april 10, 2008

Ikke een kvinde

Her gik man og troede, at kvinder i Norden var nogenlunde ligestillede med mænd. Så langt endda at partierne skeler mere til skjørter end til intelligens, ligesom det har været på tale at påtvinge private firmaer at optage 40 % kvinder i bestyrelsen.
Og så viser det sig nu, at det højeste organ i folketinget, Folketingets Præsidium ikke har een eneste kvinde!

Her sidder fem mænd* og bestemmer enerådigt over en frokost på Havreholm, hvordan danske kvinders tilværelse skal udvikle sig fremover. Vi har allerede længe set, hvordan politikerne er betaget af muhammedanernes salami, som de sluger bid efter bid så de næsten kvæles i det.

Lad dem kløjs - jo før jo hellere!

Kun een mand tænkte på kvinderne, men han blev nedgjort af de 4 andre (se nedenståendefotos).