april 04, 2008

Et frø, der kan udvikle sig til suverænitet

Världen idag bringer 4/4 en artikel om Lissabonoverenskomsten under oversskriften
”Demokratiet flytter från Sverige til EU”.
De politisk ukorrekte vil nok spörge: hvilket demokrati?

Artiklen er skrevet af Carl Frederik Bergström, som er docent og forsker ved Svenska Institutet för Europapolitiska studier (SIEPS)
.
Juridisk set er forandringerne fra det tidligere havarerede konstitutionsforslag til Lissabonaftalen meget små, men politisk set så meget større. Man har været så udspekuleret, at ændringerne ikke er sat ind i deres rette sammenhæng, men ligger spredt, således at det er svært at få overblik over dem. På den måde vil man rimeligvis kunne undgå altfor megen debat om ændringerne og få gennemtrumfet aftalen. På kort sigt vinder EU på det, men på lang sigt er det et alvorligt problem at folk ikke forstår, hvad EU går ud på. EU vinder ikke på at handle bag lukkede døre.

For at kunnne præsentere Lissabonaftalen i en Pocketbookudgave har Bergstrøm og SIEPS-kollegaen Cecilia Cardner måttet pusle ändringerne sammen og lægge dem ind i de rette tekster.

Den svenske regering slår på, at EU bliver mere demokratisk! Berstrøm er tilsyneladende p.k. enig, men noterer, at rigsdagen og alle andre nationale rigsdage i EU bliver mere svækkede end de allerede er. Han kalder det en ”forandring af demokratiet”. I den svenske rigsdag råder tavshed. Bergstrøm savner en rigsdagsdebat om ”demokratiets forandring” og finder det uforståeligt, at den udebliver.

Den største, men måske mindst synlige, forandring er, at EU nu for første gang får mulighed for selv internt at ændre sine regler. Indtil nu har der været en vis kontrol fra medlemslandenes side, men med Lissabonaftalen indføres visse muligheder for at beslutte traktatændringer, som de nationale rigsdage ikke behøver at godkende.

For mig, er det principielt meget interessant, siger Bergstrøm. Når man kan begynde at skrive sine egne regler, handler det om at plante et frø, der kan spire og udvikle sig til suverænitet.


Ordet ”demokrati” skal måske tolkes som i de socialistiske regimer?

Kilde: Världen idag 4.4.08