april 22, 2008

Ulve i fri natur
Gennem tid og rum er mennesket havnet i mange dilemmaer. De to største i vor tid er vel 1) valget mellem et rent og sundt miljø og vor hang til brug af ting, der skader miljøet.
2) valget mellem gæstevenlighed mod fremmede og at forsvare sit hjem og sit land.
Sidstnævnte dilemma indbilder nogle sig, at de kan klare med dialogsnak.

Et mindre – men lokalt set – vigtigt dilemma i Sverige, som minder lidt om det forrige, er, hvordan man i fri natur vil tilgodese dyr, der ikke er ufarlige. Dem kan man jo heller ikke dialogsnakke med. Dyrevenlige sjæle, ofte bosat langt borte i byer, ivrer f.ex. for ulve i fri natur.

Filmen ”Ulv” fra 2007 er en film om samer og ulvejagt og bygger på en fortælling af forfatteren Kerstin Ekman. Gennem 20 års ophold i rensdyrlandet rundt om landsbyen Valsjöby i Jæmtland, lærte hun, hvordan rensdyrholderne og lokalbefolkningen så på ulven. Dér er den en fjende, en trussel og en ødelægger.


Myndigheder og lovgivere har haft held med at lave love, som medfører, at mennesket i disse egne er mere udrydningstruede end den påståede udrydningstruede ulv. At slå en ulv ihjel anses for en grov forbrydelse. Selvom ulven sønderriver din hjord, dræber din hund og skræmmer dine børn
I jagten på en ulvedræber skyr myndigheder og politi ingen hindring eller omkostning.

I filmen ”Ulv” er det rensdyrholderen og hans unge nevø, som ikke orker at se sine døde dyr. De rydder ulven af vejen, men ikke sine egne spor, og en retssag følger, hvor indholdet er troskab mod naturen og loyalitet mod hverandre. Konflikten skildres med spænding og fantastisk dygtighed.


Dermed handler filmen ikke bare om kærlighed til vildmarken, men er også et råb om menneskelig følelse og menneskeværd. Filmens hovedrolle spilles af Peter Stormare, som for mange år siden udvandrede til Hollywood og gjorde karriere. Han havde længe afslået at være med til film i Sverige, men denne lokkede ham hjem. Emnet mindede på sin vis om det miljø, han selv voksede op i Helsingland, de tyndt beboede egne, som er blevet affolket, hvor butikken forsvinder eller går konkurs.


Han levede sig ind i samerbefolkningen ved at deltage i rensdyrslagtningne i samerlandsbyerne Jiingevaerie og Luærte. ”Aldrig har jeg været så blodig og dræbt så mange dyr, men det var på den måde, jeg vandt samernes tillid. Da jeg stod der i indhegningen og 3000 rensdyr kom imod mig i galop.”
Peter Stormare er glad for sin rolle som rensdyrholder Klemens: ”Han er et menneske, som står for noget ganske unikt, et symbol på noget, som er ved at forsvinde. For ligesom ulven er Klemens på en måde også uddøende. ”Ulv” er en vildmarksfortælling om, hvad der sker, når en urbefolknings traditionelle livsstil støder sammen med et storsamfunds regler.


Filmen føles som en allarmklokke imod fristelsen til at overse menneskeværdet. Dyraktivisterne synes at gå til overdrift og at have en slags fascistiske rødder.
Kilde: Världen idag
Illustrationen fra Täntzers jagtbog (gave til Chr. 5).