april 26, 2008

Skal vi finde os i regeringens leflen for islam?

Kære danskere - og nordmænd kan læse med:
Her kommer to meddelelser:

Som I alle ved fejrer Norge sin nationaldag den 17. maj. En erindring om at den danske prins Chr. (senere den Ottende) som guvernør for Norge ved den ulykkelige fredsslutning 1814 efter Napoleonskrigene gik ind for et selvstændigt Norge med en fri forfatning. Men Sverige ville det anderledes!

Så Norge måtte vente til 1905.

17. majdagen har alle dage været en højt elsket fest, men – nu blander muslimerne sig i sagen og kræver, at der ikke bare skal være norske flag, men alle mulige flag fra alle de lande, hvorfra indvandrerne kommer.

Hvis deres krav går igennem, er det begyndelsen til, at det norske flag – ja, måske hele nationaldagen som sådan – forsvinder, om ikke i år, så inden for et kort årrække.

Derfor kære danskere, lad os hjælpe vort betrængte broderfolk. Køb et norsk flag (i København f.ex. i flagbutikken på Nørrevold), og mød op til festligheden – enten i Oslo eller nærmere i København. Har du en nationaldragt, så tag den gerne på!
Da den norske kirke i København ofte har vist sig for lille til at rumme alle gæster den 17. maj, har man måttet låne en anden kirke. Det gør man også nu i år, hvor man indleder festen med

Gudstjeneste i Christianskirken i Strandgaden, Christianshavn kl. 12.00.

Kl. 13.00 går majtoget herfra over Christianshavns Vold til Den norske Kirke,
hvor der festes videre med tale af Norges ambassadør i Danmark.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2)

Utroligt som tingene har accelereret de sidste uger. EU er naturligvis helt klar over, at de må skynde sig voldsomt, eftersom befolkningerne i Europa er ved at opdage EU´s rævestreger og der så småt er voksende opposition.

På nul tid har man i Danmark

1) introduceret islam med dets shariatænkende i Folketinget
2) introduceret islam med dets shariatænkende i Retsvæsenet
3) godkendt EU´s grundlov, den såkaldte Lissabontraktat og derved afskaffet vor nationale grundlov med dens frihedsrettigheder.

Regeringen fejrede den nye linje i forgårs, torsdag den 24. april