april 21, 2008

Gadevolden i SverigeDet svenske blad til togpassagerne, der svarer til det danske ”Ud og se”, hedder ”Kupé”. I det sidste nummer har de en tosides artikel med overskriften ””Røveri er blevet hverdag i byen”.

Ja, det har det allerede været længe. I 2006 anmeldtes 8.600 røverier i Sverige, hvoraf næsten tre fjerdedele, ca. 6.400 var rettet mod personer. Trods stadig flere opsatte overvågningskameraer på gaderne opklaredes kun knapt 17 % af disse personoverfald, d.v.s. 1080 tilfælde og af dem blev 803 gerningsmænd stillet for retten - 84 for særlig groft røveri. 490 af de dømte var mellem 15 og 20 år og 8 af sagerne rubriceredes som ”grove”.

Hvis forbrydelsen ikke kan bevises, eller gerningsmanden er under den kriminelle lavalder, kommer sagen ikke for retten.

I Sveriges største byer, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Borås og Eskilstuna forsøger man med et ”Støttecentrum” og organisationen ”Lugna Gatan” (Den Stille Gade) at dæmme op for gadevolden. Man har seks opgaver: at skabe tryghed og forebygge konflikter på tunnelbanen;
at oplære unge mellem 14 og 19 år i lov og ret og skabe et godt fritidsmiljø for alle i boligområderne ; ligeledes at skabe et godt skolemiljø; at lære unge at beherske deres vrede og at omgås andre mennesker med etik og moral; at være til stede ved ungsomsarrangementer og endelig at hjælpe og støtte ofrene til at anmelde røverierne og vidne i retssager.

Kilde: Bladet ”Kupé”