april 25, 2008

UT UR EU !

Der er næppe tvivl om, at mange vælgere, der havde sat deres lid til Dansk Folkeparti, er skuffede, frustrerede og dybt fortvivlede over, at partiet ikke har (kunnet ?) udrette(t) mere i den for vort land så alvorlige situation!

Nedenstående har jeg fisket fra Balders blog:

Danmarks selvstændighed afskrevet, skriver Dansk Folkepartis Ungdom -
Dansk Folkeparti afskrevet, skriver Balder

Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance afskrev i dag, torsdag, nationalstaten Danmark, da de ratificerede EU-forfatningen, kaldet Lissabon-traktaten.Skriver Dansk Fokepartis Ungdom ved Jeppe Jakobsen… (hele brevet nederst)

Ja tak Jeppe, men hvad har Dansk Folkeparti gjort for at afværge faren?

I stedet for at hygge Jer med småsager som protester mod kropsudstillingen i Tivoli, kastrering af smågrise, og andre småting på dyrevelfærdens overdrev, så kunne I have sat hælene i, og have sat Fogh stolen for døren.

Folkeafstemning eller vi lader regeringen falde for eksempel. Det ville oven i købet have været en populær sag, da det formentlig er 50% eller flere der ville have stemt nej til denne forræderiske traktat.

I skulle have kæmpet med alt hvad I havde, om nødvendigt skulle I have smidt ketchup ud over folkeforræderen Anders Fogh og hans Sancho Panza Per Stig Møller for at få opmærksomhed, men vi hørte ikke det mindste pip. Øv, har journalisterne ikke inviteret Jer? Til gengæld er I dumme nok til at stille op hver gang en upopulær sag skal forsvares på regeringens vejne, i stedet for at lade V og K tage deres del af skraldet.

I er efterhånden nogle nyttesløse overflødige fruentimmere i det parti. Beklager at skulle sige det. Også Jeres støtte til den neokonservative Bushregerings angrebskrige og ‘Nation building’ er en skamplet. Igen en sag hvor i burde have prioriteret nationale interesser, i stedet for at tækkes Bush og Israel lobbyen, med som eneste resultat flere muhamedanske flygtning til Danmark.

Mogens Camres hjemmeside er fyldt med kreative og beundringsværdige svadaer mod muslimer, fine hensigtserklæringer og protester mod EU tiltag og lovforslag, men ordene Euromed, Euromeditteranien, Eurabien, Barcelonaerklæring og andet tilsvarende er ikke at finde:

Søgeresultater for "euromed", Ingen resultater fundet, Søgeresultater for "euromediterranien", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "barcelonaerklæring", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "middelhavsunion", Ingen resultater fundet!, Søgeresultater for "eurabien", Ingen resultater fundet!

Camre stemte nej til offentliggørelse af svindelrapport!

Og så er det oven i købet blevet afsløret, at Mogens Camre har stemt nej til at offentliggøre en rapport om svindel i EU. ‘Det var en fejltagelse’ skulle Camre have sagt, ifølge en artikel på Rune Engelbreths blog hos Politiken den 24 april 2008. Hvis Camres nej skyldes en fejl så viser det deværre blot at manden er blevet for gammel til at udføre sit job på betryggende vis. Hvis ikke, så sætter det spørgsmålstegn ved hans hæderlighed.

I er efterhånden overflødige, det er kun milimeter der adskiller jer fra alle de andre partier, I har ingen nosser beklager. Opløs jer selv, i stedet for at medvirke til at legitimere regimet.

Skadelige forslag og optagethed af småborgerlig småsager

Desuden er mange af Jeres forslag direkte skadelige, som Jeres gentagne forsøg på at ville begrænse ytringsfriheden ved f.eks. at ville forbyde Hiz but Tahrir. Jeres topstyring og evige eksklusioner af medlemmer der ønsker at sige tingene lige ud, hæmmer direkte debatklimaet og giver de Radikale vind i sejlene, ved at blåstemple deres opfattelse af hvad der er stuerent, og hvad der ikke er det. Og der har været mange flere tiltag fra DF, der ikke ligefrem profilerer partiet som som forkæmper for den personlige frihed. Knivforbudet, støtte til mere overvågning og statslig kontrol af borgerne, for for bare at nævne noget.

Jeres kompromisser, for dog blot at kunne forblive regeringens dikkende lammehale er blevet kompromitterende.

Undskyld igen,

I er blevet en del af systemet, en del af problemet.

Fraværet af en højrøstet protest og efterfølgende handling for at få stoppet ratificering af Lissabontraktaten uden folkeafstemning er dog dråben der får bægeret til at løbe over.

I havde muligheden for at tvinge den igennem, i stedet for har I solgt os til stanglakrids for at kunne beholde Jeres taburetter i Folketinget og Jeres gode forhold til kammerat Fogh.

Rest In Peace

--------------------------------------------------------------------------------

Hele brevet fra Dansk Folkepartis Ungdom

Danmarks selvstændighed afskrevet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance afskrev i dag, torsdag, nationalstaten Danmark, da de ratificerede EU-forfatningen, kaldet Lissabon-traktaten.

Dermed blev danskerne snigløbet af et skræmt folketing, som ikke vil demokratiet, og ikke vil lade danskerne bestemme over statens fremtid.

De benævnte partier er nemlig fuldt bevidste om, at danskerne ikke ønsker, at være borgere i ”de forenede europæiske stater”, men at de meget hellere vil være borgere i kongeriget Danmark.

Det må nu stå klart, at de nævnte partier skal sagsøges, for et klokkeklart grundlovsbrud.
Lissabon-traktaten inddrager både vetoretten og et af Danmarks parlamentsmedlemmer. Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil det betyde at Danmark mister suverænitet, når vi ikke længere selv kan sige fra overfor EU, og det er uanset hvad bestillingsarbejdet fra justitsministeriets jurister siger.

Vi må nu håbe på at de Irske vælgere, som ikke er ledet af et demokratifjendtligt parlament, stemmer nej til traktaten, for de fik nemlig lov til at stemme om deres lands fremtid.

Jeppe JakobsenVi hørte i går aftes i TV -nyhederne, at selvom Irerne skulle forsvare deres land ved at stemme
NEJ ville man rimeligvis ikke tage hensyn til det i EU.

Naturligvis ikke. EU er et diktatur.