april 14, 2008

Litterært svineri

Få styr på dine børn”, skriver BT og fortæller på flere sider, hvordan du skal opdrage dine børn til at lave deres lektier, rydde op efter sig og i det hele taget tage ansvar .
Det er så rigtigt, så rigtigt, men….

Det er ikke en givet ting, at andre, som har med dine børn at gøre, har den samme mening om tingene.

Da 68´erne i sin tid kom til, gjorde de alt, hvad de orkede for at nedbryde samfundet, fordi de ville lave et nyt. Nogle af de bedste midler til at ødelægge det bestående system er altid at gribe fat i børnene og oplære dem i den ånd, man ønsker. Børnene er fremtiden og former fremtidens samfund. Og blandt de mest brugbare midler er narkotika og sex. Dem gjorde man virkkelig brug af, da 68`erne kom til. BUPL-ansatte af det rette kommunistiskeprægede sindelag gjorde deres indsats i børnehaverne med bollerum og bøger med snuskede texter.

På bibliotekerne havde man de samme bøger, og man fik dem anbefalet gennem børneprogrammerne i radio eller fjernsyn. Desuden skiltede man på børnebiblioteket med en plakat, der viste et et bolighus, hvis stuer man kunne se ind i fra kælder til kvist, og i alle værelser var man i gang med sex af forskellig art fra onani til samleleje og et par hunde var også i gang. Desuden kunne man på børnebiblioteket også låne bøger om, hvordan man ryger hash etc.

Alt sammen meget befordrende for børnenes opdragelse! Der kunne nævnes talrige andre exempler fra statslige eller stats- og kommunestøttede institutioner, som f.eks. børneteatrene, der havde endog meget detaillerede forestillinger om samleje etc. Eller oplysninger om, at parkeringspladser faktisk var vold mod børn, som så ikke kunne lege på det pågældende areal. Sådan noget måtte børnene bekæmpe voldeligt med søm på kørebanen o.l.

Læs bogen om ”5. Kolonne. Fjorten års kamp mod samfundsnedbrydning”, hvis du da kan få fat i den, for se DEN bog har de ikke på bibliotekerne!!! (undtagen Det kgl. Eller Universitetsbiblioteket.
Og tro ikke, at påvirkning i samme stil som ovenfor nævnt er forbi. Den foregår stadig.
Hvis du går ind på Gentofte hovedbibliteks toilet, bliver du tvangsindlagt til at lytte på oplæsning af ”lyrik”. I dag om en lærer, der sad og onanerede bag katedret, mens eleverne sad på deres pladser. Og hele ”lyrikken” var fuld af snuskede ord, som under dække af "kunst" generer anderledes tænkendes tankegang. Bibliotekaren, der har ansvar for disse uansrtændigheder hedder Elin Bjerregård. Hun mener at folk synes at programmet er morsomt; det er et nyt indslag, som biblioteket vil prøve, siger hun, men prøven har NB allerede løbet i flere måneder. Toilettet anvendes naturligvis også af børn (med denne underholdning til deres opbyggelse. (Hvem ved, måske er det netop pubertetsbørnens naturlige sexnysgerrighed, man sigter på? Men den bør vel foregå i et sobert regi!!!)

Hvis biblioteket anser det for nødvendigt for et vist publikum (?) at have sådan underholdning, bør de have det i et særligt lokale. Elin Bjerregaard forklarede, at der var (et propagandafrit) WC på 1. Etage. Skulle ældre mennesker ikke kunne klare at nå derop, må bibliotket undskylde hvis der skulle kommer en sø på gulvet noget sted. Hellere det end dette litterære svineri!