april 24, 2008

EU
Christiansborg, torsdag den 24. april 2008PRESSEMEDDELELSE

DF: Punktum i håndbog for vælgerbedrag

I dag har Folketinget vedtaget Lissabontraktaten. Det sker imod Dansk Folkepartis advarsler.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, rettede i dagens debat i Folketinget en kraftig kritik af hele forløbet, hvor man på trods af den slående lighed med EU-forfatningen, alligevel nægter befolkningen en afstemning, samt det forhold, at der allerede nu er tale om, at også forbeholdene skal afskaffes.

Dansk Folkeparti beklager:

- at der på 70 nye områder indføres flertalsafgørelser, og at Danmark fremover kan stemmes ned.

- at Danmark mister pladser i Europaparlamentet.

- at Danmark mister sin faste kommissær.

- at beskæftigelsespolitik, sundhedspolitik og uddannelsespolitik fremover skal indtænkes i alle EUs regler (art 9).

- at EU får en fast præsident, hvorved medlemslandene ikke længere har formandskab.

- at EU tiltræder Menneskerettighedskonventionen og giver Chartret og Grundlæggende Rettigheder juridisk gyldighed og dermed udfordrer Europarådets hidtidige eneret til at fortolke og bedømme menneskerettigheder.

- at EUs værdier udvides til "tolerance, pluralisme, ligestilling" mv., som fremover skal fortolkes og danne udgangspunkt for EU.

- at EU får sit eget forsvars- og menneskerettighedsagentur.

Morten Messerchmidt beklager yderligere, at befolkningen af tilhængersiden stort set er blevet holdt hen i uvidenhed om Lissabontraktatens eksistens samt dens konsekvenser for dansk selvstændighed:

”Det er sørgeligt, at danskerne slet ikke har fået tilstrækkeligt med information om en traktat, der i afgørende grad påvirker Danmarks fremtid. I Dansk Folkeparti har vi to gange foreslået en husstandsomdeling af traktaten, men begge gange er forslaget blevet stemt ned.”

”Det er bestemt ikke mit indtryk, at danskerne er ligeglade med EU. Tværtimod er danskerne det mest oplyste folk med hensyn til viden om EU. Den manglende interesse skyldes snarere, at de fleste danskere for længst har opgivet at interessere sig for emnet. Tilhængersidens, herunder statsministerens, afvisning af at lade traktaten komme til afstemning har mere end noget andet bidraget til denne resignation, siger Morten Messerschmidt.