april 28, 2008

Politik i skolerne

Som tidligere nævnt her på bloggen synes jeg ikke det er rigtigt, at skolebørn skal fyldes med politik. De skal først og fremmest have lov at være børn, så længe de er børn. I øvrigt har de slet ingen forudsætninger for at vurdere de politiske informationer, hvis ikke de har haft historieundervisning!

I Sverige har socialdemokratiet tilranet sig en slags eneret på at forstå og informere om, hvad demokrati er. De markedsfører gerne sig selv som ”forsvarere af demokratiet”, hvilket kan indebære at man nedrakker eller udelukker ethvert andet parti, man ikke bryder sig om.
Fornylig bragte Dagens Nyheder en artikel, der vakte mægtig opsigt. En journalist tog pluselig bladet fra munden og fortalte, hvordan han og andre i årevis havde fortiet eller maniuleret ting og således givet falske billeder af politiske tildragelser.

Ifølge Norra Skåne har Hässlehom Kommune hidtil brugt retningslinjerne fra skriftet ”Skal fremmedfjendtlige partier have lov at komme ind på skolerne”, der er udgivet af Sveriges kommuner og landsting (SKL). Man har diskuteret skriftet i Hässleholms kommuneforvaltning.
”Vi gør ikke spor forskel på politiske partiet, foreninger eller opganisationer”, siger man i forvaltningen.
De sender nemlig bare Sorteper videre:
Man lader den enkelte skoles rektor afgøre sagen. Han bestemmer, hvem der må stille et bord op på skolen med politisk information og bøger. Kun i sådan forbindelse må man sprede informationsblade på skolen. Indholdet af informationsblade må ikke give anledning til spektakler eller krænkelser.
De grundskoler som avisen har talt med har ikke fået ansøgninger fra højreextremistiske partier - bare fra rigsdagspartierne. "Det er svært at vide, hvordan vi vil reagere, hvis vi fik ansøgning…"


Bruger man også politisk agitation i danske grundskoler fra partier og organisationer? Fra hvilket klassetrin?