juli 26, 2008

Chikane mod troende


Dansk Folkeparti beder nu kirkeminister Birthe Rønn Hornbech tage stilling til en dybt foruroligende sag fra Gellerupparken ved Århus. Gellerup kirke må ifølge netavisen ”Sappho” løbende lønne to muslimske vagter til at forhindre chikane mod kirkegængerne og hærværk mod deres biler i gudstjenestetiden.

- Dispositionen med vagterne er selvfølgelig det lokale menighedsråds og ikke kirkeministerens, siger DF’s kirkeordfører Jesper Langballe. Men vi beder ministeren tage klart stilling til den foruroligende meddelelse. - Herunder om ikke det er en opgave for politiet - og ikke for et privat vagtværn - at beskytte en kristen gudstjeneste i Danmark. Samt om ministeren vil udsende en vejledning herom til menighedsrådene for andre lignende tilfældes skyld.

Nogle kunne få den mistanke, at der i virkeligheden er tale om beskyttelsespenge.Derfor vil vi også gerne vide, hvordan kirkeministeren, der tillige er integrationsminister, finder, at det vil virke på integrationen, hvis den mistanke får fodfæste blandt kristne danskere, siger Jesper Langballe og fortsætter:

Det synes at være tale om en ansats til voldelige kristenforfølgelser i Danmark. Selvom lokale menighedsråds lønudgifter ikke formelt sorterer under kirkeministeren, så har sagen en karakter, der gør, at vi stærkt vil anbefale Birthe Rønn Hornbech at træde i karakter.Kilde: pressemeddelelse fra DF 24.7.08