juli 04, 2008

Man får aldrig folkelig støtte på den måde

Det er på tide, at Sveriges regering tager konsekvensen af den irlandske folkeafstemning om Lissabontraktaten fornylig. Det mener den svenske rigsdagsmand Lennart Sacrédeus fra Kristdemokraterne. Jeg mener det er naturligt at holde fast i reglerne: da der ikke er opnået enighed, er Lissabontraktaten faldet til jorden.

Når Irerne stemte NEJ skyldes det ifølge Sacrédeus ikke mindst, at EU trin for trin underlægger sig mere og mere af beslutningskompetencen. Man ændrer spillereglerne sådan, at man kan tage for sig mere og mere. Vetoretten forsvinder f.ex. på halvtreds steder med Lissabontraktaten.

Det er bekymrende, at de ledende politikere ikke respekterer de regler, som findes, men taler om at fortsætte processen. Reglerne må jo gælde både før og efter folkeafstemningen.
Og de regler, der er vedtaget, siger tydligt, at der kræves enighed. Nu har et land brudt med enigheden. Beslutningen at fortsætte, som om intet er sket, skaber antipartier og foragt, fordi EU bryder sine egne regler.

Jeg mistænker, at man vil forsøge at tilbyde Irlænderne visse undtagelser – sådan som man gjorde med danskerne – og så må de stemme igen. På den måde beroliger man vælgerne i midten og får dem over på Ja-siden. Storbritannien og Danmark har allerede undtagelser.
EU graver dermed sin egen grav, for bliver man belønnet med undtagelser, så stimulerer det til flere Nej fremover

Sacrédeus havde gerne set folkeafstemning i Sverige. Det ville have styrket befolkningens interesse for EU. Det kunne have givet et stærkt folkeligt støtte, men Ja.-siden er så bange for et Nej, at de ikke tør. Man kommer aldrig til at vinde nogen folkelig støtte på den måde. Ja-siden bliver således tabere hele tiden.

Der vil sikkert være nogen, som siger, at 4 millioner irere ikke må få lov at stoppe de andre lande, men sådan regnes der ikke: hvert land er én stemme, og der behøves 27 ja-stemmer og nul nej-stemmer. Og nu findes der altså en nej-stemme.


Sacrédeus har tidligere forsøgt at få gjort noget ved korruptionen i EU, men fik naturligvis ingen opbakning fra dem, der tjener på korruptionen.