april 26, 2008

Estonia-forliset i 1994

fortsætter med at være en fordægt affære. Estland kunne længe ikke få udleveret visse dokumenter i sagen fra Sverige.

Det sidste nye om havariet er, at hemmeligstemplede dokumenter er forsvundet fra den parlamentariske kommission i Estland, som undersøger mistanken om, at russisk militærmateriale blev smuglet om bord på Estonia.

Det forsvundne materiale er oversættelser af de vidnesmål, som blev optaget af kommissionen i Sverige i 2006. Ca. halvdelen af de 1000 dokumenter var hemmeligstemplede.

Blandt det forsvundne er vidneforklaringen fra Erik Rossander, som tidligere var chef for den svenske militære underrettelsestjeneste (Must). Han bekræftede som vidne, at der har været transporter af russisk militærmateriel, men at initiativet til smuglingen kom fra de etniske myndigheder. I den såkaldte Hirschfeldt-rapport i Sverige konstateredes, at Estonia fragtede militært material den 14. og den 20. september 1994. Kommissionen havde ingen svar på spørgsmålet, om der også forekom transport af militært materiel på Estonia på ulykkesnatten mellem den 27. og 28. september.

Hvordan dokumenterne er forsvundet fra den estniske kommission fremgår ikke.