april 05, 2008

Sveriges riksdag holder "Arabförbundsdag"

Skridt for skridt nærmer EU-politikerne sig målet: den endelig sammensmeltning af Arabien og Europa.


Her er det sidste påhit fra den svenske regerings side. I det af EU udråbte ”Dialogår 2008” arrangerer riksdagen for første gang en ”Arabforbundsdag”* nu på tirsdag den 8. april i samarbejde med de arabiske ambassadører i Sverige.

Temaet for seminariet er ”Dialog, demokrati og menneskerettigheder.” Det gælder at styrke dialogen med muhammedanerne, hedder det, men på nuværende tidspunkt må man have samlet så mange erfaringer på dette felt, at det burde være gået op – selv for de mest naive politikere – at det er ønskedrømme og utopi. Ordet ”dialog” er en by i Rusland, og Vestens demokrati og menneskerettigheder er uønskede i de islamiske lande.

I den af det svenske udenrigsministerium (27.3.08) sidste offentliggjorte rapport om menneskerettighederne i verdens lande hedder det, at udviklingen af menneskerettigheder i Mellemøsten og Nordafrika nærmest har været negativ.


*) Arabførbundet - eller Arabligaen – dannedes 1945 og består af 22 stater i Mellemøsten og Nordafrika, som samarbejder økonomisk. De indgår i de 37 lande rundt om Middelhavet som
samarbejder inden for den af EU iværksatte såkaldte Barcelonaproces, gennem hvilken Eurabiaprojektet skal virkeligøres.

Kilde: Pressemeddelelse fra Riksdagen