april 04, 2008

Geert Wilders er en helt!

Protest mod Geert Wilders antiislamiske film?
Vesten skulle hellere fejre den hollandske politiker som bekæmper islamisk totalitærregime, skriver islam-dissidenten Ibn Warraq. Den, der undertrykker en kritisk diskussion, fremmer først rigtigt den racistiske populisme.

Filmen ”Fitna” (arabisk = tvedragt) af den hollandske rigsdagsmand og formand for frihedspartiet, Geert Wilders, blev offentliggjort den 27. marts af Liveleak. Det er en kort, men meget påtrængende film, som stiller koranvers, der prædiker intolerance og vold, over for arkivmateriale om islamisk terrorisme og muslimske prædikanter, som netop bruger disse vers for at hidse muslimer op til at overtage verdensherredømmet.

Nyhedsbureauet AFP kalder filmproducenten Geert Wilders: ”En helt”
”Fitna” vil støde på og er stødt på ophidselse hos muslimer, også selvom de offentlige reaktioner indtil nu har været temmelig tilbageholdende. Det rejser spørgsmålet: hvorfor er muslimers følelser så meget vigtigere end andres? Der gives ikke ret til ikke at blive krænket. Jeg selv føler mig dybt krænket af koranens indhold, i dens åbne had mod kristne, jøder, frafaldne, atheister og homosexuelle – men jeg kan alligevel ikke kræve et forbud mod det islamiske skrift. Alle kristne – og de er i Vesten stadigvæk i flertal – bliver krænket af koranen, for den lyver om deres religions grundsætninger.

Man kan kun håbe på, at Geert Wilders film vil give lydeligt ekko i Vesten. Dér har flertallet endnu ikke erkendt, at den frihed, som de regner for selvfølgelig, må man til stadighed værne om. At deres upolitiske syn på livet er uansvarligt og at de må kæmpe for friheden, som dag for dag bliver truet af muslimerne, som vil påtvinge os alle en totalitær ideologi. Kun hvis vi i Vesten står sammen, kan vi vise den islamiske verden, at bestemte principper ikke er til forhandling.

Koranens intolerante vers
Forfatteren Ibn Warraq er født 1946 i en muslimsk familie i Indien og voksede op i det pakistanske Karatschi, gik i skole i England og studerede filosofi og arabisk litteratur ved universitetet i Edinburgh og London. 1982 tog han til Frankrig og fra 2004 bor han i USA. Warraqs navn er et pseudonym og betyder sådan noget som ”Papirmagerens søn”.

Ibn Warraq blev kendt for sin bog ”Hvorfor jeg ikke er muslim”. I spektaklerne om Muhammedkarikaturerne tog han entydigt parti for meningsfrihed: ”Sig ikke undskyld!”.
Selvom bekymringen for hans medarbejder, ”Liveleak”s sikkerhed fik ham til for en tid at tage filmen væk fra sin hjemmeside, blev ”Fitna” straks overtaget af en halv snes andre hjemmesider. Mens de fleste medier fortsatte deres beskæmmende og skændige kapitulationsstrategi over for barbarerne, indgyder det mod at se, at mange uafhængige blogge og hjemmesider tager fat i problemet.

For mig har det været det mest håbefulde tegn de sidste år. Nogle af os er parate at tage kampen op mod fjenden. Og mange flere begynder at forstå, hvilken betydning der gemmer sig bag de politiske, retslige og sociale krav fra muslimerne midt i deres samfund.

Jeg kan allerede se den kritik, der vil blive rettet mod filmen ”Fitna”: man vil rive Wilders i næsen, at han ”hiver citaterne ud af deres sammenhæng”. Men sådanne bedrageriske argumenter kan ikke holde stik mod en nøje granskning. De vers, som Wilders citerer og som retfærdiggør, at vantro slås ihjel, har muslimer selv trukket frem for at udvikle teorien om Jihad, den hellige krig. Naturligvis: også hele den islamiske ”dhimmitude”doktrin, i følge hvilken ikke-muslimer er andenklasses mennesker, som man skulle true og forfølge, har sin rod i de utolerante koranvers, som prædiker had mod kristne og jøder.

Ofrer vi vor identitet?
Erhvervsmæssige og diplomatiske hensyn mellem Holland og den islamiske verden kan svækkes af filmen, og også nogle hollandske statsborgere kan komme i livsfare. Alligevel: faren for vold fra islamiske terrorister – eller med andre ord: terroristisk trussel – må aldrig overskygge de principper, som udgør vore liv.


Kilde: oversat fra det tyske ugeblad "Der Spiegel".