april 05, 2008

EU krænker Danmarks retsforbehold

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, er oprørt over, at en delegation fra EU i den kommende uge vil besøge danske asyllejre. Han kræver, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech griber ind, og gør det klart, at det danske retsforbehold sikrer, at EU ikke kan blande sig i den danske udlændingepolitik.

- Dette er en regulær undergravning af det danske retsforbehold, som ellers skulle sikre vandtætte skodder mellem Danmark og EUs udlændingepolitik. EU har ingen kompetence over dansk udlændingepolitik - og skulle nogen udefra komme, kan det kun blive fra Europarådet, FN eller andre organer, hvor Danmark er folkeretligt forpligtet. Det er vi ikke over for EU - og derfor bør delegationen ikke have adgang,
siger Morten Messerschmidt.- Vi har desværre inden for de seneste måneder set flere tiltag til, at EU blander sig i dansk udlændingepolitik. For et par måneder siden var det EF-domstolen, der ad bagvejen ændrede på vore familiesammenføringsregler. Og nu skal en delegation fra EU altså bedømme, om Danmark efterlever sine internationale forpligtelser. Det er decideret pinligt, at en række organisationer og flygtningeadvokater vælger at invitere EU til en sådan inspektion. Sagen er, at dansk udlændingepolitik ikke er folkeretligt forpligtet over for EU - det sikrer jo netop retsforbeholdet. Vi får jævnligt besøg af folk fra Europarådet, FN mv - og det burde række. Vi vil ikke acceptere en undergravning af retsforbeholdet - og derfor må Birthe Rønn skride ind, siger Morten Messerschmidt.Kilde: pressemeddelelse den 5. april 2008/kkb fra Morten Messerschmidt (DF)