april 30, 2008

To koner

Kontrollen med indvandringen viser sig gang på gang meget ussel. Man må jo f.ex. i god tid have vidst, at den ene irakiske tolk havde to koner. Og hvorfor er der tilsyneladende aldrig nogen, der fortæller dem, der vil indvandre, hvordan vore love er? Det er en brist, vi har lidt under i flere årtier, hvoraf man vel kan slutte, at den er bevidst fra danske politikeres side!

Peter Skaarup bifalder Familiestyrelsens afgørelse, der tvinger den irakiske bigamist og asylant til at lade sig skille fra sin ene kone, og påpeger nødvendigheden af at undgå gentagelser i fremtiden ved på forhånd at afvise asylansøgninger fra bigamister. Peter Skaarup frygter for misbrug af asylsystemet, hvis reglerne ikke skærpes.


- Det er den helt rigtige afgørelse Familiestyrelsen er kommet frem til i sagen om den irakiske tolk og bigamist, der har medbragt to koner til Danmark i forbindelse med tilbuddet om asyl. Afgørelsen kan ikke være anderledes, for det er nu en gang forbudt at have mere en ægtefælle i Danmark. Enhver anden afgørelse ville have været oprørende og en klokkeklar accept af et lovbrud. Men det var en fejl, at tolken i det hele taget kom til Danmark med to koner, det burde aldrig være sket, fordi bigamister ikke bør have ret til asyl, siger Peter Skaarup.


- Set med Dansk Folkepartis øjne er det dybt problematisk, at der nu åbnes op for, at asylansøgere kan skaffe mere end en kone asyl ved at påberåbe sig et i Danmark ugyldigt ægteskabssystem - det muslimske shariaretlige system - derfor vil jeg bede integrationsminister Birthe Rønn Hornbech garantere, at det ikke bliver muligt for asylansøgere i fremtiden at skaffe asyl til to koner, ligesom jeg vil have en forklaring på, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at han kom hertil med to koner til at begynde med fra Udenrigsminister Per Stig Møller forsvarsminister Søren Gade og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech på, hvem der har ansvaret for sagen, slutter Peter Skaarup.

Møllehave som lokumslitteratur

Vi har tidligere (14/4) omtalt den uanstændige ”lyrik”-underholdning på Gentofte Hovedbiblioteks toiletter, som de trængende besøgere er tvangsindlagt til.

Om det nu er på grund af vor kritik af arrangementet eller eventuelt omtale af samme emne i Den Ukorrekte Avis, så er den ansvarshavende bibliotekar, Elin Bjerregaard, åbenbart kommet på andre tanker. Det er glædeligt!

I denne uge underholder hun på toiletterne med tekster af Johannes Møllehave, og ligegyldigt hvad man nu mener om ham, sjofel er han ikke.
Men hvad skal man overhovedet med tvangspåført underholdning på WC?

Og hvad synes Møllehave selv om at blive fremført som - lokums-underholdning?

Slag og spark

Sidste år måtte ikke færre end 16 - seksten - lærere i
Århus Kommune sygemelde sig efter at have
fået slag, spark eller trusler. For 14 lærere var
oplevelsen så skræmmende, at de efterfølgende
måtte søge psykolog.Denne form for kulturberigelse, vil vi givetvis

få mere og mere af!Er det ikke snart på tide med udvisninger i
stedet for al den kvalmende blødsødenhed?

Kilde: Den Ukorrekte Avis nr. 37

Symbol overrakt Per Stig Møller som pris.Pressemeddelelse fra Dansk Folkepartis Ungdom 27.4.08:

"Per Stig Møller er en uværdig repræsentant for Danmark

I forbindelse med den danske ”Muhammedkrise” var det for utrolig mange danskere uforståeligt, at de europæiske demokratier ikke bakkede helhjertet op omkring Danmark og støttede vores ytringsfrihed. Mange danskere følte sig berettiget totalt svigtet af regeringerne i de andre EU-lande.

Nu viser det sig, at Danmark ikke stod så alene, som vi hidtil har antaget. Der var meget stærke kræfter i EU, som arbejdede for en langt mere aktiv og helhjertet støtte til Danmark og ytringsfriheden, men denne hjælpende hånd blev afvist af ingen ringere end den danske udenrigsminister Per Stig Møller.

Dette står klart nu, da den tidl. hollandske udenrigsminister Bernard Bot (CDA) i et interview til Ritzau har valgt at løfte sløret for, hvad der skete i kredsen af EU's udenrigsministre, da Muhammedkrisen var på sit højeste.

EU's udenrigspolitiske koordinator spanieren Javier Solana valgte, uden rygdækning i EU-kredsen, sammen med daværende generalsekretær i FN, Kofi Annan, og formanden for den muslimske organisation OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu, at udsende en erklæring, som satte religiøse følelser over ytringsfriheden, samtidig valgte Solana at tage på ”undskyldningsturné” i Mellemøsten. Dette totale knæfald for fundamentalistisk Islam valgte den hollandske regering at tage afstand fra.

Det var efter denne afstandtagen, at den danske udenrigsminister valgte at kontakte sin hollandske kollega og bad ham: ”klap i” - om vores tegninger!. Dette var måden, hvorpå Danmarks udenrigsminister valgte at værdsætte støtten fra hollænderne. Per Stigs begrundelse: Han mente, det var bedre Danmark stod alene i krisen, så det ikke blev en krise mellem mellemøstlige islamiske stater på den ene side og EU på den anden.

”Dette er helt nye informationer om den danske regerings håndtering af ”Muhammedkrisen”, vi så alle statsministerens på arabisk TV og troede indtil nu, at hans optræden var udslag af et øjebliks svigtende dømmekraft fra regeringen. Men med Bots afsløringer viser det sig, at regeringens håndtering af sagen er lagt mere grotesk, end vi hidtil havde troet. Regeringen var parat til at sælge ud på alle hylder for at få en hurtig afslutning af konflikten. Dette er intet mindre end en skandale!”

Sådan lyder kommentaren fra hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkepartis Ungdoms Anders Vistisen, og han fortsætter:

”Det må nu stå klart, at det eneste parti i folketinget, som helhjertet og konsekvent hele vejen igennem denne konflikt har støttet vores land og frihedsrettigheder er Dansk Folkeparti og kun Dansk Folkeparti.”

Som om ovenstående ikke var nok, afslører Bot ydermere, at der fra fransk, tysk og hollandsk side, alle lande som grundet deres størrelse og deres langvarige medlemskab af EU taler med betydelig vægt i EU kredsen, var opbakning til en langt mere aktiv og helhjertet støtte til Danmark under krisen. Landene var bl.a. indstillet på, at lave en modboykot mod visse arabiske lande og langt kraftigere støtte Danmark. Igen valgte Per Stig Møller arrogant og forkert at afslå støtten.

”Om Per Stig Mølles handlinger under ”Muhammedkrisen” skyldtes, at han ikke ønskede at eskalere konflikten ved at ”træde” på islamisternes følelser, eller manglende lyst til at skabe splittelse i EU-kredsen er uvæsentligt. Per Stig Møller har med sin handlemåde givet så meget køb på danske interesser og frihedsrettighederne, at det ikke kan undskyldes. Hans handlinger er udtryk for en fejhed og manglende dømmekraft, som kom til at koste og koster Danmark dyrt”, udtaler Anders Vistisen og fortsætter:

”Jeg mener, at man efter denne sag i høj grad må betvivle, om Per Stig Møller fortsat kan betros stillingen som udenrigsminister, og om han i det hele taget er værdig til at være dansk minister. Jeg vil derfor opfordre Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, til at kalde ministeren i samråd om sagen, så vi kan komme til bunds i Per Stig Møllers gøren og laden under Danmarks største udenrigspolitiske krise siden besættelsen.” "


- - - - -

Ganske uafhængigt af DFU har mange borgere haft samme opfattelse af Per Stig Møller ud fra andre og adskillige mærkelige udtalelser og handlinger fra udenrigsministerens og - ministeriets side.

Ordføreren for den ihærdige forening ”Kvinder for Danmark”, Åse Clausen Berg, har således ladet en kunstner lave en struds som et værdigt symbol på Per Stig Møller og hans politik. Sammen med et medlem, Elin Landler, var Clausen Berg inde og aflevere symbolet til udenrigsministeren 29.4.08, som naturligvis ikke turde møde kvinderne!
april 29, 2008

"Martyrskabets Kultur"

kan løse Irans økonomiske problemer, hævder landets præsident Mahmoud Ahmadinejad ifølge nyhedsburauet Mehr.

"Hvis vi vil bygge landet, beholde vor værdighed og løse økonomiske besværligheder, behøver vi martyrskabets kultur," sagde Ahmadinejad i en tale onsdag 23/4 i byen Hamedan.

Han beskrev martyrskabet - at dø eller dræbes for sin religiøse overbevisning - som "en hurtig genvej til frelsens højder". Hvordan landets økonomi, der er ramt af høj inflation, skulle kunne hjælpes ved, at mennesker bliver martyrer, gik præsidenten ikke nærmere ind på.

Dagen før talen gik Irans økonomminster af efter uenighed med præsidenten.


Kilde: Reuters

Fra 28 til 22

Sverige er vist det land i Europa som har haft den mest extreme syn på, hvornår et foster kan anses for at være et barn. Man kunne således få fri abort op til den 28. svangerskabsuge, mens WHO (Verdens Sundhedsorganisationen) allerede i 1976 anbefalede, at grænsen blev sat ved den 22. Uge.

Nu har Sverige for en uges tid siden besluttet at ændre reglerne, og dermed bliver et foster at anse for et barn ved den 22. svangerskabsuge.

Milliardsnyderier ties ihjel!

Den 9. Januar viste en revision i EU, at omkring en milliard kr.* var ødslet bort af parlamentets medlemmer på bare eet år. I gennemsnit havde hvert medlem tilegnet sig 1,2 millioner kr. til egen fordel. Parlamentets ordfører, den tyske Pöttering, forbød omgående, at rapporten blev offentliggjort.
De aktuelle bedragerier gælder lønnen til parlamentmedlemmernes assistenter, ca. 150.000 kr. * om måneden. Pengene er i stedet for gået ind på parlamentmedlemmernes private bankkonti, fusk med moms, sociale afgifter m.m. Ansættelseskontrakter er blevet forfalskede, nogen har købt tømmer til sit hus o.s.v. Gennem bedragerierne har visse personer mangedobblet deres løn – skattefrit.
Udover at ordfører Pöttering hemmeligstemplede rapporten skal bedragerierne før år 2006 ikke undersøges. Man hævder, at reglerne er uklare og svære at tolke.
Dette er EU-systemet i en nøddeskal. EU er yderst lukretivt for dem, der arbejder der. Udover lønnen betales der godtgørelser for rejser, traktementer, pensioner og så videre, som ikke står i forhold til til de virkelige udgifter, men erstattes med fantasibeløb.


Det første et nyt parlamentsmedlem møder i Bryssel er godtgørelse for flyvebillet og traktement, som overstiger de virkelige omkostninger med mange tusinde kroner. Helt i tråd med EU´s bestemmelser! Dermed er parlamentsmedlemmet fanget i systemet. Ingen spørger om de reelle udgifter. Det gælder bare at tie og tage imod. Lovligt eller ulovligt, ingen interesserer sig for det. Når man opdager, at kontrol er et nærmest ukendt begreb, bliver det en stor fristelsen at udnytte de ulovlige muligheder for at berige sig selv. Risikoen for at blive snuppet er så at sige lig nul. Bedragerierne er nemlig så accepterede, at parlamentets ordfører er tvunget til at nedtone dem for at redde EU´s anseelse. Denne mentalitet gennemsyrer EU på alle nivauer. Alt fra mistanken om bedragerier, begået af de højeste EU-embedsmænd i Sverige til dengang da EU-kommissionen blev tvunget til at afgå efter afsløring af alvorlige bedragerier. Ingen er blevet stillet for retten. Det er ingen tilfældighed, at man ikke har foreslået EU ansvarsfrihed for sine regnskaber i 13 år. En umulighed i enhver hæderligt sammenhæng.

EU-medlemmerne er hverken bedre eller værre end andre mennesker. Det er selve EU-systemet som er roden til korruptionen. Kravene på loyalitet mod systemet er ubønhørlige. Den som opfylder kravene bliver belønnet i rigt mål, mens den, som ikke gør det, taber alt. Det kræver utroligt mod og modstandskraft for at stå imod EU´s totalitære krav på loyalitet. Der findes trods alt nogle som i årenes løb har forsøgt. Lige nu håber man på revisoren og parlamentsmedlemmet Paul van Buitenen, som ikke skyr noget middel for at afsløre
bedragerierne i parlamentet.

Men han er alene.

Man ser billedet af et magtapparat, komplet usandsynligt i et demokrati. Europas 500 millioner borgere lader sig repræsentere af valgte tillidsmænd, som afsløres som bedragere med et gennemsnit på 1,2 millioner kr.* per medlem og år i det parlament, de sidder i, - og det til egen personlig fordel!
Og så er det enda bare lønningerne til assistenterne, som er blevet gransket. Ordfører Pötting forbyder offentliggørelse af bedragerirapporten. Begåede forbrydelser må ikke udforskes. Forbrydelserne skyldes uklare regler, men reglerne skal alligevel ikke ændres, hvis det indebærer en stramning af parlamentsmedlemmernes frihed. Kriminalitet legaliseres nu med bagudgående virkning. Enorme økonomiske værdier står på spil. Alt skal reddes ved at skræmme folk til tavshed. Så kan alt fortsætte som hidtil.

Det må ikke lykkes!
Mona Sahlins snyderier ("Toblerone-sagen" ) gav regeringskrise i Sverige! EU´s milliardsnyderi ties ihjel.

*) Da artiklen er oversat fra svensk, tales der om svenske kroner.

Kilde: Björn von der Esch i Världen idag 25.4.08.

april 28, 2008

I ruiner

Syrien ville have haft et atomværk, hvis ikke det var blevet bombet, hed det i TV-nyhederne fredag 25/4, hvor man viste et flyfoto. Det skulle angiveligt forestille den bombede atomværk.

Jeg syntes, det lignede Kabaa´en i Mekka.

Hvilken drøm!

Politik i skolerne

Som tidligere nævnt her på bloggen synes jeg ikke det er rigtigt, at skolebørn skal fyldes med politik. De skal først og fremmest have lov at være børn, så længe de er børn. I øvrigt har de slet ingen forudsætninger for at vurdere de politiske informationer, hvis ikke de har haft historieundervisning!

I Sverige har socialdemokratiet tilranet sig en slags eneret på at forstå og informere om, hvad demokrati er. De markedsfører gerne sig selv som ”forsvarere af demokratiet”, hvilket kan indebære at man nedrakker eller udelukker ethvert andet parti, man ikke bryder sig om.
Fornylig bragte Dagens Nyheder en artikel, der vakte mægtig opsigt. En journalist tog pluselig bladet fra munden og fortalte, hvordan han og andre i årevis havde fortiet eller maniuleret ting og således givet falske billeder af politiske tildragelser.

Ifølge Norra Skåne har Hässlehom Kommune hidtil brugt retningslinjerne fra skriftet ”Skal fremmedfjendtlige partier have lov at komme ind på skolerne”, der er udgivet af Sveriges kommuner og landsting (SKL). Man har diskuteret skriftet i Hässleholms kommuneforvaltning.
”Vi gør ikke spor forskel på politiske partiet, foreninger eller opganisationer”, siger man i forvaltningen.
De sender nemlig bare Sorteper videre:
Man lader den enkelte skoles rektor afgøre sagen. Han bestemmer, hvem der må stille et bord op på skolen med politisk information og bøger. Kun i sådan forbindelse må man sprede informationsblade på skolen. Indholdet af informationsblade må ikke give anledning til spektakler eller krænkelser.
De grundskoler som avisen har talt med har ikke fået ansøgninger fra højreextremistiske partier - bare fra rigsdagspartierne. "Det er svært at vide, hvordan vi vil reagere, hvis vi fik ansøgning…"


Bruger man også politisk agitation i danske grundskoler fra partier og organisationer? Fra hvilket klassetrin?

april 26, 2008

Estonia-forliset i 1994

fortsætter med at være en fordægt affære. Estland kunne længe ikke få udleveret visse dokumenter i sagen fra Sverige.

Det sidste nye om havariet er, at hemmeligstemplede dokumenter er forsvundet fra den parlamentariske kommission i Estland, som undersøger mistanken om, at russisk militærmateriale blev smuglet om bord på Estonia.

Det forsvundne materiale er oversættelser af de vidnesmål, som blev optaget af kommissionen i Sverige i 2006. Ca. halvdelen af de 1000 dokumenter var hemmeligstemplede.

Blandt det forsvundne er vidneforklaringen fra Erik Rossander, som tidligere var chef for den svenske militære underrettelsestjeneste (Must). Han bekræftede som vidne, at der har været transporter af russisk militærmateriel, men at initiativet til smuglingen kom fra de etniske myndigheder. I den såkaldte Hirschfeldt-rapport i Sverige konstateredes, at Estonia fragtede militært material den 14. og den 20. september 1994. Kommissionen havde ingen svar på spørgsmålet, om der også forekom transport af militært materiel på Estonia på ulykkesnatten mellem den 27. og 28. september.

Hvordan dokumenterne er forsvundet fra den estniske kommission fremgår ikke.

Hvordan kan de?

Abrahams sæd

Gud bød Abraham at ofre sin søn.
Moralen var den blinde lydighed imod Gud.

Er historien ikke forfærdende? Manden gør sig ingen overvejelser. Han handler som en robot. Uden samvittighed. Han dræber sin lille dreng uden reflexioner. Et utænkende, viljeløst menneske....

Se på maleriet i Vartov. Abraham står med sønnen klemt ind mod sig som i en omfavnelse. Han skal til at skære halsen over på ham, sådan som en husmor skar grovbrød ved at holde det fast op mod brystet.

Abraham er stamfar til muhammedanerne.

Det såede bliver som sædekornet.

Hvordan kunne han?

Hvordan kan de?
Kære danskere - og nordmænd:

Norges nationaldag den 17. maj falder i år på en lørdag. Den danske prins Chr. (senere den Ottende) gik som guvernør for Norge ved den ulykkelige fredsslutning 1814 efter Napoleonskrigene ind for et selvstændigt Norge med en fri forfatning (meget friere end den davärende danske!).


Men Sverige ville det anderledes!

Så Norge måtte vente til 1905.
17. majdagen har alle dage været en højt elsket fest, men – nu blander muslimerne sig i sagen og kræver, at der ikke bare skal være norske flag, men alle mulige flag fra alle de lande, hvorfra indvandrerne kommer.

Hvis deres krav går igennem, er det begyndelsen til, at det norske flag – ja, måske hele nationaldagen som sådan – forsvinder, om ikke i år, så inden for et kort årrække.
Derfor kære danskere, lad os hjælpe vort betrængte broderfolk. Køb et norsk flag (i København f.ex. i flagbutikken på Nørrevold), og mød op til festligheden – enten i Oslo eller nærmere i København. Har du en nationaldragt, så tag den gerne på!

Da den norske Kong Håkons Kirke i København ofte har vist sig for lille til at rumme alle gæster den 17. maj, har man måttet låne en anden kirke. Det gør man også nu i år, hvor man indleder festen med

Gudstjeneste i Christianskirken i Strandgaden, Christianshavn kl. 12.00.
Kl. 13.00 går majtoget herfra over Christianshavns Vold til Kong Håkons Kirke, hvor festlighederne fortsætter med en tale af Norges ambassadør i Danmark


Illustration: Eidsvoll-forsamlingen vedtager den norske grundlov 1814xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2)

Utroligt som tingene har accelereret de sidste uger. EU er naturligvis helt klar over, at de må skynde sig voldsomt, eftersom befolkningerne i Europa har opdaget - eller er ved at opdage -EU´s rævestreger og der så småt er voksende opposition.

På nul tid har man i Danmark

1) introduceret islam med dets shariatænkende i Folketinget

2) introduceret islam med dets shariatænkende i Retsvæsenet

3) godkendt EU´s grundlov, den såkaldte Lissabontraktat og derved afskaffet vor
nationale grundlov med dens frihedsrettigheder.

Regeringen fejrede den nye linje i forgårs, torsdag den 24. april


Skal vi finde os i regeringens leflen for islam?

Kære danskere - og nordmænd kan læse med:
Her kommer to meddelelser:

Som I alle ved fejrer Norge sin nationaldag den 17. maj. En erindring om at den danske prins Chr. (senere den Ottende) som guvernør for Norge ved den ulykkelige fredsslutning 1814 efter Napoleonskrigene gik ind for et selvstændigt Norge med en fri forfatning. Men Sverige ville det anderledes!

Så Norge måtte vente til 1905.

17. majdagen har alle dage været en højt elsket fest, men – nu blander muslimerne sig i sagen og kræver, at der ikke bare skal være norske flag, men alle mulige flag fra alle de lande, hvorfra indvandrerne kommer.

Hvis deres krav går igennem, er det begyndelsen til, at det norske flag – ja, måske hele nationaldagen som sådan – forsvinder, om ikke i år, så inden for et kort årrække.

Derfor kære danskere, lad os hjælpe vort betrængte broderfolk. Køb et norsk flag (i København f.ex. i flagbutikken på Nørrevold), og mød op til festligheden – enten i Oslo eller nærmere i København. Har du en nationaldragt, så tag den gerne på!
Da den norske kirke i København ofte har vist sig for lille til at rumme alle gæster den 17. maj, har man måttet låne en anden kirke. Det gør man også nu i år, hvor man indleder festen med

Gudstjeneste i Christianskirken i Strandgaden, Christianshavn kl. 12.00.

Kl. 13.00 går majtoget herfra over Christianshavns Vold til Den norske Kirke,
hvor der festes videre med tale af Norges ambassadør i Danmark.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2)

Utroligt som tingene har accelereret de sidste uger. EU er naturligvis helt klar over, at de må skynde sig voldsomt, eftersom befolkningerne i Europa er ved at opdage EU´s rævestreger og der så småt er voksende opposition.

På nul tid har man i Danmark

1) introduceret islam med dets shariatænkende i Folketinget
2) introduceret islam med dets shariatænkende i Retsvæsenet
3) godkendt EU´s grundlov, den såkaldte Lissabontraktat og derved afskaffet vor nationale grundlov med dens frihedsrettigheder.

Regeringen fejrede den nye linje i forgårs, torsdag den 24. april

april 25, 2008

UT UR EU !

Der er næppe tvivl om, at mange vælgere, der havde sat deres lid til Dansk Folkeparti, er skuffede, frustrerede og dybt fortvivlede over, at partiet ikke har (kunnet ?) udrette(t) mere i den for vort land så alvorlige situation!

Nedenstående har jeg fisket fra Balders blog:

Danmarks selvstændighed afskrevet, skriver Dansk Folkepartis Ungdom -
Dansk Folkeparti afskrevet, skriver Balder

Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance afskrev i dag, torsdag, nationalstaten Danmark, da de ratificerede EU-forfatningen, kaldet Lissabon-traktaten.Skriver Dansk Fokepartis Ungdom ved Jeppe Jakobsen… (hele brevet nederst)

Ja tak Jeppe, men hvad har Dansk Folkeparti gjort for at afværge faren?

I stedet for at hygge Jer med småsager som protester mod kropsudstillingen i Tivoli, kastrering af smågrise, og andre småting på dyrevelfærdens overdrev, så kunne I have sat hælene i, og have sat Fogh stolen for døren.

Folkeafstemning eller vi lader regeringen falde for eksempel. Det ville oven i købet have været en populær sag, da det formentlig er 50% eller flere der ville have stemt nej til denne forræderiske traktat.

I skulle have kæmpet med alt hvad I havde, om nødvendigt skulle I have smidt ketchup ud over folkeforræderen Anders Fogh og hans Sancho Panza Per Stig Møller for at få opmærksomhed, men vi hørte ikke det mindste pip. Øv, har journalisterne ikke inviteret Jer? Til gengæld er I dumme nok til at stille op hver gang en upopulær sag skal forsvares på regeringens vejne, i stedet for at lade V og K tage deres del af skraldet.

I er efterhånden nogle nyttesløse overflødige fruentimmere i det parti. Beklager at skulle sige det. Også Jeres støtte til den neokonservative Bushregerings angrebskrige og ‘Nation building’ er en skamplet. Igen en sag hvor i burde have prioriteret nationale interesser, i stedet for at tækkes Bush og Israel lobbyen, med som eneste resultat flere muhamedanske flygtning til Danmark.

Mogens Camres hjemmeside er fyldt med kreative og beundringsværdige svadaer mod muslimer, fine hensigtserklæringer og protester mod EU tiltag og lovforslag, men ordene Euromed, Euromeditteranien, Eurabien, Barcelonaerklæring og andet tilsvarende er ikke at finde:

Søgeresultater for "euromed", Ingen resultater fundet, Søgeresultater for "euromediterranien", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "barcelonaerklæring", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "middelhavsunion", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "eurabien", Ingen resultater fundet!

Camre stemte nej til offentliggørelse af svindelrapport!

Og så er det oven i købet blevet afsløret, at Mogens Camre har stemt nej til at offentliggøre en rapport om svindel i EU. ‘Det var en fejltagelse’ skulle Camre have sagt, ifølge en artikel på Rune Engelbreths blog hos Politiken den 24 april 2008. Hvis Camres nej skyldes en fejl så viser det deværre blot at manden er blevet for gammel til at udføre sit job på betryggende vis. Hvis ikke, så sætter det spørgsmålstegn ved hans hæderlighed.

I er efterhånden overflødige, det er kun milimeter der adskiller jer fra alle de andre partier, I har ingen nosser beklager. Opløs jer selv, i stedet for at medvirke til at legitimere regimet.

Skadelige forslag og optagethed af småborgerlig småsager

Desuden er mange af Jeres forslag direkte skadelige, som Jeres gentagne forsøg på at ville begrænse ytringsfriheden ved f.eks. at ville forbyde Hiz but Tahrir. Jeres topstyring og evige eksklusioner af medlemmer der ønsker at sige tingene lige ud, hæmmer direkte debatklimaet og giver de Radikale vind i sejlene, ved at blåstemple deres opfattelse af hvad der er stuerent, og hvad der ikke er det. Og der har været mange flere tiltag fra DF, der ikke ligefrem profilerer partiet som som forkæmper for den personlige frihed. Knivforbudet, støtte til mere overvågning og statslig kontrol af borgerne, for for bare at nævne noget.

Jeres kompromisser, for dog blot at kunne forblive regeringens dikkende lammehale er blevet kompromitterende.

Undskyld igen,

I er blevet en del af systemet, en del af problemet.

Fraværet af en højrøstet protest og efterfølgende handling for at få stoppet ratificering af Lissabontraktaten uden folkeafstemning er dog dråben der får bægeret til at løbe over.

I havde muligheden for at tvinge den igennem, i stedet for har I solgt os til stanglakrids for at kunne beholde Jeres taburetter i Folketinget og Jeres gode forhold til kammerat Fogh.

Rest In Peace

--------------------------------------------------------------------------------

Hele brevet fra Dansk Folkepartis Ungdom

Danmarks selvstændighed afskrevet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance afskrev i dag, torsdag, nationalstaten Danmark, da de ratificerede EU-forfatningen, kaldet Lissabon-traktaten.

Dermed blev danskerne snigløbet af et skræmt folketing, som ikke vil demokratiet, og ikke vil lade danskerne bestemme over statens fremtid.

De benævnte partier er nemlig fuldt bevidste om, at danskerne ikke ønsker, at være borgere i ”de forenede europæiske stater”, men at de meget hellere vil være borgere i kongeriget Danmark.

Det må nu stå klart, at de nævnte partier skal sagsøges, for et klokkeklart grundlovsbrud.
Lissabon-traktaten inddrager både vetoretten og et af Danmarks parlamentsmedlemmer. Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil det betyde at Danmark mister suverænitet, når vi ikke længere selv kan sige fra overfor EU, og det er uanset hvad bestillingsarbejdet fra justitsministeriets jurister siger.

Vi må nu håbe på at de Irske vælgere, som ikke er ledet af et demokratifjendtligt parlament, stemmer nej til traktaten, for de fik nemlig lov til at stemme om deres lands fremtid.

Jeppe JakobsenVi hørte i går aftes i TV -nyhederne, at selvom Irerne skulle forsvare deres land ved at stemme
NEJ ville man rimeligvis ikke tage hensyn til det i EU.

Naturligvis ikke. EU er et diktatur.

Nej, hvor er vi enige!

Ved et stormøde med Hitz-but-tahrir og trosfæller på Nørrebro slog man fast, at man ikke vil integreres.Nej, hvor er vi enige!Integrer jer for Guds skyld ikke! Rejs hjem til ørkensandet!

Utrolig som tingene accelererer, når man er nær målet!

På nul tid har man

1) introduceret islam med dets shariatænkende i Folketinget
2) introduceret islam med dets shariatænkende i Retsvæsenet
3) godkendt EU´s Lissabon traktat og derved afskaffet vor nationale grundlov med dens
frihedsrettigheder.

Regeringen fejrede den nye linje i går

april 24, 2008

EU
Christiansborg, torsdag den 24. april 2008PRESSEMEDDELELSE

DF: Punktum i håndbog for vælgerbedrag

I dag har Folketinget vedtaget Lissabontraktaten. Det sker imod Dansk Folkepartis advarsler.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, rettede i dagens debat i Folketinget en kraftig kritik af hele forløbet, hvor man på trods af den slående lighed med EU-forfatningen, alligevel nægter befolkningen en afstemning, samt det forhold, at der allerede nu er tale om, at også forbeholdene skal afskaffes.

Dansk Folkeparti beklager:

- at der på 70 nye områder indføres flertalsafgørelser, og at Danmark fremover kan stemmes ned.

- at Danmark mister pladser i Europaparlamentet.

- at Danmark mister sin faste kommissær.

- at beskæftigelsespolitik, sundhedspolitik og uddannelsespolitik fremover skal indtænkes i alle EUs regler (art 9).

- at EU får en fast præsident, hvorved medlemslandene ikke længere har formandskab.

- at EU tiltræder Menneskerettighedskonventionen og giver Chartret og Grundlæggende Rettigheder juridisk gyldighed og dermed udfordrer Europarådets hidtidige eneret til at fortolke og bedømme menneskerettigheder.

- at EUs værdier udvides til "tolerance, pluralisme, ligestilling" mv., som fremover skal fortolkes og danne udgangspunkt for EU.

- at EU får sit eget forsvars- og menneskerettighedsagentur.

Morten Messerchmidt beklager yderligere, at befolkningen af tilhængersiden stort set er blevet holdt hen i uvidenhed om Lissabontraktatens eksistens samt dens konsekvenser for dansk selvstændighed:

”Det er sørgeligt, at danskerne slet ikke har fået tilstrækkeligt med information om en traktat, der i afgørende grad påvirker Danmarks fremtid. I Dansk Folkeparti har vi to gange foreslået en husstandsomdeling af traktaten, men begge gange er forslaget blevet stemt ned.”

”Det er bestemt ikke mit indtryk, at danskerne er ligeglade med EU. Tværtimod er danskerne det mest oplyste folk med hensyn til viden om EU. Den manglende interesse skyldes snarere, at de fleste danskere for længst har opgivet at interessere sig for emnet. Tilhængersidens, herunder statsministerens, afvisning af at lade traktaten komme til afstemning har mere end noget andet bidraget til denne resignation, siger Morten Messerschmidt.

Bøde for at fange indbrudstyv

Læge fik bøde på 10.000 kr. for at lægge en indbrudstyv ned!!!
- og på norsk

Lege fikk bot for å fakke tyv
En lege fra Flekkefjord må betale 10.000 kroner i bot fordi han la en innbruddstyv i bakken.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2385609.ece

Overbefolkningen

Indlæg fra en nordmand:

En forsker på NewZealand har uttalt at kloden allerede er ca. 30% overbefolket i forhold til ressursene.
Deri ligger årsaken til dagens problemer og ja - de vil øke i takt med folkeveksten og kravene fra
de nasjoner som står for den uvettige feksten i sine befolkninger.

Det at noen urnytter dette, i stedet for å fokusere på årsakene og å ta fatt i dem, er vanlig
menneskelig aktivitet - mao intet nytt under solen.
Så bare fortsett å ta imot innvandrere, så går alt så meget bedre - for ikke å si fortere....

Mvh

Georg Lavik.

Georg Lavik.

Nye indrømmelser til islam???

Vi er langt inde i den af EU igangsatte islamiske omfavnelse. Så langt, så man kan spørge sig selv, om vi er i stand til at vriste os løs? Men vi har intet valg, og vi må desværre se i øjnene, at vore politikere er nogle fejge krystere, som ikke vil hjælpe os ud af den misære, de selv med fortielser og lögn har bragt os i. Ved at acceptere islam og islamisters entré i både Folketing og Retsvæsen, har de bogstavelig talt givet op og har kapituleret betingelsesløst.

Men folket stritter endnu imod og vil blive ved med at kæmpe til sidste øjeblik – for vore børns børnebørns og egen samvittigheds skyld.

Peter Skaarup, som er integrationsordfører for DF ser med stor alvor på sagen om den irakiske tolk med de to koner og afviser fuldstændigt, at det skal være tolken muligt at have et ægteskabeligt forhold til to kvinder i Danmark på samme tid. Dansk Folkeparti agter at fremsætte beslutningsforslag mod flerkoneri, hvis Familiestyrelsen ikke sætter en stopper for denne praksis. Det vil jo igen være et skridt i den gale retning og nye indrømmelser til sharialoven og islamisk livsstil.


- Det er en alvorlig glidebane mod islamiske retstilstande, som det danske samfund risikerer at bevæge sig ud i, i sagen om den irakiske tolk, der har taget to koner med til landet. Vi vil i Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder acceptere, at flerkoneri får hel- eller halvofficiel status i det danske samfund, siger Peter Skaarup.

Det er min forventning, at Familiestyrelsen afviser, at en irakisk tolk holder to koner i Danmark. Han må derfor naturligvis straks lade sig skille fra den ene hustru. Bliver der ikke truffet en utvetydig afgørelse, der gør det klart, at flerkoneri ikke er tilladt i Danmark, agter Dansk Folkeparti at fremsætte beslutningsforslag mod denne helt upassende og kvindediskriminerende skik, slutter Peter Skaarup.

Vidste forsvarsministeriet ikke, at tolken havde to koner? Jo sikkert!
Vidste tolken ikke, at flerkoneri er forbudt i Vesten? Jo sikkert!
Send tolken tilbage til Irak eller til et andet islamisk land, hvor han kan føle sig hjemme.Hilsen fra Arabistan: Her ser du mine 4 koner!

april 23, 2008


Hvad var formålet med muslimen Athar Alis provokationer mod det norske folk og 17. maj dagen? Hans ord og ihærdighed viser, at det er meget, meget vigtigt for ham at få ændret de norske traditioner.

Hvorfor?


Hvad med at gå videre i samme spor? Hvorfor ikke foreslå, at man i Nidaros Domkirke indfører nogle muslimske skikke, f.ex. kunne man afløse klokkeringning ved søndagsgudstjenesten eller ved begravelsehøjtideligheden med imamråb fra kirketårnet? Har denne Athar Ali overhovedet ingen fornemmelse for anstændig opførsel?

Skik følge eller land fly, Ali!

”Hvor lang tid det vil ta før forslaget vil få gjennomslag, er han usikker på” skriver Verdens Gang.
”Han forteller at etnisk norske barn gjerne er mer positive til forslaget (om alverdens flag i 17. maj-festen) enn voksne nordmenn...”


Ja, naturligvis. Børn er godtroende og udnyttes i alle sammenhæng, hvor voksne vil have magt, f.ex. som Hitlerjugend i Tyskland, ”pionjerene” i Sovjet og Maos børnegrupper i Kina. Kan man indoktrinere og hjernevaske børnene, så har man styr på fremtidens politiske system!

Organsalg gennem UCK? Sandt eller løgn?


Den tidligere chefanklager ved FN´s krigsforbryderdomstol i Haag, schweizeren Carla del Ponte, anklager i sin bog, ”La caccia – Io e i criminali di guerra”* kosovoalbanere for organhandel. De tog organer fra serbiske fanger og solgte dem via højtstående personer i Kosovos befrielseshær (UCK) til kliniker i andre lande, bl.a. i Tyrkiet. Den schweiziske Ruth Gaby Vermot-Mangeld, som står for Europarådets undersøgelse af organhandelen, anser det ikke for umuligt.

I 1999 førtes o. 300 serbiske fanger fra Kosovo til Albanien, hvor man opererede organer ud. Stadig i live lukkedes de igen inde i barakkerne i venten på evt. flere operationer, inden de til slut myrdedes. Derved fik andre fanger rede på, hvad der ventede dem, og rædselsslagne bad de om at blive slået ihjel med det samme.

Del Pontes bog har vakt furore både i Haagdomstolen, i Schweiz, Serbien og Kosovo. Da den schweiziske regering i mellemtiden havde udnævnt hende i januar i år til ambassadør for Schweiz i Argentina, har hun fået ordre hjemmefra om at holde mund og ikke kommentere sin bog. Da hun nu skulle til Milano i anledning af udgivelsen af bogen, opfordrede regeringen hende til, at hun afstod fra det og omgående rejste tilbage til Argentina.

Er del Pontes påstand en skrøne eller - ? Myter, skrøner, fortielser og falske udsagn etc. trives som aldrig før i en konfliktfuld verden. Kan man have fuld tillid til politikere og politiske domstole? Del Ponte hævder, at oplysningerne kommer fra flere pålidelige kilder, som hun dog ikke nævner, og som Haagdomstolen ikke har fundet tilstrækkelige bevis for. Fornylig frikendtes 3 ledende UCK´er for mord, tortur og voldtægt til serbernes forbitrelse.

Derfor kan del pontes påstande godt være sande. Det må hun jo være overbevist om selv. Men spørgsmålet er, om de nogensinde kan bevises. Verdenshistorien er ikke ukendt med sådanne sager, som til sidst efter få år eller århundreders forløb kommer frem i lyset. Albanerne er kendt for – gudbevares langt mindre, men dog umoralske handlinger – for at skaffe penge til deres lokale krigsførelse, nemlig udstrakt narkohandel i Europa.


*) Bogen - ”Jagten - mig og krigsforbryderne” er endnu ikke oversat til dansk

Dyrt at udvise asylansøgere

Det bliver stadig dyrere for Sveriges skatteborgere at udvise mennesker, der har fået afslag på asylansøgning. Sidste år kostede det 116 millioner kr., 19 millioner mere end i 2006. Det opgiver Kriminalforsorgens transporttjeneste.
I år har man kalkuleret med en udgift på 144 millioner og for 2009 med 200 millioner.

I 2004 var udgiften på 116 millioner og i 2005 på 133 millioner.

Mon ikke det ville være en god idé at indføre grænsekontrol igen, i stedet for at lade folk strømme ukontrolleret ind i landet, ikke bare til skade for svenskerne, men også for de andre nordiske lande!

Kilde: TT via Världen idag

Hvem kender datoen?

I søndags overraskedes beboerne i Norrtälje (nordøst for Stockholm) om morgene ved at se et Hitlerflag hejst på Kommunhusets flagstang. Hvem gerningsmanden er, vides ikke, men ”forbrydelsen” er rubriceret som ”hets mod folkegruppe”.
Mod nazisterne? Mod jøderne? Eller mod byrådsgruppen?

Hitler havde födselsdag den 20/4.

Kilde: nyhedsburauet TT

april 22, 2008

Ulve i fri natur
Gennem tid og rum er mennesket havnet i mange dilemmaer. De to største i vor tid er vel 1) valget mellem et rent og sundt miljø og vor hang til brug af ting, der skader miljøet.
2) valget mellem gæstevenlighed mod fremmede og at forsvare sit hjem og sit land.
Sidstnævnte dilemma indbilder nogle sig, at de kan klare med dialogsnak.

Et mindre – men lokalt set – vigtigt dilemma i Sverige, som minder lidt om det forrige, er, hvordan man i fri natur vil tilgodese dyr, der ikke er ufarlige. Dem kan man jo heller ikke dialogsnakke med. Dyrevenlige sjæle, ofte bosat langt borte i byer, ivrer f.ex. for ulve i fri natur.

Filmen ”Ulv” fra 2007 er en film om samer og ulvejagt og bygger på en fortælling af forfatteren Kerstin Ekman. Gennem 20 års ophold i rensdyrlandet rundt om landsbyen Valsjöby i Jæmtland, lærte hun, hvordan rensdyrholderne og lokalbefolkningen så på ulven. Dér er den en fjende, en trussel og en ødelægger.


Myndigheder og lovgivere har haft held med at lave love, som medfører, at mennesket i disse egne er mere udrydningstruede end den påståede udrydningstruede ulv. At slå en ulv ihjel anses for en grov forbrydelse. Selvom ulven sønderriver din hjord, dræber din hund og skræmmer dine børn
I jagten på en ulvedræber skyr myndigheder og politi ingen hindring eller omkostning.

I filmen ”Ulv” er det rensdyrholderen og hans unge nevø, som ikke orker at se sine døde dyr. De rydder ulven af vejen, men ikke sine egne spor, og en retssag følger, hvor indholdet er troskab mod naturen og loyalitet mod hverandre. Konflikten skildres med spænding og fantastisk dygtighed.


Dermed handler filmen ikke bare om kærlighed til vildmarken, men er også et råb om menneskelig følelse og menneskeværd. Filmens hovedrolle spilles af Peter Stormare, som for mange år siden udvandrede til Hollywood og gjorde karriere. Han havde længe afslået at være med til film i Sverige, men denne lokkede ham hjem. Emnet mindede på sin vis om det miljø, han selv voksede op i Helsingland, de tyndt beboede egne, som er blevet affolket, hvor butikken forsvinder eller går konkurs.


Han levede sig ind i samerbefolkningen ved at deltage i rensdyrslagtningne i samerlandsbyerne Jiingevaerie og Luærte. ”Aldrig har jeg været så blodig og dræbt så mange dyr, men det var på den måde, jeg vandt samernes tillid. Da jeg stod der i indhegningen og 3000 rensdyr kom imod mig i galop.”
Peter Stormare er glad for sin rolle som rensdyrholder Klemens: ”Han er et menneske, som står for noget ganske unikt, et symbol på noget, som er ved at forsvinde. For ligesom ulven er Klemens på en måde også uddøende. ”Ulv” er en vildmarksfortælling om, hvad der sker, når en urbefolknings traditionelle livsstil støder sammen med et storsamfunds regler.


Filmen føles som en allarmklokke imod fristelsen til at overse menneskeværdet. Dyraktivisterne synes at gå til overdrift og at have en slags fascistiske rødder.
Kilde: Världen idag
Illustrationen fra Täntzers jagtbog (gave til Chr. 5).

Skal skolebørn vide dette?

Den her på bloggen - 12/3 og 31/3 08 - omtalte svenske vandreudstilling om kommunismens forbrydelser har naturligvis vakt opmærksomhed. Formålet var at belære befolkningen og ikke mindst skoleelever om faktiske forhold, som før havde været fortiet, hvor man næsten udelukkende havde taget sigte på nazismens forbrydelser.

Reaktionenerne på udstillingen er naturligvis afhængig af ens politiske ståsted og ens egne oplevelser og viden. Nogle som bl.a. den rumænske forfatter Ana Maria Narti der flygtede fra kommunismen til Sverige og blev riksdags medlem mener, at udstillingen ikke er klar nok om forbrydelserne, mens folk på venstrefløjen naturligvis mener, at den er for skrap, og at den borgerlige regering af politiske grunde er interesseret i at bagtale oppositionen.

Jeg har ikke set udstillingerne, hverken imod nazismen eller nu mod kommunismen, men ...
Ifølge en forudgående undersøgelse viste det sig, at mens skoleungdommen vidste god besked om Hitlers holocaust, så vidste de absolut ingenting om Gulag Øhavet, Kinas kulturrevolution eller Pol Pots kraniebjerge.

Grundlæggende er jeg modstander af, at man i skolen driver politik og propaganda – ligegyldig af hvilken art. I et demokrati bør man tilstræbe objektivitet, hvilket er meget svært, og mindre skolebørn bør have lov til at være børn, sålænge de kan.
Men efter at have læst Kenneth Kristensens udmærkede redegørelse for de politiserende danske skolebøger, som forældre sjældent kender til, og bogens oplysninger falder helt i hak med mine egne erfaringer om skolebøger under 68-vældet, så må jeg se i øjnene, at den tid, hvor børn kunne være børn indtil puberteten, er forbi.

Da nu verden er, som den er med masser af anmassende propaganda, så er der måske ikke andet at gøre end at give efter og lade propagandakrigen køre også i skolen! Selvom det er synd for børnene! Altså både imod nazismens og kommunismens uhyrlige og modbydelige forbrydelser. Og så kan man jo håbe på – for sandhedens skyld – at næste vandreudstilling kommer til at dreje sig om islams frygtelige og barbariske fremfærd gennem knapt halvandet årtusinde, som ikke står tilbage for de af vandreudstillingerne hidtil beskrevne.

I Sverige har man politiseret i skolerne i årevis fra første skoledag for at indpode den opvoksende generation, hvad sandt demokrati er. Sandt demokrati i Sverige står alene partiet Socialdemokraterne for. Det lægger de ikke skjul på, og de forsvarer ”demokratiet” med næb og klør.

OK, lad os så løbe linen ud, lad skolbørnene – det være sig i Sverige som i Danmark – høre og se sandheden om – islam!


Hendes familie var kristen.

april 21, 2008

Muslimska förskolor i Stockholm

Vi har modtaget nedenstående indlæg den 14. april 2008:

"Bismilahi"forskolerne.

Byen anker beslutning om forskoler

Stockholms by kræver at forskolevirksomheden på syv forskoler i Rinkeby, Tensta och Kista i det nordvestlige Stockholm ska ophøre.

Kvinden som driver forskolerne mistænkes for groft skatte- og bogføringsfusk, ved at have udbetalt sorte lønninger på næsten 18 miljoner kroner till sig selv.

Kammerretten (ankeinstans for skatte- og sociale sager) har tidligere besluttet, at byens bidrag til skolerne ikke skal falde bort, førend sagen har været for lensretten.

Men Stockholm anker nu til Regeringsretten, SR.

Bismilahi forskolerne er stadig åbne. Forældrene ønsker, at nogen anden skal overtage virksomheden. De vil ikke lade deres børn gå i svensk forskole.
De stoler ikke på svenskerne og de svenske skoler! Nu ser det ud til, at Stockholm forlanger, at skolerne lukker. Byen har anket til Regeringsretten .

Europæerne føler sig truede af islam

Det er i hvert fald, hvad fremgår af en stor undersøgelse foretaget af Gallups instituttet og kort gengivet af det franske "Mon Sondage".

I øjeblikket føler mere end 60% af Europæerne sig truet af indvandringen fra de muslimske lande. Heraf 79 % i Danmark, 67 % i Italien og Holland, 68 % i Spanien, 65 % i Sverige og 59 % i Belgien.

Såvel initiativtagerne til denne undersøgelse (bestyrelsen af "World Economic Forum") som "Mon Sondage ", synes at mene at Europæerne bare er lidt bekymrede for deres lille kulturelle identitet og at man bør bygge bro for at folk bedre kan forstå hinanden.


--Og hvis nu Europæerne simpelthen har ret? Og selve Islam gennem sin hellige krig's religion, den eneste religion som byder sine tilhængere at sprede deres tro gennem krig - virkelig er en trusel? For det første selvfølgelig p.g. af tilbøjelighed til en forræderisk konfrontation som profetens eksempel inspirerer til: politiske mord, mord under våbenstilstand, ydmyghed, når man er svag, absolut intolerance, når man er stærk, alt retfærdiggjort af religionen. Og desuden p.g. af den alm. fattigdom i de samfund, som bygger på islamiske regler .
Hvis det er tilfældet, må man spørge sig selv, hvordan man kan formindske udøvelsen og troværdigheden af denne religion .

Kilde: "Mon Sondage" 8 April 2008

Gadevolden i SverigeDet svenske blad til togpassagerne, der svarer til det danske ”Ud og se”, hedder ”Kupé”. I det sidste nummer har de en tosides artikel med overskriften ””Røveri er blevet hverdag i byen”.

Ja, det har det allerede været længe. I 2006 anmeldtes 8.600 røverier i Sverige, hvoraf næsten tre fjerdedele, ca. 6.400 var rettet mod personer. Trods stadig flere opsatte overvågningskameraer på gaderne opklaredes kun knapt 17 % af disse personoverfald, d.v.s. 1080 tilfælde og af dem blev 803 gerningsmænd stillet for retten - 84 for særlig groft røveri. 490 af de dømte var mellem 15 og 20 år og 8 af sagerne rubriceredes som ”grove”.

Hvis forbrydelsen ikke kan bevises, eller gerningsmanden er under den kriminelle lavalder, kommer sagen ikke for retten.

I Sveriges største byer, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Borås og Eskilstuna forsøger man med et ”Støttecentrum” og organisationen ”Lugna Gatan” (Den Stille Gade) at dæmme op for gadevolden. Man har seks opgaver: at skabe tryghed og forebygge konflikter på tunnelbanen;
at oplære unge mellem 14 og 19 år i lov og ret og skabe et godt fritidsmiljø for alle i boligområderne ; ligeledes at skabe et godt skolemiljø; at lære unge at beherske deres vrede og at omgås andre mennesker med etik og moral; at være til stede ved ungsomsarrangementer og endelig at hjælpe og støtte ofrene til at anmelde røverierne og vidne i retssager.

Kilde: Bladet ”Kupé”

"Grise" på inspektion


De russiske planer om gasledning ned gennem Østersøen til Greiftswald i Tyskland forskrækkede Sverige (som tidligere nævnt her på bloggen), bl.a. på grund af miljøet, men også af sikkerhedsmæssige grunde. Ledningen skal nemlig gå tæt forbi Gotland og til stadighed overvåges af russerne - til og med på svensk økonomisk område.


En havneby på Gotland var imidlertid meget interesseret i russisk investering i udbygning af havnen og således på tværs af den svenske regering. Regeringen underkendte kommunens ret til aftaler uden om den svenske regering, og nu har det russiske-tyske-hollandske gasfirma fundet en anden løsning, som ikke involverer Gotland på samme måde.


Ny teknik har fundet ud af en metode til at kontrollere eventuelle fejl i hele gasledningen på Østersøens bund ved at lade nogle tekniske inspektionsapparater passere igennem rørene.


De kaldes "pigs".


Ny teknik har fundet ud af en metode til at kontrollere eventuelle fejl i hele gasledningen på Östersöens bund ved at lade nogle tekniske inspektionsapparater passere igennem rörene. De kaldes "pigs".

april 20, 2008

Europæerne føler sig truede af islam.

Det fremgår i hvert fald af en stor undersøgelse foretaget af Gallupinstituttet for bestyrelsen af "World Economic Forum" og kort gengivet af det franske "Mon Sondage".

I øjeblikket føler mere end 60% af Europæerne sig truet af indvandringen fra de muslimske lande .Heraf ligger Danmark i spidsen med 79 %, mens Italien og Holland begge har 67%, Spanien 68 %, Sverige 65% og 59 % i Belgien.

Såvel initiativtagerne til undersøgelsen som "Mon Sondage " synes at mene, at Europæerne bare er lidt bekymrede for deres lille kulturelle identitet og, at man bør bygge bro for at folk bedre kan forstå hinanden.

Og hvis nu Europæerne simpelthen har ret? Og selve Islam - den eneste religion som byder sine tilhængere at sprede deres tro gennem krig - virkelig er en trusel gennem jihaddyrkelsen, som med forbillede i profetens liv ”lokker til” lögn, forräderi, overfald, myrderier og terror!

Og mange indvandrere desuden p.g. af den alm. fattigdom i deres underudviklede samfund, er tilbøjelige til ”hævne” deres egen tilbageståenhed på den europæiske befolkning!


Kilde: April 8, 2008 Oversat fra fransk
Les Européens se sentent menacés par l´Islam
C´est en tout cas ce qu´indique un grand sondage de l´institut Gallup présenté brièvement ce soir par MonSondage.

Fogh's fortsatte forræderi

I slutningen af oktober 2007 fik Anders Fogh Rasmussen(AFR) efter ”svære” forhandlinger den såkaldte Lissabon-traktat vedtaget på højeste plan i EU. - 200.000 demonstranter rørte ham ikke, og de blev ikke så meget som nævnt, hverken af ham eller af pressen.

For at aflede befolkningens opmærksomhed, og skjule traktatens indhold og følger, udskrev han i hast valg til Folketinget herhjemme. Meget smart! I medens lod han sine embedsmænd blive tilbage i Lissabon for at fortsætte forhandlingerne med Middelhavslandene om hans store drøm, Eurabia-projektet, dvs. optagelse af alle disse muslimske lande i EU.

I begyndelsen af december fór han igen sammen med udenrigsminister Per Stig Møller(PSM) til Lissabon for at underskrive traktaten dér og dagen efter til Bruxelles for at underskrive den i EU's hovedkvarter.

Offentliggjorde han resultaterne og følgerne? Nej!

Den 8. april 2008 var Lissabon-traktaten til 2. behandling i Folketinget mhp. traktatens implementering(godkendelse) i Danmark. Fik vi nogen meddelelse om det? Nej!, skønt Folkebevægelsen mod EU dagen i forvejen havde afleveret 40.438 underskrifter med ønske om folkeafstemning.

Tavsheden fik vi dog en forklaring på i Politiken den 8. april, hvor det fremgår, at formanden for Europaparlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender, den tyske Jo Leinen, i en rundskrivelse finder det ”upassende at behandle politisk følsomme aspekter”, indtil det bliver ”tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft.” Med andre ord: Sandheden skal skjules, og debat skal udelukkes, indtil løbet er kørt. Forties indtil danskerne sammen med Europas befolkninger uhjælpeligt og uigenkaldelig er gået i Eurabiafælden.

Vi husker det korte TV-klip, da AFR og PSM havde underskrevet traktaten i Lissabon. Da gav de hinanden håndtryk med miner, der tydeligt udtrykte: ”Da snød vi dem!”

Det er forræderi, Anders Fogh Rasmussen! Imod det folk, som har valgt dig, og imod dette folks fædreland!


Den 16.4.2008
Venlig hilsen -
Jørgen D. Grønbæk,
Holstebrovej 65,
7800 Skive

april 18, 2008

Indbyrdes evindelige konflikter, siger Khadaffi


Ved et arabisk topmöde i Damaskus, som udsendtes over det arabiske TV al-Jazeera, holdt Khadaffi en tale, som gjorde op med arabverdenens attituder imod Israel, Palästinakonflikten og arablandene indbyrdes og kom med flere slagkraftige argumenter:"Arabforbundets generalsekretär mener, at araberne har ret til kernekraftteknik til fredelige formål og at at der burde väre et arabiske kernekraftsprogram..." - "Men hvem er disse araber, som du (Amr Musa) siger skal have et fälles program? Desvärre må jeg sige, at vi er hverandres fjender: Vi hader hinanden, vi forråder hinanden, vi godter os over hinandens ulykker og vi konspirerer mod hinanden..." - "Vi er hverandres fjender, og een arabs fjende er en anden arabs ven. Hvis vi bare kunne bruge lige så megen energi mod vore fjender."Khadaffi sätter fingeren på arabverdenen ömme punkt, nemlig arabernes indre stridigheder. Arablandene holder spektakler mod hinanden, og når de ikke gör det, så foregår der interne stridigheder i de forskellige arablande, mellem forskellige religiöse eller etniske grupper.I et historisk perspektiv kan man sige at dette er normalsituationen i arabverdenen. Selv om araberne ofte taler om Pan-arabisme og hvordan den arabiske kultur og det arabiske sprog forener araberne fra Atlanterhavet i vest til det Indiske Ocean i öst, så er virkeligheden en hel anden.Khadaffi sammenfatter situationen på denne kernefulde måde: "Vi träffes i Syrien, som er et arabisk land. Men de relationer, som Syrien har med Rusland, Iran og Tyrkiet er tusind gange bedre end relationerne med Syriens arabiske naboer. De relationer som Libyen har med Italien er tusind gange bedre end relationerne med dets naboer, Ägypten og Tunesien. Dette er arabernes situation."Kilde: Världen idag 11.4.08

Pyt med om de kan se!

Iran har skärpet politijagten på kvinder, der er forkert klädt. De har väret advaret flere gange, og på Teherans gader har man udskrevet tusindtals advarsler. Og nu er politichefen Ahmad Reza Radan fremme igen. Sömmelig påklädning skal både väre på arbejdet og når man er ude på en kafé med venner.
Tidligere har man ikke kontrolleret kvinderne indendörs, så det er en alvorlig skärpelse.

Man vil bl.a. overvåge, at slöret ikke er for beskedent på private arbejdspladser, på restauranter, internetkaféer og andre madserveringer.

Det islamiske Broderskab, som Helle Merete Brix nylig har skrevet bog om, er meget aktive i hele Mellemösten, og i Europa med islamisering med opbakning fra venstrevredne uansvarlige politikere.

Arabiske mönter

I april fandt svenske arkäologer 472 arabiske mönter fra Vikingetiden i Sundveda ved Arlanda.
De stammer fra Bagdad og Damaskus, og det har väret omtalt både i BBC og i den arabiske al-Jaziraa TV og igennem nyhedsburauerne i Iran.
Riksantikvarieämbetet er overraskede over den store interesse, som har fået arkäologernes telefoner til at kime fra journalister.

Arabiske mönter fra Vikingetiden er ikke helt usädvanlige, eftersom de svenske vikinger via Ruslands floder havde fast forbindelse med Mellemösten, ligesom vikinger var ansatte ved kejsernes hof i Byzans (nuvärende Istanbul) som hirdmänd.

Det skulle ikke undre mig, om islamister vil bruge det på en eller anden måde i deres politiske propaganda.

april 17, 2008

Reservedelsbarn er en farlig udvikling.

Mennesker risikerer at forvandles til reservedelslager, når man skaber söskende for at hjälpe andre börn. Det mener overläge på börnecancerkliniken i Uppsala, Britt-Marie Frost. ”I virkeligheden handler det om et fejlagtigt menneskesyn, siger hun.
Britt-Marie Frost, som også er forsker ved kvinders og börns sundhed på Uppsala Universitet, er bekymret for de kommende börns udvikling.

Det er ikke ukompliceret at väre donator. Og det her er ikke noget, som barnet selv välger at blive. Jeg er urolig for barnets psykologiske udvikling, når man bliver klar over, at man er blevet til for at väre donator. Det er ikke alltid sikkert, at en bror eller söster bliver rask af de nye stamceller fra navlestrengen eller at bare en transplantation alene er nok, mener hun.

Debatten om at designe börn for at passe et andet menneske har taget ny fart. I torsdags rapporterede Sveriges radio nemlig, at nu gör man for förste gang i Sverige - efter lovändringen 2006 – forsög på at tage börn frem med den såkaldte PGD-HLA-teknik for at väre donator for en söskende.
Til de familier, som kämper for at hjälpe sine börn, kan jeg kun önske det bedste. Jeg synes det er vigtigt, og jeg arbejder selv som börneläge. Men spörgsmålet handler porincipielt ikke om foräldrene, men er et samfundsspörgsmål. I grunden handler det om et fejlagtigt menneskesyn, hvor vi anvender näste generation for at forbedre for den her generation, siger Frost.
På längere sigt risikerer man at se på mennesker som et reservedelslager, mener hun.
Det her er at passere en gränse. I og med det her bliver mennesket et middel for et andet menneske. Der er også risiko for, at man lokkes til at anvende flere organer og at PGD-HLA til og med anvendes tilat hjälpe voksne.

Reservedelsbarn er en farlig udvikling.
Mennesker risikerer at forvandles til reservedelslager, når man skaber söskende for at hjälpe sine andre börn. Det mener overläge på börnecancerkliniken i Uppsala, Britt-Marie Frost,. ”I virkeligheden handler det om et fejlagtigt menneskesyn," siger hun.
Britt-Marie Frost, som også er forsker ved kvinders og börns sundhed på Uppsala Universitet, er bekymret for de kommende börns udvikling.

Det er ikke ukompliceret at väre donator. Og det her er ikke noget, som barnet selv välger at blive. Jeg er urolig for barnets psykologiske udvikling, når man bliver klar over, at man er blevet til - for at väre donator! Det er ikke alltid sikkert, at en bror eller söster bliver rask af de nye stamceller fra navlestrengen eller at bare en transplantation alene räkker, mener hun.

Debatten om at designe börn for at passe et andet menneske har taget ny fart. I torsdags rapporterede Sveriges radio nemlig, at nu gör man for förste gang i Sverige - efter lovändringen 2006 – forsög på at tage börn frem med den såkaldte PGD-HLA-teknik for at väre donator for en söskende.
Til de familier, som kämper for at hjälpe sine börn, kan jeg kun önske det bedste. Jeg synes det er vigtigt, og jeg arbejder selv som börneläge. Men spörgsmålet handler principielt ikke om foräldrene, men er et samfundsspörgsmål. I grunden handler det om et fejlagtigt menneskesyn, hvor vi anvender näste generation for at forbedre for den her generation, siger Frost.

På längere sigt risikerer man at se på mennesker som et reservedellager, mener hun.
Det her er at passerer en gränse. I og med det her bliver mennesket et middel for et andet menneske. Der er også risiko for, at man lokkes til at anvende flere organer og at PGD-HLA til og med anvendes tilat hjälpe voksne.
Vi behöver mere kommunikation mellem medicin og humanisme. Der burde väre etiker og ikke bare enkelte forskere i de beslutningstagende positioner, når det gälder sådanne her spörgsmål. Flere mennesker burde deltage i diskussionen, siger Britt-Marie Frost.

april 14, 2008

Litterært svineri

Få styr på dine børn”, skriver BT og fortæller på flere sider, hvordan du skal opdrage dine børn til at lave deres lektier, rydde op efter sig og i det hele taget tage ansvar .
Det er så rigtigt, så rigtigt, men….

Det er ikke en givet ting, at andre, som har med dine børn at gøre, har den samme mening om tingene.

Da 68´erne i sin tid kom til, gjorde de alt, hvad de orkede for at nedbryde samfundet, fordi de ville lave et nyt. Nogle af de bedste midler til at ødelægge det bestående system er altid at gribe fat i børnene og oplære dem i den ånd, man ønsker. Børnene er fremtiden og former fremtidens samfund. Og blandt de mest brugbare midler er narkotika og sex. Dem gjorde man virkkelig brug af, da 68`erne kom til. BUPL-ansatte af det rette kommunistiskeprægede sindelag gjorde deres indsats i børnehaverne med bollerum og bøger med snuskede texter.

På bibliotekerne havde man de samme bøger, og man fik dem anbefalet gennem børneprogrammerne i radio eller fjernsyn. Desuden skiltede man på børnebiblioteket med en plakat, der viste et et bolighus, hvis stuer man kunne se ind i fra kælder til kvist, og i alle værelser var man i gang med sex af forskellig art fra onani til samleleje og et par hunde var også i gang. Desuden kunne man på børnebiblioteket også låne bøger om, hvordan man ryger hash etc.

Alt sammen meget befordrende for børnenes opdragelse! Der kunne nævnes talrige andre exempler fra statslige eller stats- og kommunestøttede institutioner, som f.eks. børneteatrene, der havde endog meget detaillerede forestillinger om samleje etc. Eller oplysninger om, at parkeringspladser faktisk var vold mod børn, som så ikke kunne lege på det pågældende areal. Sådan noget måtte børnene bekæmpe voldeligt med søm på kørebanen o.l.

Læs bogen om ”5. Kolonne. Fjorten års kamp mod samfundsnedbrydning”, hvis du da kan få fat i den, for se DEN bog har de ikke på bibliotekerne!!! (undtagen Det kgl. Eller Universitetsbiblioteket.
Og tro ikke, at påvirkning i samme stil som ovenfor nævnt er forbi. Den foregår stadig.
Hvis du går ind på Gentofte hovedbibliteks toilet, bliver du tvangsindlagt til at lytte på oplæsning af ”lyrik”. I dag om en lærer, der sad og onanerede bag katedret, mens eleverne sad på deres pladser. Og hele ”lyrikken” var fuld af snuskede ord, som under dække af "kunst" generer anderledes tænkendes tankegang. Bibliotekaren, der har ansvar for disse uansrtændigheder hedder Elin Bjerregård. Hun mener at folk synes at programmet er morsomt; det er et nyt indslag, som biblioteket vil prøve, siger hun, men prøven har NB allerede løbet i flere måneder. Toilettet anvendes naturligvis også af børn (med denne underholdning til deres opbyggelse. (Hvem ved, måske er det netop pubertetsbørnens naturlige sexnysgerrighed, man sigter på? Men den bør vel foregå i et sobert regi!!!)

Hvis biblioteket anser det for nødvendigt for et vist publikum (?) at have sådan underholdning, bør de have det i et særligt lokale. Elin Bjerregaard forklarede, at der var (et propagandafrit) WC på 1. Etage. Skulle ældre mennesker ikke kunne klare at nå derop, må bibliotket undskylde hvis der skulle kommer en sø på gulvet noget sted. Hellere det end dette litterære svineri!

april 12, 2008

Sur mælk


Arla gjorde sig i sin tid ilde bekendt i Jylland på grund af deres forretningsmæssige fremfærd mod mindre mejerier. Arla gav ulovligt markedsføringstilskud til Metro for at blive eneleverandør og få Hirtshals Andelsmejeri presset ud. Arla blev idømt en bøde på 5 millioner danske kr. og måtte yderligere betale 10,5 millioner til Hirtshals Andelsmejeri, hvilket NB kun var en første rate, eftersom de skulle betale videre endnu fire år.

Nu fortæller SmålandsPosten (oplysning fra Snaphanen), at Arla har krævet 15.000 kr. i dispositionsafgift for at levere mælk til en ny forretning i Växjøområdet.
Indehaverne har meget fremmedklingende navn, og Växjø Kommune har derfor mistanke om, at det i virkelighed drejer sig om ”racisme”!

Det er en morsom historie i betragtning af den muhammedanervenlighed - for ikke at sige landsforræderiske kryben - som Arla lagde for dagen under Muhammedkrisen til stor forargelse for mange danskere. Ikke mindst blandt husmødre og andre kvinder, som gruer for udsigten til at de eller deres døttre eller børnebørn skal leve som muslimske kvinder.

april 11, 2008

Tavshedens "demokrati".

(oversat fra svensk)
Når tavshed bliver et politisk redskab er demokratiet truet, måske allerede dødsdømt. Vi befinder os dér.
Det er tydeligt, at en stadig mere udtalt tavshed indgår i påståede demokratiske partiers og politikeres taktik. Den frie debat undviges eller misbruges. Spørgsmål besvares ikke. Besked gives ikke, kommentarer afvises, offentlighedsprincippet går man uden om på forskellig måde. Dermed udhules det demokratiske system. Når tavsheden sættes i system, bliver det umuligt for borgerne at deltage i de politiske hændelser. De berøves muligheden til korrekt og saglig information, de kan ikke tage del i den politiske meningsudvexling mellem partierne, eftersom den er hørt op, de kan ikke selv deltage i den politiske debat eftersom en sådan gennemgående ikke føres.

Kendetegnet på tavshedens ”demokrati” er, at alle partier i princippet har samme opfattelse, omtrent som i de gamle kommuniststater, hvor parlamentet bestod af ”partier” som stort set mente det samme. Kendetegnende er også, at de hellere betoner ligheden end forskellene og at medierne storet set også står for enhedslinjen. I tavshedens taktik har man udarbejdet effektive metoder til at brændemærke og sygeforklare den som mener noget andet, også – og måske særligt i det tilfælde – hvis det skulle dreje sig om en majoritet af borgere. Når en bred folkelig opfattelse savner forankring i parlamentet udebliver den demokratiske samtale. Borgerne bliver bange og forvirrede.
I regeringsmagtens nærhed opstår der tavshed og ligeretning. De borgerlige partier forvandles i regeringen til socialdemokrater. Venstre og miljøpartier giver os sine profiler og hjertespørgsmål for at kunne samarbejde med de store oppositionspartier og for ikke at risikere sine positioner ved et evt. regeringsskifte. Partierne har udarbejdet metoder til at styre og kontrollere sine repræsentanter så at det ensartede billede ikke ødelægges

Et spørgsmål som tydeligt viser denne skræmmende udvikling er EU´s nye grundlov, den såkaldte Lissabonaftale. For nogle år siden, da samme forslag præsenteredes på et mere demokratisk og hæderligt vis, blev diskussionen intensiv, bland EU´s borgere og i de forskellige nationale parlamenter. En række folkeafstemninger arrangeredes på demokratisk vis. Resultatet blev, at forslaget afvisedes.
Men slutresultatet fra EU-ledelsen og EU´s ledende politikere blev ikke den anstændige: at borgernes tydelige opfattelse respekteredes. Slutresultatet blev at taktikken må ændres således, at det alvorligt vanskeliggør diskussion og kritik af forslaget. Derfor findes der nu et dokument som kun med betydelige anstrengelser kan overskues og forstås. (Læs om dette i Världen idag 4/4 2008).

Forslaget er ifølge bedømmere i store træk det samme som den hårdt kritiserede Maastricht-aftale. Men den da så intensive debat er ikke blevet gentaget. Politikerne lærte lektien og indså, at åbenhed og debat kan ødelægge deres planer. Derfor pakkedes pakken sådan, at den i praxis ikke var til at få op. Indeholdet blev i pakken og var i virkeligheden ikke tilgængeligt for granskning. Og demokratiet – hvad skete der med det?

Islamisk Broderskab

Jeg nævnte den 5. april, at Sveriges rigsdag ville fejre det Arabiske Forbunds Dag den 8. april. Det har de så gjort, og det blev som man kunne forvente!

Ingen har vel kunnet undgå at bemærke, at islam er blevet mere og mere pågående. Og taler mere og mere hånligt og uforskammet til de europæiske lande. EU og vore EU-politikere tager ikke ordentligt til genmæle, men finder sig åbenbart i at vore ”vantro” befolkninger krænkes som de svin og aber, de er i henhold til Koranen. EU har som bekendt sluttet venskabstraktat med de islamiske lande og åbnet Europa for dem. Derfor kan vi ikke forvente nogen hjælp fra EU´s side, og de har da også nærmest undladt at beskytte vor ”grundlovssikrede” ytringsfrihed, skønt den er en forudsætning for demokratiets overlevelse.

Den svenske Rigsdags arrangement med arabiske ambassadører etc. på det Arabiske Forbunds dag den 8. april var et godt exempel på krav og krænkelser fra islamisk side. Hvilket ikke er overraskende for dem, der har fulgt med i udviklingen.

”Der har været meget fin snak. Men vi vil have handling!” Ægyptens ambassadør Samah Mohamed Sotouhi bruger mund og stiller en mængde krav til de svenske politikere. Han taler om hånlige offentliggørelser og forlanger, at Sverige ”kriminaliserer” modviljen mod islam
(”islamofobi”). Han spørger hvornår man vil modernisere ”ytringsfrihedslovene”, så internet ikke skal bære ved til internationale kriser. Og han undrer sig over, hvorfor svenskerne – som højtideligholder holocausten mod jøderne – ikke mindes ”andre folkedrab”og hentyder dermed til palæstinenserne. Israels agerende ”ligner nazisternes forbrydelser”, mener han.

Da rigsdagen for første gang i verdenshistorien ville fejre ”Arabforbundets dag 8/4” sigtede de i ukyndighed og naivitet på ”Dialog, demokrati og menneskerettigheder” – åbenbart uden at vide, at muhammedansk dialog betyder monolog, idet intet i islam kan diskuteres og udsættes for forskellige meninger i en debat. De sidder inde med den endegyldige sandhed, og sandhed kan ikke diskuteres.

Algeriets ambassadør Merzak Bedjaoui mener, at stormagter ikke skal anvende ”menneskerettigheder” for at påtvinge svagere lande sine egne kulturer. Kuwaits ambassadør Sami Mohammed Al-Sulaiman fortsætter i samme spor og fastslår, at ”vestlige opfattelser om demokrati” ikke uden videre kan indføres i arabverdenen uden at tage hensyn til de lokale kulturer.

Helena Benaoouda, ordførende for Sveriges muslimske råd, falder også ind i ”dialogen”. Hun påstår, at muslimer udsættes for ”en slags udryddelse”, og at muslimerne er urolige over, om stemningen i Sverige skal lede til en ”holocaust”.

Og Ægyptens ambassadør går til frontalangreb på rigsdagen og grundloven.

Sveriges egne politikere er ifølge Svenska Dagbladet ”forbløffende følgagtige”, da ordet gives frit. Alf Svensson fra Kristdemokraterne taler om respekt og vurderinger. Annelie Enochson fra samme parti påpeger, at Israel ikke er repræsenteret, og at landet derfor må holdes uden for diskussionen. Og Ulrika Karlsson fra Moderaterne påpeger klogt, at demokratiets vurderinger er universelle.

Men en anonym mand, længst tilbage i salen, stiller i hvert fald spørgsmålet: ”Hvad har Arabforbundet nogensinde gjort for demokrati og menneskerettighederne?”

Det er ønskværdigt at have dialog med arabstaterne. Men skal vi ”fejre” Arabforbundets dag, kræves det, at nogen taler imod, når det udarter sammenligning med Hitlers holocaust. Diktaturerne tåler nok, at vi tager den konflikt.


Ovenstående var et referat fra Svenska Dagbladet.
De svenske politikere fik åbenbart, som de havde fortjent med deres bundløse naivitet og ukendskab til islam. De burde hurtigst muligt læse Helle Merete Brix´s nylig udkomne bog om ”Det muslimske Broderskab” og dets 5. kolonne virksomhed i Europa, som vil føre til den europæiske kulturs endeligt.

april 10, 2008

Ikke een kvinde

Her gik man og troede, at kvinder i Norden var nogenlunde ligestillede med mænd. Så langt endda at partierne skeler mere til skjørter end til intelligens, ligesom det har været på tale at påtvinge private firmaer at optage 40 % kvinder i bestyrelsen.
Og så viser det sig nu, at det højeste organ i folketinget, Folketingets Præsidium ikke har een eneste kvinde!

Her sidder fem mænd* og bestemmer enerådigt over en frokost på Havreholm, hvordan danske kvinders tilværelse skal udvikle sig fremover. Vi har allerede længe set, hvordan politikerne er betaget af muhammedanernes salami, som de sluger bid efter bid så de næsten kvæles i det.

Lad dem kløjs - jo før jo hellere!

Kun een mand tænkte på kvinderne, men han blev nedgjort af de 4 andre (se nedenståendefotos).

Estonia om igen

Der er næppe noget skibsforlis i fredstid i vore dage, der har været omgivet af så megen hemmelighedfuldhed, mundkurve, løgne etc. som Estlandsfærgen Estonias forlis i 1994, hvor 852 mennesker omkom.

Sagen forekom suspekt allerede fra første øjeblik. Ligene skulle ikke hentes op, regeringen (Mona Sahlin) ville dække hele vraget med cement, man lyste gravfred over det og ingen privat måtte dykke ned til vraget. Nogen gjorde det alligevel. Og rygterne svirrede.

Sagen blev stadig mere suspekt. Man søgte at løse gåden ad privat vej, eftersom myndighederne ikke syntes interesserede. Der blev skrevet lange artikler i tidsskrifter og udgivet bøger og mange hidtil uomtalte detailler kom frem.
Udenrigsminister Bildt havde usædvanlig hurtig haft en forklaring parat, som han omgående meddelte massemedierne som en afgjort sag: bovvisiret var faldet af! Men sø- og havarikyndige kunne afvise den teori på grund af synkeforløbet. Det kom om sider frem efter pres, at der tidligere havde været ”hemmelige” transporter af ”hemmeligt militærudstyr” fra Estland til Sverige, men (selvfølgelig) ikke netop den dato, ulykken skete, hævdede man.

Nogle havde fået pålæg af overordnede eller myndigheder om ikke at udtale sig.
Havarikyndige vurderede ud fra synkeforløbet, at der måtte være hul i skroget under vandlinjen. Det kunne være opstået ved en kollision eller være sprængt. Noget sådan syntes man at kunne skimte på de fotos, der blev taget.

Estland er med god grund vred over, at Sverige ikke lader dem se alle papirer. Og mange svenskere ser hen til, at Estland kan presse den svenske regering til at udlevere dem.

Sverige har holdt på sit og synes for alt i verden at ville bevise, at ulykken var almindelig hændelig. Nu har de så efter pres ladet foretage en ny undersøgelse på Chalmers tekniske højskole i Gøteborg.
(Men facit synes kundgjort på forhånd.)


Den nye undersøgelse af synkeforløbet ved Estoniaforliset i Chalmers modelbassin viser et resultat som ligger nær den tidligere officielle havariundersøgelse i følge forskningsleder Claes Kjellstrøm. Kun dette ene forsøg gøres der rede for i rapporten.

For at komme frem til dette resultat er man gået ud fra, at nogle og tyve dørre, som burde have været lukkede, i virkeligheden nok har stået åbne. Om det virkelig forholdt sig sådan, ved man dog ikke. Om dørrene i virkeligheden havde været lukkede, ville synkeforløbet have set helt anderledes ud. Så ville det have taget meget længre tid for Estonia at synke.

Dermed er vi mere eller mindre tilbage ved udgangspunktet i 1994. Den nye undersøgelse, som skulle have givet klarhed, kaster ikke meget nyt lys over søkatastrofen for snart 15 år siden. To konklusioner kan måske drages. Den første er at forliset kan være gået til som havarikommissionen nu har angivet, forudsat at alle de tyvetals dørre stod åbne. Hvis dørrene derimod har været lukkede, må havarikommissionens forsøg være forkert. Så må der være en anden forklaring på, at synkeforløbet gik så hurtigt, f.ex. at der var opstået et hul i Estonias skrov, hvor vandet strømmede ind og hurtigt fik skibet til at kæntre og derefter forsvinde i dybet.

Den mulighed synes ikke at være blevet undersøgt. Dermed taber Chalmerundersøgelsen i troværdighed og betydning.Kilder: artikler i Världen idag og särnummer 28.9.07 med krav om nye undersögelser.

tidsskriftet DSM (Debatt, sanningssökande mediakritik.)

april 09, 2008

OS-faklen

med den evige ild fra Olympia kvæles og tændes, mens tibetanerne får bank og en
kendt Kinakritiker, juristen Hu Jia, dømmes til 3½ års fængsel for at have lagt information ud på internettet og have talt med udenlandske journalister. Han er en kendt kritiker, som har engageret sig i mange problemer: aids, miljø, Tibet og demokratiske frihedsrettigheder. Han havde allerede siddet 2oo dage i husarrest med sin kone og barn, da han blev arresteret nu i december.
Amnesty International mener, at undertrykkelsen i Kina forstærkes som følge af OS, da myndighederne forsøger at bringe oppositionen til tavshed inden legene begynder for at give alle fremmede indtryk af fred og harmoni i det store rige. Den olympiske Komité får også på hovedet for at have ladet diktaturlandet stå for OS.

Kilde: Världen idag 4.4.08

Det "demokratiske" EU !


Her ser I alle, hvor "demokratisk" EU er!!!
Diktaturets musefälde smälder snart i.
Så sidder vi dér allesammen!
Vi må väk! Ud af EU. UT UR EU
180 grader 8. apr 2008 via hodja

Europaparlamentet: Ingen diskussion af traktat før den er vedtaget
"Det vil derfor være meget tilrådeligt, at ethvert dokument vedrørende gennemførelsen af Lissabontraktaten, som berører politisk følsomme emner, først bliver behandlet, når det bliver tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft," skriver formanden for et parlamentsudvalg i et brev.

Følsomme diskussioner om EU's nye Lissabon-traktat må vente, til traktaten er vedtaget. Sådan lyder beskeden fra formanden for Europaparlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender, tyske Jo Leinen, i et internt brev til en række andre udvalgsformænd, skriver Politiken.

I brevet skriver Jo Leinen først, hvordan forberedelserne til traktatens forventede ikrafttrædelse næste år skal "begynde øjeblikkeligt", både internt i Europaparlamentet og i samarbejde med kommissionen og EU's andre institutioner.

Derefter formaner han ifølge Politiken alvorstungt de andre parlamentarikere om, at det vil være "upassende at behandle politisk følsomme aspekter af de forberedende dokumenter (...), så længe vigtige diskussioner vedrørende ratificeringen af denne traktat stadig er i gang i medlemslandene".

Jo Leinen oplyser i brevet, at "en lignende fremgangsmåde anvendes af de andre EU-institutioner", og han advarer budgetudvalgets formand, Reimer Böge, om at holde tæt med arbejdet med en kommende rapport om traktatens finansielle og budgetmæssige konsekvenser.

Leinens udgangsbøn lyder: "Det vil derfor være meget tilrådeligt, at ethvert dokument vedrørende gennemførelsen af Lissabontraktaten, som berører politisk følsomme emner, først bliver behandlet, når det bliver tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft."

Brevet møder kritik fra Søren Søndergaard, der sidder i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

"Brevet er desværre et fuldstændig typisk udtryk for, hvordan EU-systemet forholder sig til demokratiet og Lissabontraktaten. Den traktat skal bare igennem - jo mindre debat og viden, jo bedre," siger han til Politiken.

Folketinget i dag har 2.-behandling af regeringens lovforslag om gennemførelse af Lissabontraktaten.

ole@180grader.dk

Ottende april

Så er det 68 år siden at de danske politikere grundigt sveg det danske folk. De sveg først og fremmest de værnepligtige soldater, som stod på vagt uden at ane, hvad der få timer efter skulle ske dem, når den ny dag gryede.
De skulle ofres for at alt skulle se hæderligt ud. De skulle skydes ned for at vore politikere kunne vaske deres hænder og give udlandet det rette indtryk, at det lille land Danmark aldeles uforberedt blev overfaldet af Hitlers tropper.

Og på denne mindernes dag sveg folketingets præsidium nu igen det danske folk, og først og fremmest den halvdel af folket som udgøres af kvinderne.

Vi har alt, alt for længe bildt os selv ind og troet på, at fjenden var islam. Det er det også, men ikke hovedfjenden. Hovedfjenden er de politiske bagmænd. Nærmest os er det organisationen EU, som allerede tidligt viste sig at være meget lukket og udemokratisk i sin handlemåde, så udemokratisk at de selv har måttet indrømme det. De lavede aftaler med de mest forhærdede diktaturer i Mellemøsten, hvor befolkningerne er gennemsyret af den værste diktatoriske tankegang, man kan tænke sig, ved deres evigt cirkulerende tvangstanker om den guddommelige koran. EU-aftalerne åbnede Europas grænser på vid gab for alle, der ville indvandre i Europa, uden kontrol og med løfter om at Europæerne ville fremme og sprede islam.

Det har politikerne da også flittigt levet op til uden mindste hensyntagen til Europas befolkninger. Fejge og krybende har de givet efter skridt for skridt i henhold til EU´s program om ”Eurabia” – det sammensmeltede Europa og ”Arabistan” fra Iran eller Afghanistan i øst til og med Marokko i vest.

Nu har vort hjemlige folketings præsidium rettet et alvorligt stød mod de danske kvinder.

Vi kan ikke længere blive ved at finde os i, at fjenden som står i landet både som danskere med medfødt statborgerskab og med indkaldte hjælpetropper fra Mellemøsten, bliver ved at underkue os.

Det må stoppe og vi må hurtigst muligt ud af ”The rotten heart of Europe”, som EU tidligere blev kaldt af deres revisor Connolly, en af de mest kyndige i hvad der foregik inden for væggene allerede dengang.

april 08, 2008

Engelbreth Larsens "præstekalot"

I malerisamlingen på Christiansborg hænger der et maleri af Sofus Høgsbro, malet på hans gamle dage. Han var medlem af folketinget en lang periode og i fire år tilmed formand for folketinget.
Han bærer kalot. Oh, hvilken åbenbaring i en aktuel kulturpolitisk diskussion!
Hvilken chance!

Engelbreth Larsen kaster sig over den 78-årige. Han kan bruges!
”Folketinget har haft en formand, der konsekvent og permanent bar religiøs hovedbeklædning - oven i købet også på det officielle portrætmaleri af ham,” skriver Engelbreth Larsen glad for at kunne støtte Asmaas islamiske krav
Høgsbro var theolog og højskoleforstander, og Engelbreth Larsen finder det derfor opportunt at kalde Høgsbros kalot en ”præstekalot”. Derved gør han den ”religiøs”! Og så kan den bruges som argument for, at Asmaa må kunne gennemtrumfe en islamisk mærkevare i Folketinget.

Når Høgsbro kunne, kan hun også!

Engelbreth kunne endda have sammenflettet læsernes tanker om Høgsbros og Asmaas hovedtøj med hinanden ved at citere Nordisk Familjebok: ”Hos de fleste østerlandske folk bruges kalot ofte omgivet af en turban.” Vi kender den lille jødiske kalot, som er blevet livsfarlig at gå med i dagens Danmark. På kalkmalerier i vore kirker ses en helt anden, nu forsvunden type jødehat.

Men Høgsbro var ikke jøde, og hans kalot har intet med Mellemøsten at gøre.
Kalotten som hovedtøj kendes fra renæssancens Italien og på 1600-tallet var den almindelig i borgerlige og adelige kredse her i Norden (f.ex. maleri af den til Sverige indvandrede vallonske industrimand Louis de Geer eller forstanderen for Herlufsholm Skole Jørgen Rosenkrantz - for ikke at nævne Danmarks hidtil mest kendte landsforræder Corfitz Ulfeldt!).

I den romersk-katolske kirke hører kalotten med til præsteskabet: sort for almindelige præster, violet for biskopper, rød for kardinaler, mens pavens er rød med hermelinskindskant.

Men den sorte kalot, som kom i brug på 1800-tallet har hverken noget specielt med præsteskab eller folketing at gøre, og Høgsbro var ikke præst. Kalotten kunne man hygge sig med både indendørs og udendørs. I modsætning til den lidt foragtede nathue var den et ærværdigt hovedttøj. I de dengang dårligere opvarmede huse har ældre mennesker sikkert haft brug for noget på hovedet for varmens skyld, især hvis man var blevet lidt tyndhåret.

Den sorte kalot er ikke noget religiøst symbol, selvom theologen og folkloristen H.F.Feilberg bærer sådan en på Erik Henningsens maleri fra Askov Højskole. På det kendte billede af den grundlovgivende forsamling 1848 ses professor i botanik J.F.Schouw (medstifter af Trykkefrihedsselskabet!) med kalot - ligesom også på Sonnes frise sammen med andre kendte ansigter. Videre kan nævnes Constantin Hansens portræt af kunsthistorikeren N.L.Høyen, og man vil sikkert kunnne finde mange flere på vore museer.

Og her i mit hjem hænger min farfar, som
var købmand og bar kalot.

april 07, 2008

Krav om højere straf for voldtægt

Vi vil ikke finde os i de lave straffe, siger Dansk Folkeparti Ungdom – der skal være minimum 5 år for voldtægt!
Danmark er blandt de lande i Europa, der har den laveste gennemsnitsstraf for voldtægt.
25,3 måneder er gennemsnittet i dag, og en stor del af forbryderne løslades, når halvdelen af straffen er afsonet.

I altfor mange år har politikere taget parti for forbryderne. Det ændrede sig noget i 2001, da Dansk Folkeparti fik medindflydelse. Nu er det bare den danske dommerstand, der tager parti for forbryderne og fortsat udmåler latterligt lave straffe, fastslår Allan Steen Hansen. Han mener, at mange unge mennesker - uanset politisk tilhørsforhold - er enige i, at straffen for vold og voldtægt er for lav.

Vi vil forsøge at råbe regeringen og Folketinget op, så de forstår, at det er et folkeligt krav, at de straffe kommer i vejret. Den eneste måde, det kan ske på, er ved at indføre en minimumsstraf for blandt andet voldtægt, fortæller Allan Steen Hansen.

Dansk Folkepartis Ungdom vil i de kommende uger gå på gaden og besøge flere af landets uddannelsesinstitutioner for at sprede budskabet.

- Jeg er sikker på, at vi vil møde stor velvilje hos unge på skoler, gymnasier og handelsskoler og sammen kan vi forhåbentlig få regeringen til at forstå, at minimumsstraffe er den eneste løsning, siger Allan Steen Hansen.

Voldtagne svenske Linda