april 20, 2008

Fogh's fortsatte forræderi

I slutningen af oktober 2007 fik Anders Fogh Rasmussen(AFR) efter ”svære” forhandlinger den såkaldte Lissabon-traktat vedtaget på højeste plan i EU. - 200.000 demonstranter rørte ham ikke, og de blev ikke så meget som nævnt, hverken af ham eller af pressen.

For at aflede befolkningens opmærksomhed, og skjule traktatens indhold og følger, udskrev han i hast valg til Folketinget herhjemme. Meget smart! I medens lod han sine embedsmænd blive tilbage i Lissabon for at fortsætte forhandlingerne med Middelhavslandene om hans store drøm, Eurabia-projektet, dvs. optagelse af alle disse muslimske lande i EU.

I begyndelsen af december fór han igen sammen med udenrigsminister Per Stig Møller(PSM) til Lissabon for at underskrive traktaten dér og dagen efter til Bruxelles for at underskrive den i EU's hovedkvarter.

Offentliggjorde han resultaterne og følgerne? Nej!

Den 8. april 2008 var Lissabon-traktaten til 2. behandling i Folketinget mhp. traktatens implementering(godkendelse) i Danmark. Fik vi nogen meddelelse om det? Nej!, skønt Folkebevægelsen mod EU dagen i forvejen havde afleveret 40.438 underskrifter med ønske om folkeafstemning.

Tavsheden fik vi dog en forklaring på i Politiken den 8. april, hvor det fremgår, at formanden for Europaparlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender, den tyske Jo Leinen, i en rundskrivelse finder det ”upassende at behandle politisk følsomme aspekter”, indtil det bliver ”tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft.” Med andre ord: Sandheden skal skjules, og debat skal udelukkes, indtil løbet er kørt. Forties indtil danskerne sammen med Europas befolkninger uhjælpeligt og uigenkaldelig er gået i Eurabiafælden.

Vi husker det korte TV-klip, da AFR og PSM havde underskrevet traktaten i Lissabon. Da gav de hinanden håndtryk med miner, der tydeligt udtrykte: ”Da snød vi dem!”

Det er forræderi, Anders Fogh Rasmussen! Imod det folk, som har valgt dig, og imod dette folks fædreland!


Den 16.4.2008
Venlig hilsen -
Jørgen D. Grønbæk,
Holstebrovej 65,
7800 Skive