juli 10, 2008

Karakterskalaen

Den nye karaktérskala gør det meget lettere at få studenterexamen. Det må betyde, at kundskabsnivauet er mindre nu end tidligere.


Metroexpress 27/6 opremser skalaen:
12 for den fremragende præstation
10 for den fortrinlige
7 for den gode
4 for den jævne
02 for den tilstrækkelige
00 for den utilstrækkelige
-3 for den ringe præstation.