april 29, 2008

Milliardsnyderier ties ihjel!

Den 9. Januar viste en revision i EU, at omkring en milliard kr.* var ødslet bort af parlamentets medlemmer på bare eet år. I gennemsnit havde hvert medlem tilegnet sig 1,2 millioner kr. til egen fordel. Parlamentets ordfører, den tyske Pöttering, forbød omgående, at rapporten blev offentliggjort.
De aktuelle bedragerier gælder lønnen til parlamentmedlemmernes assistenter, ca. 150.000 kr. * om måneden. Pengene er i stedet for gået ind på parlamentmedlemmernes private bankkonti, fusk med moms, sociale afgifter m.m. Ansættelseskontrakter er blevet forfalskede, nogen har købt tømmer til sit hus o.s.v. Gennem bedragerierne har visse personer mangedobblet deres løn – skattefrit.
Udover at ordfører Pöttering hemmeligstemplede rapporten skal bedragerierne før år 2006 ikke undersøges. Man hævder, at reglerne er uklare og svære at tolke.
Dette er EU-systemet i en nøddeskal. EU er yderst lukretivt for dem, der arbejder der. Udover lønnen betales der godtgørelser for rejser, traktementer, pensioner og så videre, som ikke står i forhold til til de virkelige udgifter, men erstattes med fantasibeløb.


Det første et nyt parlamentsmedlem møder i Bryssel er godtgørelse for flyvebillet og traktement, som overstiger de virkelige omkostninger med mange tusinde kroner. Helt i tråd med EU´s bestemmelser! Dermed er parlamentsmedlemmet fanget i systemet. Ingen spørger om de reelle udgifter. Det gælder bare at tie og tage imod. Lovligt eller ulovligt, ingen interesserer sig for det. Når man opdager, at kontrol er et nærmest ukendt begreb, bliver det en stor fristelsen at udnytte de ulovlige muligheder for at berige sig selv. Risikoen for at blive snuppet er så at sige lig nul. Bedragerierne er nemlig så accepterede, at parlamentets ordfører er tvunget til at nedtone dem for at redde EU´s anseelse. Denne mentalitet gennemsyrer EU på alle nivauer. Alt fra mistanken om bedragerier, begået af de højeste EU-embedsmænd i Sverige til dengang da EU-kommissionen blev tvunget til at afgå efter afsløring af alvorlige bedragerier. Ingen er blevet stillet for retten. Det er ingen tilfældighed, at man ikke har foreslået EU ansvarsfrihed for sine regnskaber i 13 år. En umulighed i enhver hæderligt sammenhæng.

EU-medlemmerne er hverken bedre eller værre end andre mennesker. Det er selve EU-systemet som er roden til korruptionen. Kravene på loyalitet mod systemet er ubønhørlige. Den som opfylder kravene bliver belønnet i rigt mål, mens den, som ikke gør det, taber alt. Det kræver utroligt mod og modstandskraft for at stå imod EU´s totalitære krav på loyalitet. Der findes trods alt nogle som i årenes løb har forsøgt. Lige nu håber man på revisoren og parlamentsmedlemmet Paul van Buitenen, som ikke skyr noget middel for at afsløre
bedragerierne i parlamentet.

Men han er alene.

Man ser billedet af et magtapparat, komplet usandsynligt i et demokrati. Europas 500 millioner borgere lader sig repræsentere af valgte tillidsmænd, som afsløres som bedragere med et gennemsnit på 1,2 millioner kr.* per medlem og år i det parlament, de sidder i, - og det til egen personlig fordel!
Og så er det enda bare lønningerne til assistenterne, som er blevet gransket. Ordfører Pötting forbyder offentliggørelse af bedragerirapporten. Begåede forbrydelser må ikke udforskes. Forbrydelserne skyldes uklare regler, men reglerne skal alligevel ikke ændres, hvis det indebærer en stramning af parlamentsmedlemmernes frihed. Kriminalitet legaliseres nu med bagudgående virkning. Enorme økonomiske værdier står på spil. Alt skal reddes ved at skræmme folk til tavshed. Så kan alt fortsætte som hidtil.

Det må ikke lykkes!
Mona Sahlins snyderier ("Toblerone-sagen" ) gav regeringskrise i Sverige! EU´s milliardsnyderi ties ihjel.

*) Da artiklen er oversat fra svensk, tales der om svenske kroner.

Kilde: Björn von der Esch i Världen idag 25.4.08.