juli 02, 2008

Folkevalgte tillidsmænd afsløres som bedragere

På debatsiden i den svenske avis Världen idag 2.7.08 fandt jeg dette udmærkede indlæg af en Tage Blom, - her oversat til dansk:

I Aftonbladet den 15. juni mente 84 % af de læsere, der svarede, at der også burde holdes en folkeafstemning i Sverige angående EU´s Lissabontraktat. Men det tør de storsnudede og pengeglade politikere i regering og rigsdag ikke, for de er klar over, at svaret skulle blive et rungende NEJ. Det er det samme i de øvrige medlemsstater. I stedet for at fiske efter fine titler i EU, så burde parlamentarikerne sørge for, at det fjanteri mellem Bryssel og Strasburg hører op. Det koster milliarder og udspyr en masse kuldioxyd.
Og så er det måske på tide, at EU gør noget ved den vanvittige korruption, som hemmeligstemples og forties af pamperne i EU. Den 9. januar viste en revision i EU, at noget der svarede til en milliard var formøblet af parlamentsmedlemmerne på bare eet år.

I henhold til EU´s opfattelse af demokrati og åbenhed blev rapporten straks hemmeligstemplet. De aktuelle bedragerier gælder godtgørelser til medlemmernes assistenter med ca. 150.000 kr. per måned. Disse penge er i stedet for gået til medlemmernes private bankkonti, fusk med moms, sociale afgifter m.m. Ved bedragerierne har visse personer kunnet mangedobble deres løn, skattefrit.

Europas 500 millioner borgere lader sig repræsentere af valgte tillidsmænd, som afsløres som bedragere af i gennemsnit 1,2 millioner per medlem og år, - for egen vindings skyld! I stedet for at være et demokrati, synes EU mere at være et diktatorisk bedrageriforetagende.