april 21, 2008

Muslimska förskolor i Stockholm

Vi har modtaget nedenstående indlæg den 14. april 2008:

"Bismilahi"forskolerne.

Byen anker beslutning om forskoler

Stockholms by kræver at forskolevirksomheden på syv forskoler i Rinkeby, Tensta och Kista i det nordvestlige Stockholm ska ophøre.

Kvinden som driver forskolerne mistænkes for groft skatte- og bogføringsfusk, ved at have udbetalt sorte lønninger på næsten 18 miljoner kroner till sig selv.

Kammerretten (ankeinstans for skatte- og sociale sager) har tidligere besluttet, at byens bidrag til skolerne ikke skal falde bort, førend sagen har været for lensretten.

Men Stockholm anker nu til Regeringsretten, SR.

Bismilahi forskolerne er stadig åbne. Forældrene ønsker, at nogen anden skal overtage virksomheden. De vil ikke lade deres børn gå i svensk forskole.
De stoler ikke på svenskerne og de svenske skoler! Nu ser det ud til, at Stockholm forlanger, at skolerne lukker. Byen har anket til Regeringsretten .