april 30, 2008

To koner

Kontrollen med indvandringen viser sig gang på gang meget ussel. Man må jo f.ex. i god tid have vidst, at den ene irakiske tolk havde to koner. Og hvorfor er der tilsyneladende aldrig nogen, der fortæller dem, der vil indvandre, hvordan vore love er? Det er en brist, vi har lidt under i flere årtier, hvoraf man vel kan slutte, at den er bevidst fra danske politikeres side!

Peter Skaarup bifalder Familiestyrelsens afgørelse, der tvinger den irakiske bigamist og asylant til at lade sig skille fra sin ene kone, og påpeger nødvendigheden af at undgå gentagelser i fremtiden ved på forhånd at afvise asylansøgninger fra bigamister. Peter Skaarup frygter for misbrug af asylsystemet, hvis reglerne ikke skærpes.


- Det er den helt rigtige afgørelse Familiestyrelsen er kommet frem til i sagen om den irakiske tolk og bigamist, der har medbragt to koner til Danmark i forbindelse med tilbuddet om asyl. Afgørelsen kan ikke være anderledes, for det er nu en gang forbudt at have mere en ægtefælle i Danmark. Enhver anden afgørelse ville have været oprørende og en klokkeklar accept af et lovbrud. Men det var en fejl, at tolken i det hele taget kom til Danmark med to koner, det burde aldrig være sket, fordi bigamister ikke bør have ret til asyl, siger Peter Skaarup.


- Set med Dansk Folkepartis øjne er det dybt problematisk, at der nu åbnes op for, at asylansøgere kan skaffe mere end en kone asyl ved at påberåbe sig et i Danmark ugyldigt ægteskabssystem - det muslimske shariaretlige system - derfor vil jeg bede integrationsminister Birthe Rønn Hornbech garantere, at det ikke bliver muligt for asylansøgere i fremtiden at skaffe asyl til to koner, ligesom jeg vil have en forklaring på, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at han kom hertil med to koner til at begynde med fra Udenrigsminister Per Stig Møller forsvarsminister Søren Gade og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech på, hvem der har ansvaret for sagen, slutter Peter Skaarup.