april 29, 2008

Fra 28 til 22

Sverige er vist det land i Europa som har haft den mest extreme syn på, hvornår et foster kan anses for at være et barn. Man kunne således få fri abort op til den 28. svangerskabsuge, mens WHO (Verdens Sundhedsorganisationen) allerede i 1976 anbefalede, at grænsen blev sat ved den 22. Uge.

Nu har Sverige for en uges tid siden besluttet at ændre reglerne, og dermed bliver et foster at anse for et barn ved den 22. svangerskabsuge.