befindende.
Men nu kommer det mere og mere frem, at EU er et diktatorisk uhyre, som hersker over vasalstaterne omtrent som Sovjet herkede over øststaterne.