april 07, 2008

Indoktrinering - først hid, så did

Jeg har tidligere nævnt (12/3 0g 31/3), at det svenske statslige ”Forum for levende Historie” - (NB angiveligt oprettet under den tidligere socialistiske regering for at afsløre nazismens ulykker) - har arrangeret en vandreudstilling om kommunismens bagsider på opfordring fra regeringen. "Ved at belyse de mørkeste sider af menneskehedens historie vil vi påvirke fremtiden", skriver Forum for levende historie på sin hjemmeside.

Samtidigt udsendes der omfattande skolemateriale i form af gratisavis, faktahæfte och lærervejledning med målsætning og bedømmelsesgrundlag for karaktérgivning. Formålet er at øge kendskabet til undertrykkelse og terror under de kommunistiske regimer i fremfor alt Sovjetunionen, Kina og Kambodja.

Ikke overraskende har det ført til et ”kritisk opråb” til regeringen fra mere end 253 akademikere inden for historieforskning og andre humanistiske fag.

De gør gældende, at historiefaget dermed gøres til politisk ideologisk slagmark og, at
det er i diktaturer, at historieskrivning står til regeringens tjeneste. De spørger,
hvem der skal udpege menneskehedens ”mørkeste sider” – om det er regeringen? Og skal hvert nyt gymnasiekuld præges af den – til enhver tid – siddende regering?


Det er næppe urimeligt at tro, at størstedelen (?) af de 253 protesterende akademikere er socialister, men lad det bare ligge.

Det er derimod ganske morsomt, at man nu - da det statslige propagandaapparat er kommet fra en årelang socialistisk dominans i hænderne på de såkaldte borgerlige - vender sig imod, at der udsendes politiserende materiale til skolerne. Vi har i Danmark længe undret os over de ihærdige ensidige politiske påvirkninger af skoleelever og fået det indtryk, at Sverige for allerede mange år siden mistede sit demokrati. Læs den lille håndbog om ”Sveriges Tragedie” fra Dansk Kultur.

Før valget 2004 skrev British Helsinki Human Rights Group en afslørende rapport om det håbløse svenske valgsystem, men det er stadig uændret! De mange udemokratiske tiltag i Sverige har ofte været nævnt og angrebet i Danmark, men uden at de svenske myndigheder har kunnet - eller rettere villet se, at de handlede udemokratisk. Måske fordi selve folksjælen hælder til en autoritetstro, vi knappest kender i Danmark. Svenskerne har tidligere vist, at de tiltrækkes af ideologier som nazisme og kommunisme, ligesom islam nu synes at have mange sympatisører blandt de svenske politikere. De går gerne i spidsen for det EU-projekt, der kaldes ”Eurabia” og som om få uger skal åbne EU-landene på vid gab for befolkningerne i Nordafrika og Mellemøsten.

STOP al propaganda og politisk indoktrinering af mindreårige børn og skoleelever.