april 24, 2008

Nye indrømmelser til islam???

Vi er langt inde i den af EU igangsatte islamiske omfavnelse. Så langt, så man kan spørge sig selv, om vi er i stand til at vriste os løs? Men vi har intet valg, og vi må desværre se i øjnene, at vore politikere er nogle fejge krystere, som ikke vil hjælpe os ud af den misære, de selv med fortielser og lögn har bragt os i. Ved at acceptere islam og islamisters entré i både Folketing og Retsvæsen, har de bogstavelig talt givet op og har kapituleret betingelsesløst.

Men folket stritter endnu imod og vil blive ved med at kæmpe til sidste øjeblik – for vore børns børnebørns og egen samvittigheds skyld.

Peter Skaarup, som er integrationsordfører for DF ser med stor alvor på sagen om den irakiske tolk med de to koner og afviser fuldstændigt, at det skal være tolken muligt at have et ægteskabeligt forhold til to kvinder i Danmark på samme tid. Dansk Folkeparti agter at fremsætte beslutningsforslag mod flerkoneri, hvis Familiestyrelsen ikke sætter en stopper for denne praksis. Det vil jo igen være et skridt i den gale retning og nye indrømmelser til sharialoven og islamisk livsstil.


- Det er en alvorlig glidebane mod islamiske retstilstande, som det danske samfund risikerer at bevæge sig ud i, i sagen om den irakiske tolk, der har taget to koner med til landet. Vi vil i Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder acceptere, at flerkoneri får hel- eller halvofficiel status i det danske samfund, siger Peter Skaarup.

Det er min forventning, at Familiestyrelsen afviser, at en irakisk tolk holder to koner i Danmark. Han må derfor naturligvis straks lade sig skille fra den ene hustru. Bliver der ikke truffet en utvetydig afgørelse, der gør det klart, at flerkoneri ikke er tilladt i Danmark, agter Dansk Folkeparti at fremsætte beslutningsforslag mod denne helt upassende og kvindediskriminerende skik, slutter Peter Skaarup.

Vidste forsvarsministeriet ikke, at tolken havde to koner? Jo sikkert!
Vidste tolken ikke, at flerkoneri er forbudt i Vesten? Jo sikkert!
Send tolken tilbage til Irak eller til et andet islamisk land, hvor han kan føle sig hjemme.Hilsen fra Arabistan: Her ser du mine 4 koner!